Print this page
woensdag, 14 april 2010 00:00

Kruisbeelden en calvariegroep

Kruisbeelden - Calvariegroep

1. Van de wieg tot aan het graf... *1
Particuliere bezit.
Gebakken klei en wit/ blauw geglazuurd; niet gesigneerd, niet gedateerd [1920-1930]
Hoogte 41 cm., breedte 19 cm., diepte 4 cm.
De calvariegroep is als reliëf uitgebeeld. Maria is rechts van Christus, Johannes links, hun lichamen in driekwart afgebeeld. Hun hoofden zijn van opzij weergegeven en de gezichten, in droefheid gehuld, gaan schuil achter hun gewaden. Zij staan op een console.
Het kruis staat op een sokkel. Op de sokkel de tekst:
VAN DE WIEGE
TOT AAN 'T GRAF
WEES, O KRUIS,
MIJN WANDELSTAF
Het betreft hier een industrieel vervaardigd object naar een ontwerp van Charles Vos.
Van het beeld bestaat ook kleinere veelkleurig geglazuurde uitvoering

 

52301aowp257a 52301a

collectie Peters Smeets

 

Voorstudie:
Particulier bezit
Briefpapier met watermerk.
Afmetingen: breedte 21,9cm, 13,6cm hoogte. Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Op de voorzijde: niet relevant
Op de achterzijde: tweetal tekeningen in inkt en een potloodtekening. Links een tekening van Jezus aan het Kruis geflankeerd door Maria en Johannes. Deze tekening heeft grote overeenkomsten met het beeld "van de wieg tot aan het graf". Dit is een industrieel vervaardigd object naar een ontwerp van Charles Vos. Dit beeld wordt gedateerd tussen 1920-1930.

525235b

 

2. Calvariegroep
Particulier bezit
Geglazuurd terracotta.
Afmetingen: hoogte 54cm, breedte 38cm en diepte 9cm.
Er zijn exemplaren die ook gesigneerd zijn. In de collectie Peters Smeets is een gesigneerd exemplaar aanwezig.
Christus hangt aan het Kruis, zijn voeten steunend op een blok. Boven Christus een band met de tekst "I.N.R.I.". Rechts van het kruis staat Maria ten voeten uit met over haar kleed een mantel. Aan de linkerzijde staat Maria Magdelena eveneens voorzien van een mantel.

52302owp171a

52302p

collectie Peters Smeets

52302p1 52302p3 52302p4.JPG

collectie Peters Smeets

52302p2

 collectie Peters Smeets

 

3. Kruisbeeld
Particulier bezit.
Geglazuurd terracotta kruisje
Staand kruisbalk 7,5cm, liggende balk 5cm, dikte 0,5cm.
Dit kruisje heeft een wieg gesierd.

52303owp43

Afbeelding: A.A.J. Mekking

4. Kruisbeeld
Particulier bezit.
Chamotte klei. Gesigneerd achterzijde. Lengte 60cm.
Jezus is gekruisigd. De dwarsbalken van het kruis zijn niet helemaal horizontaal, maae lopen naar de zijkanten toe licht omhoog. Jezus draagt een lendedoek die aan de voorzijde is dichtgeknoopt. De voeten zijn over elkaar met een spijker aan het kruis vastgenageld. Zijn armen met open handen zijn gespreid naar boven vastgemaakt. Het hoofd is enigszins naar rechts afgewend. Boven aan het kruis is een banderol met de tekst "I.N.R.I.".

52304owp129a

5. Kruisbeeld
Particulier bezit.
Gebakken klei en geglazuurd. Het is gebakken in de oven van de Sphinx.
Afmetingen: breedte 33cm, hoogte 44cm, diepte 5cm
Er bestaan meerdere exemplaren van dit kruisbeeld die op verschillende manieren zijn ingekleurd .
Christus met doornekroon aan het Kruis. Het gezicht valt links naar beneden. De handen hangen eveneens naar beneden. Christus draagt een lendendoek  die naar links omlaag hangt. Boven het hoofd is een banderol met de tekst "I.N.R.I."

52305aowp122a

Afbeelding 1: eigenaar

52305bowp162

   collectie Peters Smeets

 

model: collectie Peters Smeets

Opmerking: het model is gesigneerd CHV

52305f1

Collectie Karel Post

ongeglazuurde klei

6. Kruisbeeld
Particulier bezit.
Keramiek
Afmetingen 40 X 27
Christus hangt aan het kruis met zijn armen in een hoek van negentig graden naar boven. Zijn hoofd rust op zijn linkerbovenarm. Hij draagt een lendendoek. Christus is erg uitgemergeld. Boven het kruis de tekst INRI. Op de dwarsbalk zijn gekruist een tweetal wapens weergegeven.
Toekenning aan Vos

52306owp170 52306a

                                                                                                                                                               collectie Peters Smeets

7. Kruisbeeld
Particulier bezit
Hout 32 X 26 cm. Gesigneerd: Ch Vos
Christus met Nimbus, maar zonder armen, hangt aan het kruis. Hij heeft een doornenkroon op zijn hoofd. Zijn hoofd rust op zijn rechterschouder. Zijn benen zijn naar rechts gebogen en steunen op een blok. In tegenstelling tot Vos andere kruisbeelden heeft Christus een vreedzame uitstraling, net alsof hij slaapt.

52307owp164

8. Crucifix
Particulier bezit.
Lengte 56 cm., chamotte klei.
Christus is gestorven aan het kruis. Zijn hoofd getooid met een doornkroon en hangt naar de rechterzijde. Beide handen zijn vastgenageld. Hij draagt een lendedoek. Zijn voeten zijn over elkaar vastgenageld.

 

collectie Peters Smeets


9. Kruisbeeld
Particulier bezit.
Gebakken klei geglazuurd, niet gedateerd, (afbeelding 1) gesigneerd Ch.Vos.
Afm.: 50 cm hoog
Christus, die gestorven is, hangt nog met zijn hoofd naar rechts omlaag aan het kruis. Zijn voeten zijn over elkaar doorboort met een spijker. Boven in het midden een schild met de tekst INRI.
52309a 52309owp192
                                                                                                                                           collectie Peters Smeets
Waarschijnlijk heeft Vos bij dit gesigneerd kruis geëxperimenteerd met kleuren (is op de afbeelding niet goed te zien)

 

10. Kruisbeeld
Particulier bezit
Eikenhout (zowel kruis als corpus), hoogte kruis 80cm, hoogte crucifix 60cm, gesigneerd Vos (aan de achterzijde van de rechterarm), gedateerd 1930.
Christus is aan het kruis genageld met de armen omhoog gericht. Zijn hoofd is enigszins naar rechts beneden afgewend. Hij draagt een lendedoek die aan de rechterzijde afhangt. De voeten zijn naast elkaar aan het kruis genageld.
 
 
52310
collectie Peters Smeets
 
 
11. Plaquette hoofd gekruisigde Christus
Particulier bezit
Geglazuurde klei, hoogte 28cm, breedte 18 cm, gesigneerd C Vos
Op een verkort kruis is het hoofd van de overleden Christus, voorzien van doornenkroon, afgebeeld.

 

 

                                                                    collectie Peters Smeets 

 

 

 

12. Hoofd van de gekruisigde Christus
Particulier bezit 
Eikenhout, gesigneerd Ch. Vos (links onder op het kruis), niet gedateerd.
Hoogte 28cm, breedte 18cm en diepte 9cm
Op een verkort kruis met rand is op een cirkel het hoofd van de gestorven Christus afgebeeld.
De zware doornenkroon omsluit het volledige hoofd. De wenkbrouwen zijn scherp afgetekend; de ogen zijn net niet volledig gesloten. De prominenten jukbeenderen steken uit en de wangen zijn ingevallen. De mond met volumineuze lippen is geopend. De baard begint onder de oren en is symmetrisch gesneden. Aan weerszijden van het gezicht hangt een gevlochten haarlok; aan zijn  rechterzijde tot op het sleutelbeen, de andere lok is veel langer.
Met het uitgemergelde verkrampte en toegetakelde hoofd gaf hij het hoofd een uitgesproken pathetisch karakter.

 

 
 collectie Peters Smeets
 
13. Hoofd van Christus
Particulier bezit.
Chamotte klei, afmetingen: hoogte 31cm, breedte 17cm en diepte 14cm, gesigneerd Ch. Vos en gedateerd 1937.
Op een voetstuk is het hoofd van de gestorven Christus weergegeven. Zijn mond is geopend, de tong is zichtbaar. Het bovenste deel van het hoofd is naar rechts afgewend. Hij heeft lange haren en draagt een baard. De geopende ogen hebben geen pupillen. Typerend voor dit werk is het strakke langgetrokken gezicht. De stijl vertoont overeenkomsten met de Heilig Hartbeelden in de twintiger jaren van de vorige eeuw.

 

52313a   52313b    

collectie Peters Smeets

 

14. Hoofd van Christus
Particulier bezit. 
Chamotte klei, afmetingen: hoogte 31cm, breedte 15cm en diepte 15cm, gesigneerd Ch. Vos (links in de nek) en niet gedateerd.
Op een voetstuk is het hoofd van de gestorven Christus weergegeven. De lippen zijn speciaal aangezet. Hij heeft lange haren achter de oren gedrapeerd (met scheiding in het midden) en hij heeft een snor en een baard die enigszins eigenaardig aandoet. Het beeld heeft stijlovereenkomsten met het hierboven vermelde beeld. De stijl vertoont overeenkomsten met de Heilig Hartbeelden in de twintiger jaren van de vorige eeuw.
 52314a 52314b
collectie Peters Smeets

 

15. Kruisbeeld
Particulier bezit
Eikenhouten kruis met het corpus van Christus in chamotte klei, gesigneerd Ch. Vos, niet gedateerd
Afmetingen: kruis: lengte 82cm, breedte 58cm; corpus: lengte 53cm, breedte 44cm
Vos heeft het lichaam van de overleden, uitgemergelde Christus zeer gedetailleerd uitgewerkt.
Hij heeft een doornenkroon op het hoofd en draagt slechts een witte lendedoek. Zijn voeten zijn naast elkaar apart aan het kruis genageld.

 52315 52315a

collectie Peters Smeets
16. Kruiswegstatie
Particuliere collectie
Gebakken klei, ongeglazuurd
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afmetingen: diepte 5,5cm, breedte 6cm en hoogte 7,5cm
Waarschijnlijk is dit een voorstudie voor een kruisweg. Het zou de derde statie “Jezus valt voor de eerste keer” kunnen zijn. Het kruis steunt op een tweetal soldaten met op de voorgrond Jezus die gevallen is.
Van de zeven kruiswegen, die door Vos ontworpen zijn, komt die in de Antonius van Paduakerk in Scharn-Maastricht in aanmerking, al is de definitieve statie niet geheel conform deze voorstudie uitgewerkt. 
 52316
17. De bespotting van Christus
Particuliere bezit (collectie Peters Smeets)
Gebakken klei, geglazuurd
Niet gedateerd, gesigneerd Ch. Vos (achterzijde in geschreven letters)
Afmetingen: breedte 40cm, hoogte 40cm en diepte 18cm
Opm.: de achterzijde is hol en niet geglazuurd
Hoge priesters en schriftgeleerden zochten naar een list om Jezus ter dood veroordeeld te krijgen. Na verraad door zijn discipel Judas, middels een kus, werd Jezus door een groep bestaande uit Romeinse soldaten en hoge priesters gearresteerd en naar het huis van de hoge priester gebracht om door Annas, de schoonvader van de toenmalige hoge priester Kajasaf, te worden gehoord. Hij werd bespot, bespuugd en geslagen in het gezicht. Ook werd hem een doornenkroon op het hoofd bezet. Na het uitspreken van de beschuldigingen werden hem de kleren van het lijf gereten en werd hij vervolgens overgebracht naar Pontius Pilatus. Deze zou hem ter dood moeten veroordelen.
52317a
18. Kruisbeeld
Particulier bezit (collectie familie Franssen, onder beheer van W. Franssen) 
Gips gepatineerd
Niet gesigneerd, niet gedateerd (waarschijnlijk periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog).
Afm.: spanwijdte van de armen 45cm; hoogte 50cm (van tenen tot hoogste punt armen) en 12cm (achtwerk tot punt neus). Kruis 82cm hoog en 42cm breed.
Dit beeld is oorspronkelijk afkomstig uit de collectie van Benoît (Benedictus Joseph Benoît) Franssen (1893-1978). Na gemobiliseerd te zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog volgde hij een muziekstudie in Luik en Brussel en de beiaardschool van Jef Denijn in Mechelen (België).
Hij was van 1913 tot 1964 dirigent van de koor van de St. Servaaskerk te Maastricht. Aan het muzieklyceum was hij docent in diverse vakken. Naast componist was hij ook beiaardier en was hij tubaïst in het Maastrichts Stedelijk Orkest. [1]
Waarschijnlijk is het beeld vlak voor de Tweede Wereldoorlog in zijn bezit gekomen. Na zijn dood kwam het kruisbeeld in bezit van zijn zoon Benoît Jean Marie Franssen (1928-2018). Sinds kort heeft zijn zoon W. Franssen het beheer over het kruisbeeld. 
Christus, zeer uitgemergeld, is aan het kruis genageld met de armen omhoog gericht. Zijn hoofd is enigszins naar rechts beneden afgewend. Hij draagt een lendedoek die aan de rechterzijde afhangt. De voeten zijn over elkaar aan het kruis genageld. De stigmata zijn duidelijk zichtbaar.

52318

foto W. Franssen

[1] Ubachs, Pierre en Ingrid Evers; Historische Encyclopedie Maastricht, Maastricht 2005, blz. 180

19. Kruisbeeld
Particulier bezit
Gips, bruin gepatineerd
Niet gedateerd, niet gesigneerd.
Het corpus van de aan het kruis gestorven Christus. Hij draagt slechts een lendedoek. Zijn hoofd hangt naar rechts. Zijn voeten zijn gekruist over elkaar aan het kruis genageld.
52319
20. Kruisbeeld
Particulier bezit
Gips, bruin gepatineerd
Niet gedateerd, niet gesigneerd.
Christus, met doornenkroon, is aan het kruis gestorven. Het hoofd is naar rechts gevallen. De handen hangen naar beneden. Boven het hoofd is een banderole, in een halve cirkel, met de tekst I.N.R.I. Christus draagt een lendedoek. De benen zijn los van elkaar aan het kruis genageld. De rechterknie is naar buiten gedraaid.
52320
21. De bewening van Christus
Particulier bezit
Gips, gepatineerd
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afm.: hoogte 30cm, breedte 43cm en diepte 18cm
Christus is gestorven aan het kruis. Zijn ontzielde lichaam is van het kruis gehaald en hij wordt omringd door zijn geliefden. Christus (bovenlichaam) is op de voorgrond links afbeeld. Petrus, Maria (zijn moeder) en Maria Magdalena wenen om zijn overlijden. Het tafereel straalt een diepe verslagenheid uit.

 52321

 

22. Kruisbeeld
Particulier bezit
Eikenhouten kruis (bovenaan schild I.N.R.I.), beeld chamotte klei
Niet gedateerd, gesigneerd Ch. Vos
Afm. kruis: hoogte 78,5cm en breedte 66cm
Afm. corpus: hoogte 56cm en breedte 53cm
Diepte van het geheel 14,5cm
Aan de achterzijde van het kruisbeeld staat de naam “sjef eymael” (s is geschreven in spiegelbeeld), Eymael moet zijn Eijmael.
Christus, met doornenkroon, is aan het kruis genageld met de armen vrijwel horizontaal gericht. Zijn hoofd is enigszins naar rechts beneden afgewend. Hij draagt een lendedoek die aan de rechterzijde afhangt. De voeten zijn over elkaar aan het kruis genageld.

 52322a 52322b

foto's Marktplaats

 52322c 52322d

foto's van de eigenaar

 

 

*1 Paulussen  Charles Vos 1888-1954, tentoonstelling 13-11-1994 tot en met 29-01-1995, Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Weert 1994
 
Read 5018 times Last modified on woensdag, 07 augustus 2019 10:31

Latest from Johan Piets