Print this page
maandag, 20 september 2010 00:00

Borstbeeld Frederik Hendrik (kazerne Blerick (Venlo)

BORSTBEELD FREDERIK HENDRIK (KAZARNE BLERICK (VENLO)
Bronzen borstbeeld Frederik Hendrik, 1936
Adres: Garnizoenweg 3, Blerick Venlo
Vanwege de herontwikkeling van het kazerneterrein is het beeld met sokkel tijdelijk van zijn plek gelicht en in de opslag geplaatst, in afwachting van herplaatsing elders op het terrein. [1]
Het kazernecomplex werd op 3 november 1913 in gebruik genomen door de mannen van de 2e Regiment Infanterie. De kazerne werd gebouwd op de plaats van het voormalig Fort Sint-Michiel. Van 1913 tot 1934 had de kazerne geen naam. Pas op 24 december 1934 kreeg ze de naam Frederik Hendrik. [2]

Van 1913 tot de meidagen van 1940 werd de kazerne bewoond door het uit twee bataljons bestaande 2e Regiment Infanterie.
Gedurende de 2e Wereldoorlog waren er Duitsers gelegerd en ook na de oorlog, toen Duitse krijgsgevangenen ingezet werden voor het ruimen van mijnen.
In november 1946 kwam de infanterie terug, waarna de kazerne gebruikt werd voor opleidingen voor eenheden van 2, 6 en 11 RI. In 1950 werden deze regimenten omgedoopt in Limburgse Jagers. Tevens werden er Stoottroepers opgeleid en was er een rijopleiding.
Vanaf 1967 tot de opheffing was het rijopleidingscentrum, dat onder de naam Rijschool Venlo door het leven ging, de hoofdbewoner. De rijschool sloot in 2002.

De kazerne werd in 2006 aan de gemeente Venlo verkocht en ligt op een uiterst gewilde plek pal tegenover de stadskern van Venlo op de andere Maasoever. De afgelopen jaren zijn er meerdere plannen bedacht voor het  Kazernekwartier. Het zal een  "leisure-bestemming krijgen".  Er zijn plannen voor een nieuw stadion van VVV, alsmede wordt de bouw voorzien van bioscopen, hotels en een casino. Zekerheid hieromtrent is er nog niet.

Het grootste gedeelte van de Frederik Hendrikkazerne is op dit moment  in  gebruik door allerlei afdelingen en diensten van de gemeente Venlo, in afwachting van de voltooiing in 2013 van het nieuwe stadhuis.[3]

Op 9 januari 1939 werd in de kazerne te Blerick het 125-jarig bestaan van het 2e regiment infanterie gevierd.[4]

Onder voorzitterschap van burgemeester Berger vormde zich een comité uit bewoners om het Regiment door het aanbieden van een cadeau, een blijvend bewijs te geven van medeleven. Dankzij de ruime bijdragen die binnenkwamen, werd het comité in staat gesteld haar plannen te verwezelijken. Op 11 januari 1939 werd op het stadhuis een delegatie van het Regiment ontvangen.

Aan Charles Vos werd de opdracht gegeven om dit beeld te vervaardigen. Een bepaald bedrag werd nog gereserveerd om aan de onthulling van het borstbeeld een feestelijk cachet te geven.[5] 

Het borstbeeld zou geplaatst worden toen de gebeurtenissen in 1940 het raadzaam maakten het beeld te doen onderduiken. In juli 1948 werd het beeld aan garnizoenscommandant luitenant-kolonel A.J. Lamberti ter beschikking gesteld. [5a]

Het kreeg een standplaats bij de ingang van de kazerne op het binnenplein.[6]

Frederik Hendrik (Delft, 29 januari 1584 - Den Haag, 14 maart 1647), prins van Oranje, graaf van Nassau, werd geboren als enige zoon uit het huwelijk van Willem van Oranje en Louise de Coligny. Hij volgde in 1625 zijn halfbroer Maurits op als stadhouder. Als opperbevelhebber (kapitein-generaal) van het leger gaf hij, evenals Maurits, voorkeur aan het belegeren van steden boven veldslagen, aangezien de Spaanse infanterie nog altijd zeer geducht was. In de jaren '30 van de 17e eeuw was die in de Zuidelijke Nederlanden zelfs sterker dan ooit. Vanwege zijn vele succesvolle belegeringen kreeg hij de bijnaam 'stedendwinger'

In Limburg is hij vooral bekend vanwege zijn veldtocht langs de Maas. In 1632 viel Opper-Gelre in zijn handen door de inname van de steden Venlo en Roermond. Vervolgens trok op naar Maastricht. Een bestorming van de stad mislukte, maar na een beleg van zes weken maakte Frederik Hendrik zich in september 1632 toch meester van deze belangrijke stad.
Kort na deze overwinningen zou Frederik Hendrik overwogen hebben om Brussel aan te vallen, maar tot vaste plannen is het nooit gekomen en hij bleef tot november in Maastricht.[7]

Op een rechthoekige sokkel van gemetselde bakstenen (met een tweetal treden) is de bronzen buste van Frederik Hendrik geplaatst. Hij is afgebeeld in zijn wapenuitrusting.

Aan de voorzijde is een plaats bevestigd met bovenaan een bronzen wapen omgeven door een bloemversiering. Daaronder de tekst:

HULDEBLIJK VAN DE
BURGERIJ VAN VENLO
AAN HET
2e REGIMENT INFANTERIE

BIJ DE HERDENKING

VAN HET

125 JARIG BESTAAN

9 JANUARI 1939

 

otpbm28 beeld op de oorspronkelijke locatie

 

otpbm28a

foto: gemeente Venlo

otpbm28b

Charles Vos aan het werk aan het beeld


[1] Email van de Gemeente Venlo, 23 november 2011
[2] Wikipedia, september 2010
[3] www.jeoudekazerne.nl, oktober 2011
[4] De jubileerende Koninklijke Landmacht, Het Vaderland, staats- en letterkundig nieuwsblad, 10 januari 1939 ochtendeditie)
[5] De Nieuwe Koerier, 10 januari 1939
[5a] Limburgs Dagblad 16 juli 1948
[6] Westerhuis, Frederik Hendrik kazerne 1913-1988, Venlo 1988
[7] Wikipedia, september 2010
Read 2637 times Last modified on donderdag, 18 april 2019 08:00

Latest from Johan Piets