www.charlesvos.nl

maandag, 06 juli 2009 00:00

Onze Lieve Vrouw Heilige Moeder Gods (Plantsoen Bouillionstraat)

OLV HEILIGE MOEDER GODS (Plantsoen Bouillionstraat)

Adres: plantsoen, Bouillonstraat, Maastricht. Dit beeld ligt ook op de bidweg (zie nummer devotiebeelden).
Mariabeeld
Beeld en sokkel: Frans kalksteen; afm. 300 x 112 x 58 cm.*1
In de Bouillonstraat voor nr 7 (voormalig Militair Wachthuis en IJkkantoor) staat een Mariabeeld met Kind op een sokkel van Franse kalksteen. Het beeld staat op een rechthoekig blok dat aan de onderzijde verbreed is met een tweetal treden. Het rechthoekig blok is aan twee zijden versierd met een reliëf. Aan de rechterzijde zijn een viertal personen afgebeeld. Achteraan staat de vader en profil naar links afgebeeld. Hij houdt met beide handen zijn vrouw, driekwart en face afgebeeld (het hoofd en profil). Zij kijkt naar haar dochter die voor haar staat. De moeder laat haar linkerhand op de schouder van de dochter rusten en met de andere arm wijst zij naar Maria. Het meisje is eveneens en profil naar links afgebeeld. Zij heeft haar benen gekruist. Haar handen houdt ze gevouwen in een hoek van negentig graden voor haar gezicht en haar blik is op Maria gericht. Voor haar zit haar broer op zijn knieën, en profil naar links. Hij houdt in zijn handen rozen, met daaronder de stadsster op een schild, vast die de twee reliëfs verbinden. *1
Bij het linkerreliëf staat aan de buitenzijde de vader en profil naar rechts gericht. Zijn rechterarm houdt hij langs zijn lichaam met in zijn hand een rozenkrans. Zijn linkerhand rust op de schouder van zijn vrouw die gedraaid voor hem staat. Haar blik is naar links boven gericht. In de in elkaar gevouwen handen houdt zij een rozenkrans vast. Voor de ouders staat hun zoon en profil met zijn blik naar Maria gericht. Hij houdt zijn gevouwen handen omhoog geheven. Voor hem zit zijn broer op zijn knieën met zijn linkerarm omhoog geheven. Met de andere hand ondersteunt hij de rozen die de twee reliëfs verbinden. *1
In de ruimte tussen de twee reliëfs is de tekst TOON DAT GIJ ONZE MOEDER ZIJT aangebracht. *1
Boven op het rechthoekige blok staat het beeld van Maria met Kind. De gekroonde Maria staat ten voeten uit afgebeeld op golven met een naar rechts gerichte blik. Zij draagt over haar kleed een wijd openvallende mantel. Op haar linkerarm draagt zij het zittende Kind, dat zijn linkerhand uitstrekt naar de lelies die zijn moeder in haar rechterhand vasthoudt. Boven haar hoofd staat een ster. *1
Het beeld heeft grote overeenkomsten met het beeld van OLV Sterre der Zee in de OLV-Basiliek (Genadekapel).
 

Prof. J.J.M. Timmers noemde het beeld "een der minst geslaagde beelden van de betreurde en talentvolle Charles Vos".[2]

 

orm04a

 

orm04b

orm04d   orm04c 

 

 

orm04e

 

 
Voorstudies

1.

Particulier bezit

Enveloppe met op de achterzijde de tekst "Aylvalaan 54 Maastricht".

Op de voorzijde een potloodtekening

Afmetingen enveloppe: breedte 19cm, hoogte 10cm. Niet gesigneerd, niet gedateerd [rond 1948].

Afmetingen tekening: breedte 6,5cm, hoogte 12cm (dwars op enveloppe getekend)

Dit is een tekening van het beeld in het plantsoen in de Bouillionstraat te Maastricht.

Maria met kroon heeft haar hoofd naar links omlaag gericht op haar Zoon, die zij op haar linkerarm draagt. Schetsmatig is op de tekening de lelie in haar rechterhand weergegeven.Maria is gehuld in een wijduitlopende mantel, staat op golven (niet duidelijk uitgewerkt), terwijl de ster boven haar hoofd prijkt (op de tekening lopen kroon en ster in elkaar over). 

525231 

2.
In het Bonnefantenmuseum bevindt zich  in de Kerncollectie Limburg een voorstudie van het beeld.
De compositie van het ontwerp komt overeen met het uitgevoerde werk. De onderzijde van de sokkel is gewijzigd. De twee figurengroepen zijn in de definitieve versie verder naar achteren geplaatst om in het raakvlak plaats te creën voor een tekst die in het ontwerp ontbreekt. Het Mariabeeld is in het ontwerp slechts ruw geschetst zonder uitwerking in details.
 
4101r2otpmb05t
 
3.
Particulier bezit 
Een voorstudie in gips, afm. 70cm breed, 90cm hoog.
De voorstudie bestaat uitsluitend uit het Mariabeeld; de sokkel ontbreekt.
De eigenaar heeft het beeld ontvangen van de familie Vos waar het in opslag was.
De houding van het hoofd van de voorstude wijkt af van de definitieve versie.

 

 

foto eigenaar beeld

 
 
[2] Limburgs Dagblad 19 november 1964
 
*1 Graatsma, Paulussen, Charles Vos, straat-beelden, Maastricht 1988

 

 

Read 1908 times Last modified on vrijdag, 29 mei 2015 08:46