www.charlesvos.nl

dinsdag, 28 december 2010 00:00

Agnes (Mgr. Mutsaersoord, Venlo)

AGNES (MGR. MUTSAEROORD, VENLO)
Mgr. Mutsaersoord, paviljoen Agnes, Schaapdijksweg 56, Venlo
steen 1938
Het Mutsaersoord was oorspronkelijk een herstellingsoord van de Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel, Sint Raphaël. Het herstellingsoord werd gebouwd tussen 1928-1930 naar een ontwerp van architect Jules Kayser. Het hoofdgebouw van de R.K. Herstellingsoordvereniging Mgr. Mutsaers (genoemd naar Mgr. A.P.M. Mutsaers, bisschop van Den Bosch en geestelijk adviseur van Sint Raphaël) bood voor de oorlog plaats aan 45 volwassen patiënten.
Op het riante bosrijke terrein lag ook een kindertehuis: vanaf 1938 Agnespaviljoen genoemd, dat 60 à 70 kinderen kon herbergen. De verzorging van de patiënten was vanaf 1930 tot 1982 in handen van de Zusters van de Heilige Vincentius. Na de oorlog werd er een nieuw Agnespaviljoen gebouwd (ook nu weer naar een ontwerp van Jules Kayser), dat in 1958 officieel werd geopend. Toen in de jaren zestig het soort patiënten geleidelijk veranderde en de hulpverlening professioneler werd, veranderde de naam in 1971 in de Stichting Mutsaersoord-Agnespaviljoen. In 1973 kwam er een medisch kleuterdagverblijf, dat in 1977 een aantal nieuwe paviljoens betrok. Inmiddels had de stichting in 1975 ook een eigen school geopend voor langdurig zieke kinderen: de Wijnbergschool. [1]
Er is altijd een nauwe band geweest tussen de R.K. Herstellingsoordvereniging en de familie Mutsaers. In jaarvergadering van 1937 werd besloten het kindertehuis de naam Agnespaviljoen te geven naar mevrouw Agnes Mutsaers - Van Spaendonck. De familie Mutsaers toonde haar erkentelijkheid voor dit besluit door het aanbieden van een Agnesbeeld, waarvan de vervaardiging werd opgedragen aan Charles Vos.
Op 14 juli 1938 werd het beeld, dat aangebracht in de noordelijke gevel van het kindertehuis, op plechtige wijze onthuld. Naast de familie Mutsears, het hoofdbestuur van de herstellingsvereniging, waren aanwezig Pastoor Poels (oud rector van het Mgr. Mutsaersoord),  de heren J. Kayser (architect) en Ch. Vos, alsmede de zusters en de bewoners van het herstellingsoord.
De heer F. Timmermans, voorzitter, sprak de aanwezigen toe. Hij wees op de verwantschap van de familie Mutsaers met St. Raphaël en de vele en goede hulp, door de familie aan  St. Raphaël en het Mgr. Mutsaersoord verleend. Uit dankbaarheid heeft de vereniging de naam van het tehuis opgedragen aan mevrouw Mutsaers en door het plaatsen van het Agnesbeeld blijvend is bevestigd.
De onthulling van het beeld geschiedde door mevrouw Mutsaers. Pastoor Poels zegende het beeld en sprak namens de familie. De plechtigheid werd besloten met een samenkomst voor genodigden. [2]
 
Agnes moet in de negentiger jaren van de derde eeuw geboren zijn. Op haar dertiende jaar verwierf zij de kroon van het martelaarschap, omdat zij als maagd aan haar geloof in Christus trouw wilde blijven. Volgens de legende werd zij eerst in een bordeel gezet, maar haar naaktheid werd bedekt door snel groeiend hoofdhaar. Een man die haar, bijna naakt, zag, werd op slag blind. Vervolgens werd ze in het vuur geworpen. De vlammen verteerden wel haar beulen, maar deerden háár in het geheel niet; integendeel ze doofden op haar gebed. Uiteindelijk werd ze om het leven gebracht met een priem of met het zwaard.Acht dagen nadat ze was begraven in de catacomben aan de via Nomentana, werd zij gezien in een gouden kleed, met een verlovingsring van Jezus Christus aan haar vinger en haar rechterzijde een wit lam. [3]

Agnes is frontaal staande op een console (met de tekst S AGNES op de voorzijde) afgebeeld. Zij heeft haar hoofd (getooid met nimbus en sluier) naar rechts beneden afgewend. Haar ogen zijn gesloten. Op haar linkerarm, tegen haar lichaam gevleid, draagt zij een lam. Het Latijnse woord voor lam is agnus: het symbool van onschuld en zuiverheid. Het is tevens een verwijzing naar haar naam en de legende dat zij na haar dood aan haar ouders zou zijn verschenen. Naar linkerhand rust op een op de console staand zwaard, het wapen waarmee ze zou zijn vermoord.

otpbm33a

 

Ontwerp Agnes 
Particulier bezit.  [4]
Dit is een ontwerp van het beeld van Agnes bij het Mgr. Mutsaersoord, paviljoen Agnes, Schaapdijksweg 56, Venlo.
Tussen model en uitgevoerd werk is geen verschil in compositie.


owp190

afbeelding Joop Teubner


[1] Wikipedia, december 2010
[2] Mgr. Mutsaersoord. Het St. Agnespaviljoen in De Nieuwe Koerier van 16 juli 1938
[3] www.heilgennet.nl, oktober 2011
[4] Email Joop Teubner op 12 en 15 juni 2012.
 
Read 2886 times Last modified on dinsdag, 14 mei 2019 11:51