Print this page
donderdag, 30 juli 2009 08:17

Helig Hart (voormalig St. Claracollege, Heerlen)

HEILIG HART (VOORMALIG ST. CLARACOLLEGE, HEERLEN)
Adres: St. Claracollege 21 , Gasthuisstraat, 6411KD Heerlen
Gevel Christusbeeld.
In de gevel van de school is een Christusbeeld. 1934[1]
Zuster Xavier Nolens werd in september 1910 aangesteld als onderwijzeres aan de St. Claraschool te Heerlen. Na 10 jaar verliet zij de school en werd directrice van St. Claracollege.
In 1918 kwam de toestemming voor een RK HBS voor meisjes en een RK Middelbare Handelsschool. Op 1 september 1920 begon het St. Claracollege met een driejarige HBS (in 1926 werd de vijfjarige HBS ingevoerd) en een Middelbare Handelsschool. Aanvankelijk was de school gevestigd aan de Klompenstraat. Zr. Nolens werd de eerste directrice. Door haar geweldige inzet kwam in 1931 de toestemming uit Den Haag voor de bouw van een nieuwe school aan de Gasthuisstraat, die gebouwd werd naar een ontwerp van architect Seelen. Het gebouw werd in 1934 in gebruik genomen [2]
De plechtige inzegening vond plaats op 25 november 1935 door Mgr. Gils, bisschoppelijk onderwijs-inspecteur.
's Middags was de officiële opening in aanwezigheid van vele prominenten (o.a. Dr. Poels, Mgr. Van Gils, burgemeester Van Grunsven, Mgr. Lemmens en pater Rombouts.
Het woord werd o.a. gevoerd door pater Rombouts en Mgr. Van Gils die beiden deden uitkomen dat de school veel te danken had aan wijlen Mgr. Nolens. Op het einde van de bijeenkomst heeft Soeur Xavier, de directrice van de HBS en zuster van wijlen Mgr. Nolens, een hartelijk woord van dank gesproken.[2a]
In de gevel werd een Heilig-Hartbeeltenis van Charles Vos ingemetseld. De traditionele plaatsing van het beeld hoog in een nis tegen de topgevel, zoals bij veel kloosters en katholieke instellingen toentertijd normaal was, is hier verdwenen. De hbs is een modern strak gebouw, dat in de ogen van Vos en de opdrachtgever blijkbaar een andere Heilig-Hartbeeltenis nodig had. Vos kapte een hoogreliëf waarbij Christus is geplaatst tegen een kruisvormige achtergrond. Het hoofd is licht naar voren gebogen om contact te krijgen met de mensen beneden. [3]
Tegen een kruis is ten voeten uit, staande op twee golfjes, Christus Heilig Hart afgebeeld. Hij draagt een lang kleed met een losse kap. Zijn armen met geopende handen houdt hij gespreid over de horizontale gedeelten van het kruis. Op zijn borst is het Heilige Hart met stralen zichtbaar. Op een golfje boven de rechterhand van Christus is een engel afgebeeld die Christus de doornenkroon (in zijn rechterhand) aanbiedt. Aan de andere zijde is eveneens engel op een golfje; hij houdt een kelk met hostie in zijn handen omhoog. Boven het hoofd van Christus staat aan weerszijden een engel die samen een kroon in hun hand houden om Christus te kronen.
Alles bij elkaar is hier sprake van een voor Limburg iconografisch, theologisch én stilistisch gedurfde en originele combinatie van een Heilig-Hartfiguur met een gekruisigde Christus. Pas in de jaren 1960 zou deze combinatie weer in de belangstelling komen te staan. [4]

 

otpbm13a

 

otpbm13b otpbm13c

 

 


[1] www.heerlen-in-beelden.nl, januari 2010
[2] www.heerlen-in-beelden.nl, januari 2010
[2a] De Nieuwe Koerier 26 november 1935
[3] Nissen P., Monumenten van vroomheid; kruizen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg, Zwolle 2004 (onderdeel: Pouls: De Heilig-Hartbeelden van Charles Vos, poging tot vernieuwing)
[4] Nissen P., Monumenten van vroomheid; kruizen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg, Zwolle 2004 (onderdeel: Pouls: De Heilig-Hartbeelden van Charles Vos, poging tot vernieuwing)

 

Read 3137 times Last modified on vrijdag, 26 april 2019 08:03

Latest from Johan Piets