Print this page
zondag, 19 juli 2009 00:00

Plaquette Canisius (Nijmegen)

PETRUS CANISIUS (CANISIUSCOLLEGE, NIJMEGEN)
Adres: Akkerlaan 19, 6533 BK Nijmegen
 
Plaquette Canisius
De plaquette is van geglazuurd aardewerk en stamt uit 1950.
In de hal van het Canisiuscollege is een plaquette geplaatst waarop Canisius is afgebeeld als opvoeder van kinderen.
Canisius werd geboren in 1521 als Peter Kanis. Hij was de zoon van burgemeester Jacob Derickszn Kanis en Jelis van Houweningen. Zijn moeder overleed op zijn vijfde en zijn vader op zijn drieëntwintigste. Na zijn Latijnse school in Nijmegen, studeerde hij filosofie en theologie te Keulen en behaalde daarin de doctorsgraad. Hij studeerde ook korte tijd kerkelijk recht in Leuven. In 1543 trad hij, na een ontmoeting met de Jezuïet Pierre Lefèbre als eerste Nederlander in bij de toen net opgerichte orde der Jezuïeten. Hij doceerde in zijn leven op verschillende plaatsen in Duitsland. Ook nam hij deel aan twee sessies van het Concilie van Trente. Petrus Canisius speelde een voorname rol in de Contrareformatie. Onder andere door het schrijven van verschillende catechismussen bestreed hij de reformatie en de onwetendheid op geloofsgebied onder de katholieken. Zijn beroemdste catechismus is de Summa Doctrina Christianae van 1555 in vraag-antwoord-vorm die in vele talen werd vertaald en ontelbare uitgaven kent. Zijn catechismus beleefde meer dan duizend herdrukken in 26 talen en is daarmee een van de meest herdrukte boeken in de Nederlandse geschiedenis. Canisius overleed te Fribourg in Zwitserland op 21 december 1597 met zijn catechismus in zijn handen. Op 21 mei 1925 is hij op grond van aan hem toegeschreven genezingswonderen heilig verklaard door paus Pius XI, die hem tevens de eretitel van kerkleraar schonk. [1]
Canisius houdt een boek in zijn omhooggeheven linkerhand. Zijn rechterhand is opgeheven. Hij is omringd door een viertal kinderen die naar hem opkijken. Boven- en onderaan zijn de jaartallen "MCM-MCML" en "ANNO SANCTO MCML" aangebracht. Onder de afbeelding staat de tekst "Aureo S. Petri Canisii Collegio praeceptores laici". Hieruit blijkt dat de plaquette geschonken is door de lekenleraren bij gelegenheid van het vijftigjarige bestaan het college. [2]
 

ormlk08

foto I.Paulussen

 


[1] Wikipedia, mei 2008
[2]  E-mail van pater M.Lindeijer sj (conservator van de Nederlandse Jezuieten), 16 mei 2008
Read 2152 times Last modified on donderdag, 16 mei 2019 14:08

Latest from Johan Piets