www.charlesvos.nl

maandag, 07 juni 2010 00:00

Jozef met Kind ( voormalig Klooster Broeders van Maastricht, Schiedam)

JOZEF MET KIND
Klooster van de Broeders van Maastricht in Schiedam [1]
Adres: Warande 155, 3116 CE Schiedam (het klooster is inmiddels afgebroken)
De Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (Congregatio Fratum Immaculatae Conceptionius Beatae Mariae Virginis F.I.C.) is in 1840 door Mgr. Rutten te Maastricht opgericht; en zijn beter bekend onder de naam de Broeders van Maastricht. De congregatie legde zich voornamelijk toe op het geven van Lager Onderwijs in de nieuwe volkswijken in steden zoals Maastricht, Amsterdam, Den Haag, Schiedam en Nijmegen.
Architect Alphons Boosten (1893-1951) kreeg in 1931 de opdracht van de broeders om een ontwerp te maken voor een klooster en een kapel te Schiedam. Het klooster zou aan 38 broeders plaats moeten bieden. Van de Carmelitessen kochten de broeders de grond. De aanneemsom bedroeg fl. 39.200 (ca € 18.000). De burgemeester van Schiedam ( de heer Stulemeijer) vroeg expliciet om Schiedamse bedrijven en werknemers te werk te stellen, hetgeen zoveel mogelijk gedaan werd. De uitvoering was in handen van Heijnsbroek & Leenders uit Schiedam. In die tijd was het gebruikelijk dat de architect ook voor de aankleding van de gebouwen (mede)verantwoordelijk was. In Schiedam werd Maria Delago (acht beelden en een kruiswegstatie voor de kapel) en Charles Vos (stenen reliëf boven de ingang van het klooster) benaderd.
Het klooster betrof een langgerekt gebouw met afschuinende zadeldaken en een kapel met een slank cilindrisch torentje aan de achterzijde. Het lange front is symmetrisch met een ingang onder een rondboog. Het is vergelijkbaar met het kloostergebouw van de Franciscanessen in Wijck-Maastricht.
Het klooster werd in gebruik genomen in augustus/september 1933 en in 1934 plechtig ingewijd door deken Schraag. Het klooster was toegewijd aan de Heilige Jozef.
In 1985 verlieten de broeders Schiedam. Het klooster is in april/mei 1990 gesloopt.

Werk van Charles Vos

Jozef met Kind
Hardstenen reliëf, datering 1932-1933
Op een console is een bebaarde Jozef ten voeten uit staande afgebeeld. Hij draagt een lang kleed. Zijn blik is enigszins naar links beneden gericht. Met zijn linkerhand houdt hij zijn Zoon vast die voor hem aan zijn rechterzijde staat. Met zijn andere hand maakt hij een zegenend gebaar. Het Kind maakt met beide handen een zegenend gebaar.
Tijdens de sloop van het klooster was het reliëf nog aanwezig. De kans is groot dat het onder de slopershamer is gevallen en niet meer bestaat.

 

ormlk18a ormlk18b

Foto A & H Groeneweg


[1] De gegevens zijn afkomstig uit:
Schiphorst, Lidwien; A.J.N. Boosten 1893-1951, expressief vernieuwer van het katholieke bouwen, Rotterdam 2006, blz 170-171
www.ad.nl , Het doek valt voor de broederkapel (20 juli 2001) en broederkapel na jaren leegstand gesloopt (10 mei 2002)
Meershoek, Willem; Maria Delago (1902-1979) Beeldende kunst uit Italië in Maastricht in VMA-bulletin juni 2008 (blz 4 t/m 15) en mei 2010 (blz. 18 t/m 23)
Email 31 mei 2010 van de heer R.W. Poels van de Historische Vereniging Schiedam
Read 2088 times Last modified on donderdag, 16 mei 2019 14:10