Print this page
dinsdag, 13 april 2010 00:00

Overige beelden

Overige beelden

1. Faun
Particulier bezit.
Periode 1930-1936; afm. 40 x 23 x 20 cm brons; gesigneerd op de achterzijde Ch. Vos
Dit beeld is in een grotere oplage gefabriceerd.
Het originele beeld is in particulier bezit.
Het Bonnefantenmuseum in Maastricht heeft een exemplaar van het beeld in de Kerncollectie Limburg (inv. 04999) opgenomen.
Henri Hermans kreeg een beeld aangeboden bij zijn jubileum. Hij werd op 1 april 1911 benoemd als directeur aan de stedlijke muziekschool als pianoleraar. Vijf jaar later werd hij benoemd tot directeur van de school en werd eerste dirigent van het stedelijke orkest. In 1936 nam hij ontslag als directeur. Op het voetstuk de tekst "het leerarencorps der Sted Muziekschool - aan mijn directeur H. Hermans - 3-2-1935 (?)".(afb. 3)
Een faun is een mythologisch wezen, afkomstig uit de Romeinse sagenleer, dat wordt afgebeeld met het bovenlichaam van een mens en de achterpoten van een bok. Op het hoofd heeft hij hoorns. Vaak speelt de faun panfluit of fluit.
Vos heeft een panfluit spelende faun, geplaatst op een console, uitgebeeld met hoorns en bokkenpoten. Op de voorgrond staat een springende bok. Het beeld heeft een expressieve uitbeelding.
Op de achterzijde heeft Vos een beeldgrap uitgewerkt. Boven de signering Ch. Vos heeft hij als naamsverwijzing een vos aangebracht.
 
52401aowp08a 52401owp08d

52401bowp08b

 

2. Zittende faun *1
Particulier bezit.
Gebakken klei en geglazuurd;  gesigneerd (achterzijde) CH. VOS, niet gedateerd
Hoogte 23,5 cm., breedte 11 cm., diepte 10 cm.
De faun zit op een steen, zijn onderlichaam naar rechts gewend, het bovenlichaam daarentegen in een sterke torsie frontaal naar de beschouwer gericht. Zijn blik is naar boven gericht. In beide handen houdt hij een fluit vast. Om het middel draagt hij een lendendoek. Op de voorgrond komt een duif aangevlogen.

52402owp52402t

3. Cupido
Particulier bezit
Cupido of Amor is in de Romeinse mythologie het zoontje van de godin van de liefde, Venus. Hij schiet, volgens de legende, pijlen in harten van mensen en goden om deze verliefd te laten worden. Hij is in bezit van twee soorten pijlen, één om mensen verliefd te maken, een mooie scherpe pijl met een gouden punt en de ander om mensen elkaar te laten haten, een pijl met een stompe punt en een loden schacht. In verschillende mythes haalt hij hier weleens wrede grappen mee uit. Cupido is in sommige mythen de zoon van Venus (godin van de liefde) en Vulcanus, maar er zijn ook verhalen waarin hij de zoon is van Venus en haar minnaar Mars. De Griekse naam voor Cupido is Eros.
Cupido is staande, met de rechtervoet op een verhoging, frontaal afgebeeld. Hij houdt zijn boog voor zich vast. Achter zijn linkerschouder is nog deel van de koker voor de pijlen te zien.

52403owp52

4. Kunstvereniging Limburg
Particulier bezit. (er zijn twee exemplaren)
Gebakken klei geglazuurde plaquette.
Gesigneerd Ch. Vos, gedateerd ca. 1930.
Afmetingen: hoogte 27cm, breedte 24cm en diepte 5cm.
Op een bank zitten een drietal personen die actief bezig zijn met hun kunst.
Tekst: Kunstenaarsvereniging (bovenaan), 1ste Lvstrvm (onderaan)
Het betreft een schilder, een beeldhouwer en een schrijver.
Het bestuur van de Kunstenaarsvereniging Limburg wilde de leden een blijvende herinnering aanbieden bij het eerste lustrum van de vereniging. Het door Charles Vos ontworpen reliëf werd in geglazuurd aardewerk door de kunstkeramische industrie Astra te Maastricht uitgevoerd. 
Het reliëf was in Maastricht te bezichtigen in de etalage van de firma Dejong-Bergers. Alle leden van de vereniging ontvangen dit reliëf als premie.

 

52404owp93a 52444a.jpg 

2020-09-18_20.png

collectie Peters Smeets

5. Kerstgroep
Particulier bezit.
Gebakken klei en geglazuurd.
De groep bestaat uit 7 beelden.
Op een sokkel zit een gehurkte herder "en profile" naar links die op zijn schoot een schaap vasthoudt.
Achter een sokkel waar een schaap languit op ligt, staat een herder "en profile" naar links.
Maria ligt languit, met opgetrokken benen, op haar rechterzij. Voor zich houdt ze het kribje, met het daarin gelegen Kindje Jezus, vast.
Jozef is zittende, met zijnen benen onder zich, afgebeeld. Hij houdt zijn armen naar de hemel gericht. Met geopende mond is zijn blik naar boven gericht.Een beeld met drie personen en twee schaapjes.
- Aan de linkerzijde zit een geknielde herder die met zijn linkerhand een voor zich staand schaapje vasthoudt. In het midden een geknielde koning en aan de andere zijde nog een koning. Een schaapje komt achter de herder vandaan.
- De os en de ezel staan innig verstrengeld bij elkaar.
- Een tweetal schaapjes.

52406aowp262a

 52406dowp262d 52406bowp262b

 52406cowp262c 52406howp262h

52406gowp262g

52406eowp262e 52406fowp262f

6. Harpspelende centaur
Particulier bezit.
Harpspelende centaur
Hoogte 29cm x breedte 25cm x diepte13cm
Gips, gesigneerd op de achterzijde Ch. Vos
Het beeld stelt een menspaard (centaur) voor, die op een harp speelt.
Vos heeft een tekening gemaakt van een centaur in een van zijn schetsboeken. Daarop heeft de centaur kinderen vast, terwijl hij bij het beeld harp speelt.

52408owp196

Afbeelding: eigenaar

7. Steigerend paard
Particulier bezit.
Het beeld is gesigneerd en gedateerd CH. VOS. De hoogte is 32cm.
Een beeld van een steigerend paard is vervaardigd ter gelegenheid van het huwelijk van Wim Visser en To Koenen op 23 oktober 1943.

52409owp207

Afbeelding: Meulman

8. Pieter Gielen
Particulier bezit.
Beeld, 1931 ongesigneerd.
Op een rijk versierde zetel zit Erato, een van de negen muzen uit de Griekse mythologie. Haar naam betekent "beminnelijke", en ze is de muze van de hymne, het lied en de lyriek. Haar hoofd rust naar rechts gericht tegen de achterzijde. Haar rechterarm omhoog is geheven en in de linkerhand houdt ze, tegen haar lichaam gedrukt, haar attribuut: een snaarinstrument.
Aan de voorzijde zit een plaat met bovenaan, omringd door een lauwerkrans, de Maastrichtse stadsster. Daaronder de tekst:
AAN
PIETER GIELEN
DOOR HET BESTUUR
VAN DE STAAR
Dit beeld werd Pieter Gielen in 1931 aangeboden ter gelegenheid van 40-jarig dirigentschap van de Maastrichter Staar.
Peter Heinrich Josef Gielen werd geboren in Montzen (Aubel) in België op 14 juni 1863. Na de voltooiing van zijn opleiding aan het conservatorium van Luik, vestigde hij zich eerst te Haaren in het toenmalige Pruissen. Wat Gielen daar heeft gedaan is niet helemaal duidelijk maar het moet iets met muziek te maken hebben want als hij zich op 13 november 1885 in Maastricht vestigt staat hij te boek als organist van de St. Mathijskerk en is daarnaast ook pianoleraar. Dat hij zich hier thuis voelde bleek wel uit het feit dat hij op 3 mei 1892 in Lanaken huwde met Helena Josephina Cecilia Eugenia Delnoy. Met haar krijgt hij tien kinderen waarvan er twee vroegtijdig overlijden
In 1891 - de Maastrichter Staar telde nog slechts 15 werkende leden - werd Peter Gielen door E. Ludewig, directeur van de Stedelijke muziekschool, gevraagd om dirigent te worden van het koor. Omdat Gielen in het verleden een ongeluk had gehad en daardoor een solocarrière had moeten opgeven was hij nu leraar aan het conservatorium. Bovendien stond hij bekend als een stugge man, terwijl zijn Duitse tongval ook geen aanbeveling was. Ludewig blijft Gielen toch aanbevelen en uiteindelijk benoemt het bestuur de dan pas 28 jarige Gielen tot dirigent
Twee jaar later was de Staar uitgegroeid tot een zangvereniging met 150 'werkende' leden. Ondertussen was de Mastreechter Staar succesvol bij zangwedstrijden, waar meestal een eerste prijs werd behaald. De voorkeur ging in die tijd uit naar werken van Belgische en Franse componisten. Na een aantal Duitse koorwerken in het repertoire te hebben opgenomen schakelde Gielen over op werken van Tilma, Riga, Smulders en Radoux: het was de tijd van de grote 'Choeurs'.
Ook operakoren leende zich uitstekend voor het repertoire van de Staar maar de Franse voorkeur leidde tot een merkwaardige gewoonte. Zo zong De Staar het 'Pilgerchor' uit de opera Tannhauser van Wagner en 'Die Zigeuner' van Brahms in het Duits, maar in het programmaboekje stond het in het Frans aangekondigd
Tot de eerste wereldoorlog was er jaarlijks sprake van concoursen, waarbij niet enkel de Luikse koren Légia en Les Diciples de Grétry geduchte concurrenten waren maar ook het Venlose Venlona. In 1922 werd een lang gekoesterde wens vervuld: de Mastreechter Staar maakte een concertreis naar Parijs. Enigszins overschaduwd door latere verdachtmakingen van de zijde van het Belgische Comité de Politique Nationale, werd het een grandioos succes, niet in de laatste plaats door de uitvoering van de Marseillaise door een achtstemmig koor.
Met de komst van Gielen werden er binnen het koor ook kwartetten opgericht die zelfs enkele grammofoonplaten hebben opgenomen
In 1931 vierde het koor het veertig jarig dirigentschap van Gielen maar zijn gezondheid noopte hem inmiddels wel om zo nu en dan verstek te laten gaan. Op 12 juni 1936 gaf hij zijn laatste concert met medewerking van het Maastrichts Stedelijk Orkest. Hierbij werd een grote favoriet van De Staar ten gehore gebracht: 'La Mer' van de Maastrichtse componist Carl Smulders. Peter Gielen werd opgevolgd door Henri Heydendael.
Op 15 december 1943 overleed Peter Gielen. Hij werd begraven op de begraafplaats aan de Tongerseweg.

52410owp209

Afbeelding: archief Keulen

9. Mercurius
Particulier bezit.
Brons,
Gesigneerd middels een toegevoegd attribuut nl. een vos, niet gedateerd.
Afm. hoogte 74cm, breedte 35cm, diepte 27cm.
Mercurius is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was de god van de handel, reizigers en winst. Reeds zijn naam duidt hem als zodanig aan, daar zijn naam waarschijnlijk is afgeleid van het Latijnse merx of mercator, wat "koopman" betekent.
Door handelsverkeer heeft Mercurius ook over de noordelijke gewesten verspreid. Mercurius wordt afgebeeld met symbolen die snelheid aangeven: gevleugelde sandalen (talaria), een gevleugelde helm (petasus) en een met slangen omkronkelde gevleugelde staf (caduceus). Daarnaast draagt hij vaak een geldbuidel.
Het lichaam van Mercurius is een S-vorm weergegeven, zijn rechterbeen is vooruitgeschoven geplaatst. Hij draagt een over de schouders gedragen mantel, aan de voorzijde vastgemaakt met een fibula. Op zijn naar beneden gerichte hoofd draagt hij een gevleugelde helm. Op zijn schouders (aan de achterzijde) staat 'en profil" een vos, met zijn blik naar achteren gericht: Mercurius pakt met zijn geheven linkerarm de rechtervoorpoot van de Vos vast. Een vos maakt geen deel uit van de attributen van Mercurius; het moet gezien als een signering van het beeld door de kunstenaar.
In zijn linkerhand heeft hij een stok waar hij een op de grond liggende slang bestookt.
Beneden op de voorgrond aan de rechterkant is een kleine, zittende oude kalende man met lange baard weergegeven. Aan de linkerzijde is nog een persoon.

52411owp263

collectie Peters Smeets

Voorstudie:
Particulier bezit
Gips, ongedateerd, gesigneerd middels een toevoeging van een afbeelding van een vos.
Afm. hoogte 74cm, breedte 28cm, lengte 31cm
De op voorgrond kleine, zittende oude kalende man is afgebroken.
52409t
10. Beeldengroep
Particulier bezit.
Op 1 april 1938 werd heer Jaspar gehuldigd voor zijn 12,5 jaar ambtsjubileum als griffier van de provincie Limburg. De huldiging vond plaats in de receutiezaal van het gouvernementsgebouw in de Bouillionstraat.
Gouverneur Van Sonsbeeck sprak de jubilaris toe. Namens de ambtenaren sprak vervolgens de heer J. Defesche. Hij bood namens  het ambtenarencorps als blijvende herinnering een beeldengroep van Charles Vos aan.
De Heer Jaspar sprak tenslotte een dankwoord uit. De dag werd met een receptie afgesloten.

11. Vervallen

12. Gekl-duivel I
Particulier bezit.
Geëxposeerd tijdens de expositie voor moderne kunst te Rolduc (van 1 augustus tot 8 augustus 1929), catalogusnummer 73
 
13. Gekl-duivel II
Particulier bezit.
Geëxposeerd tijdens de expositie voor moderne kunst te Rolduc (van 1 augustus tot 8 augustus 1929), catalogusnummer 74
 
14. Ruiterbeeld
Particulier bezit.
Op 1 december 1938 werd het 40-jarig jubileum van de heer J. Fey als ambtenaar van de provinciale griffie herdacht.
De jubilaris werd thuis afgehaald en naar het gouvernementsgebouw aan de Bouillionstraat gebracht. Hij werd eerst door gouverneur Mr. Van Sonsbeeck toegesproken. De griffier van State, de heer Jaspar, schetste vervolgens de grote kwaliteiten van heer Fey. De chef van de afdeling was de laatste spreker. Hij bood de jubilaris een bronzen beeld, een ruiter voorstellende, aan. Dit cadeau sloot goed aan bij de hobby van heer Fey.
 
15. Twee nimfen die druiven plukken
Particulier bezit.
Gebakken klei en geglazuurd, ongedateerd
De linkse nimf is "en profil" naar rechts zittend, met haar benen onder zich, afgebeeld; haar gezicht is naar de toeschouwer gericht. De andere nimf is deels achter de ander verscholen met gedraaid lichaam en steunend op haar vooruitgeschoven rechtervoet en linkerknie knielend afgebeeld.
De knielende nimf houdt in haar beide vooruitgestrekte handen een kom vast. De andere nimf heeft druiven in haar handen die ze uitknijpt. Het druivensap komt in de kom terecht.

52417owp264

16. Zeemeermin met lachende maan
Particulier bezit. (Collectie Peters Smeets)
Gips.
Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Afm: breedte 37cm, hoogte 17cm.
De zeemeermin is liggend (naar rechts), rustend op knieën en vooruitgestoken rechterarm, afgebeeld. Met haar rechterarm wordt de maan omsloten. Haar benen zijn, in tegenstelling met een zeemeermin, uitgewerkt; slechts het onderste deel vormt een vin.

52418owp265

 

 

52416z
 
17. Zwemmende zeemeermin
Particulier bezit. (Collectie Peters Smeets)
Gips.
Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Afm.: breedte 23cm, hoogte 13,5cm
Een in de golven zwemmende zeemeermin.

52419owp266 52417z
18. Faun
Er zijn een drietal exemplaren van dit beeld bekend:
Particulier bezit
Gips, blauw gepatineerd
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afm.: hoogte 24cm, breedte 13cm en diepte 10cm
 
Particulier bezit. Collectie Peters Smeets
Gips, blauw gepatineerd
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afm.: hoogte 24cm, breedte 13cm en diepte 10cm

In het Bonnefantenmuseum is eenzelfde faun met de afmetingen 24 X 13 X 10cm, gips blauw gepatineerd aanwezig.

Op een console is een zittende faun met een fluit afgebeeld.

52418aa.jpg 52418b.JPG 4101m2otpmb05o.jpg
                                                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                           foto: Peters Smeets                                                 foto: Bonnefantenmuseum
19. Centaur
Particulier bezit
Gebakken klei geglazuurd, ongedateerd, niet gesigneerd.
Afm. lengte 27cm, breedte 12cm, hoogte 16cm
Een centaur komt uit de mythologie. Het is een paard met het bovenlijf van een mens. Vos heeft het paard liggend "en profil" naar links weergegeven. Aan de linkerkant gaat het paardenlijf over in het bovenlichaam van een mens, het lichaam gedraaid naar de toeschouwer. Het lichaam is achterover gebogen met het hoofd gedraaid naar links, enigszins naar beneden, steunend op de linkerarm (mens)/linkerbeen (paard) dat op de rug van het paard rust.

52419

collectie Peters Smeets

20. Pottemenneke
Particulier bezit
Gebakken klei geglazuurd, gesigneerd Ch. Vos
Afm. lengte 19cm, breedte 9cm, diepte 21cm
Dit is de moedervorm van het witte beeld. Door krimp wijken de maten enigszins af.

52420

collectie Peters Smeets


21. Cupido
Cupido
Particulier bezit [1], 1949
In de begroting van de gemeente Maastricht was een post opgenomen voor het onderhoud van voetpaden. Over de stadswal loopt een voetpad van de Zwingelput naar de Heksenhoek. Het opknappen van het voetpad werd opgedragen aan de tuinarchitecte Ruys; Charles Vos kreeg de opdracht een beeldje van Cupido te maken dat in het midden van de bakstenen vloer zou komen te staan op het grote bastion, waar onderlangs de Jeker stroomt, in de nabijheid van de sluizen. Het project strandde op bezuinigingen. [2]
Op een voetstuk is een cupido (de God van de liefde) afgebeeld. Het voetstuk is versierd met een kikker en een hagedis. Cupido is staande, met licht gebogen knieën en het hoofd naar links afgewend, afgebeeld. Op zijn rug heeft hij vleugeltjes en draagt hij zijn boog die met een riem over de schouder is bevestigd. In een koker aan de linkerzijde heeft hij zijn koker met pijlen. Hij legt zijn rechterhand aan zijn oor te luister. Het beeld is aan alle zijden zeer goed uitgewerkt.

52421

 

[1]Limburgs Dagblad, 9 juli 1949 "in bezit van een grossier in aardappelen"
[2] Limburgs Dagblad 9 juli 1949

 

22. Caritas figuur met putto
Caritas figuur met putto.
In het Bonnefantenmuseum is het beeld van het Caritasfiguur opgenomen in de collectie. Ook is dit beeld minimaal in twee verschillende versies in particulier bezit.
1. Particulier bezit
Hoogte 52cm, gips beschilderd, gesigneerd
2. Particulier bezit
Groenachtige kleur
In het concept van Christelijke naastenliefde wordt gepersonificeerd in de figuur van Caritas. Zij is doorgaans een vrouwelijk figuur die beschermend, helpend, en voedend is afgebeeld; vaak met hunkerende kinderen aan de borst, op schoot of aan de voeten, soms ook omringd door uitgemergelde grijsaards of wanhopigen die onder mantel beschutting zoeken.
Een vrouwelijk naakt op een console. Zij heeft haar benen gekruist met haar rechterbeen voor. Haar kleed houdt zij met haar linkerhand achter haar vast. Aan de andere zijde wordt het omhooggehouden door een klein figuurtje dat en profile wordt weergegeven met omhoog geheven armen. Haar rechterarm rust op haar borst. Haar blik is enigszins naar rechts gericht.
 
52422a 
52422c  52422b      
 
                                                                                                                                             
23. IJsbeer
Particulier bezit
IJsbeer
Geglazuurd aardewerk; afm.: lengte 20cm, breedte 11cm, hoogte 12cm, niet gedateerd, gesigneerd (aan de onderzijde) CHR. VOS 31/50.
Deze ijsbeer is in een oplage van 50 stuks vervaardigd naar een ontwerp van Charles Vos.
Het is niet met zekerheid aan te geven waar de productie heeft plaats gevonden, wellicht in de Sphinx-fabriek (Petrus Regout).
De ijsbeer ligt languit met opgetrokken achterpoten, terwijl zijn voorpoten uitgestrekt naar voren liggen. Zijn hoofd is omhoog gericht en zijn bek is een stukje geopend.
52423a 52423b
52423c 52423d
collectie Peters Smeets

 

 

24. Paardje
Particulier bezit
Klei, dertiger jaren van de vorige eeuw.
Het paardje komt galopperend van rechts aan. Het lijkt te schrikken en stopt plotseling met de benen gestrekt vooruit en het hoofd naar links afgebeeld.

 

 52424a  52424b

afbeelding collectie eigenaar 

 

25. De Ontsluiering
particulier bezit
Het beeld staat op een tweedelige sokkel als achthoek: hoogte 4 cm.; breedte 17 cm.; diepte 16 cm. Het is gemaakt van chamotte klei, gebakken en geheel in bruine tinten geglazuurd. Afmetingen: hoogte 35 cm.; breedte 26 cm.; diepte 19 cm; gesigneerd CH VOS (aan de linkerzijde onderaan van de verhoging, waarop de afgebeelde vrouw zit), gedateerd 1945.
De heer Mathieu Nijssen schonk het beeld, ter gelegenheid van hun huwelijk op 18 september 1945, aan zijn bruid Erama Deckers. [3]
De sculptuur "De Ontsluiering" toont een vrouw met ontbloot bovenlijf, die zittend op een langwerpige, rechthoekige verhoging "en face" is afgebeeld, terwijl zij haar gebogen linkerbeen achterwaarts houdt en haar gebogen rechterbeen vóór zich met de rechtervoet elegant naar voren. Haar rechterarm houdt zij omhoog en tevens boven haar gesluierd hoofd om de sluier op te tillen, terwijl zij met haar linkerarm en -hand deze sluier terzijde omhoog houdt: de ontsluiering wordt ter hand genomen. Ter rechterzijde van de vrouw komt een omhoog kijkende en schalks lachende, gevleugelde Cupido schuin van achteren te voorschijn, die voorwaarts stappend is afgebeeld, waarbij hij met zijn rechtervoetje het bovenste gedeelte van de tweedelige sokkel betreedt; zijn linkervoetje staat op het onderste gedeelte van de sokkel. Cupido is - als symbool van de liefde - afgebeeld met een boog, welke hij in zijn rechterhand houdt, terwijl de koker met pijlen zich bevindt op de achterkant van zijn rechterbeen: Cupido, de god van de liefde, staat op het punt om zijn liefdespijl af te schieten. [4]
52425a 52425b
 foto's eigenaar
 
 
[3] Uit familie-archief Nijssen: Paulussen, Isabelle; schrijven aan het echtpaar
[4Uit familie-archief Nijssen: Paulussen, Isabelle; schrijven aan het echtpaar
 
26. Kerstgroep
Particulier bezit 
Keramiek, Ch. Vos (met stift op acherzijde), ongedateerd. Deze groep werd naar een ontwerp van Ch. Vos gemaakt.
Afmetingen: hoogte 25cm
Op een console is de Kerstgroep weergegeven. Achteraan staat Jozef, met nimbus, ten voeten uit "en face" biddend met gesloten ogen en gevouwen handen voor zijn borst. Maria zit geknield voor haar man, haar lichaam beschrijft een C-vorm; ze kijkt voorover gebogen naar haar Zoon die voor haar in het kribbetje ligt. De kribbe is krap bemeten; de voetjes bungelen over de rand. Maria heeft met haar rechterhand haar Zoons linkerhand vast, met de andere reikt zij naar het Kind.

52426a 52426b

 collectie Peters Smeets

27. Bokkenrijder
Particulier bezit 
Brons, niet gesigneerd, niet gedateerd waarschijnlijk rond 1929
Afmetingen: hoogte 29cm, breedte 14,2cm;uitvoering Uitgevoerd in bronsgieterij Fonderie Bruxelles, tekst voor op de console ?? Bronzes & ?? Bruxelles.
Op een console is een bok, met vooruitgestoken kop, met een daarop zittend een man, afgebeeld. De bok maakt een sprong met opgetrokken voorpoten. Op de bok zit een man met een hoed op; op zijn rug een zak met de buit die hij op zijn rechterhand ter hoogte van zijn linkerschouder vasthoudt.

 52427a

         52427b  52427c  

52427d

 

29. Konijn
Particuliere collectie (Collectie Peters Smeets)
Gebakken klei
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afmetingen: lengte 28,5cm, breedte 8cm en hoogte 4cm
Vos heeft in opdracht van de Sphinx een aantal beelden van dieren ontworpen. In een schetsblok zijn meerdere tekeningen van konijnen terug te vinden. Dit exemplaar zou een voorstudie kunnen zijn.

 52429 52429a

30. Konijn
Particuliere collectie (Collectie Peters Smeets)
Ongeglazuurd aardewerk
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afmetingen: lengte 14cm, breedte 6cm en hoogte 4cm
Dit konijn lijkt sprekend op het witte konijn uit de dierenserie van de Sphinx. Het lijkt er op dat dit exemplaar gemaakt is op basis van een mal (rond gat in de onderzijde). Wellicht een proefbaksel voor de definitieve uitvoering.

52430  52430a

31. Os
Particuliere collectie
Gebakken klei, ongeglazuurd
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afmetingen: diepte 6cm, breedte 7cm en hoogte 7cm
Os met een lauwerkrans waar onderaan een bel hangt

 52431

32. Voorstudie voor Kerstkrib: hoofd van de liggende koning
Particuliere collectie (Collectie Peters Smeets)
Gips, bruin geschilderd
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afmetingen: diepte 37cm, breedte 30cm en hoogte 33cm

52432 52432a

33. Paardje
Particuliere collectie (collectie Peters Smeets)
Geglazuurd gebakken klei 
Niet gedateerd, gesigneerd Ch. Vos (onder voet van het paard)
Afmetingen: hoogte 20 cm en lengte 24cm
Het paardje is "en profile" afgebeeld; de voorbenen vooruit gestrekt en licht doorgezakt in de achterbenen. Het lijkt of het paard plots stilhoudt.

52433a 

52433b

foto's Peters Smeets

34. Faun met panfluit
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)
Gebakken klei, geglazuurd
Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Afm. hoogte 53cm, breedte 32cm en diepte 39cm
De faun zit, met zijn rechterbeen/poot in een hoek van negentig graden en het linkerbeen/poot daaronder gestoken, op een steen met zijn bovenlichaam in een sterke torsie frontaal naar links gericht. Hij draagt een lang kleed. Op zijn hoofd draagt hij een krans van druivenbladen. Met zijn beide handen houdt en panfluit vast die hij bespeelt. Zijn blik is gericht op zijn instrument.
 52434t6  52434t4
foto's Peters Smeets
35. Danseresje
Particulier bezit (collectie Peters Smeets) 
Wit/grijze chamotte klei
Niet gedateerd, gesigneerd Ch. Vos (zijkant)
Afm. hoogte 51cm, breedte 24cm en diepte 20cm
Een schaars geklede danseres maakt een sierlijk sprong in de lucht.
Naast versierde bandjes rond haar polsen en enkels draagt zij slechts een minuscuul broekje dat zich naar achteren voorzet in ruim geplooid rok. De standaard van het beeld is dusdanig in de rok weggewerkt dat de kijker de indruk krijgt dat het danseresje in de ruimte zweeft.
Zij maakt een sierlijke sprong met haar armen in een O-vorm naar boven gericht. In haar handen houdt ze een tamboerijn vast. Haar gezicht heeft ze naar rechts gedraaid. Haar rechterbeen bevindt zich in een hoek van negentig graden gebogen achter uit haar uitgestrekte linkerbeen. Zij kan op elk moment, als een echte ballerina, landen op haar tenen.
Ook de rok achter haar is mooi en gedetailleerd uitgewerkt.
Vos heeft een zeer sierlijk beeld vervaardigd.
Het gezicht en de haardracht van de danseres hebben grote overeenkomsten met de Engel van de Kerstkrib in de St. Servaaskerk van Maastricht. Vos dochter stond model voor deze Engel. Zij zal dan model geweest zijn voor het danseresje.
52435t1 52435t2
52435t3 52435t4
foto's Peters Smeets
 
36. Mercurius
Particulier bezit
Gips, groen/bruin gepatineerdNiet gedateerd, niet gesigneerdAfm.: hoogte 41cm, breedte 23cmMercurius is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was de god van de handel, reizigers en winst. Reeds zijn naam duidt hem als zodanig aan, daar zijn naam waarschijnlijk is afgeleid van het Latijnse merx of mercator, wat "koopman" betekent.Door handelsverkeer heeft Mercurius ook over de noordelijke gewesten verspreid. Mercurius wordt afgebeeld met symbolen die snelheid aangeven: gevleugelde sandalen (talaria), een gevleugelde helm (petasus) en een met slangen omkronkelde gevleugelde staf (caduceus). Daarnaast draagt hij vaak een geldbuidel.
Mercurius is naar links languit liggend afgebeeld, rustend op zijn rechterelleboog en rechter been. Twee kenmerkende symbolen van Mercurius worden uitgebeeld: de gevleugelde helm en de geldbuidel die hij op borsthoogte vasthoudt.
52436
 
37. Vrouwen met twee kinderen
Particulier bezitGips, in hoekopstellingNiet gedateerd, niet gesigneerdAfm: hoogte 77cm, breedte (ene zijde) 35cm en breedte (andere zijde) 20cmAan de ene zijde is een tweetal vrouwen, die achter elkaar staan, afgebeeld. Beiden dragen een lang kleed. De achterste vrouw draagt een kind voor zich dat met zijn linkerarmpje naar voren wijst. De voorste vrouw heeft haar linkerhand gelegd op de rug van een jongen die gedraaid naar rechts voor haar staat en de overgang vormt naar de andere zijde. De jongen heeft zijn armen naar boven gericht. Naast hem staat een derde vrouw, eveneens in een lang kleed. Zij heft haar rechterhand omhoog. De blik van allen is naar boven gericht.De bedoeling van het tafereel is niet duidelijk. Richten de vrouwen en jongen hun blik naar de Heer?
 
52437a52437b 
 
38. Mannen met een jongen
Particulier bezitGips, in hoekopstellingNiet gedateerd, niet gesigneerdAfm: hoogte 77cm, breedte (ene zijde) 26cm en breedte (andere zijde) 27cm. Aan de ene zijde zijn twee mannen met een jongen tussen hen in afgebeeld. Zij stralen een grote wanhoop uit, hun blik is naar boven gericht. De voorste man vormt de overgang naar de andere zijde waar een derde man gedraaid staat. Ook hij straalt wanhoop uit. De ene man maakt met een handen een wanhopig gebaar, de tweede man heeft zijn handen op borsthoogte gevouwen.De bedoeling van het tafereel is niet duidelijk. Richten de vrouwen en jongen hun blik naar de Heer?Is er een verband tussen de vrouwen- en mannengroep. Beide beelden zijn in hoekopstelling en hebben dezelfde hoogte. Ook de uitstraling van de beelden is gelijkluidend.

52438a

52438b52438c

39. Zeemeermin
Particulier bezit 
Groen geglazuurd aardewerk 
Niet gedateerd (omstreeks 1930), gesigneerd Ch. Vos  
Afm. hoogte 11,4cm, breedte 6,2cm en diepte 5,8cm  
Op een blok zit “en profile” geknield een zeemeermin. Haar staart ligt aan de voorzijde over het blok heen. Haar rechterhand rust op haar rechterknie. Met de linkerhand omvat zij haar linkerborst.
 
52439a 52439b 
52439c
foto's Botterweg Auctions Amsterdam
 
40. Plaquette afkomstig uit een Limburgse molen
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)
Gebakken klei geglazuurd; gesigneerd Ch.VOS (achterzijde), niet gedateerd
Hoogte 45 cm, breedte 34 cm en diepte 8 cm
De plaquette is afkomstig uit een Limburgse molen in midden/noord Limburg. De exacte molen is nog niet achterhaald. Een mogelijkheid zou de in de Tweede Wereldoorlog vernielde molen kunnen zijn in Meijel, die jaren in bezit is geweest van de familie Truijen. In het kort iets over de deze molen en over Jan Truijen.
In 1855 vroeg H. Beltmans toestemming aan het provinciaal bestuur voor de bouw van een stenen graan- en oliemolen in Meijel. Deze molen werd gebouwd in opdracht van een maatschap. [1]
Op 23 maart 1890 werden alle eigenaren uitgekocht door Jan Truijen. Hij nam de overdracht aan als voogd van zijn minderjarige kinderen Peter, Johanna en Elisabeth. [2]
Jan Truyen werd geboren op 24 maart 1838 te Weert. In zijn geboorteplaats zou hij landmeter worden. Na zijn huwelijk verhuisde hij naar Meijel waar hij gemeentesecretaris zou zijn van 1869 tot 1875. In 1886 werd hij actief in de politiek als wethouder, statenlid en lid van de Tweede Kamer (1884-1901). In 1895 werd hij tot burgemeester van Meijel benoemd. Die functie zou hij tot 1913 vervullen. Daarnaast was hij een van de voormannen bij de oprichting van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (1896) en Centrale Boerenleenbank (1898). [3]
Op 14 november 1919 overleed hij. De molen was in handen van zijn zoon Peter, die deze verkocht aan Jacques Derckx. De windmolen werd door oorlogshandelingen in 1944 geheel vernield. [4]
Charles Vos heeft nauw contact gehad met de LLTB en zijn voorman Jan Truijen.
In 1919 heeft hij een portretbuste van Truijen gemaakt, die pas in 1926 onthuld werd. Daarnaast heeft hij ook nog een buste gemaakt van voorzitter Joannes Theodures Verheggen (1951). [5]
Ook bij tentoonstellingen van het LLTB was Vos actief. Bij de tentoonstelling “Spiegel van Limburg” in 1951 waren meerdere werken van Vos aanwezig. [6]
Zou Jan Truijen Charles Vos benaderd hebben om een plaquette voor zijn molen te maken. Het zou goed kunnen.
Centraal op de maquette is een vrouw met kind (van de molenaar?) afgebeeld die een molensteen in haar handen heeft. Rondom van allerlei attributen, o.a. een ketting,  die betrekking hebben op de molen.
 
[1] Bussel Van P.W.E.A., De molens van Limburg, Eindhoven 1991, blz. 529
[2] Ibidem blz. 530
[3] Ibidem blz. 530, op blz. 530 staat 1889-1913 burgemeester. In 1885 werd hij gemeenteraadslid, daarna wethouder
[4] Ibidem blz. 530
[5] https://www.charlesvos.nl/profaan-werk/buiten-maastricht/limburgse-land-en-tuinbouwbond
[6] https://www.charlesvos.nl/tentoonstellingen
 
52440
foto: Peters Smeets
 

41. Gedenkplaquette Tweede Wereldoorlog
Particulier bezit. (collectie Peters Smeets)
Gebakken klei geglazuurd.
Gesigneerd linksonder CV, niet gedateerd.
Afm.: breedte 16cm, hoogte 16cm, diepte 2cm.
Op deze plaquette worden de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog uitgebeeld. Afgebeeld is een wanhopig gezin, bestaande uit vader, moeder een viertal kinderen.
De moeder (met een kind op arm) en de vader zijn “en profile” naar links afgebeeld. Aan de rechterzijde zijn een tweetal kinderen afgebeeld: een “en profile” naar rechts met zijn blik naar boven gericht, de ander “en face” met zijn blik naar voren gericht. Dit kind heeft een banderole in zijn handen met de tekst 1940-1945. Alle gezichten zijn zeer expressief uitgebeeld en stralen een grote wanhoop uit. De verschrikkingen van de oorlog spatten van de plaquette af.
 
52441.JPG
foto Peters Smeets
 
 
 
42. Pandora
Particulier bezit. (collectie Peters Smeets)
Klei, mat geglazuurd.
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afm.: hoogte 42cm, breedte 25cm en diepte 20cm
Centraal in het tafereel staat een tafel met de korte zijde naar de toeschouwer gericht. Onder de tafel zit een hond die de toeschouwer aankijkt. Aan de lange zijde rechts zit een vrouw op een stoel. Zij is waarzegster die gebogen over de tafel zit met haar rechterarm wijzend naar voren. Op de tafel staat een lamp met kap. Op de achtergrond kijken een tweetal figuren met havikskop (goden?) naar de bezigheden van de vrouw. Links staat een man “en profile” met zijn blik op de tafel gericht. Hij heeft zijn handen over elkaar voor zijn borst.
 
52442 
foto: Peters Smeets
43. Beethovenmonument (ontwerp)
Particulier bezit
Gips
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afm.: hoogte 30cm
Op een naar midden oplopende console staat in het midden een rechthoekige pilaar waarop het hoofd van Beethoven geplaatst is.
Centraal voor op console is een uitsparing waarin een afbeelding van de Maastrichtse Ster staat. Rechts en links van de pilaar zijn klompen klei, die niets voorstellen.
Het is een ontwerp voor een monument. Ter gelegenheid waarvan is onbekend. Het monument is voor zover bekend nooit uitgevoerd.
 
52443
 venduehuis Dickhaut
44. Plaquette van een drietal figuren
Particulier bezit. Collectie Peters Smeets
Gebakken klei, geglazuurd
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afm.: breedte 18cm, hoogte 25cm en diepte 6 cm
Onderaan de letters Z D, erboven de letters L M K
Deze plaquette heeft overeenkomsten met die, die in opdracht van het bestuur van de Kunstenaarsvereniging Limburg is vervaardigd bij het eerste lustrum van de vereniging
Het betreft eveneens een drietal naast elkaar zittende figuren die anders uitgewerkt zijn.
Het is goed mogelijk dat Vos wederom een schilder, een beeldhouwer en een schrijver heeft uitgebeeld. Door het ontbreken van details is hierover geen zekerheid.
Ook de betekenis van de letters L M K (boven) Z D (onder) is onbekend. Wellicht staan de letters voor Limburgse Kunst Zuid.
Hoogstwaarschijnlijk is dit een voorstudie cq ontwerp voor de Kunstenaarsvereniging Limburg (zie nummer 4)
 
 52444.JPG
foto: Peters Smeets
 
 
45. Bevrijding
Particulier bezit.
Steen
Gesigneerd CH.VOS, gedateerd omstreeks 1945
Afm.: hoogte 120cm, breedte 45cm en diepte 35cm
Tekst op de banderole: stichting 1940-1945
Op een tweetraps vierkante console van steen zijn een tweetal taferelen afgebeeld.
Aan de rechterzijde staan bovenaan een viertal mannen die aan het kegelen zijn. De twee voorste staan gebogen voor twee kegelbanen (afgebeeld naar beneden lopend). De linker man heeft een kegel in zijn handen. Aan het einde van de baan (rechtsonder) staan de kegels afgebeeld. Achter deze twee kegelaars staan twee andere mannen die zich te goed aan de drank.
Dit tafereel is door een banderole met de tekst “stichting 1940-1945” gescheiden van het andere.
Aan de linkerzijde (beneden) is het tweede tafereel uitgebeeld.
Maria is gezeten op haar zetel met gebogen hoofd en haar rechterhand voor haar gezicht geslagen. Zij straalt een groot verdriet uit. Haar andere arm rust op haar knie.
Aan haar linkerzijde staat “en profile” een jong meisje dat ook een arm voor haar gezicht heeft geslagen. Ook zij maakt een zeer verslagen indruk.
 
 
52445d.jpg
 
    52445a.jpg 52445b.jpg 52445c.jpg
52445e.jpg
52445f.jpg52445g.jpg 52445h.jpg
foto's eigenaar van het beeld
 
*1 Paulussen  Charles Vos 1888-1954, tentoonstelling 13-11-1994 tot en met 29-01-1995, Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Weert 1994
Read 6386 times Last modified on dinsdag, 22 september 2020 07:22

Latest from Johan Piets