www.charlesvos.nl

maandag, 12 april 2010 00:00

Heiligenbeelden

 

Heiligenbeelden

1. Servaas: Devotiebeeldje *4
Particulier bezit.
Beeldje als uitzondering industrieel, in veelvoud vervaardigd; gemerkt CH. VOS; gips, groen brons gekleurd in het atelier van G. Hack, Maastricht; afm. 41 x 12 x 10 cm; op voetstukje voorzijde opschrift 'S. Servatius'.
Een devotiebeeldje, ontstaan in het kader van de herdenking van de 1550-ste sterfdag van St. Servaas op verzoek van het Heiligdomsvaartscomité en bedoeld als devotiebeeldje voor het huisgezin.
Sint Servaas als Bisschop ten voeten uit afgebeeld, met mijter op, in beide handen ter linkerzijde sleutel en staf houdend; daarmee onderaan rechts de draak verdelgend; onderaan links de Stadsster.
 
Er is nog een andere variant aangetroffen
St. Servatius
Particulier bezit 
Gips gepatineerd in bruin
Niet gedateerd, gesigneerd Ch. Vos (zijkant)
Afm. hoogte 41cm, breedte 12cm en diepte 10cm
Aan de achterzijde de tekst: “reproductierecht G. Hack – Rutten Maastr.”
Op voetstukje voorzijde opschrift “S. Servatius”

52101owp183 52101owp183a

                                                                                                                                                                             collectie Peters Smeets

                                                                                                                 52101owp183b

 

2. Servaas 
Particulier bezit.
Gebakken klei en geglazuurd; niet gesigneerd, niet gedateerd [1949] *1
Hoogte 32 cm., breedte 14 cm., diepte 9 cm. *1
St. Servaas - patroonheilige van Maastricht ( 384) - is gekleed als bisschop ten voeten uit afgebeeld met staf en sleutel in zijn rechter-, respectievelijk linkerhand. Rechts onderaan bevindt zich de stadsengel met het wapen van Maastricht, terwijl links de Sint Servaasbasiliek schetsmatig is weergegeven. Links vooraan is een draak uitgebeeld, wiens bek door de staf van St. Servaas wordt doorboord: symbool voor Servaas' bestrijding van het Arianisme. Aan de achterzijde zijn de stadswallen en de Onze Lieve Vrouwebasiliek afgebeeld. *1
Henri Schoonbrood (1898-1972) huwde in 1920 met Geert Keersten (1897-1971). Uit dit huwelijk werd zoon Will of Willy (Ludovicus Hubertus) geboren op 29 december 1923.
Op 4 januari 1949 trouwde hij met Elvira (Maria Elvira) Ronda (1927-2000). Charles Vos gaf het jonge paar een St. Servaasbeeld als trouwcadeau. Na de dood van Will Schoonbrood (5 februari 2004) kwam het beeld in bezit van zijn dochter Mirjam.
 
52102
foto: M.Knetsch
3. Servatius
Particulier bezit.
Gebakken klei geglazuurd, 44cm
Op een console staande is Servatius afgebeeld gekleed als bisschop. Met zijn linkerhand houdt hij de schuinstaande staf vast, terwijl hij in zijn rechterhand, voor de borst, zijn sleutel vastheeft. Zijn hoofd is naar rechts beneden gebogen. Achter zijn mijter is een soort nimbus met de tekst ST SERVATIUS.
 

Dit beeld is ook nog  in een andere kleurstelling. Op de achterzijde is een sticker van Kunsthandel H. De Jong-Bergers Grote Staat 65, alsmede de tekst "verloving 9-4-'44 Fam. Merckelbach Maastricht".

  
52103owp173 52103u2 52103u6
                                                                                collectie Peters Smeets

 52103u4 52103u5

collectie Peters Smeets

 

4. Servatius 
Particulier bezit.
Gebakken klei gesigneerd Ch. Vos ,   licht geglazuurd, ongedateerd.
Hoogte 44cm, breedte 24cm. en diepte 17cm.
Sint Servaas is staande op een veelhoekige console ten voeten uit afgebeeld. Hij draagt de bisschoppelijke kleding. In zijn linkerhand heeft hij de staf waarmee hij de draak bij zijn voeten doodt. In zijn omhooggeheven rechterhand heeft hij de sleutel vast. Onderaan (rechterzijde van St. Servaas) staat de Stadsster van Maastricht. 
Rob Courtens had dit  beeld voor zijn vader, de Maastrichtse beeldhouwer Jef Courtens, gekocht. Jef Courtens was een leerling van Charles Vos, Jef Courtens heeft altijd bewondering gehad en waardering uitgesproken aan het adres van zijn leermeester.
Het beeld is inmiddels opgenomen in de collectie Peters Smeets.

52104owp25052104owp250b

                                                                                             afbeelding collectie Peters Smeets

 

5. Heilig Hart *4
Particulier bezit.
In 1951 vervaardigde Charles Vos een ontwerp voor een in aardewerk gegoten façadesteen, bestemd voor de als in eigendom verworven huizen van beambten en arbeiders van de Staalwerken "De Maas". De voorstelling "De Engelbewaarder leidt de mens naar Onze Lieve Vrouw en het Kindje Jezus" was het uitverkoren thema van de oprichter en directeur van de Staalwerken, de Heer Emile van Oppen (1925 - 1965).
 
6. Heilig Hart
Particulier bezit.
Model, klei geglazuurd; afm. Ca. h 47, br 41 en d 17cm
Op een console staat Christus ten voeten uit afgebeeld. Zijn rechterbeen is naar voren geplaatst, zijn linkerbeen naar achteren (op de rand van de console). Hij draagt een geplooide mantel en zijn hoofd is ietwat naar bovengericht. Zijn rechterarm, met gespreide vingers, houdt hij onder zijn Heilig Hart. Met de andere hand wijst hij naar zijn Heilig Hart. Onderaan de console is het woord "LIEFDE" ingekrast.

52106owp107

 

7. St. Vincentius onder de Armen
Particulier bezit
Gedateerd 1937
Op 25 maart 1848 vond de oprichtingsvergadering plaats van de eerste conferentie van de Vincentiusvereniging die bezocht werd door vertegenwoordigers van de vier stadsparochies (St. Matthijs, St. Servaas, St. Martinus en Onze-Lieve-Vrouwe). De bedoeling was de Vincentiusvereniging zou fungeren als stadsvereniging. Aan dit beginsel werd ook vastgehouden totdat in 1850 in de St. Servaasparochie een eigen conferentie werd gevormd, en eigenlijk tot 1854 de Martinusparochie een eigen conferentie kreeg. Pas vanaf dat laatste jaar noemde de stadsconferentie zich Matthiasconferentie. Tenslotte volgde de Onze-Lieve-Vrouweconferentie in 1856. Er volgde nog samenvoegingen en afsplitsingen.
Hoofddoel in de negentiende eeuw was niet alleen het uitdelen van aalmoezen, maar ook structurele bestrijding van armoede door werkverschaffing, scholing, betere huisvesting en voedselvoorziening.
In de jaren zeventig verloor de Vincentiusgedachte haar wervende kracht. Geruisloos verdwenen steeds meer conferenties van het toneel.
De parochie van Onze-Lieve-Vrouw had een eigen conferentie van 1856-1868, 1889-1923 (samen met St. Servaas) en 1923-1971. De activiteiten werden in 1966 reeds stilgelegd.
J. Reinards ( Jean , 5 november 1867 - 11 oktober 1943) werd als secretaris vermeld van 1917 tot 1934, waarschijnlijk is hij in laatst genoemde jaar vice-president geworden.
Op donderdag 29 april 1937 vierde hij zijn zilveren jubileum van de Vincentiusvereniging van Onze-Lieve-Vrouwe. 's Ochtends werd een H. Mis in de basiliek opgedragen. In de avondvergadering van de conferentie werd de jubilaris toegesproken door de heer J.J.H.M. Verlinden, president van de conferentie. Bij deze huldiging werd aan jubilaris een beeldhouwwerk van Charles Vos, voorstellende St. Vincentius onder de Armen, aangeboden.

8. Lambertus *1
Particulier bezit.
Gips, brons-groen gekleurd; niet gesigneerd, niet gedateerd.
Hoogte 44 cm., breedte 18 cm., diepte 7,5 cm.
Lambertus is als bisschop, de kromstaf in zijn linkerhand, ten voeten uit afgebeeld. Zijn rechterhand houdt hij zegenend omhoog. Ter rechterzijde onderaan is een hurkende, naar Sint Lambertus omhoog kijkende man met een lange spies (vorm van een Romeinse 'pilum') weergegeven. De legende verhaalt namelijk dat Lambertus te Luik werd vermoord door een man met een lans. Ter linkerzijde onderaan bevindt zich een wapenschild met het perroen (Luik), terwijl de vijfpuntige  Maastrichtse  stadsster prijkt in het midden van de console, onder is inscriptie 'LAMBERTUS'.
Dit reliëf is seriematig vervaardigd.
 
9. Franciscus *1
Particulier bezit.
Brons; gegoten door Verbeijst te Brussel (eenmalig gietsel); gesigneerd 'Ch. Vos' aan de
achterzijde, niet gedateerd
Hoogte 29,5 cm., breedte 9 cm., diepte 10 cm.
De heilige is staande ten voeten uit afgebeeld, predikend tegen een vogel, die hij in zijn linkerhand voor zich houdt. Op het sokkeltje aan de voorzijde de inscriptie:
'S. FRANCISCVS
VAN ASSISI
 
10. Fransiscus
Eigendom en huidige locatie onbekend.
Terra cotta beeld, niet gedateerd; in ieder geval voor 1929.
De heilige Fransiscus is afgebeeld in orantehouding in ordenspij met een koord om het middel. Het beeld staat op een console.

52110owp256

11. Piëta *1
Particulier bezit.
Gips, bruin gepatineerd; niet gesigneerd, niet gedateerd
Hoogte: 35 cm., breedte: 15 cm., diepte: 9 cm.
Maria is dwars, zittend weergegeven. Ze ondersteunt met haar rechterarm het dode lichaam van haar Zoon, die over haar schoot ligt. Haar hoofd heeft ze naar links gewend. Christus' rechterarm hangt langs het lichaam omlaag. Het zou bij dit beeld om een studie voor een grafbeeld kunnen gaan.
 
12. Piëta *1
Particuliere bezit.
Gips; niet gesigneerd, niet gedateerd
Hoogte 34,7 cm., breedte 16,5 cm., diepte 8 cm.
Reliëf met een zittende Maria frontaal weergegeven. Met haar beide handen ondersteunt ze het levenloze lichaam van haar dode zoon, dat tussen haar benen op de grond rust. Voor op Maria's borst is een hart zichtbaar, doorboord met een zwaard een verwijzing naar de Piëta als één der zeven smarten van Maria.
 
13. Piëta
Particulier bezit.
Gebakken klei en geglazuurd, ongedateerd
Afm. Totale hoogte 51 cm. De console is onderaan 16cm breed en 13 cm diep; de hoogte is 21cm. Het beeld is 30cm hoog, 15cm breed en 9,5 cm diep.
De Piëta is op een rechthoekig voetstuk geplaatst. Maria is zittend weergegeven. Op haar schoot rust het ontzielde lichaam van haar zoon. Met beide armen (rechts om het middel, links op de borst) ondersteunt zij het lichaam waarvan het hoofd tegen haar schouder rust. Maria heeft haar hoofd naar links gewend. Christus rechterarm hangt langs zijn lichaam omlaag. Zijn benen liggen in een hoek van negentig graden onder hem. 
Dit beeld is een voorstudie voor het grafmonument van de ouders van Edmond Bellefroid.
52113owp251
 collectie Peters Smeets
14. Maria (zittende)
Particulier bezit.
Zittende Maria, gesigneerd en gedateerd 09-12-1945, gebakken klei en geglazuurd. *2
Een gekroonde Maria is frontaal zittend op een wolk afgebeeld. Zij draagt over haar kleed een openvallende mantel die bovenaan met een gesp is vastgemaakt. Haar rechterarm is in hoek van negentig graden naar boven geheven; in de hand houdt zij de scepter, die aan de bovenzijde bekroond wordt door een lelie, vast. In haar andere hand heeft ze een bosje bloemen. Rondom de stoel is een slang gekruld met zijn bek aan Maria's linkerbeen. Onderaan is een banderole met de tekst 9-12-1945.
Dit zou een voorstudie kunnen zijn voor het beeld Maria Koningin van de Vrede, gemaakt voor het Ignatiushuis in Amsterdam. Dit beeld is later overgebracht Museum ons' Lieve Heer op Solder in Amsterdam. Het beeld in Amsterdam wijkt op meerdere punten af van dit ontwerp.

52114owp19a

Afbeelding: Paulussen

15. Maria met Kind
Particulier bezit.
Gebakken klei, niet gesigneerd, niet gedateerd.
Hoogte 21 cm, breedte 23 cm, diepte 12 cm.
Dit beeldje diende waarschijnlijk als een voorstudie. Het beeld is niet afgewerkt.
Maria, slechts bovenlichaam afgebeeld, draagt, met een sluier over haar gebogen hoofd, het Kindje, dat volledig is weergegeven. De beide hoofden zijn tegen elkaar gevleid; het geeft een zeer innige band aan.

52115owp100

16. OLV Sterre der Zee
Particulier bezit
In Maastricht zijn devotiebeelden geplaatst zijn langs de bidweg ter ere van Onze Lieve Vrouw "Sterre der Zee". De route ging van de (tweede) minderbroedersklooster in de Tongersestraat (waar het beeld Onze Lieve "Sterre der Zee" oorspronkelijk stond)  via de Bouillionstraat, Papenstraat, Bredestraat naar OLVrouwekerk, en vandaar via de Cortenstraat, Witmakerstraat en Kapoenstraat weer terug naar het klooster. Later toen het beeld in de OLVrouwekerk kwam te staan (vanaf 1837), was deze kerk begin- en eindpunt: OLVrouwekerk, Cortenstraat, Witmakerstraat, Lenculenstraat, Bouillionstraat, Papenstraat, St. Jacobsstraat, Bredestraat, OLVrouwekerk.
De plaquette, Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee werd in 1947 aangebracht aan de voorgevel van het voormalig R.K. Weeshuis, thans klooster van de Zusters Augustinessen van St. Monica, Lenculenstraat 21, Maastricht.
Maria, staande ten voeten uit, afgebeeld, draagt op haar linkerarm het zich tegen haar aanvleiende Jezuskindje; met zijn handje houdt hij het boveneinde van de om Maria opengespreide mantel vast. Haar rechterhand raakt het bolle zeil van het op de golven deinend scheepje dat ter rechterzijde van Maria is afgebeeld. Rechts van haar hoofd is een miniatuurweergave van de O.L.-Vrouwebasiliek, zij het deels verscholen achter Maria's sierlijk wapperende sluier, te zien. Links van haar hoofd staat de bidwegster met een vallende straal naar beneden *4; daaronder enkele
Van deze plaquette in de Lenculenstraat zijn meerdere variaties bekend.
Zonder omschrijving (zie afbeelding 1, 2, 3, 4, 4a, 10, 11, 12)
Met de omschrijving: "STELLA DUCE" (zie afbeelding 5 en 6)
Met de omschrijving: "MARIA ONZE BESCHERMSTER" (zie afbeelding 7)
Met de omschrijving: "AVE MARIA" (zie afbeelding 8)
Gevelsteen pand antiquariaat Stille, Rechtstraat 85 Maastricht (afbeelding 9)
Afmetingen: afb. 3 en 11 51cm lang en 28,5cm breed; afb. 4a en 10 47cm lang en 26cm breed
 

52116bowp11352116aowp79a

afbeelding 1                                                                                                                afbeelding 2

52116dowp13352116cowp110

afbeelding 3   (collectie Peters Smeets)                                                              afbeelding 4

52116z2 52116Z3

afbeelding 4a (collectie Peters Smeets)                                                       afbeelding 10 (collectie Peters Smeets)

52116fowp20452116eowp105

afbeelding 5                                                                afbeelding 6

 52116gowp106 52116zz3

     afbeelding 7   (collectie Peters Smeets)                             afbeelding 11 (collectie Peters Smeets)

52116howp120 52116zz4

Afbeelding 8: eigenaar                                                                               Afbeelding 12 

 52116z1

afbeelding 9

 

Charles Vos maakte in 1944, een standaard voor het reliëf dat Pie Clermonts cadeau kreeg van het personeel bij zijn veertigjarig dienstjubileum bij de Sphinx.
Op de standaard staat in het middengedeelte de tekst
by Uw 40 jarig ambtjubileum
aangeboden door Uw personeel
Aan de linkerzijde is een liggende sphinx afgebeeld; aan de rechterzijde 1 aug. 1944

 52116zz

albeelding 10   foto P. Clermonts

17. Ave Maria
Particulier bezit
Een wandbeeld van chamotte klei, 53 X 28cm, niet gesigneerd.
Maria is frontaal staande, met haar rechterbeen vooruitgeplaatst, afgebeeld. Over haar kleed draagt zij een openvallende mantel die zij met haar horizontaal gespreide armen vasthoudt. In haar linkerhand houdt zij een stralende ster vast. Links en rechts van haar voeten is een engeltje afgebeeld. Zij houden samen een banderol vast met de tekst AVE MARIA. Achter de banderole is een anker afgebeeld.

52117owp198

collectie Peters Smeets

18. Maria met Kind en engelen
Particulier bezit.
Geglazuurde aardwerk, datum waarschijnlijk begin jaren vijftig van de 20e eeuw.
Afmetingen: breedte 52cm, hoogte 60cm, diepte 20cm (gewicht 34kg)
Op een ovale console is Maria vanaf borsthoogte afgebeeld. Aan haar rechterzijde het zittende Kindje Jezus. Moeder en Zoon hebben hun gezichten tegen elkaar aan gevleid met hun blik gericht op de aanschouwer. Maria houdt het Kindje met haar rechterarm tegen haar lichaam aan vast. Haar andere arm rust op de console. Zij draagt een wit kleed met sluier en een openvallende blauwe mantel. Jezus heeft zijn armpjes om zijn Moeder heen geslagen. Links en rechts boven Maria een engel. De linker is met gevouwen handen biddende, de ander maakt met gespreide armen een zegenend gebaar.
Naast Maria's rechterarm aan de buitenzijde van de console ontspringt een lelie (het symbool van haar zuiverheid).
Bovenaan is een zespuntige ster, het symbool van Maria "Sterre der Zee".
 
52118owp121

afbeelding eigenaar

19. Madonna met Kind
Particulier bezit.
Gebakken klei, geglazuurd, gesigneerd Ch. Vos, ongedateerd
Afm. 32cm hoog, 21cm breed en 13cm diep
Op een ronde schijf is een tronende Maria met Kind weergegeven. Maria is zittend "en profile" weergegeven, met haar voeten naar buiten gedraaid. Zij draagt over haar witte kleed een gedrapeerde blauwe mantel. Onder haar witte sluier komen, aan de zijkant, haar lange bruine haren uit. Zij kijkt naar haar zoon die, naar de toeschouwer gericht, op haar schoot staat. Zijn hoofd is enigszins naar rechts gewend. Hij heeft een vriendelijk, lachende uitstraling. Over zijn rechterarm hangt  een banderole.

52119owp251

collectie Peters Smeets
20. Madonna met Kind
Particulier bezit.
Wit/grijze chamotte, gesigneerd Ch. Vos, ongedateerd
Afm. 14cm diep, 41cm hoog, 11cm breed
Een tronende Maria is "en face" weergegeven. Zij houdt met beide handen (middel en rug) haar zoon vast die op zijn knieën op haar linkerboven been zit. Hij vlijdt zich tegen zijn moeder. De blik van Maria is naar beneden op haar zoon gericht. Opvallend is dat aan beide zijden vlechten onder de sluier vandaan komen.

52120owp252

collectie Peters Smeets
21. Maria met Kind Jezus
Eigendom en locatie onbekend.
Bronzen beeld, niet gedateerd; in ieder geval voor 1929.
Maria is staande op een console afgebeeld. Zij staat licht gebogen naar links en legt haar hoofd tegen dat van haar zoon, die ze met beide handen vasthoudend tegen zich aanhoudt.

52121owp255

22. Christus Salvator
Particulier bezit.
Geglazuurde terracotta sculptuur, afm. 12 x 38 x 60 cm
Christus Salvador houdt met zijn rechterhand een wandelstok vast. Met zijn linkerarm maakt hij een zegenend gebaar. Bovenin is de Heilige Geest in de vorm van een duif afgebeeld. Rechts naast het hoofd van Christus de letter Alpha en links de letter Omega. Onderaan zijn twee geknielde personen weergeven die naar Christus opkijken. Onderaan ligt een doodskop.

52122owp84

23. Gerardus Majella
Particulier bezit.
Gebakken klei, geglazuurd
Gerardus Majella werd op 23 april 1726 in Muro bij Napels als zoon van een eenvoudige kleermaker geboren. Zijn vader stierf toen Gerardus 12 jaar oud was, waarna de jongen werd uitbesteed bij een gildebroeder om het vak van kleermaker te leren. Tenslotte vond hij zijn bestemming en trad op 23-jarige leeftijd in als lekenbroeder bij de redemptoristen. Hij leidde een leven van versterving en zelfgekozen pijniging. Vooral in de laatste drie jaar van zijn leven bleek Gerardus over mystieke gaven te beschikken: regelmatig verkeerde hij in extase, werd op twee plaatsen tegelijk gezien, kon gedachten lezen, deed voorspellingen en verrichtte wonderen. In 1755 overleed hij.
De heilige staat ten voeten uit op een sokkel met zijn hoofd licht naar links gebogen. In zijn voor zijn borst gevouwen handen  heeft een kruis.

52123owp103

24. Het Laatste Oordeel
Particulier bezit.
Klei (niet afgewerkt); afm. Ca. h 42, br 41 en d 17cm.
Een voorstudie voor een Laatste Oordeel.
Op de Laatste Dag, oftewel het einde der tijden, wordt een oordeel uitgesproken over alle mensen. Het oordeel geldt zowel voor de levenden als de doden, en wordt geveld door God of een afgezant van hem.
Christus staat ten voeten uit in het midden afgebeeld. Bij zijn voeten blaast een engel de blazoen. Christus strekt zijn rechterarm uit naar de mensen die naast hem staan: het zijn de uitverkorenen, zij mogen naar de Hemel. Aan zijn linkerhand, waarmee hij met zijn vinger omlaag wijst, staan de verdoemden die naar de Hel verwezen worden.

52124owp104

25. Huiszegen
Particulier bezit.
Geglazuurd aardewerk (gebakken in de oven van de Sphinx in Maastrichts), omstreeks 1940-1944.
Afmetingen: 35cm breed  X 62cm hoog X 18cm diep.
Naast het hoofdwerk zijn er nog twee aparte beelden van kaarsdragende engelen.
Afmetingen: 20cm breed X 24cm hoog, 12cm diep.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog baden veel mensen om de bescherming bij God en/of Maria.
Ook in deze beeldengroep staat dit thema centraal. Een gezin, bestaande uit vader, moeder en zoon zochten steun.
Centraal op een console staat de Heilige Maria, met armen naar beneden en enigszins gespreid, omringd door het gezin. Rechts de vader (uitgebeeld als zijn patroonheilige Mathias) en links de moeder (uitgebeeld als haar patroonheilige Maria Magdelena). Op de voorgrond voor Maria zit de zoon (uitgebeeld als zijn patroonheilige Andreas). De blik van het gezin is naar boven gericht naar de drievuldigheid in een driehoek boven Maria afgebeeld. Het gezin wordt overgoten met de stralen van de Heilige Geest. De Verrezen Jezus neemt het gezin met de gespreide handen onder zijn hoede.
Links en rechts van de hoofdgroep staat los een beeld van een kaarsdragende engel. Een gehurkte engel houdt een in beide handen voor hem staande kaarsenhouder vast.

52125owp119

Afbeelding: eigenaar

 

26. De Schepping van Adam
Particulier bezit.
Geglazuurd aardewerk (gebakken in de oven van de Sphinx)
Afmetingen: breedte 42cm, hoogte 42cm, diepte 25 cm.
Op een rechthoekige console is het tafereel van de schepping van Adam door God weergegeven. Links staat God, gekleed in ruim geplooide mantel, met voor hem een naakt zittende Adam die zijn benen gekruist heeft. Adams linkerarm rust op de console.
God houdt met zijn rechterhand Adams rechterhand vast. Met zijn andere arm maakt een wijzend gebaar. Adam kijkt op naar God.

52126owp123

Afbeelding: eigenaar

 

27. St. Joris en de draak
Particulier bezit.
Sint-Joris kwam volgens de legende uit een christelijke familie en werd geboren aan het einde van de 3e eeuw. Zijn vader kwam uit Cappadocië, zijn moeder uit Palestina. Zijn vader, een officier in het leger, stierf toen Joris nog jong was. Als volwassene werd Joris militair en hij bracht het tot officier in het leger van Diocletianus. Toen deze een decreet uitvaardigde waarin de vervolging van christenen werd bevolen, weigerde Joris aan de vervolging deel te nemen, en verklaarde hij zelf christen te zijn. Hierop liet Diocletianus hem vermoorden.
Sint-Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou hebben gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de draak symboliseert de bekering van een heidens land of stad tot het christendom.
Omdat het oorspronkelijke verhaal verloren is gegaan, werden mythen uit de Oudheid in het verhaal geïntegreerd. Zo heeft het verhaal ook overeenkomsten met Perseus. In de Legenda Aurea uit de 13e eeuw wordt het verhaal voor het eerst in de huidige vorm beschreven. Hier speelt het zich af in Silena in Libië. In andere bronnen wordt echter ook Beiroet genoemd.
De stad werd door een draak getiranniseerd. Dagelijks verslond hij twee schapen, die hem geofferd werden, zodat hij zich rustig zou houden. Toen de laatste schapen op deze manier verdwenen waren, eiste de draak mensenoffers. Hierbij viel het lot ook op de dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Maar St. Joris viel de draak met een lans aan en verwondde het gedrocht. Hij beloofde de koning en het volk dat hij het ondier zou doden als iedereen zich door hem zou laten dopen. Toen koning en volk akkoord gingen doodde hij de draak en op die dag lieten 15.000 mensen zich dopen.
St. Joris gezeten op zijn paard. Met de lans vastgehouden in beide handen, doorboort hij de draak die op de grond naast het paard. Voor het paard staat een vrouw die door een man wordt vastgehouden. Beiden kijken zeer bevreesd met open mond en hebben zich van het tafereel afgewend. Bovenaan rechts is een hoofdje van een engel.

52127bowp154b52127aowp154a

52127dowp154d52127cowp154c

 

52127eowp154e

Afbeelding: eigenaar

Voorstudie St Joris en de draak
Particulier bezit
Chamotte klei geglazuurd
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afmetingen: hoogte 18cm en breedte 14cm
Vos heeft een voorstudie gemaakt voor St. Joris en de draak. Qua compositie is de voorstudie omgezet in het uiteindelijk werk; de voorstudie is echter veel minder gedetailleerd.

52127p

28. Jozef
Particulier bezit.
 
29. Jozef
Particulier bezit.
Gips
Niet gesigneerd, gedateerd 1942 (tekst “zorg zooals gij zorgdet 29 mei 1942”).
Afmetingen: hoogte 68cm, breedte 24cm en diepte 13cm.
Een ontwerp voor de meelfabriek in Roermond.
Op een half ronde, met bloemen versierde console, een beeld van Jozef met Kind.
Jozef is staande ten voeten uit afgebeeld met een kleed en een openvallende mantel.
Zijn blik is gericht op zijn rechts naast hem staande zoon, die zijn vader aankijkt. Jozefs rechterhand rust op het hoofd van het Kind. Op borsthoogte heeft hij in zijn andere hand een meelfabriek vast. Jezus maakt met zijn rechterhand een zegenend gebaar en heeft in de linkerhand een lelietak vast.
Dit beeld is ook in een donkere kleur.
 
52129owp83
 
lichte versie            
collectie Peters Smeets
 
52129b52129t1
 
                                                                                                                                                        donkere versie              
collectie Peters Smeets
 
 
30. Jozef met Christuskind *3
Particulier bezit
Gebakken klei en geglazuurd, 1943
De Canisiusschool (Plenkertstraat 42, Valkenburg ) werd in 1914 opgericht. In 1931 werd in de bijgebouwen van de rechtervleugel de Mulo voor jongens gevestigd. Het gebouw werd in 1978 afgebroken om plaats te maken de nieuwe lagere school De Plenkert.
Joseph Arnoldus Wintraecken werd op 31 maart 1882 geboren te Bunde. Van beroep was hij onderwijzer. Hij werd  hoofd van de lagere school en later van de Mulo te Valkenburg. Daarnaast was hij kerkmeester van de St. Nicolaaskerk te Valkenburg en drager van Pro Ecclesia et Pontifice. In de Tweede Wereldoorlog werd hij twee jaar door de Duitsers gegijzeld. Hij overleed op 3 april 1968 te Valkenburg.
In 1943 werd aan de heer Wintraecken een beeld van de Heilige Jozef aangeboden door de Caniusschool. Het beeld is van de hand van Charles Vos.
Op een console met aan de voorzijde een banderole, met de tekst
"DE ST CANISIVS SCHOLEN VAN VALKENBURG
1925 - JOSEPH WINTRAECKEN - 1943",
staat Jozef met zijn Zoon afgebeeld.
Jozef is frontaal staande afgebeeld met zijn hoofd ietwat naar rechts, met zijn blik gericht op zijn Zoon. Over een kleed draagt hij een openvallende mantel, vastgemaakt rond zijn middel. Met zijn linkerhand houdt hij een boek en zijn staf vast. De rechterarm maakt een zegenend gebaar. Rechts voor hem zijn Zoon frontaal staande afgebeeld. Met zijn beide handen maakt hij een zegenend gebaar.

52130b

31. Engel met waterbak
Particulier bezit.
Afm 29 X 30cm
Het bovenlichaam van een engel, voorzien van vleugels, is afgebeeld. Met beide handen houdt de engel een wijwaterbank voor het lichaam vast.

52131owp175

32. Barmhartige Samaritaan
Particulier bezit.
Bronzen beeld
De Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan is een parabel in het Nieuwe Testament van de Bijbel, verteld door Jezus als antwoord op de vraag: "wie is mijn naaste?" in verband met het gebod "Heb uw naaste net zo lief als uzelf".
In het verhaal weigeren eerst twee hooggeplaatste Joden (een priester en een Leviet) om hun handen vuil te maken om een slachtoffer van een geweldsmisdrijf langs de kant van de weg te helpen, maar later blijkt een Samaritaan (een door de Joden geminacht volk destijds) wel hulpvaardig.
Wat met deze gelijkenis moet worden overgebracht is dat telt wat iemand doet, niet wat hij is. En niet alleen de letter van de wet, ook de geest van de wet moet worden nageleefd, is de stelling.
De interpretatie van het beeld is moeilijk. Aan beide zijden is een tafereel weergegeven. Op basis van de naam van het werk zou het als volgt kunnen worden uitgelegd. Een ruiter ter paard heeft met zijn lans een man vermoord. Aan de andere zijde is de afbeelding van een wanhopige vrouw. Aan deze zijde is bovenaan een boot, met het lichaam van de vermoorde man?, die op weg is naar de hemel. Daaronder een wanhopige vrouw met gekruiste armen voor haar borst en het hoofd helemaal naar links opzij gedraaid; haar open mond lijkt het uit te schreewen. Onderaan aan de linkerzijde van de vrouw een ineengedoken bang kind. Aan de rechterzijde een lelie (het symbool van Maria).
 
52132a52132b
 
afbeelding: eigenaar beeld
33. Maria met Kind
Particulier bezit
Gipsen sculptuur
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afmetingen: hoogte 70cm
Maria is, staande op een console, “en face” afgebeeld. Zij draagt een lang plooiend kleed. Met haar rechterhand maakt ze een zegenend gebaar. Op haar linkerarm draagt ze, tegen zich aan, haar Zoon. Haar blik is op het Kind gericht, dat met beide armen een zegenend gebaar maakt met zijn blik naar links beneden gericht.
Rechts van Maria op de console zijn lelies afgebeeld.

52133

34. Maria Magdelena
Particulier bezit.
Het is gesigneerd en er staat 'A MARIE MADELEINE' ingedrukt.
Deze persoon is Marie Madeleine Lousberg. Jongste dochter van Frits Lousberg (geboren te Maastricht op 4 juli); het gezin verhuisde in 1938 naar Luik, waar zij nog steeds woonachtig is.
Vermoedelijk wordt het verhaal verbeeld uit de Legenda Aurea. Maria Magdalena komt daar bij een Frans vorstelijk hof bij een kinderloos paar en belooft hen een kind. Het kind komt er maar wordt vroegtijdig geboren op een zeereis. De moeder overlijdt evenals het kind  en de vader zet zijn weg voort en laat de vrouw en het kind achter op de klippen. Maria Magdalena blijft achter.
Wanneer hij op zijn terugkeer langs het eiland komt, wordt hij verwelkomd door de vrouw en het kind. Maria Magdalena verblijft daarna 30 jaar in de woestijn gekleed in slechts haar eigen lange haar.
Maria Magdelena draagt het kind op haar rug, terwijl ze een duiveltje afhoudt. Naast haar de wel geklede moeder.

52134a

52134cowp197c52134bowp197b

Afbeelding: archief Keulen

35. Zegende Christus
Particulier bezit.
Gebakken klei geglazuurd, 1948, lengte 52cm
Op een console en tegen een achterzijde van stralen van de zon is de Christusfiguur (met nimbus) frontaal staande afgebeeld. De stigmata aan handen en voeten zijn goed zichtbaar. Over zijn blauw kleed draagt hij een misgewaad met sjerp. In zijn linkerhand houdt hij op borsthoogte een kelk vast. In zijn andere hand houdt hij boven de kelk een hostie vast. Het opschift op de voorzijde van de console luidt: 27-5-1948.

Waarschijnijk is het beeld vervaardigd voor de Eerste Communie voor een familielid van Vos.

In 2015 wes het beeld meegedragen in de processie van Oud-Caberg.

 

52135owp206
 
Dit beeld is ook nog in een andere kleurstelling.
 
52135u1
 
 
36. Johannes de Evangelist *3
Particulier bezit.
Gebakken klei en geglazuurd, ongedateerd
Op een houten console is een dwars op een stoel zittende Johannes de Evangelist afgebeeld. Over zijn wit kleed draagt hij een wijd openvallende bruine mantel. Zijn blik is naar de hemel gericht. Hij vraagt hulp aan boven bij het schrijven van het evangelie.
Met zijn linkerhand houdt hij een openliggend boek, dat op zijn been rust, vast. In zijn andere hand houdt hij een veer om te schrijven. Johannes wordt vaak afgebeeld met een adelaar. Deze zit, met zijn klauwen op een schild, vooraan aan de rechterzijde van Johannes. Op het schild de tekst: S. JOAN.

52136owp253

37. Bernulphus
Eigendom en huidige locatie onbekend
Terracotta beeld, niet gedateerd; 1926
Het beeld is een geschenk voor kapelaan A.E.H. Welters (13 april 1888- 3 februari 1970) bij zijn 12,5 priesterjubileum in 1926 (hij werd priester gewijd op 28 maart 1914). Hij was op dat moment werkzaam in de Onze Lieve Vrouwenparochie in Maastricht.
Het Nederlandse R.K. verbond van Techici St. Bernuphus hield op dinsdagavond 5 oktober 1926 een feestvergadering in Aux Pays Bas aan het Vrijthof in Maastricht. Voorzitter Kloppenburg sprak een feestreden uit voor 12,5 priesterjubileum van hun adviseur Welters. Hij overhandigde Welters als cadeau een beeld van St. Bernulphus. [1]
Bernulphus  is "en face" staande op een console afgebeeld. Hij draagt zijn bisschopkleding (zonder mijter) waarbij de gedrapeerde mantel opvalt. Zijn blik is naar boven gericht. Met zijn linkerhand houdt hij de bisschopsstaf vast. Zijn rechterhand rust op een pilaar bestaande uit twee niveaus, die aan de voorzijde versierd is met een familiewapen, een engelenkopje en een vijfpuntige ster. Aan de linkerzijde (op de sjerp) lijkt een jaartal te staan.
Voor op de console de tekst:
BERNVLPHVS.
Beerens beschrijft het beeld (Het beeldhouwerk van Charles Vos in RK het Bouwblad  jg. 6 nr. 11 27 december 1934, blz. 166-169): 
"Zijn heiligen zijn geen passieloozen, geen boven smart en bekoring verhevenen, het zijn geen loutere wezens maar gelouterden die in hun loutering de lidteekenen van hun aardschheid blijven dragen.
Ik denk hier aan een klein geglasuurd beeldje van St. Bernulphus. Het oude, moede lijf van den heilige rust zwaar in den bisschoppelijken zetel; zwaar, in breede, horizontale plooien, hangt het ambtsgewaad om de schouders van den grijsaard. Een hand omvat het gestoelte, de andere, verscholen tusschen den plooienval van het statiekleed, omklemt den staf. Lijf en leden, zetel en gewaad vormen één gesloten massa, maar daarboven heft zich de hunkerende kop met het patriarchale gelaat. De tegenstelling tusschen den zwaren, ineengedrongen romp en den ascetischen kop, welke in zijn architektonischen bouw aan den stijl van Mendes da Costa doet denken, geeft het beeldje een dramatische bewogenheid.” 
Bernulfus (ook Benno of Bernoldus) van Utrecht, Nederland; bisschop; † 1054.
Als bisschop Adelbold van Utrecht in 1027 is overleden, ontstaat er onder de kapittelheren onenigheid over de vraag wie de nieuwe bisschop moet worden. De gemoederen raken zo verhit dat keizer Koenraad II († 1039) zelf zich genoodzaakt ziet om op orde op zaken te komen stellen. Keizerin Gisela reist met hem mee. Maar zij is in verwachting en in de buurt van Oosterbeek kan zij echt niet meer verder. Het gezelschap klopt dus aan bij de plaatselijke pastoor, Bernulfus, en brengt bij hem de keizerin onder.
De keizer zet intussen zijn reis naar Utrecht voort en probeert tevergeefs de strijdende partijen tot elkaar te brengen. Midden in die beraadslagingen verschijnt de pastoor van Oosterbeek om Koenraad het blijde nieuws te brengen dat hij vader is geworden van een dochter, en dat moeder en kind het goed maken. Hij vermoedde dat de keizer dit nieuws graag zo vlug mogelijk wilde horen, en is hij daarom onmiddellijk op pad gegaan om het hem te vertellen. De dankbare keizer waardeert de vriendelijke zorg en de trouwe dienstbaarheid van de man en benoemt het ter plekke tot opvolger van bisschop Adelbold op de zetel van Utrecht.
Eenmaal bisschop staat Bernulfus met dezelfde trouw de keizer terzijde. In 1042 schenkt keizer Hendrik III († 1056) hem het graafschap Vollenhove 'omwille van de trouwe en ons aangename dienst van Bernulf, heer der kerk'.
Bernulfus' meest opvallende kwaliteit bestaat erin dat hij vele kerken heeft gebouwd of waar nodig hersteld. Naar men zegt was hij een bevorderaar van kerkelijke kunst doordat hij kunstenaars opdracht gaf de kerken op te sieren met passende kunstwerken.
Hij ligt begraven in de St-Pieterskerk te Utrecht. Vanwege zijn verdiensten voor de kerkelijke kunst werd hij in 1869 als patroon gekozen voor de toen opgerichte Vereniging tot Bevordering van Kerkelijke Kunst: het Bernulfusgilde.
Hij wordt afgebeeld als bisschop (mijter, staf, tabberd); meestal met een kerkmodel.
 
 [1] Limburgsch Dagblad 7 oktober 1926
52137owp254
 
38. Hubertus
Particulier bezit
Houten sculptuur, 58cm hoog, gesigneerd
Hubertus ging in de leer bij de heilige Lambertus van Maastricht, op dat moment de bisschop van die stad. Uiteindelijk volgde hij deze op. Maastricht en Tongeren waren in die tijd onveilig, daarom verplaatste hij zowel de bisschoppelijke zetel als het gebeente van de heilige Lambertus naar Luik (in 722). Hij verkondigde het geloof in Brabant en de Ardennen, vandaar dat in het zuiden van Nederland en in heel België vele kerken naar hem zijn vernoemd.
Hubertus is bekend als patroonheilige van de jacht. Op een console met achterwand (die versierd is met bloemenmotieven) is de Heilige Hubertus frontaal staande afgebeeld. Hij draagt een kort kleed met daarover een eveneens korte mantel. Zijn linkerarm houdt hij langs zijn lichaam, zijn rechterhand rust op zijn hart. Aan de rechterzijde draagt hij een jachthoorn die met een band over zijn linkerschouder is bevestigd. Boven tegen de console is een klein kruis. Beneden, aan zijn rechterzijde, staat een hertje dat naar de heilige opkijk.

52138 52138c

                                                   collectie Peters Smeets                                                             In het atelier is Vos aan het beeld van Hubertus aan het werken

39. Maria met Kind
Particulier bezit
Gebakken klei geglazuurd, 54 cm hoog
Een stralende Maria is ten voeten uit en face afgebeeld. Zij draagt over haar witte kleed een blauwe openvallende mantal waarvan ze de rechterpunt met haar hand vasthoudt. In de uitholling van de mantel draagt ze in haar rechterarm, op borsthoogte, haar rechtop zittende Zoon. Het Kindje Jezus kijkt naar de toeschouwer en maakt een zegend gebaar.

52139

40. De verloren Zoon
Particulier bezit
Klei, 23,5 cm hoog
De verloren zoon is een van de bekendste parabels uit het Nieuwe Testament, opgetekend door de evangelist Lucas.
Het verhaal gaat over een vader met zijn twee zonen. De jongste zoon eist zijn  erfdeel op, verkwist het en keert berouwvol terug. Hij wordt zoor zijn vader feestelijk ontvangen. Dit maakt de oudste zoion jaloers; hij is immers altijd trouw geweest. De vader wijst de oudste zoon evenwel terecht. Het is goed om de terugkeer van "de verloren zoon" te vieren, want hij is weer gevonden.
Vod beeldt het moment uit dat de vader zijn verloren zoon weer in zijn armen sluit. Op een console staat de vader frontaal afgebeeld met neergeslagen hoofd. Zijn zoon, ruggelings afgebeeld, vlijt zich tegen de borst van zijn vader en slaat zijn armen om hem heen.

52140

41. Madonna met Kind
Particulier bezit
Klei, hoog 18cm
Een tronende Maria draagt haar Zoon op haar rechterarm, die op haar schoot rust. Haar hoofd is naar beneden gebogen met haar blik gericht op haar Kind.

52141

42 Heilige Familie
Particulier bezit
Gekleurde chamotte  klei, ongedateerd, gesigneerd Ch. Vos.
Afm. 31cm breed, 9cm diep, 29cm hoog
Op een console is de Heilige Familie afgebeeld. Het is een liefdevol ouderpaar met grote aandacht voor hun Zoon. Maria is en face zittend afgebeeld. Zij draagt een wit kleed met sluier. Opvallend is dat aan beide zijden haar vlechten onder de sluier vandaan komen. Haar blik is naar links beneden gericht op haar Zoon. Het Kind rust op haar schoot, het hoofdje en de linkerarm worden door de linkererarm van zijn moeder ondersteund. Aan Maria's linkerzijde ligt een schaapje lang uit op de grond. Aan haar andere zijde is "en profil" Jozef (bebaard)  afgebeeld. Hij is knielend op zijn linkerbeen weergegeven; met zijn rechterbeen in  een hoek van negentig naar rechts gericht. Over zijn bruin kleed draagt hij een witte openvallende mantel. Zijn rechterhand rust op zijn Vrouws linkerarm die naar haar Zoon gericht is.

52142

collectie Peters Smeets

43. Heilig Hart
Particulier bezit
Gebakken klei geglazuurd
Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Afmetingen: hoogte 40cm, breedte 17cm en diepte 14cm.
Op een vierkante houten console is het Heilig Hart afgebeeld. Hij is "en face" staande met zijn gezicht iets afgebogen afgebeeld. Hij draagt een zwart kleed dat tot zijn voeten reikt met daar overheen  een korte wit kleed. Een bruine mantel met een ronde punt naar voren completeert zijn kleding. Aan de zijkanten komt onder de mantel een stola uit met aan de uiteinden een kruis. Er is sprake van een open uitspringend Heilig Hart. In de vooruitgestoken armen draagt hij een banderole met de tekst:
ZIE HIER HET HART
DAT DE MENSEN ZOO ZEER BEMINT
Dit beeld heeft grote overeenkomsten met het Heilig Hart onder nummer 75. De houding van het Christus is enigszins afwijkend en de tekst op de banderole is in het Frans.

52143

collectie Peters Smeets

44. De Heilige Drie-eenheid (triniteit)
Particulier bezit
Gebakken klei geglazuurd, gedateerd '41, gesigneerd CH. VOS.
Afm. hoogte 81cm, breedte 29cm, diepte 24cm
Het dogma luidt dat God bestaat uit God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest en dat ieder van deze drie Personen weliswaar zijn te onderscheiden maar niet zijn te scheiden, oftewel God is Eén. [4]
Op een ovale console is de Heilige Drie-eenheid uitgebeeld.
Centraal onderaan staat een kruis waaraan de inmiddels overleden God de Zoon is vastgenageld. Het hoofd van de gekruisigde hangt naar rechts beneden, hij draagt een doornenkroon op zijn hoofd. Zijn voeten zijn op elkaar liggend aan het kruis genageld. Hij draagt een witte lendedoek.
Aan zijn rechterzijde zit geknield zijn gesluierde moeder Maria, gekleed in een wit kleed  en een blauwe mantel. Zij kijkt met uitgestrekte armen naar boven naar haar Zoon. Aan de andere zijde zit Johannes, met bruin kleed en bruin openvallende mantel geknield in orantehouding, op  kijkend naar de overledene.
Centraal boven het kruis is het bovenlichaam van God de Vader, voorzien van een nimbus, in orantehouding weergegeven.
In de top is de Heilige Geest in de gedaante van een duif met stralen naar beneden uitgebeeld in. De stralen zijn:
- in een halve cirkel rond de Nimbus van God de Vader;
- overgaande in de vorm van een driehoek naar de uiteinden van de dwarsbalk van het kruis;
- en achter het kruis komt het onderste gedeelte van een driehoek met een smallere basis uit.
 
[4] Wikipedia 25 januari 2013

52144

collectie Peters Smeets

45. Maria met Kind
Particulier bezit
Chamotte klei, ongedateerd,  gesigneerd Ch. Vos.
Afm. breedte 11cm, diepte 11cm, hoogte 51cm
Op een vierkante console: een zittende gesluierde Maria, gekleed in een kleed met daarover een openvallende mantel. Haar blik is naar benden gericht. Haar Zoon zit op haar rechterbeen met zijn blik naar links gericht. Met zijn rechterhand houdt hij de mantel van zijn Moeder vast, met zijn andere hand maakt hij een zegenend gebaar.

52145

collectie Peters Smeets

46. Maria met Kind
Particulier bezit
Gebakken klei geglazuurd.
Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Afmetingen: hoogte 38cm, diepte 16cm, breedte 16cm.
Maria is op een console  staande en steunend op haar linkerbeen afgebeeld. Over haar wit kleed draagt zij een deels openvallende gedrapeerde blauwe mantel die aan de voorzijde is vastgemaakt. Onder haar witte sluier komt een gedeelte van bruine haren uit. In haar omhooggeheven rechterarm heeft ze een lelie met een lange steel vast.
Op haar linkerarm, tegen haar lichaam gevleid, draagt zij haar Zoon, hun hoofden liefdevol tegen elkaar. Het Kindje Jezus houdt met zijn beide handjes een wereldbol vast.

52146

collectie Peters Smeets

47. Maria met Kind
Particulier bezit
Gebakken klei geglazuurd, ongedateerd, niet gesigneerd.
Afm. hoogte 36cm, breedte 19cm, diepte 13cm
Maria is staande op een console afgebeeld. Over haar witte kleed, en voorzien van witte sluier waar een band van haar bruine haren onder uitkomt, draagt zij een blauw gedrapeerde mantal die in haar taille samenvalt. Haar geluk uitstralende blik is op haar zoon gericht. Het staande Kindje Jezus steunt aan de linkerzijde van haar lichaam; Maria's linkerarm omvat haar Zoon op buikhoogte. Een wereldbol wordt door Maria (rechterhand) en haar Zoon (rechterhand) samen vastgehouden.

52147

collectie Peters Smeets

48. Maria met Kind
Particulier bezit
Gebakken klei geglazuurd, ongedateerd, niet gesigneerd.
Afm. hoogte 28cm, breedte 9cm, diepte 2,5cm
Een gekroonde Maria is "en face" staande op een console afgebeeld. Over haar rood kleed draagt zij een bruin gekleurde openvallende gedrapeerde mantel, die aan de bovenzijde met een gesp is vastgemaakt. Haar hoofd is enigszins afgebogen naar links. In haar rechterhand tegen haar lichaam, op borsthoogte, houdt zij een vrucht (waarschijnlijk een peer)  tegen haar lichaam vast. Haar zoon is "en profil" aan de linkerzijde van Maria staande tegen haar aangevleid met zijn blik gericht naar de toeschouwer. Zijn Moeder ondersteunt hem met haar linkerarm. Haar zoon houdt zich met handjes aan Maria vast. Het Kindje Jezus draagt een kroon op zijn hoofdje.
Dit beeld is gemaakt naar het beeld van Maria Sterre der Zee in de kapel van de OLV-kerk in Maastricht.

52148

collectie Peters Smeets

49. Antonius van Padua *1
Particulier bezit.
Bruin geschilderd gips, niet gesigneerd, niet gedateerd
Hoogte 65 cm., breedte 39 cm., diepte 6 cm.
De heilige (1195-1231) is staande ten voeten uit afgebeeld, predikend, voor een muurnis. Hij is gekleed in de ordenspij en achter zijn hoofd bevindt zich een nimbus. De rechterhand houdt hij in een sprekend gebaar omhoog terwijl hij met de linkerhand een lelietak tegen zijn linkerborst drukt.


52149owp26a

50. Maria met Kind en engeltjes
Particulier bezit.
Gebakken klei geglazuurd, gesigneerd Ch. Vos, hoogte 51cm, breedte 34cm, diepte 7cm, niet gedateerd.
Maria is zittend weergegeven. Zij draagt een wit kleed. Haar geplooide blauwe mantel heeft ze losjes gedrapeerd over haar armen. Haar haren zijn vrijwel onbedekt. Op haar rechterbovenbeen staat haar Zoon die zij vasthoudt met haar linkerarm rond zijn middel. De Zoon vlijt zich tegen zijn Moeder aan; zijn rechterarm vooruitgestoken. Maria's andere arm ligt op haar bovenbeen bij de voeten van haar Kind. Rondom de benen van Maria zijn een viertal engelenkopjes met vleugelen afgebeeld.
 
52150

 

51. St Joris en de draak
Particulier bezit
Geglazuurde klei, 44cm (hoogte), 37cm (lengte), gesigneerd CH. VOS (in de nek van het paard), niet gedateerd.
Het levensverhaal van St. Joris staat bij nummer 27.
St. Joris, 'en profil' afgebeeld, is gezeten op zijn paard. Hij is uitgerust als strijder. Hij draagt een driekwarts zacht groen kleed met een naar achteren wapperende rode mantel. Hij draagt een helm en heeft beschermkappen voor armen en bovenlichaam.
In zijn linkerhand houdt hij de lans vast waaraan aan het uiteinde een gekleurd vaandel is bevestigd. De lans is gericht op de draak.
Voor hem aan zijn linkerzijde duikt de groene draak op die dreigend met geopende bek (rood) de aanval opent op St. Joris.
Het beeld wordt gekenmerkt door de zachte kleuren waarbij vooral typerend is de afwisseling tussen het groen en rood.
  
51151a

collectie Peters Smeets

51151b

collectie Peters Smeets

  51151c

 collectie Peters Smeets

52. Heilig Hart
Particulier bezit Het beeld is niet gesigneerd en niet gedateerd.
Het beeld is hoogstwaarschijnlijk, op basis van stijlkenmerken, een werk van Charles Vos.  De kleur is zo goed als zeker in een later stadium aangebracht en niet het werk van Charles Vos.
Christus is ten voeten uit staande op een console afgebeeld met zijn rechtervoet (waarop stigmata zichtbaar is) vooruit. Hij draagt een lang kleed met daaroverheen een losjes openvallende mantel, deels over de schouder, die aan de voorzijde is vastgemaakt. Zijn hoofd, met lang krullend haar naar achter vallend, is naar beneden gericht. Op zijn borst het Heilig Hart voorzien van stralen (aan de onderzijde langer). Zijn rechterhand met stigmata rust op zijn borst net onder het Heilig Hart. Zijn andere hand, eveneens voorzien van stigmata, is naar vooruitgestoken met de binnenzijde naar boven gericht.

52152

53. Maria met Kind
Particulier bezit
Maria met Kind, niet gesigneerd, niet gedateerd, zwartbakkende klei (massief), grijs-blauw geglazuurd, hoogte 29cm, breedte 15cm en diepte 11,5cm.
Maria is ten voeten uit staande op een console afgebeeld. Haar linkerbeen is in de knie gebogen en vooruit geplaatst. Zij draagt een lang geplooid kleed. Met beide armen omklemt zij, aan haar rechterzijde, haar Zoon. Moeder en Zoon hebben hun hoofden innig tegen elkaar gevleid. Het kind heeft zijn rechterarm omhoog geheven in de richting van zijn Moeders gezicht. Onderaan kruipt een slang met open bek.

 52153a1

collectie Peters Smeets

54. Jozef met Kind
Particulier bezit
Jozef met Kind, niet gesigneerd, niet gedateerd, roodbakkende klei ongeglazuurd, hoogte 32,5cm, breedte 13cm en diepte 10cm.
Op een console is ten voeten uit staande Jozef afgebeeld met zijn bebaard gezicht "en profil" naar rechts. Zijn blik is gericht op zijn Zoon. Over zijn kleed draagt hij een openvallende driekwarts mantel met kraag die bovenaan is vastgemaakt. In zijn rechter vooruitgestoken hand houdt hij tegen zijn lichaam een voorwerp, waarschijnlijk een klein boek, vast. Aan zijn linkerzijde zit op een werkbank zijn Zoon. De vader houdt met zijn linkerarm zijn Kind vast, die zijn blik naar de toeschouwer heeft gericht. Het Kind maakt met zijn rechterarm een zegenend gebaar. Op zijn linkerhand tegen zijn lichaam houdt hij een wereldbol vast. Het beeld is weinig gedetailleerd uitgewerkt wat de suggestie wekt dat het een voorstudie betreft.

52154a 52154b

foto J.I.Vos

55. Jozef met Kind
Particulier bezit
Jozef met Kind, niet gesigneerd, niet gedateerd, schets in roodbakkende klei, hoogte 26cm, breedte 10cm en diepte 7cm.
Op een ovale console staat Jozef ten voeten uit afgebeeld. Over zijn kleed draagt hij een openvallende mantel met kraag die bovenaan is vastgemaakt. Zijn hoofd is enigszins naar rechts afgewend. Met zijn linkerhand maakt hij een zegenend gebaar. Aan zijn rechterzijde, voor hem, staat zijn Zoon. In zijn handjes, gehouden voor zijn borst, houdt hij een voorwerp (een bloem met een hangende steel?)vast. Zijn vader heeft het Kind met zijn rechterhand vast. Het beeld is schetsmatig uitgewerkt wat de suggestie wekt dat het een voorstudie betreft.

52155a 52155b

foto J.I.Vos

56. Jozef met kruis en lelie
Particulier bezit (Jozef met kruis en lelie, niet gesigneerd, niet gedateerd, brons reliëf op houten blokje, hoogte 18cm, breedte 6,3cm en diepte 4cm.
Op een houten blokje staat het beeld van Jozef. Op een achthoekige console is 'en profil' Jozef (voorzien van een nimbus) afgebeeld. Over zijn kleed draagt hij een mantel. In zijn linkerhand houdt tegen zijn lichaam gedrukt een kruis vast. In de andere hand, ook voor zich, heeft hij een lelie.
52156a
 
foto J.I. Vos
57. Franciscus van Assisi
Particulier bezit
Franciscus van Assisi, gesigneerd Ch. Vos, niet gedateerd, donker gepatineerd brons, hoogte 29,5cm, breedte 9cm en diepte 12,5cm.
Franciscus is staande op een vierkante console met aan de voorkant het opschrift "FRANCISCVS/VAN ASSISI" "en profil" uitgebeeld. Zijn handen, die uit zijn brede mouwen van zijn pij steken, zijn naast elkaar omhoog gericht. Zijn hoofd is enigszins naar links naar achteren gericht. Hij heeft zijn ogen gesloten en zijn mond is geopend.
In tegenstelling tot vele andere beelden van Vos is de monnikenpij vrij strak uitgewerkt; het zwierige dat Vos'werk vaak kenmerkt ontbreekt.

52157a 52157b

foto's  J.I. Vos
52157c

58. Heilig Hart
Particulier bezit
Verguld bronzen sculptuur
Gedateerd 7 sept. 1929, gesigneerd Ch. Vos
Afmetingen: hoogte 45cm
Dit werk wordt besproken bij: particulieren, personen, nummer 8.8

52158

59. Cosmas en Damianus
Particulier bezit
Cosmas en Damianus, ongesigneerd, niet gedateerd, in diverse bruine tinten geglazuurde klei, massief , hoogte 34cm, breedte 31cm en diepte 18cm.
Cosmas en Damianus zijn volgens de Christelijke traditie tweelingbroers, geboren in Syrië  in de tweede helft van de tweede eeuw. Van hun leven is nagenoeg niets bekend, zij zouden geneesheren zijn geweest, die kosteloos hun diensten aanboden en daardoor velen bekeerden tot het Christendom. Tijdens de christenvervolging onder keizer Diocletianus werden zij onthoofd.
Zij zijn uitgeroepen als patroonheiligen van personen met een medisch beroep.
Charles Vos heeft dit beeld gemaakt voor zijn broer Joseph, die hoogleraar Algemene Ziektekunde, Ontleedkunde en Gerechtelijke Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is geweest in de periode 1935-1957. Bij zijn gezin werd altijd gesproken over "Cos en Dam".
De broers zijn naast elkaar staande afgebeeld. Voor de kijker staat Cosmas aan de linkerzijde en Damianus aan de rechterzijde.
Ze zijn afgebeeld als geleerden; als artsen met baard met een lange mantel. Hun blik is devoot naar boven gericht. Cosmas maakt met linkerarm een zegenend gebaar. In zijn andere hand heeft hij een grote klysmaspuit. Waarschijnlijk heeft dit te maken met een ander attribuut waarmee de heilige vaak wordt afgebeeld; een glazen kolf, een pisglas, waarin urine verzameld wordt om aan de hand daarvan het ziektebeeld te kunnen bepalen. Waarschijnlijk is deze spuit weer een typerend voorbeeld van de humor van Charles Vos.
Damianus houdt met beide handen een boek vast waarin hij notities maakt.
Boven de heiligen is een banderole met hun namen er op.

 52159a1

collectie Peters Smeets 
60. Servatius
Particulier bezit
Servatius, ongesigneerd, niet gedateerd, reliëf in creme bakkende klei, okerkleurig geglazuurd, hoogte 17cm, breedte 9cm en diepte 2,5cm.
Op een rechthoekig reliëf, aan de bovenzijde als een halve cirkel, is staande Servatius afgebeeld gekleed als bisschop. Met zijn linkerhand houdt hij de bisschopsstaf vast, terwijl hij in zijn rechterhand, naast hem, de sleutel vastheeft. Zijn blik is op de toeschouwer gericht.
52160a
 
foto J.I. Vos
 
61. Kerstkrib
Particulier bezit.
Kerstkrib met Maria, Kindje, Jozef en herder met schaap, gips gekleurd ; afm. hoogte 28cm, breedte 20 cm en diepte 16cm, gesigneerd (onderaan achterzijde) C. Vos 40.
Op een ovale console wordt de achterwand gevormd door een stal met schuin dak waar bovenaan en aan beide zijkanten de dwarsbalken waarop het dak rust, zichtbaar zijn.
Centraal zit Maria, met kleed met daarover heen een mantel die aan de bovenzijde is vastgemaakt, geknield. Haar blik is naar beneden gericht op haar Zoon die zittend op haar schoot is weergegeven. Maria houdt met beide armen het Kind vast. Jezus heeft zijn hoofd ietwat naar links gericht en maakt met zijn linkerhand een zegenend gebaar.
Aan Maria's rechterzijde, schuin achter haar, staat de bebaarde Jozef. Hij staat met zijn knieën vooruit gebogen, zijn bovenlichaam helt naar voren met zijn blik naar links beneden gericht op zijn Zoon. Zijn linkerarm rust op zijn vrouws schouder, de andere arm houdt hij langs zijn lichaam.
Aan de andere zijde van Maria staat een herder met gebogen knieën en zijn blik naar rechts beneden op het Kind gericht. Links naast hem staat een kromme herdersstaf die hij met linkerarm tegen het lichaam klemt, de rechterhand houdt op borsthoogte voor zich de staf vast. Aan zijn linkerzijde staat een schaapje dat zijn kop, voor de herder door, draait in de richting van Maria met haar Kind.


52161b 52161a

52161c 52161d

62. Lijdensverhaal van Jezus
particulier bezit
gebakken klei, hoogte 27cm, mogelijk gesigneerd, [1] niet gedateerd (jaren derig)
Het Christendom is een monotheïstische godsdienst d.w.z. de Christenen geloven in één God. De God bestaat in drie Heilige Personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. God de Vader zendt zijn zoon naar de wereld om de mensheid middels zijn lijden te bevrijden van hun (erf)zonde.
Charles Vos heeft middels dit beeld de grondbeginselen van het Geloof uitgebeeld. Het beeld is rondom bewerkt en ingedeeld een boven- en benedenvlak dat elk drie scènes uitbeeldt die verticaal met elkaar verbonden zijn.
In het benedenvlak is het lijdensverhaal van Jezus Christus verteld. Jezus is door Pilatus ter dood veroordeeld en moet zijn kruis dragen naar de plaats waar het vonnis zal worden uitgevoerd; in de eerste scène is de val van Jezus, die het kruis draagt, weergegeven. In de volgende scène is Hij, hangende aan het kruis, gestorven. Aan beide zijden naast het kruis een bloem met stengel en bladeren. In de laatste scène is de verrijzenis uitgebeeld: Jezus, met nimbus en gebogen hoofd, houdt een hostie (het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld) in zijn hand.
In het bovenvlak: boven scène een is de Heilige Geest middels een duif met stralen naar de aarde uitgebeeld. Boven de gekruisigde Jezus staat een zegende God de Vader die zijn blijk naar de wereld richt. Het Alziend Oog van God (God houd je altijd in het oog) is boven de Verrijzenis geplaatst.
Charles Vos heeft het beeld gemaakt voor Pierre Daems.
Pierre Daems (1911-1982) was industrieel ontwerper, beeldhouwer en kunstschilder. Hij volgde zijn opleiding aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool te Maastricht waar hij in 1931 zijn diploma behaalde. Zijn docent, Johan Lint die ook voor de Sphinx werkte , had hem in 1925 al  aangetrokken als leerling bij de onderwerpafdeling van de Sphinx. Na diplomering kwam hij bij vernoemd bedrijf in vaste dienst. Met een korte onderbreking bleef hij de firma trouw tot 1970.
 
[1] Het beeld is in bezit gekomen van een neef van Pierre Daems. Deams gaf aan dat het beeld gesigneerd was.
Aan beide zijden van Jezus aan het kruis is een bloem afgebeeld. In de kelk van de linkerbloem zou de letter C kunnen zijn weergegeven en in de kelk van de bloem aan de andere zijde de letter V.
 

 

 

  

  

collectie Peters Smeets                                                                                                                 mogelijke signering: de letter V

63. Christus met de kreupele
Particulier bezit
Chamotte klei geglazuurd, gesigneerd Ch. Vos, niet gedateerd
Afmeting: hoogte 40
Op een console is aan de linkerzijde een staande Christus met gedraaid lichaam. Hij richt zich tot een op grond zittende kreupele man. Christus draagt een wit kleed met openvallende mantel. Met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar, de andere hand heeft hij op het hoofd van de kreupele man gelegd. Deze is "en face" weergegeven en voorzien van een mantel. Hij kijkt op naar Christus.
 

52163b 

collectie Peters Smeets

 
64. Theelen, Cecilia en Petrus
Particulier bezit 
Keramiek, gesigneerd Ch. Vos (achterzijde), niet gedateerd
Afmeting: hoogte 25cm;
In 1825 maakte pastoor Heijnen van de Heilige Petruskerk te Sint-Pieter kenbaar dat hij graag een kerkkoor in zijn parochie wilde hebben. Pas 17 jaar later, op 29 augustus 1842, ging zijn wens in vervulling met het oprichten van de Broederschap der Heilige Cecilia (nu zou men spreken over kerkkoor).
In 1914 werd Hubert (Hubert Toussaint Anne Joseph Theelen), geboren te Maastricht op 1 november 1894 , aangesteld als onderwijzer op de Lagere School in St. Pieter. Hij werd door de pastoor meteen gevraagd om het dirigentschap van het kerkkoor op zich te nemen).
In juni 1939 nam het koor, onder leiding van Hubert Theelen (bijnaam d'n hum), deel aan het concours voor mannenkoren bij gelegenheid van de Watertentoonstelling te Luik. Het koor behaalde de eerste prijs in de derde afdeling met verplicht werk geschreven door de voorzitter van de jury, de heer Lucien Mawet (muziek), de tekst was van René Lijr. Het werk heette "La pluie pleivine sur l'ennui". Het bestuur en de werkende leden boden aan hun directeur de heer Theelen, ter gelegenheid van het behalen van de prijs, een werk van Charles Vos aan. 
Door een conflict met kapelaan De Vrede bood Theelen op 26 januari zijn ontslag als directeur van het koor aan. Ook het koor verliet de kerk. Koor en dirigent bleven samenwerken tot 1977 toen Theelen wegens ouderdom stopte als dirigent.
Een paar jaar voor zijn dood schonk hij het beeld van Vos aan Thea Satijn-Niesten met wie hij een zeer goede band onderhield.
Theelen stierf te Maastricht op 3 mei 1988. 
Op een ruwe, niet afgewerkte console staat naast Theelen een tweetal heiligen afgebeeld onder een paraplu. Centraal staat de heilige Cecilia (naamgeefster van het koor) met in haar linkerhand een lier. De heilige Petrus (naamgever van de parochie) staat aan haar linkerzijde, zijn rechterarm in haar linkerarm ingehaakt; in zijn linkerhand houdt hij de sleutel vast. Aan de andere zijde van Cecilia staat Hubert Theelen met een hoed op zijn hoofd en in zijn hand houdt een voorwerp vast.

   52164a

 collectie Peters Smeets

52164b 52164e

collectie Peters Smeets

52164d
tekst bij beeld (collectie Peters Smeets)
52164c
Hubert Theelen (portret van Dirk Oosterkamp op bidprentje) 
 
65. De Heilige Petrus  en een Kerststal
Particulier bezit.
Afkomstig uit de huiskapel van huize Hoogeweerth (Heugem, Maastricht).
Het huis werd al vermeld in de vijftiende eeuw onder de naam Houweerth. Het huidige huis is gebouwd door de Maastrichtse schepen Antonius Vaes aan het einde van de zeventiende eeuw. In de loop van de negentiende eeuw kwam het, na meerdere andere eigenaren, in het bezit van de familie Regout. Pierre Regout (1882-1967), ongehuwd, bewoonde het huis vanaf 1929 tot aan zijn dood. Zijn zus Bertha (1877 - 1969) huwde in 1908 met Max von Scheibler (1866-1935) en ging in Duitsland wonen. Na het overlijden van haar echtgenoot kwam zij terug naar Nederland en trok zij in bij haar broer in huize Hoogeweerth.
In 1967 kwam het huis in bezit van de Provincie Limburg, waarna het in verval raakte. In 1992 liet de zakenman Paes het opknappen en kreeg het kasteel een horecafunctie, die het nog steeds heeft.
In het huis was al een huiskapel aanwezig, die door de familie Regout verder werd ingericht. Charles Vos maakte voor deze kapel een beeld van de Heilige Petrus en een Kerststal.
 
Heilige Petrus
Steen, gesigneerd op achterzijde CH.V., gedateerd 1939 (of 1938) op achterzijde (is slecht leesbaar), Afm. hoogte 115cm.
De Heilige Petrus is "en face" staande op een console met achterplaat, die bovenaan versierd met o.a. een kraaiende haan, afgebeeld. In zijn rechterhand houdt de sleutel van de hemel vast, in de andere hand heeft hij zijn vissersnet, dat op de console rust. Naast zijn rechtervoet, op de console, is het familiewapen van Regout afgebeeld, bestaande uit: in rood een lage keper vergezeld van een drietal lelies (een rechts en links boven en een midden onder)

52165a 52165b

foto's eigenaar

Kerststal
Gebakken klei geglazuurd, niet gesigneerd, niet gedateerd (waarschijnlijk tweede helft van de dertiger jaren van de twintigste eeuw).
Afm.: stal hoogte 70cm, breedte 60cm, kribbe met kindje Jezus, Maria hoogte 38cm, Jozef hoogte 25cm, herderinnetje hoogte 32cm, herders en drie Koningen.
  1. Op de stal met een zadeldak bevinden zich een tweetal engelen die een banier met de tekst "gloria in excelsis Deo" vasthouden. In de stal staan de os en de ezel naast elkaar, en ervoor een tweetal schapen.
  2. Voor het stal ligt het Kind met gespreide armen in een kribbe.
  3. Maria is knielend afgebeeld met haar blik op haar Kind gericht.
  4. Jozef is staande met ten hemel gespreide armen weergegeven.
  5. Voor deze kerststal maakte Vos ook een schattig herderinnetje vergezeld door een schaap, dit is zover ik weet de enige keer dat hij een herderin gemaakt heeft.
  6. De herders, omgeven door twee schapen, zijn op een console achter elkaar afgebeeld. De eerste herder zit geknield op de voorgrond, met de ene arm wijst hij naar het Kind en de andere wijst omhoog. Daarachter een tweede herder met zijn hoofd naar rechts afgebogen; het is of hij een afwerend gebaar maakt. En achteraan de laatste herder, eveneens druk gebarend.
  7. De drie koningen vormen ook een geheel, rechts vooraan ligt een koning, de tweede is links naast hem knielend uitgebeeld en achteraan staat de zwarte koning. Alle drie hebben zij een cadeau voor de pasgeborene bij zich.

52165c  

52165d1 52165e

 

 

52165f 52165g

52165h 52165i

foto's eigenaar

66. Servaas
Particulier bezit
Brons, ongedateerd, niet gesigneerd
Afm. hoogte 20cm, breedte 6-9cm
Op een trapeziumvormige console met aan de voorzijde watergolfjes is de Heilige Servaas, voorzien van een nimbus, staande afgebeeld in zijn bisschoppelijke kledij, die zeer mooi geplooid is uitgewerkt. Zijn hoofd, met gesloten ogen, is enigszings naar links afgedraaid. In zijn rechter naar boven gebogen arm houdt hij de sleutel van de hemel, met dubbele baard, vast. In zijn andere hand heeftt hij zijn bisschopsstaf, die schuin naar rechts op de console rust, bovenaan vast. Voor zijn linkervoet staat het Maastrichtse wapen, met vijfpuntige ster, op de console.
Over het ontstaan van het beeld is niets bekend. Het zou wellicht uit 1934 bij de herdenking van de 1550ste sterfdag van het Heilige stammen, gemaakt tegelijk met het grote Servaasbeeld. Stilistisch zijn er overeenkomsten, maar typerend is dat Servaas de attributen in de andere hand houdt: links de sleutel en rechts de staf.

52166  foto eigenaar 

67. Apollonia
Particulier bezit
Beeld van Apollonia, gebakken klei geglazuurd, gesigneerd Ch. Vos, niet gedateerd (waarschijnlijk eind jaren dertig begin jaren veertig van de vorige eeuw [1])
Afmetingen: 50cm breed, 52cm hoog en 14cm diep. Het beeld werd in opdracht van tandarts Heydendael in Maastricht vervaardigd.
De Heilige Apollonia
Zij was een bejaarde diakones en leefde als maagd omwille van Christus in Alexandrië. Ten tijde van de christenvervolgingen onder keizer Decius (249-251) werd zij gearresteerd en gemaand terug te keren tot de aloude Romeinse goden. Toen ze standvastig bleef in haar geloof onderwierp men haar aan allerlei folteringen; zo werden haar alle tanden uit de mond geslagen. Toen de beulen voor haar een brandstapel klaarmaakten, sprong ze eigener beweging in het vuur, "terwijl het vuur van de Heilige Geest haar hart in vlam zette", aldus het oude martelarenboek.[2]
De heilige Apollonia is de patroonheilige van de tandartsen.
Op een console staat centraal de heilige Apollonia afgebeeld terwijl zij door een tweetal Romeinen vreselijk wordt gefolterd. De Romein links trekt met zijn linkerhand aan haar haren het hoofd naar achteren zodat de andere beul in staat gesteld wordt met een nijptang (vastgehouden met beide handen) haar tanden uit te trekken. Hij zet zich schrap door zijn linkerbeen tegen de benen van de heilige af te zetten. De Romein links heeft in zijn rechter hand een ijzer om de tanden uit Apollonia's mond te slaan.
Achter dit tafereel is de overleden heilige afgebeeld (met gespreide armen) op haar weg naar de hemel.
52167
foto Arthur Heydendael
Voorstudie:
Voor dit beeld maakte Vos een ontwerp (voorstudie) dat zich in het Bonnefantenmuseum bevindt. De definitieve versie wijkt af van de voorstudie.
40101kotpmb05m
foto Bonnefantenmuseum
 
[1] Vos maakte voor het pand Calvariestraat 21 te Maastricht een gevelsteen van de heilige Apollonia. Deze steen dateert uit 1939. Dit beeld werd voor dezelfde opdrachtgever gemaakt.
 
68. Jozef met Kind en kerk
Particulier bezit.
Chamotte klei, gesigneerd Ch. Vos, niet gedateerd
Afmeting: hoogte 33cm
Jozef is frontaal staande op een console afgebeeld. Zijn bovenlichaam helt enigszins richting zijn Zoon die hij op zijn rechterarm, tegen zijn lichaam aan, draagt. Jozef heeft een rijk geplooid kleed aan met daarover een open mantel die bovenaan met een gesp is vastgemaakt.
In zijn linkerhand heeft hij op borsthoogte een witte kerk vast. Paul Paius IX heeft Jozef in 1870 in een decreet uitgeroepen tot beschermer van de kerk. Aan Jozefs rechterzijde ontluikt een tweetal witte lelies. De lelie is het symbool van reinheid, maagdelijkheid. Zowel mannelijke als vrouwelijke maagden worden in de Christelijke kunst afgebeeld met een lelie. Jozef wordt vaker afgebeeld met een lelie. Hij heeft Maria's maagdelijkheid gerespecteerd en behoed door zelf maagdelijk te blijven.
Zijn zoon heeft zijn linkerarm om de schouder van zijn vader geslagen. Met de andere hand, gericht naar de kerk, maakt hij een zegenend gebaar.

52168 

collectie Peters Smeets

69. Hoofd van St. Servaas
Particuliere collectie (Collectie Peters Smeets)
Gips, groen gepatineerd
Niet gedateerd (1934), niet gesigneerd
Afmetingen: hoogte 31cm, breedte 24cm en diepte 29cm
Op een vijfhoekige console met ongelijke benen staat op een cilinder het hoofd van St. Servaas.
Dit is het ontwerp in gips, op ware grootte, van het bronzen St. Servaasbeeld op het Keizer Karelplein in Maastricht.
52169a
foto Peters Smeets
70. Heilige Familie
Particuliere collectie (Collectie Peters Smeets)
Gips, bruin geschilderd
Niet gedateerd (1931), niet gesigneerd
Afmetingen: breedte 6,5cm, hoogte 11,5cm en diepte 5cm
Dit is het ontwerp in gips voor het beeld op het Doctor Poelsplein in Venlo.
Opvallend is dat de houding van de Zoon in het ontwerp niet overeenkomt met het beeld in Venlo.

52170

71. Maria met Kind
Particulier bezit  (collectie Peters Smeets)
Ongeglazuurd chamotte klei 
Niet gedateerd, gesigneerd Ch. Vos
Afmetingen: hoogte 45cm, breedte 15cm en diepte 12cm
Maria, voorzien van een nimbus, is staande op een console frontaal afgebeeld. Over haar kleed draagt zij een openvallende mantel. Haar blik is naar beneden gericht. Op haar rechterarm op heuphoogte, tegen zich aan, draagt zij haar rechtopzittende Zoon, die een zegenend gebaar maakt. Haar andere arm met geopende hand houdt zij langs haar lichaam.
 52171a

collectie Peters Smeets

 

72. Maria met Kind
Particulier bezit (collectie Peter Smeets)
Ongeglazuurd gebakken klei 
Niet gedateerd, gesigneerd Ch. Vos
Afmetingen: hoogte 40 cm, breedte 20 cm
Een tronende Madonna draagt haar Zoon op haar linkerarm die op haar schoot rust. Haar hoofd is naar beneden gebogen met haar blik gericht op haar Kind. Het Kind richt zijn blik op zijn moeder.

 52172a

collectie Peters Smeets

73. Heilig Hart
Locatie: Het beeld werd vervaardigd voor Radboud-Universiteit in Nijmegen. zie http://www.charlesvos.nl/religieuze-werken/overig-religieus-werk/nederland-excl-limburg/heilig-hart
Nu in particulier bezit
Heilig Hartbeeld 
Brons
Gedateerd 1923, gesigneerd Ch. Vos (zijkant van de console)
Afmetingen: hoogte 129cm, breedte 48cm en diepte 29cm
Het beeld is vervaardigd bij FONDERIE, VERBIJST BRUXELLES (vermeld op de achterzijde van de console)
Op een rechthoekige onderplaat staat het beeld op een bronzen console die naar de zijkanten schuin afloopt. In de jaren 1920-1930 heeft Vos meerdere Heilig Hartbeelden vervaardigd. Vrijwel al deze beelden hebben een betrekkelijk traditionele gotische uitstraling. De nadien voor hem zo typische zwier en beweeglijkheid ontbreken hier nog.

 23317aa

 

74. Johannes de Doper
Particulier bezit
Chamotte klei, rood-bruin gepatineerd
Ongedateerd, gesigneerd Ch. Vos (achterzijde)
Afm.: voetstuk: diepte 14cm, breedte 8cm; hoogte van het beeld 31cm
Johannes de Doper was de enige zoon van de priester Zacherias en zijn vrouw Elisabet, die verwant is met Maria. Elisabet was onvruchtbaar tot de aartsengel Gabriël de geboorte van hun zoon aankondigde.
Johannes verkondigde de boodschap van bekering en verlossing van alle zonden door de doop. Hij had veel volgelingen en veel mensen lieten zich door hem dopen in de Jordaan. Tijdens een van de doopsessies kwam Jezus naar hem toe en liet zich door hem dopen. Bij deze gelegenheid daalde de Heilige Geest als duif op Jezus hoofd neer.
In de kunst wordt Johannes vaak weergegeven met het Lam Gods en een staf met een lint met daarop “ecce Agnes dei” (zie daar het Lam Gods). Dit is een uitspraak die hij deed toen hij Jezus doopte waarbij het Lam Gods als “mensenoffer” bedoeld werd. Dit staat voor het feit dat Jezus later zichzelf opofferde aan het kruis om alle zonden van de mensen op te kunnen heffen.
Op en rechthoekige console, opgebouwd uit twee delen op elkaar waarbij de ene een kleinere oppervlakte bestrijkt dan de andere, is ten voeten uit staande Johannes de Doper afgebeeld. Hij draagt een lang kleed. Zijn linkerbeen houdt hij naar achter gebogen; het rust op een verhoging achter hem. Zijn blik is gericht naar de Hemel. Met zijn beide armen omklemt hij op borsthoogte een schaap dat zijn kopje naar rechts (voor de toeschouwer) wendt.
Het beeld is waarschijnlijk altijd in bezit geweest van dezelfde familie. De reden waarom dit beeld gemaakt is helaas onbekend.
 
52174a 52174b
52174c
foto's eigenaar beeld
75. Heilig Hart
Particulier bezit 
Gebakken klei geglazuurd
Niet gedateerd, gesigneerd CH. VOS (achterzijde)
Afmetingen: hoogte 49cm, diepte 27cm en breedte 38cm
Staande op een wolk is het Heilig Hart afgebeeld. Christus is "en face" staande, met zijn blik naar boven gericht, weergegeven en gekleed in een lange geplooide mantel. Er is sprake van een open uitspringend Heilig Hart. Zijn handen en voeten zijn voorzien van stigmata. Onder het Hart is een banderole aangebracht met de tekst:
"VOICI LE COEUR QUI A TANT AIMÉ LES HOMMES" (zie hier het Hart dat de mensen zo zeer bemind)
Dit beeld heeft grote overeenkomsten met het Heilig Hart onder nummer 43. De houding van het Christus is enigszins afwijkend en de tekst op de banderole is in het Nederlands.
 52175a
76. Reliëf van de treurende Madonna
Particulier bezit 
Bruin geschilderd gips
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afmetingen: hoogte 30cm en breedte 5,5cm
Waarschijnlijk betreft dit een voorstudie. Wellicht voor de Treurende Madonna op zijn grafmonument.
Maria is staande op een console "en face" afgebeeld. Over haar lange kleed draagt zij een driekwarts mantel die zij op borsthoogte met beide handen tegen haar lichaam drukt. Haar hoofd is schuin naar rechts gebogen, uitstralende een grote wanhoop.

 52176

 77. Heilig Hartbeeld
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)
Geglazuurde chamotte klei
Niet gedateerd, gesigneerd Ch. Vos (achterzijde)
Afm.: hoogte 52cm, breedte 22cm en diepte 16cm
Staande voor een kruis is het Heilig Hart met nimbus afgebeeld. Hij draagt een wit kleed met daaroverheen een openvallende rood/bruine mantel.
In zijn linkerhand houdt hij een kelk vast waar het bloed van het Heilig Hart in loopt. Met zijn andere hand maakt hij een zegenend gebaar.
Aan zijn rechterzijde ligt een schaap dat zijn blik naar boven naar Christus gericht heeft. Achter het schaap aan de zijkant is een bloemenmotief aangebracht. Aan de andere zijde van Jezus ligt een gedode draak.

 52177c

foto Peters Smeets

78. Piëta
Particulier bezit 
Gebakken klei geglazuurd
Niet gedateerd, gesigneerd Ch. Vos (zijkant)
Afm. hoogte 42cm, breedte 33cm en diepte 27cm
Op een ronde console is een zetelende Maria met op haar schoot haar overleden zoon uitgebeeld.
Maria draagt over haar witte kleed een openvallende blauwe mantel. Haar overleden zoon ligt tegen haar aan gevleid. Maria houdt met rechterhand zijn hoofd, dat naar links gericht is, vast en heeft haar hoofd tegen dat van haar zoon gelegd. Met haar linkerhand houdt zij, op borsthoogte, zijn lichaam vast. Zij straalt een grote triestheid uit.
Jezus draagt een lendedoek. Zijn rechterarm rust op het rechterbeen van zijn moeder. De andere hangt langs zijn lichaam. Zijn onderbenen zijn naar links gericht. De stigmata zijn duidelijk herkenbaar.
Links aan de voorzijde ligt op de console de doornenkroon.
52178
79. Jozef met Kind
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)
Ongeglazuurd gebakken klei
Niet gedateerd, gesigneerd Ch. Vos (achterzijde)
Afm.: hoogte 27cm, breedte 14cm
Jozef is uitgebeeld als timmerman. Over zijn hemd met korte mouwen draagt hij een timmermanschort. In zijn linkerhand houdt hij een winkelhaak vast. Zijn blik is gericht op zijn zoon die aan zijn rechterzijde staat en die hij met zijn rechterhand vasthoudt. Zijn zoon richt zijn blik op zijn vader. Er is een liefdevol contact tussen vader en zoon.
52179
foto Peters Smeets
80. Martinus van Tours 
Particulier bezit 
Brons
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afm. hoogte 58,5cm, breedte 19cm en diepte 19cm (de eigenaar heeft het beeld laten plaatsen op een rechthoekige blok steen met achterwand)
Martinus van Tours (ca 306 - 397), veelal Sint Maarten genoemd, werd geboren in Hongarije. Op jonge leeftijd werd hij soldaat en trok op vijftienjarige leeftijd naar Gallië. Volgens de legende verscheen Jezus in de gedaante van een bedelaar aan Maarten, voor de poort van Amiens. Maarten gaf de bedelaar de helft van zijn mantel.
In 371 werd Maarten door de bevolking van Tours gekozen tot bisschop. Na zijn dood werd hij begraven in Tours.
In het beeld, gemaakt door Vos, worden twee episoden uit het leven van Sint Maarten uitgebeeld. Het beeld kan aan drie zijden worden bekeken. Van voren ziet men een paard "en face" dat zijn hoofd afgewend heeft naar rechts. Voor het voorste linkerbeen van het paard ziet een geknielde persoon (bedelaar).
Aan de rechterzijde voor de toeschouwer is de scene uitgebeeld dat de soldaat Maarten, gezeten op zijn paard, de helft van zijn mantel overhandigd aan een geknielde bedelaar die naar hem opkijkt.
Aan de andere zijde is Sint Maarten uitgebeeld als bisschop met zijn staf en mijter. Zijn blik is gericht op een gehurkte bedelaar voor hem.
52180a 52180b
52180c
81. Maria met Kind
Particulier bezit
Gebakken klei, geglazuurd
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afm.: hoogte 26,5cm, breedte 12cm en diepte 8cm
Maria is zittend in een zetel uitgebeeld. Zij draagt over haar lang witte kleed een blauwe openvallende mantel die op haar schoot weer aansluit. Haar rechterarm rust op de armleuning. Met haar andere hand houdt zij de op haar schoot staande Zoon , gekleed in het wit, vast. Op borsthoogte houdt hij voor zich iets (een vogel?) vast in zijn handen.
Het beeld is vrij grof uitgewerkt, het mist detaillering.
52181
82. Maria (borstbeeld)
Particulier bezit
Gips, gepatineerd
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afm.: hoogte 38cm, breedte 21cm en diepte 15cm
Een gekroonde Maria met lang loshangend haar. Zij draagt een eenvoudig kleed. Haar blik is naar beneden gericht.
52182
83. Anna te Drieën (plaquette)
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)
Chamotte klei
Gesigneerd Ch. Vos (zijkant rechtsboven), niet gedateerd
Afm.: hoogte 39cm, breedte 21cm en diepte 8cm
Anna te Drieën is een voorstelling van de Christelijke iconografie van de Heilige Anna met haar dochter Maria en haar kleinkind Jezus. In de vijftiende eeuw was de Heilige Anna een van de belangrijkste heiligen. De gelovigen dachten dat zij als oma van Jezus een bijzondere macht had als Hemelse voorspreekster bij haar kleinkind.
Vos beeldde beide vrouwen staande naast elkaar uit. Maria (voor de toeschouwer links), met krullend haar, heeft haar Zoon, half opgericht, op borsthoogte met beide armen vast. Anna heeft een geopend boek, liggend op haar linkerhand. Het Kindje heeft beide handjes op het boek gelegd. Beide vrouwen hebben een vriendelijke uitstraling waarbij de blik van beide vrouwen gericht is op de kijker.
 
52183a 52183b
foto's Peters Smeets
 

 

84. Maria met Kind
Particulier bezit (collectie Peters Smeets
Gebakken klei, geglazuurd
Gesigneerd CH. Vos (achterzijde), niet gedateerd
Afm.: hoogte 45cm, hoogte 15cm en diepte 12cm
Maria is “en profile”, ten voeten uit staande op een console, afgebeeld. Zij houdt haar bovenlichaam naar achteren gebogen om een beter zicht op haar Zoon te hebben, die ze tegen haar lichaam aan op haar linkerarm draagt.
Zij is gekleed in een wit kleed en draagt een witte sluier waar haar krullend haar onderuit komt. Over haar kleed draagt ze een blauwe mantel over haar linkerschouder en de beide uiteinden met haar linkerhand voor zich vasthoudt.
Haar Zoon zit gedraaid naar de toeschouwer op haar arm. Met beide armpjes, ondersteund door de rechterhand van zijn Moeder, houdt hij een voorwerp vast, waarschijnlijk een kroon.
De gezichten zijn niet gedetailleerd uitgewerkt.
 
 52184b  52184e
                                                                                                                       foto kunsthandel Haffmans                                                                                                                                   foto Peters Smeets
 
52184f
foto Peters Smeets
85. Maria met Kind
Particulier bezit
Chamotte klei
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afm.: hoogte 54cm, breedte 17cm en diepte 9,5cm
Maria is “en face”, staande op een console met aan de voorzijde de Maastrichtse ster, afgebeeld. Over haar kleed draagt ze een geplooide mantel. Op haar hoofd draagt ze een kroon. Haar rechterarm houdt ze langs haar lichaam. Op haar linkerarm draagt ze haar rechtop zittende Zoon, zijn beentjes met haar hand omklemmend. In zijn vooruitgestoken handjes heeft Hij een voorwerp vast.
 
52185a 
52185b 52185c
foto's catawiki

 

 

86. Johannes de Doper
Particulier bezit  (collectie Peters Smeets)
Geglazuurde gebakken klei
Gesigneerd (achterzijde Ch. Vos), niet gedateerd
Afm.: hoogte 51cm, breedte 24cm en diepte 16cm
Johannes, zoon van de priester Zacharias en Elisabeth, doopte Joodse mensen, die zich bekeerden, in de rivier de Jordaan. Hij doopte ook Jezus.
Op een rechthoekige console is de doop van Jezus door Johannes de Doper weergegeven.
Johannes (rechts voor de kijker) is “en face” staande, gekleed in een lang kleed, weergegeven met zijn blik gericht op de hemel. In zijn rechterhand houdt hij de herdersstaf met bovenaan een kruisje vast.
Jezus staat naast Johannes met zijn hoofd naar beneden gebogen en zijn handen gekruist voor zijn borst. Johannes schenkt met zijn linkerhand water over het hoofd van Jezus, ten teken van de doop.
Tussen Johannes en Jezus is het Lam Gods weergegeven dat zich met zijn hoofd tegen Jezus vleit.
 
52186
foto: Peters Smeets
 
 
87. Maria met kind 
Particulier bezit  
Gekleurde chamotte klei
Niet gesigneerd, niet gedateerd (omstreeks 1942)
Afm.: hoogte 30cm
Het beeld is door een Maastrichtse aannemer gekocht om als communiecadeau aan zijn dochter te geven.
Maria is zittende met haar Zoon afgebeeld. Maria draagt een wit kleed met daarover een openvallende blauwe mantel. Haar lange haren draagt ze in twee staarten aan de voorzijde. Zij houdt haar zittende Kind op haar rechterarm, het Kind steunend tegen haar lichaam. Haar linkerhand rust tegen het beentje. Haar blik is omlaag gericht op haar Zoon. Het Kind kijkt voor zich uit met zijn linkerarm naar voren gericht.
 
52187a 52187b
foto's eigenaar beeld
 
 

 

88. Madonna met Kind
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)
Gebakken klei, mat geglazuurd
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afm.: hoogte 59cm, breedte 36cm en diepte 19cm
In een schelpachtige vorm, onderaan verbreed en versiert met bloemachtige motieven, is de zetelende Maria met Kind afgebeeld.
Maria, voorzien van een nimbus, is frontaal weergegeven, draagt een kleed met daarover een openvallende blauwe mantel. Haar benen zijn naar rechts buiten gedraaid, met de voeten gekruist. Ze maakt met haar linkerarm een zegenend gebaar. Met de andere arm ondersteunt ze haar Zoon (met nimbus) die op haar rechterbeen zittend is uitgebeeld. Het Kind helt ietwat naar voren en maakt met beide armen een zegenend gebaar.
 
In de catalogus voor de tentoonstelling in Weert in 1994/1995 [1] schrijft Paulussen:
“Het daaropvolgende half jaar, van januari 1920 tot 1 juli 1920 verbleef het echtpaar Vos te Florence. Als studieopdracht vervaardigde Charles Vos een in tondo (ronde) vorm afgebeelde Madonna met Kind, geïnspireerd op een vijftiende eeuws Florentijns voorbeeld van de " Della Robbia's ".”
Hoogstwaarschijnlijk doelde zij op dit werk dat afkomstig is uit erfenis van de familie Vos (2019). De stijlkenmerken wijzen op een vroeg werk van Vos. Ook uit de collectie van de familie Della Robbia zijn er meerdere werken bekend die als voorbeeld van Vos’ werk Maria met Kind hebben kunnen dienen.

 

[1] Paulussen  Charles Vos 1888-1954, tentoonstelling 13-11-1994 tot en met 29-01-1995, Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Weert 1994

 
52188
foto: Peters Smeets
89. Maria met Kind
Particulier bezit (collectie Peters-Smeets)
Gebakken klei, geglazuurd
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afm.: hoogte 80cm, breedte 19cm en diepte 18cm
Het beeld is opgebouwd uit een drietal delen. Maria “staat” bovenop het tafereel van de zondeval.
Maria is ten voeten uit staande afgebeeld. Voor zich houdt ze haar Zoon, zijn blik gericht op de toeschouwer, met beide armen vast. Het Kind is met uitzondering van zijn hoofd en gespreide armen door haar mantel bedekt. Maria’s blik is op haar Kind gericht. Vos heeft het beeld vrij strak uitgewerkt in tegenstelling tot zijn vaak zwierige uitvoeringen.
Onder haar voeten is de zondeval uitgebeeld met centraal de boom met vruchten. De slang kronkelt om de boom. Adam zit, voor de toeschouwer, aan de rechterzijde van de boom. Eva aan de linkerzijde. Beiden reiken naar de vruchten.
De zondeval komt voor in het scheppingsverhaal. In het Hof van Eden werd Eva door een slang verleid om een vrucht van een boom te eten, terwijl God dat verboden had. God had hen gewaarschuwd dat als ze van deze vruchten zouden eten, zij zouden sterven. De slang beweerde dat als zij van de vruchten van die boom zouden eten, zij helemaal niet zouden sterven, maar integendeel hun ogen zouden opengaan, zij als goden zouden zijn en kennis zouden hebben van goed en kwaad.
Eva plukte een aantal vruchten en at ervan. Zij gaf een aantal vruchten aan Adam, haar man, die ze ook op at.
Toen Adam en Eva God in de koelte van de avondwind in de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich. God vermoedde dat zij hadden gegeten van de verborgen vruchten en vroeg de man of dit klopte. De man gaf de vrouw de schuld en de vrouw vervolgens de slang.
God vervloekte hierop de slang. Tegen de vrouw zei hij dat haar zwangerschap een zware last zou worden en baren hard zwoegen. Zij zou haar man begeren, maar de man zou over haar heersen. De man zou zijn hele leven moeten zwoegen om uit de akker voedsel te produceren. "Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug."
Maria wordt in de moderne theologie gezien als de “nieuwe” Eva. In veel afbeeldingen vertrapt zij de slang.
Onderaan is het hoofdje van een duivel afgebeeld, dat zijn handen op zijn hoofd houdt.
 
 52189a.JPG
52189b.JPG 52189c.JPG
foto's Peters Smeets
 
90. St. Joris en de draak
Particulier bezit
Roodbakkende klei
Niet gesigneerd, niet gedateerd (1945-1947)
Vlak de Tweede Wereldoorlog is het beeldje door de grootouders van de eigenaar gekocht in het atelier van Charles Vos.
St. Joris is staande “en profile” weergegeven. Met zijn beide handen houdt hij boven zijn hoofd een zwaard in de aanslag, gericht op de voor hem zittende draak. Achter de heilige is een zittende man afgebeeld die zijn handen naar zijn hoofd heeft gebracht.
 
 
52190.JPG
foto eigenaar
 
Read 9964 times Last modified on dinsdag, 17 maart 2020 11:07