Print this page
woensdag, 24 juni 2009 00:00

Willebrordus (Boven Leeuwen)

Kerk:     Willebrordus

Adres:             Pastoor Schoenmakersstraat 2, 6657 CC Boven Leeuwen

Architect:        Wolter te Riele
Kunstenaars:   Vos, Charles
De R.K.KERK, toegewijd aan de H.WILLIBRORDUS, is een in 1916-1917 naar een ontwerp van architect W. te Riele Gzn. gebouwde laat-neogotische basiliek met pseudotransept, met aangebouwde sacristie, staande aan de Pastoor Schoenmakersstraat, hoek Molenstraat. Het werk is uitgevoerd door aannemer Marinus van Heck uit Leeuwen. De kerk bestaat uit een driebeukig schip met de lengte-as in noord-zuid richting, zodanig dat het priesterkoor naar het noorden is gewend en de toren met het toegangsportaal naar het zuiden is gericht. Het kerkgebouw met aangebouwde sacristie is gelegen op een door een haag omgeven terrein met solitairbomen; aan de westzijde begrensd door het kerkhof, aan de noordzijde door de pastorie. Ter linkerzijde van de kerk staat een zandstenen H. Hartbeeld op een bakstenen sokkel met het opschrift: 'H. HART / VAN JEZUS / ZEGEN ONS'.
 
2241kr a 2241kr b
Maria (rechterzijbeuk), Jozef met Kind (zuiderlijke zijbeuk) (foto's RCE)

Werken van Charles Vos:

Maria met Kind
Natuursteen, kalksteen, 1934, hoogte 140cm
Op Maria-altaar: Maria, gezeten, met Kind op de schoot
Maria is met de voeten naar buiten gedraaid gezeten op een zetel die op een console is geplaatst. Haar lichaam helt enigszins naar rechts. Haar gezicht houdt ze licht naar links gedraaid. Zij draagt een lang kleed; onder haar sluier komt een rand van haar haren uit. Op haar schoot draagt ze op beide armen haar dwars gezeten Zoon die met zijn lichaam tegen zijn moeder aanleunt. In zijn omhooggeheven rechterhand heeft hij een klein kruisje vast.
 
2241 kr41a
 
foto: parochie St Willebrordus
Jozef met Kind
Natuursteen, kalksteen, 1934, hoogte 160cm
Op Jozefaltaar: Jozef, gezeten, met Kind staande voor zich
Jozef is wijdbeens gezeten op een troon die op een console staat. Zijn hoofd is enigszins naar rechts gedraaid. Met zijn rechterarm omarmt hij zijn Zoon. Met de andere hand maakt hij een zegenend gebaar.
Zijn Zoon (met nimbus) staat tussen de benen van zijn vader naar de toeschouwer gericht. Hij draagt een driekwarts kleed, zijn linkerhand rust op zijn vaders linkerbeen. In zijn rechterhand, gehouden voor zijn lichaam, houdt hij een papier vast dat aan beide uiteinden gekruld is. Hij heeft een zeer vriendelijke uitstraling.
2241 kr41c
 
 
foto: parochie St Willebrordus
OLV van Lourdes
Natuursteen, 1934
OLV van Lourdes, gesluierd met gevouwen handen en rozenkrans, verschijnt aan de knielende Bernadette Soubirous. Op het voetstuk de tekst IK BEN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Maria is staande op een console ten voete uit afgebeeld. Over haar kleed met split aan de voorzijde draagt zij een openvallende mantel; tevens draagt ze een sluier. Haar linkerbeen is gebogen naar voren gericht terwijl haar bovenlichaam naar links helt. Haar blik is naar beneden gericht op Bernadette. In haar zich gevouwen handen houdt zij een rozenkrans vast.
Bernadette, met kleed en daarover een korte jas, heeft een hoofddoek op en zit geknield aan de linkerzijde van Maria. Haar beide handen houdt zij gevouwen voor zich. Haar blik is naar boven op Maria gericht.
Beneden naast Bernadette heeft Vos een lelie aangebracht.

In 1858 verklaarde Bernadette Soubirous, toen een 14-jarig meisje, tussen 11 februari en 16 juli verschillende verschijningen te hebben gezien, die door de belangrijkste hoogwaardigheidsbekleders van die tijd werd beschouwd als die van de Heilige Maagd Maria in de verre grot van Massabielle. In 1864 werd er een standbeeld opgericht ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes bij de plaats van de verschijningen. Er werd een kapel gebouwd die al spoedig te klein werd en ging dienen als crypte voor de eerste basiliek, de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis. In de loop der jaren kwamen hier nog twee basilieken bij en verschillende andere gebouwen, die thans alle deel uitmaken van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Bernadette Soubirous ging in 1866 het klooster van Nevers in.

2241 kr41b
 
 
foto: parochie St Willebrordus
Read 2368 times Last modified on vrijdag, 24 augustus 2018 10:37

Latest from Johan Piets