www.charlesvos.nl

zondag, 31 december 2023 13:57

Beelden van personen 2

36. Buste van een meisje met strik
Particulier bezit.
Bronzen sculptuur
Niet gesigneerd, niet gedateerd [ca. 1920]
Afmetingen: hoogte 41cm en breedte  27cm
 
Op een achthoekige sokkel is het bronzen hoofdje van het kind weergegeven.
Zij is "en face" afgebeeld. Langs haar hoofd heeft ze lange pijpenkrullen. Achter op haar hoofd draagt ze een grote strik.

52236b

collectie Peters Smeets

37. Portretkop Fien Vos
Particulier bezit (collectie Peters Smeets).
Gebakken klei geglazuurd
Gesigneerd CH. Vos en gedateerd 1942
Afmetingen: hoogte 26cm, breedte 23cm en diepte 16cm
 
Fien Vos is “en face” afgebeeld, zij toont nauwelijks emoties. Zij heeft lang haar zodanig gemodelleerd dat haar oren vrij zijn. Zij is de oudste dochter van Charles Vos. Ze werd geboren te Maastricht op 18 augustus 1922 en overleed aldaar op 24 december 1998.
De kop werd gemaakt toen zij rond twintig jaar oud was.

52237owp88

Collectie Peters Smeets

38. Romantisch stel
Particulier bezit
Gebakken klei geglazuurd
Gesigneerd CH. VOS, niet gedateerd
Afmetingen: hoogte 22cm, breedte 44cm en diepte 18cm
 
Een vrijend koppeltje waarbij de vrouw op een blauw kleed (of mantel) languit ligt, steunend met haar hoofd op de man; zij heeft haar benen enigszins opgetrokken. Aan hoofd zit de gehurkte man met het rechterbeen opgetrokken. Met zijn linkerhand heeft hij de linkerhand van de langs haar lichaam liggende arm van de vrouw vast. Zijn andere hand rust op de rechterschouder van de vrouw.
Zij houdt haar hoofd achterover. Het hoofd van de man is naar rechts beneden gedraaid. De vrouw en de man staan op het punt elkaar te kussen.

52238a~2

collectie Peters Smeets

39. Man
Particulier bezit.
Op een console zit een geknielde man met zijn rechterarm in zijn zij en met de andere hand rust op een naast hem staand voorwerp. Hij draagt uitsluitend een broek. Zijn gezicht ietwat naar links gericht, zijn ogen zijn gesloten. Ondanks dat dit een ontwerp is, is het vrij gedetailleerd uitgewerkt.

52239aowp186a 52239bowp186b

Afbeelding: eigenaar

40. Portretkopje Veronique
Particulier bezit
Gebakken klei en geglazuurd
Niet gesigneerd, niet gedateerd [ca. 1949]
Afmetingen: 13cm x 19cm x 12cm
 
Veronique is "en face" afgebeeld. Na haar huwelijk heet zij Goffin. Op de tentoonstelling in het Museum van Valkenburg (najaar 2012) heeft ze nog geposeerd naast het beeld.
Zij draagt een blouse met dubbele hals. Op de voorkant van haar hoofd heeft ze een kuif.
 
52240owp26741. Kinderkopje Peter Jordans
Particulier bezit
Gepatineerd gipsen sculptuur op houten basement
Gesigneerd Ch. Vos, gedateerd 1944
Afmetingen: hoogte 20cm
 
Peter Jordans is geboren op 9 april 1942.
Op een houten basement is in een soort gipsen kraag het hoofd van het kind geplaatst. Het kind kijkt strak voor zich uit. Midden op het hoofd heeft het een kuif.

52241

collectie Peters Smeets

42. Portretkop Manja Jordans
Paticulier bezit
Chamotte klei
Ongesigneerd, niet gedateerd [1952]
Afmetingen: hoogte 27cm
 
Manja geboren 10 maart 1945. Zij is een zus van Peter Jordans
Het hoofd met schouders is weergegeven. Zij is "en face" afgebeeld. Zij draagt kort haar tot op haar oor met een scheiding aan de rechterzijde.
 
5224243. De Blinde
Particulier bezit
Gips
De Blinde werd driemaal geëxposeerd:
Hedendaagse Limburgsche Kunst in het Gemeentemuseum van Den Haag (van 30 oktober tot 12 december 1937), catalogusnummer 121
Kunstzaal de Gulden Roos ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Charles Vos, 10 september 1938
Schilder- en tekenkundig Genootschap Kunstliefde Utrecht; Juni 1935, Werk van leden van de Limburgse Kunstkring
Twee Limburgse kranten beschreven het beeld : "uit het beeld van den Blinde blijkt, dat. Charles Vos niet alleen een uitstekend beeldhouwer is van uiterlijke vormen, maar daarin ook aan het innerlijke uitdrukking weet te geven, zooals hier in voorhoofd en mond, in geheel het gelaat en gerichtheid van den blinden naar binnen kenbaar is." [1]
Een andere krant beschreef het beeld als volgt:  [2]
"Beeldhouwwerk zoo zegt men, ligt den Nederlander minder dan schilderkunst. Toch hebben wij groote beeldhouwers gehad. Dit wérk van Charles Vos is opnieuw een bewijs er voor, dat er toch wel beeldhouwers van bijzondere kwaliteit onder ons leven. Een feit is het, dat de gemiddelde Nederlander meer moeite heeft om een beeldhouwwerk te zien, te bewonderen dan met schilderijen.
Hoe komt dat? Dat komt misschien, omdat wij in ons land, overal, waar wij rond zien, herinnerd worden aan bekende voorstellingen van onze groote landschapsschilders. Zoodoende is de Nederlander gaan leeren zien met een schildersoog. Ieder volk is nu eenmaal op één gebied van de kunst het beste, en dat is ' goed zoo.
Wanneer men voor een beeldhouwwerk staat, dan gaat men er als 't ware vanzelf omheen loopen. Dat is de eerste ervaring die men opdoet van de plastiek, van het ruimtebeeld. Wanneer men gezien heeft hoe het ding in de ruimte staat, wat de omtrekken ervan zijn vanaf de verschillende standpunten uit bezien, pas dan komt men er toe zich af te vragen, wat de kunstenaar met dit werkstuk heeft willen uitdrukken. En dat controleert men dan (dit is één manier om beeldhouwwerk te leeren zien) aan de details. Wanneer een blinde weet dat men naar hem ziet, dan gaan de spiertjes op zijn gelaat aan het bewegen: Hij vertrekt den mond. en verplaatst, de wenkbrauwen. En hij zegt een woord om te vernemen uit uw antwoord, wat gedenkt. Omdat hij u niet zien kon, moet hij er zóó achter komen. Zoo heeft de beeldhouwer Vos dezen blinden man hier weergegeven. Sprekende met geheel z'n gelaat. Met zijn stille toeë oogen maar de vragende en luisterende houding van het hoofd, dat eventjes schuin op den romp staat. Iemand die gewend is de dingen lang te overpeinzen, omdat hij ze met één zintuig minder moet opnemen. We kunnen er soms verwonderd over staan, hoe juist een blinde de dingen van de buitenwereld typeert, terwijl hij ze toch nooit zag. Dat komt van zijn lang overdenken en het wikken en afwegen bij zich zelf. Zoo heeft deze beeldhouwer zijn model hier gegeven! Een stille overpeinzer, die puurt naar het wezen van de dingen."
 
[1] Limbrgsch Dagblad 22 juni 1935, Limburger Koerier 16 maart en 20 juni 1935
[2] C.M De Blinde: Gipsmodel voor brons Ch. Vos, Nederlandsch Dagblad, 19 mei 1941 (dit was een blad van het Nationaal Front, maar omdat het artikel een kunstwerk beschrijft toch maar opgenomen. Ik distantieer mij van de denkbeelden van het Nationaal Front)
 
5224344. Dodenmasker Henri Jonas
Dodenmasker Henri Jonas
Locatie: particulier bezit (Utrecht), collectie Peters Smeets en collectie Karel Post. Ook bevindt zich een exemplaar in het Bonnefantenmusem
Geboren 8 mei 1878, gestorven 15 september 1944
Een levensbeschrijving staat bij zijn grafmonument (overig religieuze werken Maastricht)
Charles Vos maakte een dodenmasker van Henri Jonas, dat te zien was in de etalage van De Jong Bergers in de Grote Staat te Maastricht.
In twee Limburgse kranten verscheen een artikel over dit masker:
"met gevoel van weemoed en herinnering kijken we naar dat rustige, mannelijke gezicht van een kunstenaar die héél zijn leven zoveel geleden en gestreden heeft.
Moge hij hierboven zijn loon reeds ontvangen hebben.....
Ons blijft de herinnering aan zijn leven en .... zijn werk."[1]
"Een creme kleurig, eenvoudig gelaat, waarin iets zoo sterk levends zat, dat wij dachten: dit moet wel het masker zijn van zijn ziel. In dit masker lag de stilte van iemand, die een zware strijd heeft uitgestreden en rustig, bijna glimlachend de oogen over zijn innerlijk laten weiden. En toch, een zwaar doorleeft gezicht, waarop de striemen van de levensconflicten achterbleven. Dit sterk levend doodenmasker was de zuiverste beoordeling van het werk van deze schilder." [2]
 
[1] Veritas, 9 september 1944
[2] Limburgsch Dagblad 14 oktober 1944

52244 52244owp61b

Dodenmasker met aan de rechterzijde duidelijk zichtbaar de diepe holte ter plaatse van Jonas' kaak

45. Portret oude man
Particulier bezit
Donker gepatineerd gips
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afmetingen: hoogte 40,5cm, breedte 21,5cm en diepte 25cm
 
Op een onderstuk is een portretkop van een oude man “en face” weergegeven. De man draagt een lange volle baard en heeft een snor. Op zijn hoofd is hij kalend met slechts enkele haarpluk. Zijn neus is krom. Zijn blik is op de toeschouwer gericht.

52245c 52245b

afbeelding J.I. Vos

  

52245a

afbeelding J.I.Vos

46. Portret Jacques Joseph Hubertus Vos
Particulier bezit
gips reliëf in vurenhouten lijst met restant bladgoud
Gesigneerd Ch. Vos FEC, gedateerd Nov. 1921
Afmetingen: lijst: hoogte 44cm, breedte 44cm en diepte 4cm; reliëf: hoogte 34cm, breedte 33cm en diepte 2,5cm
 
Van deze plaquette zijn een tweetal exemplaren bekend. Een uit de nalatenschap van Joseph Vos en een van  Hubert Leon Vos. Beiden waren zonen van Jacques Johannes Hubertus Vos.
Jacques Joseph Hubertus Vos (geboren 27 februari 1851, gestorven 28 april 1933) was de vader van Charles Vos. Hij trouwde met Marie Virginie Stille (1849-1899) op 15 mei 1877. In het gezin werd een negental kinderen, waarvan Charles de jongste was, geboren. Na de dood van zijn vrouw trouwde Charles vader met Josephine Renkin (1845-1931).
Vader Vos had een boekhandel in de Grote Staat, toentertijd nummer 51, te Maastricht.
Jacques Joseph Hubertus Vos is in rondo “en profil” naar rechts afgebeeld. Achter zijn hoofd (in het rondo) staat de signering Ch. Vos Nov. 1921.

 52246b

collectie Peters Smeets

52246e

Er is ook een exemplaar in de Sphinxcollectie verschenen (collectie Peters Smeets).
Aardewerk wit geglazuurd.

52246b.JPG

foto Peters Smeets

47. Voedende vrouw
Particulier bezit
Klei. 
Niet gesigneerd, niet gedateerd [omstreeks 1919]
Afmetingen: hoogte 32cm
 
Jeanne Vos (JJM geboren 9 maart 1884, gestorven 20 januari 1960) was een zuster van Charles Vos. Zij trouwde met August Dassen (H.A.A., geboren 4 april 1882, gestorven op
1 november 1928). Uit dit huwelijk werd dochter Jacqueline geboren op 22 juli 1919 te Maastricht (overleden 1 december 1955 te Vught).
Ter gelegenheid van haar geboorte maakte Charles Vos het beeld van een voedende vrouw dat hij als cadeau aan zijn zuster aanbood.
Jacqueline Dassen trouwde met Hein Jordans (geboren 24 september 1914 te Venlo), die na zijn opleiding aan het conservatorium te Amsterdam een groot gedeelte van zijn leven werkzaam was als eerste chef-dirigent van Het Brabants Orkest (1 september 1949 - 1 oktober 1979). Hij overleed op 4 september 2003.
Op een ronde console heeft Charles Vos een voedende vrouw uitgebeeld. Zij is zittend "en face" weergegeven met haar blik naar beneden gericht op haar kind. Zij draagt een ruim vallende mantel. Haar kind rust zittend op haar rechterhand en ontvangt zijn borstvoeding.
Het tafereel laat denken aan Maria met haar Kind.

52247

collectie J.V. Jamin

48. Kinderkopje Theo Jonas
Particulier bezit 
Klei
Niet gesigneerd, niet gedateerd [1939]
Theo (T.J.J.) Jonas werd op 9 maart 1932 geboren.
 
Het kinderhoofdje werd ter gelegenheid van zijn 1ste Heilige Communie op 7 mei 1939 vervaardigd door Charles Vos.
Thei is “en face” devoot biddend, met zijn handen gevouwen voor zich, afgebeeld. Hij draagt zijn kemuniepekske.
Dit kinderkopje is een voorbeeld van een van vele beeldjes die Vos maakte voor vrienden en kennissen. Samen met Henri Jonas maakte Vos deel uit van de Bende van de Suisse. Henri kwam uit een kinderrijk gezin van vader Charles Jonas (1849-1916) en moeder Tieneke Jungslaeger (1856-1946). Zijn jongere broer Jean (Zjèng) (1894-1954) trouwde met Nèt Scaf (1897-1958). Uit dit huwelijk werd op 9 maart 1932 Theo Jonas geboren, waarvan hier het communiebeeldje ter sprake kwam. 

52248

afbeelding collectie eigenaar

49. Kinderkopje Oscar Niesten
Particulier bezit
Geglazuurde klei
Niet gesigneerd, niet gedateerd [1943]
 
De familie Niesten waren kennissen van de familie Vos. Regelmatig zochten ze elkaar op waarbij de kinderen uit beide gezinnen samen speelden.
Op driejarige leeftijd maakte Vos een kinderbuste van Oscar Niesten
Hij is "en face" afgebeeld met open mond, zijn haren vallen naar voren met een scheiding aan de linkerzijde.

 52249a  52249b

foto's eigenaar van het beeld

50. Man met masker
Particulier bezit 
Toegeschreven aan Vos
Glanzend loodgrijs glazuur op zwartbakkende klei
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afmetingen: hoogte 29,5cm, breedte 7,5cm en diepte 10cm
 
Op een console, met achterzijde, staat een man ten voeten uit afgebeeld. Hij draagt een driekwart overjas. Zijn linkerhand houdt hij voor zijn lichaam, met zijn andere hand houdt hij een masker voor zijn gezicht.

52250a 52250c

52250b51. Vrouwenhoofd
Particulier bezit 
Toegeschreven aan Vos
Chamotte klei geglazuurd
Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Afmetingen: hoogte 15cm
 
Op een console is een vrouwenhoofd "en face" weergegeven. Haar ogen zijn gesloten en zij houdt haar hoofd schuin naar achteren.
 
5225152. Dodenmasker Charles van Oppen
Particulier bezit
Brons met marmeren console
Gesigneerd Ch. Vos (linkerzijde van de nek), niet gedateerd [1953]
Afmeting: console: hoogte 8cm, breedte 13cm en diepte 15cm; beeld: hoogte 37cm, breedte 16cm en diepte 20cm 
 
Een schild aan de voorzijde met de tekst:
Mr. Dr. Charles van Oppen
* 5 juli 1875
+ 21 juni 1953
Charles van Oppen werd geboren op 5 juli 1875. [1]
Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam waar hij in januari 1901 promoveerde tot Meester in de Rechten en doctor in de Staatswetenschappen. Hij was van 1901 tot 1951 werkzaam als advocaat procureur bij de rechtbank in Maastricht. Van 1941-1948 was hij Deken der Orde van advocaten in Maastricht. Tweemaal werd hij door de Tweede Kamer op de voordracht geplaatst als lid van de Hoge Raad. [2]
Hij woonde Henric van Veldekeplein 29 in Maastricht. Hij was niet gehuwd, was een broer van Emile van Oppen (Staalwerken de Maas) en neef van de voormalige burgemeester van Maastricht L.J.B. van Oppen. Op 78-jarige leeftijd overleed hij op 21 juni 1953 [3]
 
[1] De Tijd 24 juni 1953
[2] Limburgs Dagblad 22 februari 1951
[3] De Tijd 24 juni 1953

52252 52252a

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Onze spreekbuis 1953 nr 7

53. Portretbuste van Marlies Wijnans
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)
Geglazuurde klei
Gesigneerd Ch.Vos (achterzijde), niet gedateerd [omstreeks 1946-1947]
Afmetingen: breedte 25,5cm, hoogte 28cm en diepte 11,5cm
 
De ongeveer 5/6 jarige Marlies (Marie-Louise) Wijnans (geboren in 1941)  is met haar hoofd licht hellend naar de rechts afgebeeld. Zij kijkt serieus en is in zichzelf gekeerd. Typerend zijn haar grote krullen. Zij draagt een blauwe overgooier. 
De ouders van Marlies baatten café Old Dutch op het Vrijthof in Maastricht uit. Dat was een bekend café waar veel kunstenaars kwamen, waaronder Charles Vos. In 1989 is Marlies Wijnans gestorven.
5225354. Arbeider (mijnwerker?)
Particuliere collectie
Gebakken klei, ongeglazuurd
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afmetingen: hoogte 21,5cm, breedte 14cm en diepte 13cm
 
Op een ronde console is halverwege een wand opgetrokken met een versiering aan de bovenzijde. Op een verhoging voor deze wand staat frontaal staande een man (een mijnwerker?) afgebeeld ; zijn linkerarm heeft hij in een hoek van negentig graden in zijn zij geplaatst, de andere hand rust een op schuinstaand voorwerp (een mijnhamer?).
Er zijn geen mijnwerkersmonumenten bekend die gelijkenis hebben met dit ontwerp.
 
5225455. Dansende vrouw
Particulier collectie (collectie Peters Smeets)
Zwart gepolychromeerd gipsen sculptuur 
Gesigneerd C.VOS, niet gedateerd
Afmetingen: hoogte 22cm, breedte 13cm en diepte 12cm
 
Op een ovale console staat een  vrouw in een danspose, en een mantel dragend, uitgebeeld.
Haar rechterbeen is voor het linker geplaatst. Haar lichaam helt naar rechts. Met haar gespreide armen houdt zij haar openvallende mantel vast.

52255

foto Peters Smeets

56. Priester
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)
Ongeglazuurd chamotte klei
Gesigneerd Vos, niet gedateerd [1936] 
Afmetingen: hoogte 32cm, breedte 13cm en diepte 13cm
 
Een frontaal staande priester (pastoor?) is afgebeeld in misgewaad. Hij houdt zijn ogen gesloten. Waarschijnlijk is hij biddende, gezien de stand van zijn mond (enigszins geopend). In zijn linkerhand houdt hij, op borsthoogte, een kelk vast. Boven de kelk uitstekend houdt hij in zijn andere hand een hostie vast.
Waarschijnlijk heeft Vos dit beeld gemaakt ter gelegenheid van een priesterjubileum. Het is niet bekend wie de afgebeelde priester is. Het beeld is afkomstig uit de omgeving van Geleen wat niet perse betekent dat de priester in 1936 werkzaam was in die plaats. 

 52256a

52256b52256c     

foto's Peters Smeets

57. Jongenskopje
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)
Chamotte klei, niet geglazuurd
Gesigneerd Ch.Vos, niet gedateerd 
Afmetingen: hoogte 22cm, breedte 17cm en diepte 9cm
 
Ruwe schets in een klei van een jongensgezicht. Wie afgebeeld is, is niet bekend.
De jongen heeft een vriendelijke uitstraling, een glimlach rond de mond. Zijn ogen houdt hij gesloten. Hij heeft vol krullend haar tot op het oor.

52257c 52257a

foto's Peters Smeets

58. Kinderkopje Jos Maessen
Particulier bezit
Gebakken klei geglazuurd
Gesigneerd CH. VOS (rechterzijkant), niet gedateerd [1940-1942], 
Afmetingen: hoogte 31cm, diepte 22cm en breedte 23cm
 
Jos Maessen (februari 1933) is "en face" afgebeeld op een leeftijd van ongeveer acht jaar. Zij heeft pijpenkrullen tot op de schouder. Op haar hoofd heeft ze een grote strik.

52258a52258b

52258c

59. Erotisch stel
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)
Chamotte klei, geglazuurd
Gesigneerd Ch. Vosiet gedateerd
Afm.: breedte 32cm, hoogte 20cm en diepte 19cm
Een afbeelding van een naakt stel.
 
De vrouw (links) ligt naakt op haar linkerzijde, haar hoofd opgericht en kijkend naar de man. Ze steunt mede op haar armen die onder haar borsten liggen. Haar linkerbeen ligt over het linkerbeen van de man. De man (eveneens naakt) is zittend “en profile” weergegeven met zijn linkerbovenbeen  uitgestrekt op de grond. Zijn andere been is in een hoek van negentig graden geplaatst achter de rug van de vrouw. Zijn rechterbeen rust op dit been. Met de andere arm steunt hij op de grond ter hoogte van de voeten van de vrouw. Zijn blik is gericht op de vrouw. De afbeelding heeft een zeer erotische uitstraling.

52259a 52259b52259c

52259d

60. Portretbuste van een jonge vrouw
Particulier bezit
Steen
Gesigneerd Ch. Vos (achterzijde), niet gedateerd
Afmetingen: 50cm hoog en 40cm breed
 
Een jongevrouw is “en profil” afgebeeld. Zij heeft halflang krullend haar. Zij draagt een blouse met pofmouwtjes en aan de voorkant een strik.
Helaas is het niet bekend wie de jonge vrouw is.

52260a 52260b

foto's : Nostalsjiek Maastricht

61. Peinzende man
Particulier bezit
Gebakken klei, geglazuurd
Niet gesigneerd, niet gedateerd [hoogstwaarschijnlijk dateert dit beeld uit begin jaren veertig van de vorige eeuw]
Afmetingen: hoogte 49cm
 
De familie Bellefroid heeft een tweetal graven op de Algemene Begraafplaats in Maastricht.
Deze graven dateren uit deze periode. Op het graf onder nummer 7.1. staat het beeld van de zittende man dat door Vos gesigneerd is met Ch. Vos.
Edmond (G.M.E.) Bellefroid werd op 3 juli 1893 te Maastricht geboren. Hij huwde op 31 mei 1920 Mariëtta Louise Noël (geboren te Ougrée). Uit dit huwelijk werd op 16 juli 1922 zoon Marcel (M.M.J.V.) geboren. Hij zou op 11 januari 1944 overlijden.
Charles Vos kende Edmond Bellefroid goed. Ze waren beiden lid van de Bende van Suisse. Bellefroid volgde Vos als ontwerper op bij de Sphinx en beiden waren docent aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool.
Bij het overlijden van hun zoon zal hij Charles Vos benaderd hebben om een beeld voor het graf te maken. Dit beeld is gesigneerd door Vos met “Ch. Vos”. Dit zal het originele beeld zijn. Na het overlijden zijn beide ouders in het graf van hun zoon bijgezet.
Bovenvermeld beeld is een exacte kopie van beeld op het graf, echter niet gesigneerd. Dit beeld kwam in het bezit van de familie. Door vererving is het in bezit gekomen van de huidige eigenaar.
Op een rechthoekige console zit een man met zijn linkerbeen onder zich en steunend op zijn gebogen rechtervoet en zijn uitgestrekte linkerarm. Hij zit in een gedraaide houding met het hoofd schuin naar boven gericht. Zijn gebogen rechterarm ondersteunt zijn kin. Hij draagt een kleed dat zijn onderlichaam bedekt en over de rechterarm valt.

52261

foto: eigenaar

62. Plaquette Fien Vos
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)   
Brons reliëf
Gesigneerd rechtsonder Ch. Vos, niet gedateerd [1930]
Afmetingen: hoogte 21cm en breedte 16cm
 
Fien was de oudste dochter van Charles Vos. Zij werd geboren te Maastricht op 18 augustus 1922. Op 14 mei 1930 deed zij haar Eerste Communie. Het reliëf is ter ere van deze gebeurtenis gemaakt. Linksonder is in een cirkel een miskelk met een er boven uitstekende hostie afgebeeld alsmede de datum 14 mei 1930. Fien is “en profil” naar links afgebeeld. Zij draagt het voor haar typische pagekapsel. Fien overleed te Maastricht op 24 december 1998.

52262a.JPG 52262b

foto's Peters Smeets

63. Bouwvakkers
Particulier bezit.
Chamotte klei geglazuurd
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afmetingen: hoogte 34cm, breedte 45cm en diepte 15cm
 
Een drietal bouwvakkers, een zware balk torsend op hun rechterschouder, lopen naar links. Zij hebben alle drie een ontbloot bovenlijf. De voorste bouwvakker heeft zijn blik naar links gericht, de anderen kijken voor uit. Alleen de achterste werker heeft de balk slechts met een hand vast, de andere (de linker) heeft hij in zijn zij geplaatst. Vos heeft ze op zijn karakteristieke wijze uitgebeeld, forse spiermassa’s van het bovenlichaam en armen, alsmede expressie van de gezichten die de zwaarte van het werk duidelijk maken.

52263.jpgfoto: Venduehuis Dickhaut

52263b.jpg64. Jubilea
Particulier bezit (Collectie Peters Smeets)
Chamotte klei, geglazuurd
Gesigneerd CH.VOS (linksonder aan de voorzijde), gedateerd 1945
Afmetingen: hoogte 54cm, breedte 67cm en diepte 16cm
 
Het beeld is opgebouwd uit een drietal delen.
Het middelste deel heeft de opbouw van een spreekgestoelte met aan de voorzijde een licht gebogen verbreding waarin op de woelige baren een schip met een bol zeil is afgebeeld. Op het zeil het cijfer 25. Waarschijnlijk is hier sprake van een huwelijksbootje, wat in combinatie met het getal vijfentwintig zou duiden op een 25-jarig huwelijksfeest. Bovenop is het hoofd van de god Hermes, naar rechts gericht, afgebeeld met onder hem een banderole met het getal veertig. Het is de god van onder andere de handel. Onderaan staat het jaartal 1945 wat duidt op het jaar van de vervaarding van het werk.
Hermes kijkt naar het tweede deel van het werk waar twee noeste bouwvakkers zijn afgebeeld op een ovale console. De buitenste is “en face” afgebeeld met zijn blik gericht op Hermes. Daarnaast staat een tweede bouwvakker “en profile” die op zijn linkerschouder een zware last draagt die hij met beide armen omvat. Zou hier het veertig jarige bestaan van een bouwbedrijf zijn uitgebeeld.
Aan de andere zijde van de zuil is het derde tafereel, twee schaars geklede vrouwfiguren met hun blik gericht op Hermes. De voorste dame houdt haar rechterhand op de banderole met getal veertig. In de andere hand heeft zij een banderole met het getal zestig. Waar dit getal op duidt is niet helder, wellicht een verjaardag? De dames hebben veel weg van de (drie) gratiën, die staan voor creativiteit, charme en vruchtbaarheid.
De exacte betekenis van het beeld is helaas niet bekend, maar het is m.i. duidelijk dat hier sprake is van jubilea.
 

IMG_5289a.jpg

foto Peters Smeets

 52264a.jpg

52264c.jpg 52264b.jpg 52264d.jpg

52264e.jpg65. Liggende muze met cello (voorstudie)
Particulier bezit(collectie Peters Smeets)
Gips gepatineerd
Niet gesigneerd, niet gedateerd [rond 1940]
Afmetingen: hoogte 22cm, breedte 37cm en diepte 14cm
 
Op een console is mevrouw Bonfrere (echtgenote van Chretien Bonfrere, de musicus) liggende op haar linkerzij met opgetrokken benen en rustende op haar linker elleboog afgebeeld. Voor haar ligt een cello, haar rechterarm ligt over de klankkast van het instrument, de hals van de cello rust op haar rechterschouder. Haar hoofd ligt schuin naar beneden op de cello.
De definitieve versie in hout (zie musea--> Bonnefantenmuseum --> nummer 11)   is gelijk aan de gipsen voorstudie.

52265

collectie Peters Smeets

66. Buste Jacques Joseph Hubertus Vos
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)
Gepatineerd gips
Gesigneerd CH. VOS, gedateerd 1921
Afmetingen: hoogte 50cm, breedte 50cm en diepte 26cm
 
Voorzien van de tekst:
JACQUES JOSEPH HUBERT VOS
1851    27 FEBR     1921
AANGEBODEN DOOR ZYNE KINDERS
Jacques Joseph Hubertus Vos (geboren 27 februari 1851, gestorven 28 april 1933) was de vader van Charles Vos. Hij trouwde met Marie Virginie Stille (1849-1899) op 15 mei 1877. In het gezin werd een negental kinderen, waarvan Charles de jongste was, geboren. Na de dood van zijn vrouw trouwde Charles vader met Josephine Renkin (1845-1931).
Vader Vos had een boekhandel in de Grote Staat, toentertijd nummer 51, te Maastricht.
De vader van Charles is “en face” afgebeeld. Naast zijn hoofd is een deel van zijn bovenlichaam en armen uitgewerkt. Hij heeft een spits toelopend hoofd, is vrijwel kaal maar wel voorzien van ringbaard met snor. Hij draagt een hemd met stropdas met daarover heen een gilet en colbertjasje.

52666.JPG

foto: Peters Smeets

67. Buste onbekende man
Particulier bezit
Gips
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afmetingen: hoogte 44cm, breedte 28,5cm en diepte 17cm
 
Het traject van het ontstaan van het beeld tot de huidige eigenaar is bekend. De eerste eigenaar van het beeld was Wim van Hoorn (1908-1979), een leerling van Charles Vos aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool. Na zijn overleden kwam het beeld in bezit van Van Hoorns zus, die het doorgaf aan haar zoon. Uiteindelijk kwam het beeld in 1992 in bezit van diens dochter.
Door vererving in de familie kan er van uitgegaan worden dat Charles Vos de maker van deze buste is.
Dan de vraag wie is de persoon die Vos uitbeeldde. Deze vraag is minder goed te beantwoorden. Vaak maakte Vos een ontwerp voor de buste in gips. Vervolgens werd de definitieve buste gemaakt in een duurzaam materiaal, bijvoorbeeld brons. Slechts het bestaan van de gipsen buste is bekend.
Het vermoeden bestaat dat de buste een Maastrichtse kunstenaar uitbeeldt. De ouderdom van het beeld is helaas niet bekend. Dat maakt het zoeken moeilijker.
Wellicht is het Edmond Bellefroid (1893-1971). Edmond Bellefroid was een Maastrichtse kunstenaar die in nauw contact heeft gestaan met Charles Vos. Beiden hebben samengewerkt op de Sphinx, waar zij een nieuw bakprocedé ontwikkelden. Daarnaast zijn beiden werkzaam geweest als docent op de Middelbare Kunstnijverheidsschool. Wim van Hoorn kende, als student aan bovengenoemde, opleiding beide docenten.

 buste2a.jpg buste5a.jpg

Afbeeldingen familie Wenders-Eggen

68. Arbeiders van de Kristalunie 
Particulier bezit (eigenaar R. Lehmann, zoon van de oorspronkelijke eigenaar)
Gebakken klei en geglazuurd in bruintinten
Niet gesigneerd, niet gedateerd [jaren dertig van de negentiende eeuw]
Afmetingen: hoogte 23cm, breedte 53cm en diepte 22cm [1]
 
De Kristalunie in Maastricht ontstond in 1925 door een fusie van twee verlieslijdende Maastrichtse glasfabrieken, nl. de glasfabriek De Sphinx en de glasfabriek Stella.De Sphinx en de Mosa werden beide voor de helft eigenaar van het nieuwe bedrijf.Vanaf de jaren twintig werden kunstenaars aangetrokken als ontwerpers van nieuwe modellen en decoraties. De bekendste ontwerpers waren Eduard Cuypers, Jan Eisenloeffer, Piet Zwart, Willem Jacob Rozendaal en Max Verboeket. [2]
In 1930 kwam de heer Herbert Richard Lehmann, geboren in 1907 in Duitsland, als afgestudeerd glasingenieur naar de Kristalunie en werd daar aangenomen als laborant. Niet veel later kreeg hij de verantwoordelijkheid voor het gehele proces van de glasfabricage. Na de oorlog, bij de herstart van de fabriek, werd hij technisch directeur. In 1956 verliet hij de Kristalunie. Vanaf het begin had hij, via de kunstenaars die voor de Kristalunie werkten, contact met regionale kunstenaars. Zo ook met Charles Vos.
De heer Lehmann maakte veel foto’s op het werk, ook van in actie zijnde arbeiders. Deze foto’s werden meerdere malen gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Charles Vos zag een van die foto’s en wilde er een beeld van maken. Het beeld werd destijds geschonken aan de heer Lehmann.
Een negental arbeiders, werkzaam voor de Kristalunie, hebben een pot met vloeibaar glas uit een van de ovens getrokken en brengen hem naar de glasblazerij. Hun kleren werden van te voren kletsnat gemaakt om beschermd te zijn tegen de enorme hitte die van de glaspot afstraalde. Een vijftal heeft de blik naar voren op de pot gericht, de vier andere kijken de andere richting uit. Zij allen drukken met hun gewicht zoveel mogelijk de balk omlaag om de glaspot vrij van de grond te houden. Aan hun lichaamsuitdrukking is te zien dat dit een zware klus is. Zij, waarvan het gezicht zichtbaar is, hebben een voor Vos karakteristieke gezichtsuitdrukking.
                                                                                                                                                                                                                                               
 [1] gegevens van het beeld: taxatierapport opgemaakt door Fr. Boulanger

 52268a.jpg

52268b.jpg 52268c.jpg

foto's R. Lehmann

69. Portretbuste van Wies Grossimlinghaus
Particulier bezitGips, met bruintinten
Gesigneerd Ch. Vos, gedateerd 1937 (beiden aan de rechterzijkant van de voet)
Afmetingen: hoogte 37cm, breedte (op oorhoogte) 18cm; de voet is 12cm x 12cm
 
Maria Aloysia (Wies) Grossimlinghaus werd geboren in Maastricht op 22 november 1916. Zij huwde op 8 december 1941 te Maastricht met Maurice August Clément Napoleon Hollman (geboren 4 oktober 1912 te Maastricht en overleden 16 november 1977 te Maastricht). Wies studeerde aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool te Maastricht. Zij kreeg lessen beeldhouwen van Charles Vos. Hij maakte in 1937 een portretbuste van haar. Zij overleed op 24 mei 2014.

52269c.jpg 52269a.jpg52269b.jpg 

Foto's: eigenaar van het beeld

70. Portret Albert Termote
Particulier bezit 
Klei
Niet gesigneerd, niet gedateerd [circa 1917)
Afmetingen: hoogte 30cm, breedte 17cm en diepte 16cm
 
Aan  de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam vervolgde Vos vanaf 1 augustus 1915 zijn opleiding. Albert Termote, Jaap Kaas en Charles Vos zaten in dezelfde klas. Bronner was hun docent. Zij hadden alle drie in Antwerpen gestudeerd en verlieten dat land bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Vos maakte van deze twee klasgenoten een beeld.
Albertus Polydorus (Albert) Termote (Lichtervelde, 30 maart 1887 - Voorburg, 13 april 1978) was een Belgisch/Nederlands beeldhouwer.
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog vluchtte Termote naar Engeland. In 1915 trok hij naar Nederland. In 1922 verhuisde hij naar Voorburg waar hij de rest van zijn leven zou blijven. Hij werd lid van Pulchri Studio in Den Haag. Door de vele tentoonstellingen van Pulchri Studio verwierf hij landelijke bekendheid. Hij kreeg veel opdrachten waaronder het radiomonument in Eindhoven. In 1972 werd hij door omstandigheden gedwongen minder actief te werken, maar hij bleef tot zijn dood doorgaan met het vervaardigen van kleiner werk.
Termote is vooral bekend door zijn vier levensgrote bronzen ruiterstandbeelden. Ook maakte hij penningen, herdenkingsmonumenten en portretbustes, maar het grootste deel van zijn oeuvre omvat religieuze en kerkelijke beelden. Termotes werken zijn vooral te vinden in de openbare ruimte en in talrijke kerken. Het Rijksmuseum en het beeldenpark van het Kröller-Müller Museum bezitten werken van Termote, maar de meeste zijn te zien in het Voorburgse Museum Swaensteyn. Termote wordt gerekend tot de Nieuwe Haagse School [1]
Albert Termote is “en face” afgebeeld met achterover gekampt haar.

[1] Wikipedia, december 2023

71. Portretbuste van August Allebé
Huidige locatie onbekend
Brons
Niet gesigneerd, niet gedateerd [1918]
August Allebé (Amsterdam 19 april 1838 - Amsterdam 10 januari 1927) was een Nederlands schilder en lithograaf.
 
Hij studeerde van 1854 tot 1858 aan de Koninklijke academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zijn oeuvre omvat portretten, stillevens en landschappen.
Zijn naam is bekender geworden door zijn functies aan de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam, de opvolger van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Vanaf de oprichting in 1870 was August Allebé als hoogleraar aan deze opleiding verbonden, daarna van 1890 tot 1906 als directeur.
Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag maakte Charles Vos een beeld van zijn hoogleraar schilderen.
In de Panorama  stond [1] onder de foto van de portretbuste van Allebé de tekst:
“Een fraai borstbeeld van Prof. Aug. Allebé, den oud-directeur der Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Het beeld is gemodelleerd door Ch. Vos, beeldhouwer te Amsterdam en is voor de Rijksacademie in brons uitgevoerd door Conrad Fehn Metaal Kunstatelier in Haarlem.”
Op een marmeren console staat de portretbuste van Allebé. Hij is “en face” afgebeeld. Hij draagt een overhemd (met strik) met gilet en jasje. Hij heeft een snor en een sikje. Zijn wenkbrauwen zijn fors. Zijn voorhoofd is kalend; hij heeft een slag in zijn haren. Hij kijkt zeer serieus.

52271.jpg

[1] 11 juni 1911 (Delpher)

72. Borstbeeld van Fred Brouwer
Verblijfplaats onbekend
Gips
Niet gesigneerd, niet gedateerd [1918][1]
 
Fred Brouwer werd op 12 mei 1891 in Rotterdam geboren en overleed op 11 februari 1965 in Den Haag. Brouwer volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam; daarnaast was hij leerling bij Nicolaas van der Waay. Fred Brouwer werkte in Rotterdam, Amsterdam, Voorburg, Den Haag en Zonnemaire (op Schouwen-Duiveland). Brouwer schilderde en tekende vooral onderwerpen als dorps- en stadsgezichten, figuurvoorstellingen, landschappen, portretten, religieuze onderwerpen en stillevens. Hij was lid van Pulchri Studio in Den Haag en van de Haagsche Kunstkring.[2]
 
[1] Boogard, Jac van den (redactie), Charles Vos beeldhouwer 1888-1954, Maastricht 2023, blz. 220
 
73. Portretbuste mevrouw Melotte
Particulier bezit[1]
Gips
Niet gesigneerd, niet gedateerd
 
Op een console is het hoofd van mevrouw Melotte “en face”. Zij kijkt strak voor haar uit. Ze heeft volumineus krullende haardoos.
[1] Boogard, Jac van den (redactie), Charles Vos beeldhouwer 1888-1954, Maastricht 2023, blz. 223
 
74. Plaquette van Jos Postmes
Collectie Maastricht Institute of Arts[1] 
Gips
Niet gesigneerd, niet gedateerd [1934]
 
Het graf van Jos Postmes is door Charles Vos ontworpen (Algemene Begraafplaats Tongerseweg Maastricht). Onder leiding van beeldhouwer Charles Vos maakten de leerlingen  (Glebocki, Schaïk, Sondeyker, Van Noorden en Eymael) van de Middelbare Kunstnijverheidsschool het graf van Postmes. Het portret is van de hand van tekenaar E.Muller.[2]
Een onderdeel van het graf is een portretsteen midden onder op de grafsteen. Het model werd in gips gemaakt.
De grafsteen geeft alleen het hoofd van Postmes weer. Op het gipsen exemplaar draagt hij een overhemd met stropdas en een colbert. In zijn hand heeft hij een voorwerp. Naast hem de tekst ”IN MEMORIAM JOSEPH.A.POSTMES”. Links boven een schilderspalet met de letters “M.K.S.” (Middelbare Kunstnijverheidsschool).
 
Postmes was van 1926 tot aan zijn dood directeur van Middelbare Kunstnijverheidsschool.
 
[1] Boogard, Jac van den (redactie), Charles Vos beeldhouwer 1888-1954, Maastricht 2023, blz. 224
[2] Noten, Tuinen van Stilte, Maastricht 1998
Dickhaut, Jos Postmes 1896-1934 kunstenaar en promotor van het kunstonderwijs in Maastricht, Vierkant Maastricht 25, Maastricht 1997

 

75. Borstbeeld Loet
Particulier bezit[1]
Geglazuurd wit aardewerk
Gesigneerd Ch. Vos, niet gedateerd
Afmetingen: hoogte 39cm en breedte 34cm
 
Loet, verdere gegevens ontbreken, is “en face” afgebeeld. Zijn blik is niet de op kijker gericht. In zijn haar heeft hij een scheiding, naar rechts lang hangend op zijn voorhoofd.
Op de voorzijde tussen bloemversieringen staat LOET. 
Er is nog een tweede exemplaar waarbij de bloemversiering op de voorzijde ontbreekt. De tekst LOET is ingekrast.

 52275b.jpg52275c.jpg 

foto's Marktplaats (met geschreven tekst in bloemversiering)

52775a.jpg 52775a1.jpg

foto's eigenaar beeld (met ingekraste naam aan de voorkant)

[1] Marktplaats, 30 januari 2024, beschadigd het hoofd is er op gelijmd

 

 

 

*1 Paulussen,  Charles Vos 1888-1954, tentoonstelling 13-11-1994 tot en met 29-01-1995, Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Weert 1994
*2 Paulussen, Charles Vos, Beeldhouwer te Maastricht, Maastricht 2002 (CD-rom)
*3 lijst expositie Charles Vos in Museum Land van Valkenburg 2012 
Read 314 times Last modified on maandag, 12 februari 2024 12:03