www.charlesvos.nl

dinsdag, 18 april 2017 10:50

Piëta (voormalig Ursulinenklooster, Eijsden)

Piëta (voormalig Ursulinenklooster, Eijsden)
Adres: Breusterstraat 27, 6245 EM Eijsden
Geglazuurd aardewerk
Nietgesigneerd, niet gedateerd
Afmetingen: Beeld: hoogte 90cm, breedte 60cm; Op een houten tafel (hoogte 110cm, breedte 120cm en diepte 75cm
 
In 1849 vestigden zich drie Ursulinen in Breust-Eijsden en stichtte een klein klooster onder de naam La Sainte Crèche. Onderwijs aan arme kinderen werd hun levensdoel. Na een armoedig begin ondernam de kloostergemeenschap veel bouwactiviteiten. De kapel, in neogotische stijl, dateert uit 1892. Het hoofdgebouw kreeg in 1899 zijn monumentale voorgevel in neorenaissance stijl. In 1977 verliet de laatste zuster het klooster. De gemeente kocht het gehele complex. De meest waardevolle gedeelten van het klooster bleven behouden en zijn na een grondige restauratie en verbouwing als gemeentehuis ingericht. De kapel is nu de raadszaal. Achtereenvolgens waren de architecten Jorna, Kayser en Satin bij de bouw betrokken.
Voor het klooster ligt het Ursulinenpark met aan de rechterkant een ommuurd oud kerkhof (ongeveer 120 graven) voor de Ursulinen uit het nabijgelegen klooster.
Bij het kerkhof behoort een bakstenen kapel met zadeldak. Bovenaan staat op een bakstenen uitstulping een stenen kruis. De ingang is afgesloten met een ijzeren hek. Boven de toegangsdeur bevindt zich een vlak in cementpleisterwerk met daarin de tekst "pro peccatis suae gentis, vidit Jesum in tormentis" (voor de zonden van zijn volk, zag hij Jezus in kwellingen). .
 
De beeltenis vertoont grote gelijkenis met de Piëta die Michelangelo maakte in de jaren 1498-1500. Dit beeld bevindt zich in de St. Pieter te Rome.
Maria zit met op haar schoot haar overleden zoon. Zij ondersteunt het lichaam met haar rechterarm. Haar linkerarm houdt ze gespreid zijwaarts. Haar blik is op haar zoon gericht. Zij draagt een zeer geplooid kleed. Haar zoon is uitgemergeld en draagt slechts een lendendoek.

orml23a orml23b

23201orml23c

Begin april 2017 is het kerkhof en de kapel met de piëta van Charles Vos bij het Ursulinenklooster opgeknapt. De grafkruisen en hekken zijn geschuurd en in de grondverf gezet en voorzien van een laklaag. De piëta en het H. Hart beeld in het park zijn gereinigd en schaden werd gerestaureerd en de beelden werden voorzien van een nieuwe ademende grondlaag en een beschermende toplaag. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten door de Kunstwacht. De kruisen krijgen binnenkort nieuwe naamplaatjes. [1]

23201t1 23201t2

situatie april 2017 (foto W.Gillissen)


[1] Email Willy Gillissen, 13 april 2017

Read 2636 times Last modified on donderdag, 05 januari 2023 12:38