www.charlesvos.nl

dinsdag, 04 augustus 2009 00:00

Tekeningen

Tekeningen 

1. Voor 50e  verjaardag van Henri Jonas
Particulier bezit

Naamloos owt02a

Charles Vos maakte een tekening van de gasten tijdens het diner ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Henri Jonas op 5 mei 1928.
1. Henri Jonas, 2. Jan Grégoire, 3. Herman Gouwe (niet aanwezig tijdens het diner), 4. Dokter Willems, 5. Jan Bakhoven, 6. Han Jelinger, 7. Mathias Kemp, 8. Charles Nijpels, 9. Charles Gemmeke, 10. Edmond Bellefroid, 11. Nic Reinders, 12. Charles Vos, 13. Frits Lousberg, 14. Hari Meisenberg.
Een drietal muziekgezelschappen bracht een serenade aan de jarige. Op de achtergrond de drapeaus van verenigingen. Het geheel straalt een bourgondische sfeer uit.
 
2. Mathias Kemp
Particulier bezit
Potloodtekening 

owt03a

 

3. Zelfportret *1 *2
Particulier bezit.
Tekening, potlood en pen; gesigneerd: 'Ch. Vos.', niet gedateerd
Hoogte: 20,4 cm., breedte 12,1 cm.
Karikaturaal zelfportret; tekening: pen en potlood, gesigneerd en gedateerd uit 1938.
Het zelfportret is afgebeeld op zijn herdenkingsprentje. Het is een fauneske portret van Vos en tekent hem ten voeten uit, want hij hield van een kwinkslag in het leven en in zijn werk.

owt04a

4. Portret van Henriëtte den Breejen
Particulier bezit.
Gedateerd 13 juli 1920.
In 1920 maakte Charles Vos een tekening van zijn vrouw Henriëtte den Breejen. Trouwdatum 15 mei 1919.

owt05a

5. "De Bonte Storm" van Mathias Kemp
Particulier bezit
In 1929 publiceerde Mathia Kemp zijn carnavalsroman "De Bonte Storm". Zijn eerste roman verhaalt van de lotgenoten van Nes Cloquet, een jongeman die zich anders waant dan anderen, zich geroepen voelt tot iets hogers en daarom overweegt priester te worden. Hij heeft een hekel aan carnaval. Desondanks probeert zijn moeder hem te koppelen aan Tielke Lemmens, de dochter van een vriendin. Hij moet carnaval vieren en ook alle voorbereidingen daartoe meemaken. Uit liefde voor zijn moeder geeft hij toe. Dan begint een hele reeks van verwikkelingen, die Nes tijdens de dolle drie dagen heen en weer schuiven tussen Tielke Lemmens en Poeleke den Dweil, een wat aan lager wal geraakt meisje. Na heel wat intriges vinden Nes en Tielke elkaar tenslotte toch. Op zich een heel simpel verhaal, dat Kemp echter (mede doordat hij buiten de twee hoofdpersonen nog tal van figuren opvoerde) de gelegenheid gaf het carnaval in Maastricht in al zijn uitingen te beschrijven.
Het verschijnen van het boek zorgde in Maastricht voor heel wat rumoer. Sommige bewoners meenden zich te herkennen in de opgevoerde personages en keken de schrijver daarom boos aan. Weer anderen vonden dat Mathias de stad te schande maakte doordat hij ook de wat minder fraaie kanten van het carnavalsfeest in de provinciehoofdstad schilderde. Kemp vond de kritiek niet terecht. Al het gekrakeel over het boek zorgde ervoor dat het een verkoopsucces werd.

De tekening in kleur op de omslag werd door Charles Vos gemaakt.

Er zijn twee ontwerpen voor boekomslag De Bonte Storm
Particuliere collectie, Maastricht
Tekening, pen en aquarel, 1e ontwerp gesigneerd 'CH. (ineen) VOS' midden onder, niet gedateerd [1929]
Eerste ontwerp: hoogte  18,5 cm., breedte 33 cm.; dit ontwerp is in particulier bezit.
Tweede ontwerp: hoogte: 21 cm., breedte 32,2 cm. Collectie Bonnefantenmuseum.
Het eerste ontwerp geeft alleen de afbeelding weer, terwijl het tweede ontwerp de plaat combineert met de indeling van de omslag en de noodzakelijke teksten.

owt06a

 

6. Schetsboek *1
Particulier bezit.
Diverse technieken; boek gesigneerd (binnenzijde omslag):  'Ch Vos-', gedateerd:
 '-1911-'
Hoogte 20,2 cm., breedte 13,5 cm.
Het schetsboek, gemaakt door de Engelse firma Henry Tonks te Londen, bevat nagenoeg uitsluitend figuurstudies, sommige neigend naar het karikaturale. De techniek is meestal zwart krijt, een enkele maal rood krijt (paardenkop), potlood en pen (O.I.-inkt). Enkele figuren met pen zijn met waterverf ingekleurd waaronder een karikaturale politieman. Afkomstig uit de academietijd te Antwerpen.
Onderstaande tekeningen zijn afkomstig uit een van de schetsboeken. De foto's zijn van Gustaaf Begas

owt10a owt10b

                                                                                                                                                                                                             foto Paulussen

owt10c owt10d

 

owt10e owt10f

 

owt10h

 

7. Serie van acht ansichtkaarten 
Particulier bezit 
Carte Postale
Pen, aquarel
Afmetingen: hoogte 14cm, breedte 9cm
Kaart
1. Twee vrouwenmet kind 2. Trieste man
Afbeelding
52507a
52507c 
Gesigneerd
CHVOS
CHV (ineen)
Poststempel
12-4-1911 (waarschijnlijk)
Antwerpen 11-5-1911
Maastricht 12-5-1911
Adressering
Mejuffr Jeanne Vos
Groote Staat 51
Maastricht.
Nederl.Limb.
Mejuffr Jeanne Vos
Groote Staat 51
Maastricht.
Nederl-Limburg-
Postzegel 2C (België) 2C (België) op de kop geplakt
Opmerkingen
Poststempel zonder inkt naast postzegel; postzegel met potlood doorgekrast
Carte Postale doorgestreept, verandert in Drukwerk
Tekst Charles. Charles
Kaart
3. Vier oudere vrouwen rondom kind
4. Man zittend op een bank
Afbeelding
52507e 
52507g 
Gesigneerd CH.VOS. CV (ineen)
Poststempel
Antwerpen 12-5-1911
Maastricht 12-5-1911
Antwerpen 14-6-1911
Maastricht 15-6-1911
Adressering
Mademoiselle Jeanne Vos
Rue Grand Staat 51
Maestricht.
Nederl.Limb.
Mijnheer J.H. Vos
Groote Staat 51
Maastricht
Nederl Limburg
Postzegel 10C (België) 10C (België)
Opmerkingen
2 verschillende handschriften.
Hoofdtekst Ongena (?) naast en boven hoofdtekst twee opmerkingen van Ch. Vos
 
Tekst
Hoofdtekst
Geachte Juffrouw
Ik kom uw vriendelijke
brief juist te ontvangen en
reken zonder fout u van
den Zomer te mogen zien
In afwachting groet ik
U en gansch uwe familie met
achting  echt. [.] I. Ongena (?)
tekst ernaast
Ik had graag een strooien
hoed. (alweer)
 Kom spoedig.
Tekst boven
Charles - Dank voor je brief [.]
groeten aan allen
Beste Papa
Dank voor uw brief en de courant
die ik gisteren ontving.
Een briefje heb ik kunnen inwisselen
't ander de volgende week zonder verlies.
Morgen Schrijf ik u den
uitslag, hij is me nog onbekend
ik hoop dat hij gunstig zij.
Spoedig schrijf ik meer. de groeten
aan allen
van meest liefhebbende zoon
Charles  
Kaart 5. Man en vrouw 6. Vrouw met twee kinderen (en man)
Afbeelding 52507i  52507k 
Gesigneerd CHVOS 1911 (ineen) CHV (ineen)
Poststempel
Antwerpen 3-10-1911
Maastricht 4-10-1911
Antwerpen 7-12-1911
Maastricht 9-12-1911
Adressering
Monsieur Frans Vos
Groote Staat 51
Maastricht.
Nederl.Limb.
Mejuffr Jeanne Vos
Groote Staat 51
Maastricht
Postzegel 2 X 1C (België) 2X 5C (België) schuin op de kop geplakt
Opmerkingen
Carte Postale doorgestreept
Met pen Imprimée-
 
Tekst
Charles,
p.f.
Beste Jeanne
Veront[schuldig] me dat ik je zoolang [niet] schreef.
Je zult [nu] ook wel erg veel
werk hebben, enfin nog 14 dagen
en ik ben weer eens thuis
Gaarne zou ik toch een woordje van je vernemen hoe 't thuis
gaat.
Vele groeten van je broer
Charles.
Kaart 7. Knipogende man 8. Jongeman (afgestudeerd?)
Afbeelding 52507m  52507o
Gesigneerd Niet Niet
Poststempel
Antwerpen [niet leesbaar]
Maastricht 19-12-1911
Antwerpen [niet leesbaar]
Maastricht 25-6-1913
Adressering
Mejuffr Jeanne Vos
Groote Staat 51
Maastricht.
Nederl-Limb.
Mejuffr Jeanne Vos
Groote Staat 51
Maastricht.
Postzegel 10C (België) 10C (België)
Opmerkingen  
Poststempels staan door elkaar
Extra stempel
Gent-tentoonstelling
1913
Gand-exposition
De verwijzing naar de expositie heeft waarschijnlijk betrekking op de Wereldtentoonstelling in Gent in 1913
Tekst
Beste Jeanne,
Je laatste brief was me zeer
aangenaam, ik hoop dat alles
goed in orde komt
Hierbij een modelletje voor 't nieuw
costuum.
Vele Groeten aan allen
Ik kom Zaterdag en vertrek
Hier om 1½ uur
Van morgen ontving ik een kaart van
tante Jeanne uit Nice.
...[woord] tot Zaterdag !!!
Beste Jeanne.
Je zult de kaart met de resultaten wel
gelezen hebben.
Zondag 8 dagen is expositie. Papa zal
dan denkelijk komen. Als Papa dan vacantie had zouden we misschien naar Gent kunnen
gaan en dan samen naar huis komen.
De maand Juli neem ik vacantie.
Zou je me niet een paar boorden een mooi 
hemd en cravate kunnen sturen, een nieuw
Costuum zou ik nodig hebben, want die broek is slecht. Met Augustus wacht je weer een
bruiloft in Brussel. ik was er zeer welkom
ik heb me goed*
geamuseerd. Spoedig zien we ons weer hoop ik kom jij*
misschien niet naar de expositie in begin der volgende week?? *
naar mijn garderobe zien, Costuum passen hier? *
Hartelijk gegroet je broer Charles.
* op kaart doorlopende regel
Jeanne Vos was de zuster van Charles Vos.
Jeanne Josephine Marie 9 maart 1894 – 20 januari 1960.
Frans vos was de broer van Charles Vos.
Franciscis Ignatius 28 april 1879 – 1964
J.H. Vos was de vader van Charles Vos
Jacques Joseph Hubertus 27 februari 1852 - 28 april 1933
 
1. Twee vrouwen met kind
Centraal staat "en profile" ten voeten uit een vrouw, gekleed in een lange witte rok met een rode omslagdoek, die op beide armen een mand draagt. Zij kijkt, met uitgestoken nek, verveeld voor zich uit. Aan haar linkerzijde, achter haar, komt een vrouw ("en profile" weergegeven), dragend een blauwe broek en blauwe korte jas en rode sjaal, aangelopen. Ook zij heeft een uitgestoken nek en kijkt hautain voor zich uit. Aan de andere zijde staat een jongetje, gekleed in een wit/blauw gestreept shirt met een zwarte broek tot kniehoogte. Hij draagt een pet, een sjaal en loopt op klompen. Met zijn handen in zijn zakken maakt hij een ongeïnteresseerde indruk.

52507a 52507c

2. Trieste man
Aan de rechterkant, staande ten voeten uit (een kwart slag gedraaid), is een triest kijkende man uitgebeeld. Hij draagt een bruin kostuum met een lang colbert en gilet, wit hemd met een blauwe stropdas en donkere schoenen. Op zijn hoofd een licht bruine pet met streepmotief en klep. Hij heeft zijn handen in zijn zakken. Hij kijkt de toeschouwer aan. Op de achtergrond links een kringetje bestaande uit een drietal vrouwen die met elkaar converseren. Deze vrouwen zijn niet uitgewerkt in kleur.
 
3. Vier oudere vrouwen rondom kind
Een klein kind zit in een houten kinderstoeltje. Rondom het kind een viertal vrouwen,  De achterste vrouw is "en profile" weergegeven, met haar hoofd gedraaid richting het kind. Zij draagt een bruin/wit gestreepte rok en een bruine mantel. Voor het kind staat een tweetal vrouwen. De achterste staat gebogen richting het kind. Zij draagt een blauwe rok met een bruine omslagdoek. De vrouw ernaast staat rechtop en heeft een zalmkleurige rok aan met een licht bruine mantel. In haar hand heeft ze een handtas. De vrouw op de voorgrond is "en profile" zittend weergegeven. Zij draagt een lichte bruine rok met een donkere band aan de onderzijde. Zij heeft een rood shirt met stippels aan met daaroverheen een geruite omslagdoek. Zij heeft haar hoofd naar het kind gericht.

52507e 52507g

4. Man zittend op een bank
Een man zit ontspannen met zijn benen over elkaar heen op het hoekje van een houten bank. Hij heeft een wit overhemd aan met daarover heen een crèmekleurig gilet met rode stippen, een zwarte broek en een zwarte jas, op zijn hoofd heeft hij een gleufhoed. Hij heeft een snor en een baard. Hij rookt een pijp. Zijn linkerhand houdt hij aan de bovenzijde van zijn gilet, de andere hand rust op een op de grond staande wandelstok.
 
5. Man en vrouw
Met op de achtergrond de contouren van de huizen in een straat staan voor het café " 'n den grooten pint" een man en een vrouw. De vrouw staat "en profile" met een dikke buik en uitgezakte borsten, gekleed in een bruine rok met groene strepen met daaroverheen een witte schort en een groene bloes met stippen, tegenover een man die ze woest aankijkt. De man is "en face" weergegeven met X-benen met de voeten naar binnengedraaid. Hij draagt een bruine broek met zwarte strepen, een vaal groen gestreept shirt en een bruine overjas. Met zijn handen in zijn zakken kijkt hij in benevelde staat naar de vrouw. Komt de vrouw haar dronken echtgenoot uit het café halen?

52507i 52507k

6. Vrouw met twee kinderen (en man?)
Centraal "en profile", ten voeten uit afgebeeld, een moeder, geflankeerd aan beide zijden door een kind. De vrouw draagt een lang blauw jurk met daarover heen een rode met franjes afgezette sjaal die dichtgeknoopt is. Aan haar voeten heeft zij klompen. Aan haar rechterzijde een kind uitgedost in een blauw geruite jurk met daarover een zwart vest met aan beide zijden voorzien van drie knopen onder elkaar, op het hoofd een soort zwarte helm met een klep en bovenop een vijftal sprieten. Met de rechterhand trekt het kind een houten paard op wieltjes voort. Aan de andere zijde van de vrouw een jonger kind met een witte jurk met roze verticale strepen, het draagt klompen. In de linkerhand heeft het een toeter waarop het speelt. Boven dit kind op de achtergrond in het klein een man (de vader?). Hij draagt een wit shirt met daarover heen een groene tuinbroek, zijn handen heeft hij in zijn zakken.
De gezichten van alle vier zijn heel vertekend weergegeven.
7. Knipogende man
Een man, gekleed in blauwe broek, wit met verticaal zwart strepen en grijze stropdas en een donkerblauwe overjas, staat "en face" ten voeten uit, afgebeeld. Zijn rechterhand heeft hij in zijn broekzak, in de andere hand heeft hij een sigaret. Hij heeft een vrolijke uitstraling en geeft een knipoog (met linkeroog).

52507m 52507o

8. Jongeman (afgestudeerd?)
Pontificaal ten voeten uit staande is een jongeman afgebeeld. Waarschijnlijk heeft hij net zijn studie afgerond. Zijn rechterhand steunt op een stapel boeken. Ook aan de andere zijde naast hem liggen nog een drietal boeken. Hij heeft een grijs kostuum met zwarte schuinen strepen aan. Om zijn nek draagt hij een tweetal linten voorzien van een decoratie. Op zijn rechterarm heeft hij bloemenkrans met linten. Zijn gezicht straalt trots uit.
 
8. Schetsboek *1
Particulier bezit.
Tekeningen in diverse technieken; niet gesigneerd, wel voorzien van in zwarte inkt
getekend en  ingekleurd ex libris-merk:   'EX LIBRIS KAREL VOS',  niet gedateerd
[1909-1914]
Hoogte 27,3 cm., breedte 21,5 cm.
Aan de binnenzijde van de kartonnen omslag (voorzijde) bevindt zich het stempel van een Antwerpse winkel. Het boek bevat diverse zwarte en rode krijttekeningen, potloodschetsen en een enkele geaquarelleerde tekening. Onderwerp zijn vooral studies van naakte figuren, landschappen, diverse portretstudies, enkele groepscomposities en een - bij Vos - zeldzaam onderwerp als een ex libris-ontwerp. Opvallend zijn een tekening van een oude, gezette man, die door de dood - een skelet - van achteren wordt omhelsd en een aquarel met een eigentijdse uitvoering van de aanbidding van het gouden kalf. Vos' liefde voor het boerse alledaagse en het detail blijkt uit een schijtende hond in de rechter benedenhoek van deze laatste aquarel. Het schetsboek is afkomstig uit de academietijd te Antwerpen.
 
9. Schetsboek *1
Particulier bezit.
Tekeningen in diverse technieken; niet gesigneerd, wel voorzien van los vel met daarop
lithgrafisch Ex Libris-merk: 'EX LIBRIS KAREL VOS' in zwarte inkt en ingekleurd,
niet gedateerd [1909-1914]
Hoogte 17 cm., breedte 25,3 cm.
Het schetsboek bevat tekeningen en schetsen in krijt en potlood. Daaronder diverse voorstellingen van satyrs: een tafereel waarbij drie satyrs een liggende 'Holle-Bolle-Gijs-figuur het bos intrekken en een menigte mensen, die wegrent voor een slapende satyr. Daarnaast diverse aan de klassieken (?) ontleende scènes als 'Het oordeel van Paris'. Opvallend ook twee schetsen van een liggende poes en een frontaanzicht van een vossenkop, gelijkend op zijn ex libris. Het boek stamt uit zijn studieperiode te Antwerpen.
 
10. Schetsblad met faunen *1
Particulier bezit.
Inkt op papier; niet gesigneerd, niet gedateerd [1910-1914]
Hoogte: 21,8 cm., breedte: 27,8 cm.
Aan de achterzijde bevindt zich een schets van een faun met bosnimf (?).
 
11. Schetsblad met feestende faunen *1
Particulier bezit.
Inkt op papier; niet gesigneerd, niet gedateerd [1910-1914]
Hoogte: 21.8 cm., breedte: 28,7 cm.
De voorstelling toont een stoet feestende faunen, waaronder een faun op een bok. Aan de achterzijde bevindt zich een schets van een man en een vrouw.
 
12. Schetsblad met faunen *1
Particulier bezit.
Inkt op papier; gesigneerd 'CHV' (ineen) aan de achterzijde, niet gedateerd [1910-1914]
Hoogte: 22,5 cm., breedte: 18 cm.
De voorstelling toont een zittende faun en het onderlijf van een tweede. Aan de achterzijde: portretstudie van een man met pijp. [19]
 
13. Schetsblad met faun en apen *1
Particulier bezit.
Inkt op papier; niet gesigneerd, niet gedateerd [1910-1914]
Hoogte: 29,1 cm., breedte: 20,1 cm.
De voorstelling toont één grote faun met een aantal apen. Aan de achterzijde zijn diverse kleinere voorstellingen en figuren, waaronder een nimf, getekend.
 
14. Kaart met ex libris *1
Particulier bezit.
Pen, aquarel; niet gesigneerd, niet gedateerd [1910-1914?]
Hoogte 15,8 cm., breedte 12,4 cm.
Het ex libris toont een rondborstige Antwerpse(?) madam met schort, staand voor een tafel met daarop een kom en plumpudding. Door het raam op de achtergrond kijken vier Antwerpse gendarmes (?) geamuseerd toe. Het merk gaat vergezeld van de tekst 'EX LIBRIS / JEANNE . VOS'. Jeanne Vos was een tante van Charles.
 
15. Taartring met familiekarikaturen *1 *2
Particulier bezit
Tekening, pen en aquarel; niet gesigneerd, gedateerd: '1926'
Doorsnede: 36,3 cm.
De taartring met vele dansende figuren laat Vos' speciale aandacht zien voor het feestelijk carnavaleske, herkenbaar zijn Charles Vos zelf, zijn vrouw, hun drie kinderen en overige familieleden.
 

owt19a

afbeelding: Paulussen

16. De minderbroeders 700 jaren in Maastricht *1
Particulier bezit.
Gedenkboek met karmijnrode omslag in dito cassette; z.j. [1934]
Hoogte 31 cm., breedte: 31,8 cm.
Het gedenkboek werd in  1934 aangeboden aan de Franciscanen te Maastricht ter gelegenheid   van   het   700-jarig   bestaan   (op   8   juli   1934)   van   de  Franciscaanse aanwezigheid te Maastricht. Het boek bevat een aantal tekeningen in diverse technieken van onder andere  H.Jelinger,   H.   Kooien,   H.   Levigne,   H.   Schoonbrood  en   C.   Vos   (driemaal).   Diens gesigneerde,   ingekleurde  en  karikaturale  tekeningen  hebben  een  sterk  carnavaleske inslag.
 
17. Schetsblad met Bacchus *1
Particulier bezit.
Krijt, zwart, groen, wit en blauw op gekleurd papier; niet gesigneerd, niet gedateerd
Hoogte: 23,7 cm., breedte 15,2 cm.
De tekening toont een aantal jongelingen die een Bacchusfiguur dragen. Het tafereel is op een sokkel geplaatst. Op de achterzijde staat een pentekening van een koning(?).

18. Tekening
Particulier bezit.
De afmeting van de tekening is 22 X 18 cm; de tekening is gesigneerd CHV.
De eigenaar van de tekening heeft deze in 1979 gekregen van een pastoor uit Maastricht, die de tekening had gekregen van mevr. Vos
 
52518owp202a
afbeelding: eigenaar
19. Zelfportret
Zelfportret, voor 1933
Charles Vos heeft zichzelf afgebeeld met zijn rechter gezichtsgedeelte. Zijn ogen zijn gericht op de toeschouwer, hij heeft zijn rechter mondhoek een pijp. Hij draagt een overhemd met stropdas met en een pullover met V-hals.

52519 

Afbeelding: Nedermaas september 1933

20. Omslag boek Mestreechter spraok, doe zeute taol! Van Endepols
Omslag boek Mestreechter spraok, doe zeute taol! Van Endepols.
De eerste druk verscheen in 1933 bij uitgeverij Gebr. Van Aelst  C.V. uit Maastricht voor de prijs van fl. 2,25 (ongeveer € 1). Later verschenen nog twee drukken. De derde druk kwam uit in samenwerking met V & D en Henric van Veldeke.
In het Limburgsch Dagblad stond onderstaande tekst:
"Mestreechter spraok, doe zeute taol. Het zal in de kringen van Veldeke met zeer groote instemming worden begroet, dat Dr. Endepols een bloemlezing heeft uitgegeven in Maastrichtsch dialect. Dr. Endepols, die geen enkele vergadering van onze dialect-vereeniging overslaat; heeft daartoe de kennis en de autoriteit. Wanneer 't gaat over taai-wetenschappelijke vragen, dan zijn 't Jaspar en Endepols, die hunne adviezen geven. Endepols is ook de man, die 't vastleggen van dialect op gramofoonplaten het eerst heeft gepropageerd. Hij schrijft in zijn „woord vooraf" dat het idee tot deze uitgave is uitgegaan van den heer Ernest van Aelst, die geen geldelijk offer heeft geschuwd om het boek aantrekkelijk te maken en wel uit liefde tot het eigene van zijn vaderstad. En niet gedreven dooide „auri saera fanus". We kennen Ernest van Aelst en weten, dat hij voor dialect, folklore en oudheidkunde en alles wat Limburg eigen is, in de eerste rijen staat. 't Boek heeft een omslag van Charles Vos. We zien er het bonte leven van Maastricht. We zien er torens van kerken, de Maasbrug, 't stadhuis, de stadswallen, schoorsteenen van fabrieken en een processie met de relieken van de" heiligen van de stad. De schrijvers worden ons in 't boek telkens met een portret voorgesteld."
 

52520b52520a

21. Man met een grote snor
Particulier bezit 
Potloodtekening, gesigneerd Ch Vos; gedateerd 1924.
Vos heeft het hoofd van een man getekend. Het is een kwart slag naar links gedraaid alsof zijn blik op iets aldaar is gericht. Hij heeft een grote krulsnor waarbij ook haartjes naar benden hangen. Hij maakt een zeer verzorgde indruk.

 

22. Karikatuur tekening van een groep mannen
Particulier bezit 
Tekening in kleur, gesigneerd rechts beneden, niet gedateerd.
Een zestal volkse mannen met hun handen in hun zakken staat op een keienweg. Op een jongere man na, in het midden achter, kijken ze zeer nors. Tussen de oudere mannen is geen enkele interactie. De jongeman glimlacht een kijkt naar de man aan zijn linkerzijde. Links onder staat een kleine hond.
 

23. Moederweelde
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)
Tekening in kleur, gesigneerd CV, niet gedateerd
Een humoristische tekening van een moeder met haar kinderschare.
Centraal zit een corpulente moeder met op beide armen een kind. Zij vlijt haar gezicht tegen haar kind dat op zij vasthoudt op haar rechterarm, maar haar blik is gericht op de toeschouwer. Voor haar ligt, tegen haar aan, een meisje te slapen terwijl aan beide zijden van haar "en profile" een musicerend kind is weergegeven. De een zit op een po en speelt fluit, de anders slaat met de bekkens. Naast en achter de moeder is een schare kinderen, met allemaal een speciale gezichtsuitdrukking en blik gericht op de toeschouwer, afgebeeld.
 
52523 52523a.jpg
24. Ex-libris Frits Lousberg
Particulier bezit (collectie Peters Smeets)
Pen, aquarel; niet gesigneerd, niet gedateerd
Een ex-libris is een eigendomsmerkje dat in een boek wordt geplakt. Vaak toont het de woorden "ex-libris" (uit de boekencollectie van ...). De afbeelding is vaak verbonden met de eigenaar.
Vos heeft een ex-libris gemaakt voor Frits Lousberg. Onderaan de tekening de tekst "ex.libris". Op de afbeelding: een gedeelte van van het hoofd van Lousberg, te weten zijn kalende schedel en zijn ogen. Op het hoofd krioelt het van de luizen. daarboven eenin elkaar gedoken duivel die schatert van het lachen.
Vos heeft een woordspeling gemaakt met de naam Lousberg. In het Frans, de taal van de plaats waar Lousberg vanaf 1938 woonde, wordt zijn naam uitgesproken als Loesberg. In het Maastrichts wordt een luis, een loes genaamd. Een grappige verwijziging naar de afgebeelde persoon.
Voor meer informatie van de persoon Frits Lousberg zie:
 
52524 522524a.jpg
25. Later
Particulier bezit 
Pen, aquarel; gesigneerd C.Vos, gedateerd januari 1925
Centraal in de afbeelding "en profile" een vos die zijn kop gedraaid heeft naar de toeschouwer. Boven de vos heeft de kunstenaar zijn naam gezet "C. Vos" en onderaan rechts "Later".
Met pen is onder de tekening de tekst: "Later", un seul mot, tout le sens de la vie!
Utrecht, janvier 1925 C. Vos.
52525

 

26. Portret Johan Lint
Particulier bezit 
Zwart conté potlood op crème kleurig tekenpapier, niet gesigneerd, niet gedateerd (omstreeks 1938-1939)
Johan Lint (1889-1956) was gediplomeerd modelleur. In die hoedanigheid deed hij werkervaring op bij de aardewerkfabriek De Kat in Bergen op Zoom. Op 1 januari 1917 trad hij in dienst bij de Sphinx belast met de vormgeving. Naast het ontwerpen van nieuwe ontwerpen (o.a. servies Clary en Jacoba) gaf hij ook leiding aan de gipsafdeling. Na de komst van Rozendaal als ontwerper kreeg Lint de functie van chef-modeleur. Door de crisis kwam op 31 januari 1935 een einde aan zijn dienstverband bij de Sphinx, hij werd ontslagen.
Johan Lint is "en face", met een kwart slag gedraaid naar links, weergegeven. Vos heeft zijn gezicht gedetailleerd uitgewerkt.
 

52526

 

27. Il Poverello
Particulier bezit
Sig. R.O., gedateerd 1927, afmetingen 25 X 11cm
Franciscus, in ordekledij, is ten voeten uit staande "en profile" afgebeeld aan de linkerzijde. Zijn blik, zijn ogen gesloten, is gericht op de hemel waar aan de rechterbovenzijde Jezus, hangende aan het kruis voorzien van stigmata, is weergegeven. Een persoon (de behoeftige) heeft zich tegen de Heilige aangevleid. Franciscus heeft zijn linkerhand op diens hoofd gelegd, de andere hand rust op de linkerschouder. Aan de onderzijde en beide zijkanten groeien zonnebloemen.

 

52527b

 

In het Bonnefantenmuseum is ook een exemplaar aanwezig.
Litho, papier
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afmetingen: hoogte 31cm, breedte 16,8cm
Legaat 1969
Objectnr. 1001570
 
28. Schetsblok
Particulier bezit 
Schetsbloc, 100 bladen transparant schets-teekenpapier
Nr 560 DIN A5, 148 X 210mm (bladen), 150 X 225 mm (blok)
Uitgave O. Harris Import Co. N.V. - Amsterdam
Niet gedateerd, een aantal bladen is eruit gescheurd en een gedeelte van de bladen zijn niet gebruikt. Alle bladen met een tekening zijn afgebeeld, al dan niet voorzien van commentaar.
De blok moet aan jaren dertig begin jaren veertig van de vorige eeuw gedateerd worden. [1]
1.
2. Waarschijnlijk de kerk van St. Pieter Boven te Maastricht
3. Bosachtige omgeving met konijnen en een vogeltje in de lucht
4. Bosachtige omgeving met konijnen
5. Gedeelte van een gezicht
6. Bacches, de God van de wijn, met een kroon van wingerdbladeren, zittend op een wijnvat met een glas wijn in zijn hand en vergezeld door Ariane (Ariadne) 
7. Vrouwelijk naakt
8.
9.
10. Tulpen in een vaas met een handvat
11.
12.
13.
14. man (schets). Uitgewerkte omhoog geheven linkerarm  met een bol in de hand
15. Johannes de Evangelist. De ontwerptekening voor het gelijknamige beeld in de kerk van de Goede Herder in Wassenaar. De adelaar is centraal vooraan getekend. In het Jacob van Hornemuseum komt een weinig gedetailleerd ontwerp in klei voor. In particulier bezit is het definitief ontwerp op schaal in gepolychromeerde klei. De adelaar is nu aan Johannes rechterzijde geplaatst.
16. Vrouw. Het gezicht is uitgewerkt en een aanzet van het bovenlichaam.
De andere bladzijde zijn hetzij leeg of verwijderd.

 

52528

kaft 

52528a 52528b

afb 1                                                                                                                                                     afb 2

 52528c 52528d

afb 3                                                                     afb 4

  52528e 52528f

afb. 5                                                      afb. 6

52528g  52528h

 afb 7                                                              afb 8

 52528i 52528j

afb 9                                                              afb 10 

 52528k 52528l

afb 11                                                             afb 12 

 52528m 52528n

afb 13                                                              afb 14

  52528o 52528p

afb 15                                                              afb 16 

___________________________________________  

[1] Op basis van de tekening van Johannes de Evangelist. Het definitieve beeld werd begin jaren veertig vervaardigd.

 
29. Schetsblok
Particulier bezit
Niet gedateerd, een aantal bladen is eruit gescheurd en een gedeelte van de bladen is niet gebruikt. De blok zal tussen 1940 en 1950 in gebruik zijn geweest. Dit is af te leiden aan de hand van de ontwerptekeningen waarvan het beeld gerealiseerd en gedateerd is.
Alle bladen met een tekening zijn afgebeeld, al dan niet voorzien van commentaar.
In veel gevallen is niet na te gaan of een ontwerptekening ook geleid heeft tot het maken van het beeld. Daarvoor kan een aantal oorzaken genoemd worden:
-          Vos maakte meerdere ontwerpen. Er zijn bladzijden uit de blok gescheurd. Zijn dit de ontwerpen die uiteindelijk gerealiseerd zijn?
-          Vos heeft een ontwerp voor de potentiële opdrachtgever gemaakt maar heeft hij de uiteindelijk opdracht niet gekregen?
-          Alle nu bekende beelden van Vos staan op de site, maar nog steeds worden nog niet vermelde beelden opgespoord. Zijn er beelden van ontwerpen gemaakt die mij nog onbekend zijn?
Aan de hand van de ontwerpen van Maria-monumenten (en Mariabeelden) in de blok is dit te verduidelijken. De groot aantal ontwerpen kunnen niet gerelateerd worden aan een monument, terwijl Vos direct na de Tweede Wereldoorlog diverse Maria-monumenten heeft vervaardigd, zoals:
1946 Maria, Hoolstraat te Beek
1946 OLV van Mechelen, ’t Hofke te Mechelen
1947 OLV Sterre der Zee, Lenculenstraat te Maastricht
1948 OLV Heilige Moeder Gods, Bouillonstraat te Maastricht
1949 Maria, Celebesstraat te Maastricht
Door ouderdom van de blok en de zeer geringe dikte van het papier zijn soms doordrukken van de achterzijde zichtbaar.
Afmetingen blok: breedte 16,5cm, hoogte 10,6cm; tekenbladen met perforatierand aan de linkerzijde, breedte 15cm, hoogte 10,6cm. Potloodtekeningen en aantekeningen met potlood
Opschrift kaft voorzijde “Goal”
 525229
1. Een ontwerptekening, waarschijnlijk gemaakt in opdracht van het St. Antonius Gesticht aan de Binnenweg in Rotterdam. Dit gesticht is opgericht in 1866 voor de opvang van ongeneeslijke zieke R.K. vrouwen, later werden ook mannen toegelaten, zij het strikt gescheiden. Het gebouw aan de Binnenweg werd naar een ontwerp van onder meer Magry gebouwd.
Vos heeft rechts naast de tekening verticaal vermeld “St. Antonius Gesticht Binnenweg 33 [?]”. Aan de linkerzijde staat verticaal geschreven “Mevr. Middendorf Westersingel 96 Centrum Rotterdam”.
Centraal in de afbeelding staat een Madonna met gespreide armen geflankeerd aan beide zijden door een niet nader geïdentificeerde persoon die zijn blik richt op de Madonna. Het is niet  bekend of dit ontwerp ook uitgevoerd is.
 
2. In de schetsblok zit een bladzijde met aantekeningen over het St. Jozefbeeld dat Vos heeft gemaakt voor de H. Jozefkerk Sanderboutlaan, 6171 BA Stein (Kerensheide). Gedateerd 1944
525229a 525229b
1                                                                             2
 
 
3. Op de bladzijde staan aantekeningen over diverse beelden:
- Kruisbeeld D H G Bolten Statenlaan 4 Den Haag
Statenlaan 4 werd gebouwd voor de tekenleraar en kunstschilder H.J. (Herman) van der Weele (1852-1930).
Na 1930 werd het huis betrokken door de oudste dochter van Van der Weele. Zij was gehuwd met de arts G. Ch. Bolten. Zij lieten het huis naar achteren uitbouwen. In de oorlog moest de familie het huis verlaten omdat het lag binnen de Atlantikwal.
Na de oorlog werd het huis bewoond door de zoon Daan Bolten, die kunstgeschiedenis had gestudeerd en verwoed verzamelaar was, hij werkte bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en was vanaf 1952 directeur van Museum Het Prinsenhof in Delft. Bolten verzamelde meubels, porselein, schilderijen en zilver. In 1987 schonk hij zijn huis in Den Haag, zijn huis in Veere (Kaai 89) en zijn collectie aan de Vereniging. De kunstcollectie werd grotendeels in bruikleen gegeven aan Kasteel Rosendael bij Velp. [1] Vos zou een kruisbeeld maken. Het is niet bekend of dit kruisbeeld gemaakt is.
- Fr [franciscaan?) R[udolf] Pans Gardiaan Minderbroederklooster Woerden
Madonna ± 100.
Dit heeft betrekking op een Mantelmaria. Het beeld is na verblijf in Woerden door Orde Minderbroeders Nederland in bruikleen gegeven aan het Van Hornemuseum in Weert.
- St. Barbara Mechelen-Wittem
Doorsnede met maten en vermelding beeld ± 140 Console 45
R.K. Mijnwerkersbond 1946
Het Barbarabeeld staat in de kerk van Johannes de Doper  (Hoofdstraat 2, 6281 BD Mechelen (Gulpen-Wittem). Het beeld is 150cm hoog en staat op een achthoekige console. Het beeld werd door de R.K. Mijnwerkersbond in 1947 overgedragen aan de kerk.
- Armen Corpuo Den Haag
2 X 10 – 7,5
Verder geen gegevens, onbekend waar dit betrekking op heeft.
-  Bergen[?] Mariabeeldje 45
Verder geen gegevens, onbekend waar dit betrekking op heeft.
- Kapitelen 35 . 156
Verder geen gegevens, onbekend waar dit betrekking op heeft.
- [..] (Hulsman?) Venray St Servatius
St Marti[nus] Hooijman (?)
[…]
Verder geen gegevens, onbekend waar dit betrekking op heeft.
 
4. Blad met aantekeningen.
525229c 525229d
3                                                                                                                4
 
 
5. Blad met aantekeningen.
 
6. Blad met driedimensionale schets met afmetingen. Verder geen gegevens, onbekend waar dit betrekking op heeft.
 
525229e 525229f
                                     5                                                                                                              6                                             
           
 
7. Oor
 
8. Gezicht "en profile" naar links.
 
525229g.525229h
7                                                                                                                8
 
 
9. Gezicht "en profile" naar rechts.
De afbeeldingen kunnen betrekking hebben op ontwerpen voor het beeld van de Heilige Familie op het Doctor Poelsplein in Venlo. Afbeelding 8 zou dan Dr. A.F.H. Derckx zijn, afbeelding 9 Dr. H.A. Poels, voormannen van R.K. Arbeidsbeweging. Zoals eerder aangegeven wordt de schetsblok gedateerd 1940-1950, Paulussen [2] dateert het beeld van de Heilige Familie in Venlo in 1926.  Dan is de verwijzing naar Derckx en Poels twijfelachtig.
 
10. Ontwerp waterbak met in het midden een verhoging met bassin waarin een console oprijst waarop een Mariabeeld staat. Nadere gegevens ontbreken.
 
525229i 525229j
9                                                                                                                   10
 
 
11. Wellicht heeft dit ontwerp verwantschap met het vorige. Aannemer Essers uit de Nieuwstraat te Heer [3] wordt bij de tekening vermeld. Dit wekt de indruk dat deze aannemer werkzaam geweest is bij het vervaardigen van het monument.
 
12. Met behulp van de tekening op de volgende bladzijde is dit ontwerp wellicht te plaatsen. Voor Tegelen maakte Vos na afloop van de Tweede Wereldoorlog (1948) een Maria-geloftebeeld (Raadhuisplantsoen). De tekening vertoont qua opbouw duidelijke overeenkomsten met het beeld; alleen het onderste deel werd kleiner. Op het middenvlak is een aanzet tot een reliëf ingetekend, op het monument komt dit reliëf ook voor.
 
525229k 525229l
11                                                                                              12
 
 
13. Het wapen van de gemeente Tegelen. Het wapen is een combinatie van de Heilige Martinus, de beschermheilige van Tegelen, en het wapen van Gulik (de leeuw). Vos heeft bij dit ontwerp een eigen invulling gegeven. Bij Maria-geloftebeeld is geen gebruik gemaakt van het gemeentewapen.
 
14. Ontwerp van een groter monument. Op een groot basisplateau leiden een drie/viertal treden naar een zeshoekige zuil waarop een beeld Maria (?) staat. Op de volgende bladzijde is een bovenaanzicht getekend. Verdere gegevens zijn niet bekend.
 
525229m 525229n
13                                                                                                                14
 
 
15. Zie 14.
 
16. Ontwerp voor een groter monument. Op een zeshoekige basis is een vierkante zuil, opgebouwd uit meerdere onderdelen, geplaatst waarop een beeld staat. Dit zou wellicht de Heilige Familie kunnen zijn. Rechts (voor de toeschouwer) Maria met voor zich haar Zoon en aan haar rechterkant Jozef. Verdere gegevens zijn niet bekend.
 
525229o 525229p
 
15                                                                                                                16
 
 
17. Ontwerp voor een groter monument. Op een basis van verticaal gemetselde stenen staat een zuil bestaande uit twee lagen. Het onderste laag  bestaat uit vijf lagen gemetselde horizontaal geplaatste stenen, verdeeld over drie kolommen. Hierboven een drietal platen. De naden van de twee lagen lopen in elkaar over. Op dit geheel staat een beeld van Maria (?). Zij is zittend afgebeeld met haar benen naar links, haar rechterhand rust op een rechts van haar liggende bal (de wereldbol?). Verdere gegevens zijn niet bekend.
 
18. Ontwerp van een groter monument. Op een zeshoekige basis staat een eveneens zeshoekige zuil opgebouwd uit platen. Bovenaan de drie zichtbare platen is een rechthoek, met een spitstoelopende onderzijde, aangebracht waarin tekst of een afbeelding kan worden aangebracht. Op de zuil een beeld, wellicht Maria. Het beeld lijkt sterk op het voorafgaande ontwerp. Alleen heeft Maria haar benen onder haar lichaam. Verdere gegevens zijn niet bekend.
 
525229q 525229r
17                                                                                                               18
 
 
19. De volgende vier ontwerpen hebben zeer waarschijnlijk betrekking op het mijnwerkers-kruismonument in Brunssum (1947). Het eerste, derde en vierde ontwerp hebben dan betrekking op de locatie waar het monument oorspronkelijk geplaatst werd (in de nabijheid van de staatsmijn Prins Hendrik). Het beeld heeft al verschillende standplaatsen gehad, Bodemplein, Haansberg en thans Rumpenerstraat. [4]
Door het ontbreken van oude foto's is niet bekend of de ontwerpen voor de locatie ook zijn gerealiseerd. Het monument, als herinnering aan de mijnramp in 1947,  is uitgevoerd conform het ontwerp. Centraal de gekruisigde Christus geflankeerd door een huisgezin waar de vrouw met haar kinderen hoopvol opkijkt naar Christus (rechts) en de mijnwerker (links) diep peinzend naar beneden kijkt.
 
20. Zie 19
525229s 525229t
19                                                                                                                20
 
 
21. Zie 19
 
22. Zie 19
525229u 525229v
21                                                                                                                22
 
 
23. Tekening van een vrouw. Waarschijnlijk hebben de ontwerpen 23 t/m 27 betrekking op hetzelfde beeld. Verdere gegevens zijn niet bekend.
 
24. Tekening van een vrouw. Verdere gegevens zijn niet bekend.
 
525229w 525229x
23                                                                                                                24
 
 
25. Tekening van een vrouw. Verdere gegevens zijn niet bekend.
 
26. Tekening van twee vrouwen. Verdere gegevens zijn niet bekend.
 
525229y 525229z
24                                                                                                               26
 
 
27. Tekening van een vrouw. Verdere gegevens zijn niet bekend.
 
28. Twee situatieschetsen (28 een ruwe schets, nader uitgewerkt in 29). Bij dit laatste schets de tekst "Robeerts 4248 Emma Hoensbroek" . In Hoensbroek en omgeving is geen beeld van Vos bekend dat in de geschetste situatie geplaatst zou kunnen worden. Naspeuringen op de vermelde naam en telefoonnummer leverden geen resultaat op.
 
525229z01 525229z02
27                                                                                                               28
 
 
29. Zie 28
 
30. Vervolgens komen drie ontwerptekeningen van een Mariabeeld, gevolgd door een situatietekening en een in met bruin potlood gedetailleerd Mariabeeld. De vier tekeningen van Maria hebben een grote gelijkenis. Waarschijnlijk is de laatste tekening het definitieve ontwerp. Of dit beeld wellicht bestemd was voor er tussen in vermelde situatietekening, is niet bekend.  
 
525229z03   525229z04
29                                                                                                                30
 
 
 
31. Zie 30
 
32. Zie 30
 
525229z05 525229z06
31                                                                                                                32
 
 
33. Zie 30
 
34. Zie 30
 
525229z07 525229z08
33                                                                                                                34
 
 
35. Vos heeft waarschijnlijk een opdracht ontvangen om een ontwerp te maken voor een Mariabeeld dat een plaats buiten zou krijgen. Verspreid over de schetsblok komen nu steeds een aantal pagina’s,  afgewisseld met andere schetsen, achter elkaar die betrekking hebben op een Mariabeeld. Of deze allemaal betrekking op hetzelfde project hebben, is niet zeker, de kans erop, gezien de ontwerpen, is zeker groot.
Op bladzijde 35 staan drie ontwerpen van het totale monument, met nog een totaalontwerp op bladzijde 44, 45 en 48. De andere pagina’s laten het ontwerp van het Mariabeeld zien.
Eerste serie
Op deze bladzijde staan een drietal totaalontwerpen.Het linker bestaat uit een trapeziumachtige voet, een taps toelopende zuil met aan de bovenzijde een verbrede afdekplaat waarop het beeld geplaatst kan worden. Het beeld is slechts schetsmatig uitgewerkt.
Op het middelste ontwerp (zeszijdige voet met een zeshoekige zuil met een afdekplaat) is het beeld van Maria gedetailleerd uitgewerkt. Het betreft Maria in een S-houding.
Op het rechter ontwerp is het Mariabeeld in dezelfde S-houding maar minder gedetailleerd geplaatst op een zuil met een verbreed voetstuk en bovenaan een afdekplaat.
 
De twee volgende bladzijden zijn uit de blok gescheurd.
 
36. De Maria in S-houding is nader uitgewerkt. Het ontwerp laat is qua houding mooier dan op dat van het middelste ontwerp (zie boven)
 
525229z09 525229z10
35                                                                                                                36
.
 
37. Ook maakte hij een Maria-ontwerp in een veel strakkere houding
 
38. Twee kleine ontwerpen. Wellicht onderdelen van het totale Maria-monument.
 
525229z11.525229z12
37                                                                                                                38
 
 
39. Doorsnede van een console. Het lijkt er op dat bovenop de zuil, die uit drie delen bestaat, een beeld  op een zeshoekige console geplaatst wordt.  Heeft dit ontwerp een relatie met het op de volgende getekende beeld?
 
40. Een schetsmatige tekening. Centraal  een zetelende heilige met nimbus in monnikenkledij (?). Beide buitenzijden en de onderzijde zijn te weinig uitgewerkt om een uitspraak te doen over de betekenis ervan.
 
525229z13 525229z14
39                                                                                                                40
 
41. In rechthoek waarvan de buitenzijden naar beneden zijn doorgetrokken een tekening van een dansvloer. Naast de centrale figuur is aan beide zijden een koppel aan het dansen. Links in de afbeelding staat een chic geklede dame met een hautaine uitstraling. Aan de rechterzijde een heer in rokkostuum. Onder de afbeelding staat een woord dat niet te ontcijferen is.
 
42. Tweede serie.
Een schetsmatige tekening waarin alleen de houding goed tot uitdrukking komt. De volgende bladzijde is uit de blok gescheurd.
 
525229z15 525229z16
41                                                                                                                42
.
 
43. Een ontwerp voor een totaal monument met bovenop het beeld als ontworpen op de vorige bladzijde. Op een plateau staat een zeshoekige zuil uit een tweetal delen, waarbij het onderste deel korter maar breder is.
 
44. Waarschijnlijk nog een totaalontwerp met ronde voet waaruit een hoge ronde zuil ontspringt met bovenaan een beeld dat met een paar lijnen is ingetekend. Zou dit ontwerp zijn voor het Amorbeeld op het Amorsplein in Maastricht?
 
525229z17 525229z18
43                                                                                                           44
 
 
45. Dit ontwerp lijkt niets te maken te hebben met de voorafgaande tekeningen. Het is een Mariabeeld, waarbij zij staande is afgebeeld op een wereldbol. Ook de maansikkel, die bij veel Maria’s van Vos aanwezig is, ontbreekt niet. Wellicht dat ook een slang aan haar linkerzijde omhoog kruipt.
 
46. Charles Vos heeft een zevental kruiswegstaties gemaakt. In 1948 startte hij met de vervaardiging van de kruiswegstatie voor de H. Jozefkerk in Keent (St. Jozefkerkplein 1, Weert). De productie zou een lange periode in beslag nemen.
In 1952 begon hij aan zijn achtste kruisweg voor de St. Bartholomeuskerk in Waspik. Hij heeft door onenigheid met de pastoor en zijn vrij plotselinge overlijden in 1954 het project niet kunnen voltooien. Vier staties werden overgedragen aan de parochie.
De drie schetsen in de blok zijn vrijwel zeker ontworpen voor de staties 12, 13 en 14 voor de kerk in Weert. Bij de vervaardiging van statie 12 is het ontwerp gevolgd. Bij de statie 13 en 14 zijn aanpassingen gedaan bij het maken van de statie.
Statie 12
525229z19 525229z20
45                                                                                                                              46
 
 
47. Derde serie
Nog een totaal ontwerp. Een zuil met een verbrede onderzijde met daarop een Mariabeeld geplaatst. Schetsmatige uitwerking van het Mariabeeld.
 
48. Statie 13, zie 48.
525229z21 525229z22
47                                                                                                                                                48
 
 
49. Zie 47
 
50. Statie 14, zie 48.
525229z23 525229z24
49                                                                                                                              50
 
 
51. Maria met Kind. Maria is ten voeten uit staande op een console afgebeeld. Aan haar linkerzijde houdt hij haar Zoon vast.
 
52. Deze Maria met Kind vertoont veel overeenkomsten met die van de voorafgaande bladzijde. Hebben beide schetsen betrekking op het Mariabeeld in de Celebesstraat in Maastricht? Het Kindje is dan bij het beeld hoger staande afgebeeld.
 
525229z25 525229z26
51                                                                52
 
53. Tekst: St. Jozef beeld voetstuk 300
Steen
2 meter 1200
1 meter 600 met kind 200 […..]
2 meter 1000
1 meter 600 met kind 700
voetstuk metselwerk  
 
54. Tekst: fotos Timmers (of Tummers)
Kasteel Borgharen
St Joannes Wassenaar
Kribbe kap.
2 Staties Husken Col.
1 Missionaris
1St. Servaas Brug
Artikel Ad Welters
 
525229z27 525229z28
53                                                                                                                54
 
Adres: Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal
[2] Paulussen, Charles Vos 1888-1954, tentoonstelling 13-11-1994 tot en met 29-01-1995, Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Weert 1994, blz. 21
[3] In de telefoongids van Maastricht uit 1950 staat als huisnummer 5 vermeld
[4] Willems Angelique e.a., Straatbeelden Brunssum , z.j.
 
 
30. Jozef
Particulier bezit
Potloodtekening op papier
Afmetingen blad: breedte 19,2cm, hoogte 22,5cm. Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Voorzijde: tekening Jozef. Afmetingen breedte 15,5cm, hoogte 19cm
Achterzijde: een viertal schetsen: links breedte 2cm, hoogte 6,5cm; rechtsboven breedte 7,5cm, hoogte 9cm; rechtsmidden breedte 8,5cm, hoogte 6,5cm; rechtsonder breedte 5cm, hoogte 7cm.
Voorzijde:
Centraal in de tekening staat de Heilige Jozef  met nimbus “en face”afgebeeld. Hij maakt een zegenend gebaar met zijn armen gespreid naar beneden.
Paus Pius IX heeft Jozef in 1870, bij het decreet Quemadmodum  Deus uitgeroepen tot de beschermer van de kerk. Theologisch wordt hij dan tevens de beschermer van het huisgezin.
Deze twee beschermende taken van Jozef zijn links en rechts van hem uitgewerkt.
Aan zijn rechterzijde is in de verte een huis afgebeeld met daarvoor een huisgezin, bestaande uit vader en moeder met een kind op haar arm. De ouders hebben hun nederige blik gericht op de Heilige. Het kind heeft zich tegen zijn moeder aangevleid, de vader heeft zijn rechterhand op de schouder van zijn kind gelegd.
Aan de andere zijde van Jozef is een koepel met kruis van een kerk weergegeven.
Er zijn een drietal banderoles:
Beneden: tekst  “GAAT TOT JOZEF”
Over rechterarm van Jozef:  “BESCHERMER VAN HET HUISGEZIN”
Naast rechterarm van Jozef: “PATROON DER H. KERK”
Deze tekening is waarschijnlijk een ontwerp voor een verkregen opdracht. Of dit ontwerp ooit is verwezenlijkt, is op dit moment niet bekend.
 
525230a 525230b
 
31. OLV Heilige Moeder Gods
Particulier bezit
Enveloppe met op de achterzijde de tekst "Aylvalaan 54 Maastricht".
Op de voorzijde een potloodtekening
Afmetingen enveloppe: breedte 19cm, hoogte 10cm. Niet gesigneerd, niet gedateerd [rond 1948].
Afmetingen tekening: breedte 6,5cm, hoogte 12cm (dwars op enveloppe getekend)
Dit is een tekening van het beeld in het plantsoen in de Bouillionstraat te Maastricht.
Maria met kroon heeft haar hoofd naar links omlaag gericht op haar Zoon, die zij op haar linkerarm draagt. Schetsmatig is op de tekening de lelie in haar rechterhand weergegeven.Maria is gehuld in een wijduitlopende mantel, staat op golven (niet duidelijk uitgewerkt), terwijl de ster boven haar hoofd prijkt (op de tekening lopen kroon en ster in elkaar over).
 
525231
 
 
32. Altaar met man ernaast en een Kruisbeeld
Particulier bezit
Briefpapier met watermerk.
Op de voorzijde de voorgedrukte tekst:
Ch. Vos                                              Maastricht,
Beeldhouwer N.K.B.
            *
Aylvalaan 54 Maastricht
Telefoon 4769 Giro 419935
Op de achterzijde twee potloodtekeningen
Afmetingen: breedte 21,5cm, hoogte 27,8cm. Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Het blad is horizontaal in tweeën gevouwen. Op de linkerachterzijde staat dwars een tekening van een altaar, geplaatst op een drietal treden. Op het altaar staan links en rechts drie hoge kandelaren met kaars. Er tussenin op de achtergrond een tabernakel. Rechts ernaast is een staande priester "en face" weergegeven; is dit om de hoogte van het altaar te visualiseren?
Op de andere helft van het blad een kruisbeeld hangend achter een op de voorgrond weergegeven tabernakel.
Vos heeft meerdere altaren/kruisbeelden ontworpen. Geen van deze kan in verband met deze tekening worden gebracht.
 
525232a 525232b
 
33. Eva bij de appelboom
Particulier bezit
Dik papier (kartonachtig) afgesneden, bovenzijde papier een tekst ingestansd, "Aquarelle", in spiegelbeeld.
Afmetingen: breedte 15cm, hoogte 23cm (niet overal gelijk). Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Een op een palm lijkende boom met aan de linkerzijde (vanuit de toeschouwer) een afhangende tak met een viertal appels. Onder de afhangende tak staat Eva, slechts bedekt met een lendedoek en sandalen dragend. Zij is frontaal ten voeten uit staande afgebeeld met haar handen op haar rug. Aan de andere zijde van de boom een zwevende engel en een naar Eva reikende slang, weergevend de strijd tussen goed en slecht. De slang beweegt Eva van de verboden vrucht (de appel) te eten, de engel wil haar er van weerhouden.
Vos heeft een eigen invulling gegeven aan dit thema uit het katholieke geloof.
 
525233
 
34. Zestiental tekeningetjes
Particulier bezit
Briefpapier met watermerk
Afmetingen: breedte 21,4cm, hoogte 27cm. Niet gesigneerd, niet gedateerd [1940-1950].
Het blad is in vieren gevouwen
Op de voorzijde de voorgedrukte tekst:
Charles Vos                                       Maastricht,             194
Beeldhouwer N.K.B.
Aylvalaan 54
Maastricht
Telefoon (K4400) 4769
Postrekening 419935
Op de achterzijde: op elk van de vier delen een viertal omkaderde potloodtekeningetjes. Niet elke tekening is even groot, de afmeting per tekening ongeveer 3 bij 4cm.
De tekeningetjes geven weer: menselijke figuren, hoofden, paarden en bloemen? In niet alle gevallen is de betekenis duidelijk.
 
525234a 525234b
 
35. Heiligenafbeeldingen
Particulier bezit
Briefpapier met watermerk.
Afmetingen: breedte 21,9cm, 13,6cm hoogte. Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Op de voorzijde de voorgedrukte tekst:
Charles Vos                                      
Beeldhouwer N.K.B.
Aylvalaan 54 Maastricht
Telefoon 4769 Postrekening 419935
Een drietal tekeningen in inkt.
Links een persoon die gebogen staat,  waarschijnlijk een monnik met zijn armen in zijn pij gestoken. Daarnaast een tweetal tekeningen van een zegenende Christus (?) staande op een wolk.
Op de achterzijde: tweetal tekeningen in inkt en een potloodtekening. Links een tekening van Jezus aan het Kruis geflankeerd door Maria en Johannes. Deze tekening heeft grote overeenkomsten met het beeld "van de wieg tot aan het graf". Dit is een industrieel vervaardigd object naar een ontwerp van Charles Vos. Dit beeld wordt gedateerd tussen 1920-1930.
Daarnaast een schetsmatige tekening van een groep personen wellicht gegroepeerd rondom het lichaam van de overleden Christus. Op de voorgrond zit iemand geknield en op de achtergrond zijn een tweetal personen kort bij elkaar afgebeeld. Rechtsboven deze groep en potloodtekening van de gekruisigde Heer.
 
 
525235a 525235b
 
36. Mijnwerker-kruismonument
Particulier bezit
Soort onderzetter van dik papier met afgeronde hoeken.
Afbeelding op voor- en achterzijde
Afmetingen: breedte 18,5cm, hoogte 11,5cm. Niet gesigneerd, niet gedateerd [1947].
Deze tekening heeft betrekking op het mijnwerkers-kruismonument in Brunssum.
De tekening op de achterzijde is een schets van de plaats waar het monument zou komen.
 
525236 525236b
 
37. Afbeeldingen konijnen, ganzen en kippen
Particulier bezit
Briefpapier met watermerk.
Afmetingen: breedte 15cm, hoogte 12cm. Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Op de voorzijde de voorgedrukte tekst:
Charles Vos                                      
Beeldhouwer N.K.B. Aylvalaan 54 Maastricht Telefoon 4769 Postrekening 419935
Een tiental tekeningen in inkt
Op de voorzijde: viertal konijnen
Op de achterzijde: viertal ganzen en een tweetal kippen
Vos heeft in opdracht van de Sphinx [jaren 1920] een aantal beelden van dieren ontworpen, die in gebakken klei en geglazuurd zijn uitgevoerd. Het konijn links in het midden is gelijk aan het vervaardigde Sphinx-konijn. Wellicht heeft Vos schetsjes van dieren getekend om tot een ontwerp te komen. Als dit klopt zullen er nog meer vellen met schetsen zijn gemaakt waarop de andere dieren voorkomen.
 
525237a 525237b
 
38. Religieuze afbeeldingen
Particulier bezit
Briefpapier met watermerk.
Afmetingen: breedte 21,5cm, hoogte 18cm. Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Op de voorzijde de voorgedrukte tekst:
Charles Vos                                      
Beeldhouwer N.K.B.
Aylvalaan 54 Maastricht
Telefoon 4769 Postrekening 419935
Twee potloodtekeningen
Deze tekeningen zijn zeer vaag. Aan de linkerzijde ondersteboven waarschijnlijk een tekening van Maria. Daarnaast in de breedte richting een niet nader te duiden tekening waarnaast een onleesbaar woord staat en de getallen 46 en 45.
Op de achterzijde: een viertal potloodtekeningen.
In een driehoek kijken een drietal personen op naar de in de wolken verrezen Christus, die met gespreide armen wordt weergegeven. Er naast een schets van waarschijnlijk hetzelfde tafereel. Onder deze tekeningen zijn in de andere richting twee tegenover elkaar staande engelen geschetst.
 
525238a 525238b
 
39. Een zetelende Franciscus
Particulier bezit
Tekening op papier in potlood/waterverf (voornamelijk in bruintinten), niet gesigneerd, niet gedateerd.
Afmetingen hoogte 24,2cm en breedte 11,7cm.
Op een console is een zetelende Franciscus, voorzien van een nimbus, afgebeeld in ordekledij. In zijn rechterhand houdt hij een opgerold vel papier met een lint los daarover heen. Hij is omgeven door dieren:
- op zijn linkerschouder zit een vogeltje waar de Heilige zijn blik op heeft gericht;
- op zijn rechterarm zit nog een vogeltje dat opkijkt naar Franciscus;
- aan zijn linkerzijde, naast de stoel, staat een lam. Franciscus heeft zijn linkerhand op het hoofd van het lam gelegd;
- aan zijn linkerzijde, tegen zijn pij aan, klimt een haasje omhoog.
Aan de rechterzijde is verticaal het woord "stoel" vermeld
Het is niet bekend of deze tekening gediend voor de vervaardiging van een beeld, de vermelding wijst wel in de richting van een ontwerp.
 
525239
 
40. Don Bosco met twee jongens
Potloodtekening, gesigneerd ChVos, niet gedateerd.
Afmetingen breedte 20,4cm en hoogte 28,7cm.
Don Bosco, frontaal afgebeeld staande op een console,  in habijt met een knopenrij aan de voorzijde  met aan elke zijde een jongen. Hij houdt beide jongens, die naar hem opkijken, bij de arm vast.
Don Bosco (Castenuovo 1815 - Turijn 1888) was een Italiaanse priester die tijdens zijn werk in Turijn in aanraking kwam met de trieste levensomstandigheden van de jongens. Op allerlei manieren (o.a. de bouw van opvanghuizen, overleg met werkgevers) probeerde hij het leven van de jongens te verbeteren.
In Nederland kent men veel Don Boscoscholen.
Of deze tekening een ontwerp is, is onbekend. De getekende console wekt wel die indruk.
Wellicht heeft Vos het beeld in opdracht van een school gemaakt.
 
525240
 
41. Franciscus
Particulier bezit
Potloodtekening met bruintinten ingekleurd, niet gesigneerd, niet gedateerd. Het vel is in drieën verdeeld. Op elk deel een tekening van een frontaal afgebeelde Heilige Franciscus staande op een console.
Afmetingen breedte 28cm en hoogte 23cm.
Deze tekeningen zouden wel eens voorstudies kunnen zijn geweest voor het beelden Franciscus met de zonnebloem en Franciscus met het Kruis (uit de collectie van het Museum Jacob van Horne te Weert.
 
525241
 
42. Oosterse prinses
Particulier bezit
Tekening uitgevoerd in de marouflé techniek
Niet gedateerd, niet gesigneerd
Afm.: hoogte 23cm, breedte 15cm
De marouflé techniek is de techniek waarbij de schilder niet rechtstreeks op doek of paneel werkt maar schildert op papier (acryl/olieverf of aquarel papier) dat naderhand op een drager van bijv. MDF of hout wordt geplakt.
Een Oosterse prinses is “en profile” naar links uitgebeeld. De prinses heeft een spits gezicht, deels bedekt door een hoofddoek. Zij draagt een rijk versierde kroon. Haar kleding is kleurrijk. De achtergrond is donkerblauw geschilderd.
 
52542 
43. Maria, Jozef met Kind
Particulier bezit [1] 
Tekening uitgevoerd in pastel krijt
Gesigneerd CH V ( de H in de C en de V in de H), gedateerd 28 maart 1944
Afm.: breedte 48cm en hoogte 32 cm
Tekst onderaan:
Copie . van . het . verloren . gegane . schildery . by . het . bombardement . van . 6 . Dec . 1942 . welk . schildery . een . gedachtenis . was aange. (een regel)
boden . aan . myn . vriend . by. de . geboorte . van . zijn . oudste . zoon . Jan . Mathys . Hezemans . op . 23 . April . 1938 (een regel)    
 
Op basis van de tekst onder de tekening is onderzoek gedaan:
Bombardement 6 december 1942 (Sinterklaasbombardement). [2]
De datum verwijst naar een bombardement op de Philipsfabrieken in Eindhoven.
De radiobuizenfabriek van Philips lag in het centrum aan de Emmasingel; de radiofabriek op het Strijp-S complex in het stadsdeel stratum.
Naast de gloeilamp werden er in massa radiobuizen vervaardigd. Ook nam het bedrijf deel aan de ontwikkeling van het radarsysteem.
Bij de Duitse inval in mei 1940 vielen de Philipsbedrijven ongeschonden in Duitse handen.
Gedurende de eerste tijd bestond het Duitse toezicht uit gematigde figuren. Begin 1942 veranderde dit. De nieuwe Verwalter maakte duidelijk dat Philips volledig moest werken voor de Duitse oorlogsdoelen. In 1942 liep het deel van de productie dat voor Duitsland bestemd was op tot 60%.
De geallieerden stelden plannen op om het industriecomplex van Philips te bombarderen. Op 6 december 1942 zou de aanval plaatsvinden. Zonder waarschuwing door luchtalarm werden de bewoners van Eindhoven om half een ’s middags opgeschrikt door een verschrikkelijk lawaai. De Royal Air Force voerde de aanval uit met 92 bommenwerpers die ruim 60 ton bommen uitgooiden op de binnenstad. De ravage op het Philipscomplex was groot, ook woningen en gebouwen werden vernield. Een aantal afzwaaiers vielen op de belangrijkste winkelstraat, de Demer, die vrijwel volledig afbrandde.
Er vielen direct 133 burgerdoden.
 
De familie Hezemans in de Demer.
In de Demer nummer 50 (nu 36-38) en 52 (nu 38A) waren in de Tweede Wereldoorlog de bedrijven van de familie Hezemans gevestigd. [3]
Hendricus Emelie Wilhelmus (geboren op 20 februari 1898) had er een kunsthandel en een lijstenfabriek. Hij was op 4 oktober 1924 gehuwd met Cornelia Antonia van den Donk (geboren op 16 oktober 1898 te Helmond). [4]
Johannes Henricus Alphons Joseph Hezemans (geboren op 29 maart 1896 te Eindhoven) had er winkel en was meubelmaker. Hij was op 16 februari 1922 te Eindhoven gehuwd met Anna Maria Gosen (geboren op 22 maart 1898 te Oss). [5]
De panden werden bij het bombardement vernietigd. [6]
 
De tekening van Charles Vos
Charles Vos vermeldde onder de tekening het bombardement van 6 december 1942. Het originele schilderij, vrijwel zeker niet van de hand van Charles Vos, zou hierbij verloren kunnen zijn gegaan. Jan Matthijs Hezemans geboren op 23 april 1935 is teruggevonden in het bevolkingsregister.[7] Helaas zijn (nog) gegevens van zijn ouders gevonden.
Zou de vader een van de boven vermelde zakenlui zijn?
Hendricus Hezemans zou als kunsthandelaar en lijstenmaker beeldhouwer Charles Vos gekend kunnen hebben. Hij trouwde in 1924. Jan Matthijs wordt onder tekening vermeld “als oudste zoon”. Waren er oudere kinderen (meisjes)? Of werd na elf jaar huwelijk het eerste kind geboren; voor die tijd onwaarschijnlijk.
Johannes Hezemans huwde in 1924. Als meubelmaker zal hij geen contact gehad met Vos, maar wellicht wel via zijn buurman. Ook kan hier dezelfde vraag gesteld worden als bij zijn buurman over de gezinssamenstelling.
Hopelijk kan door nader onderzoek nog duidelijkheid komen.
 
Centraal in de tekening is het Kindje Jezus ‘en face’ afgebeeld met op zijn vooruit gehouden linkerhand de wereldbol, terwijl hij met zijn andere hand een zegenend gebaar maakt. Zijn blik is devoot naar beneden gericht. Hij wordt geflankeerd door zijn Moeder (aan zijn rechterzijde) en Vader (aan zijn linkerzijde). De ouders zijn “en profile” afgebeeld, biddend met gevouwen handen en hun blik gericht op hun Zoon.

52543

foto: Zwanenburg

44. Skeletstudie
Skelet
Rijksacademie voor beeldende kunst in Amsterdam
Gedateerd rond 1915, niet gesigneerd
Skelettekening van achteren, in schema voor de proporties, met aantekeningen. [8]
Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog moest Vos zijn studie in Antwerpen afbreken. Hij zette zijn studie voort aan de Rijksacademie voor beeldende kunst in Amsterdam.
52544 

 

45. Man met stok
Man met stok
Rijksacademie voor beeldende kunst in Amsterdam
Gedateerd rond 1915, gesigneerd: Vos (rechtsboven)
Mannelijk model, een lendedoek dragend, staat met een stok in de linkerhand iets naar rechts. [9]
Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog moest Vos zijn studie in Antwerpen afbreken. Hij zette zijn studie voort aan de Rijksacademie voor beeldende kunst in Amsterdam.

52545 

46. Perspectiefstudie
Perspectieftekening van een obelisk
Rijksacademie voor beeldende kunst in Amsterdam
Gedateerd rond 1915, niet gesigneerd
Afm. breedte 64,3cm en hoogte 48,2cm
Een tekening van een obelisk. [10]
Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog moest Vos zijn studie in Antwerpen afbreken. Hij zette zijn studie voort aan de Rijksacademie voor beeldende kunst in Amsterdam.
52546

47. Heildronk priesterwijding
Particulier bezit (Collectie Peters Smeets)
Pen, zwarte inkt
Gesigneerd CH.V. (midden onder), gedateerd 1943
Afm.: hoogte 21cm, breedte 18cm
Waarschijnlijk stelt deze tekening het feest voor na een priesterwijding.
Centraal in de afbeelding staat de pas gewijde priester met de gespreide armen omhoog. Rondom hem de gasten die een toost uitbrengen. Een aantal hebben een glas in hun hand en vrijwel iedereen is weergegeven met geopende mond (toost of zang). Vooraan rechts staat een tafel met flessen drank en glazen.
Bovenaan zijn een viertal engelen afgebeeld die een bloemenkrans, die aan de buitenzijden afhangt, vasthouden. Tussen de twee centrale engelen is de kelk afgebeeld, het teken van de wijding.
Wie de gewijde priester is, is niet bekend. Wellicht is het Lor Collijn (geboren Gulpen 18 maart 1917 – overleden Houthem 22 november 1994) die gewijd werd op 28 februari 1943. Hij behoorde tot de orde van de Montfortanen. Na de Tweede Wereldoorlog was hij tot 1969 werkzaam in Indonesië, bij terugkeer in Nederland was hij tot 1993 pastoor te Holset. [11]
 
52547.jpg
 
48. Willem den Breejen (schoonvader Charles Vos)
Particulier bezit. (Collectie Peters Smeets)
Pentekening. (ets)
Niet gesigneerd, niet gedateerd.
Afm.: hoogte 21 cm en breedte16cm.
Hij overleed op 81-jarige leeftijd op 19 juni 1935 te Amsterdam.
Hij heeft zijn schoonvader “en face” afgebeeld met zijn blik ietwat naar links gericht. Hij heeft een ruige baard met snor en draagt op zijn hoofd een pet.

  52548a.jpg

                 

49. Den Breejen (schoonmoeder Charles Vos)
Particulier bezit. (Collectie Peters Smeets)
Pentekening. (ets)
Gesigneerd (links onder), niet gedateerd.
Afm.: hoogte 21 cm en breedte 16cm.
Hij heeft zijn schoonmoeder “en face” met haar blik ietwat naar links gericht.
 
 52549a.JPG
 
50. Serie van vier ansichtkaarten 
Particulier bezit
Carte Postale
Pen, aquarel
Afmetingen: hoogte 14cm, breedte 9cmNicolaas Alberts (1847-1928) had een boekdrukkerij, -binderij en uitgeverij in Kerkrade en drukte veel schoolboeken voor Rolduc. Zijn beide zoons, Karel Alberts (1885-1931) en Frans Alberts (1876-1959), werkten in het bedrijf van hun vader. Het contact tussen de familie Alberts en de familie Vos is waarschijnlijk tot stand gekomen door relaties in de zakelijke sfeer. Beide families hadden een boekdrukkerij, -binderij en uitgeverij. De zonen Alberts en Charles Vos hebben alle drie op Rolduc gezeten, maar er is een leeftijdsverschil van resp. 8 en 3 jaar tussen de broers en Charles. Kennismaking op Rolduc ligt daardoor minder voor de hand.
 

 

Kaart

1. Twee deftige dames met

moeder en twee kinderen

2. Een deftige dame die wegloopt bij een

gezin (vader, moeder en twee kinderen)

Afbeelding

52550a

52550b

Gesigneerd

C V (ineen)

CHVos  (ineen)

Poststempel

nvt

Antwerpen/Anvers  21 IX 191[1]

Kerkrade  27.911.2-3N

Adressering

Leeg alleen een aanzet met de

letter M

Den Weld Heer Karel Alberts

Markt

Kerkrade

Nederl. Limburg

Postzegel

 

2X 1C (België)

Opmerkingen

 

Carte Postale doorgestreept, verandert in Drukwerk

Tekst

 

Charles Vos (dwars)

     

 

Kaart

3. Vier gezichten van mannen

naast elkaar

4. Vier gezichten van mannen naast

elkaar

Afbeelding

52550c

52550d

Gesigneerd

Ch. Vos 1911

CH V  (ineen)

Poststempel

Antwerpen/Anvers  21-22 IX 19[11]

Kerkrade  27.9.11.2-3N

Maastricht 30.12.11.9.10N

Adressering

Den Weld Heer Frans Alberts

Markt

Kerkrade

Nederl. Limburg

Den Weld Heer Alberts en familie

Markt

Kerkrade

Postzegel

2X 1C (België)

2,5 C (Nederland)

Opmerkingen

Carte Postale doorgestreept, verandert in Drukwerk

Briefkaart

Tekst

Charles Vos (dwars)

Ontvangt Vele gelukwenschen

voor ’t nieuwe jaar voor u en

uw familie.

Hoogachtend

Charles Vos

en Familie (dwars)

De ansichtkaarten:

1.Twee deftige dames met moeder en twee kinderen

Twee deftige dames zijn hautain afgebeeld. De ene draagt een lang bruin kleed met daarover een bruin jasje met een blauwe kraag. Zij is ruggelings afgebeeld en spreekt een voor haar staande volkse jongen (met hond) verwijtend toe met een opgestoken hand. De andere vrouw met lang blauw kleed  met daarover een blauw jasje met een rode kraag met zwarte stippen loopt op de jongen toe. Beide dames dragen een hoed en hebben schoenen met hoge hakken. Rechts staan een betreurende moeder met naast haar haar andere zoon. Zij kijken met afgrijzen naar het tafereel van de beide dames met de jongen.

2. Een deftige dame die wegloopt bij een gezin (vader, moeder en twee kinderen)

Aan de rechterzijde loopt een deftige hautaine ogende vrouw het beeld uit. Ze draagt een lang blauw kleed, een bruin schoudertasje, een hoed en schoenen met hoge hak. Achter haar loopt haar kleine hondje, met een blauwe strik in de staart. De vrouw loopt met “haar neus in de wind” weg. Op de achtergrond is een volks gezin uitgebeeld. Links van de gezette moeder staat “en profile” haar dochter. Met beide armen wiegt de moeder haar andere kind. Naast haar “en face” staat haar echtgenoot ietwat doorgezakt in de benen. Hij heeft zijn handen in zijn zakken en rookt een pijp. De ouders kijken met afgrijzen naar de “kakmedam”.

3. Vier gezichten van mannen naast elkaar

Vos heeft in zijn karakteristieke stijl vier typische mannengezichten afgebeeld. De linker (met snor en pijp en groene pet) kijkt indringend naar de tekenaar. De man naast hem (met sigaret in de mond en een zwarte pet)  kijkt met spleetogen in dezelfde richting als zijn buurman. De derde man (met baard, snor en hoed) kijkt recht vooruit. De meeste rechtse man staat gedraaid ten opzichte van de andere mannen.

4. Vier gezichten van mannen naast elkaar

In een zwarte kleur heeft Vos vier gezichten van mannen naast elkaar afgebeeld. Er is geen enkele interactie tussen de mannen. De enige overeenkomst tussen hen zijn hun lange haren. De linker richt zijn noeste blik naar rechts. De tweede is “en profile” met zijn blik naar boven gericht afgebeeld. De derde kijkt boos met zijn blik naar links gericht. De laatste man kijkt boos recht vooruit.

 

52550a.jpg 52550b.jpg

ansichtkaart 1                                                                                         ansichtkaart 2

52550c.jpg

ansichtkaart 3

52550d.jpg

ansichtkaart 4 (foto's eigenaar)

 

 
[1] Emails Zwanenburg Ab, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 28-29 juni en 13 juli 2018
[2] Deze paragraaf is gebaseerd op:
Schippers Hans, 75 jaar Sinterklaasbombardement 1942-2017, Eindhoven 2017
[8] Data.collectienederland.nl, oktober 2018, identificatie 9490, Rijksacademie voor beeldende kunsten.
[9] Data.collectienederland.nl, oktober 2018, identificatie 9489, Rijksacademie voor beeldende kunsten.
[10] Data.collectienederland.nl, oktober 2018, identificatie 9491, Rijksacademie voor beeldende kunsten.
 

_________________________________________________________

* 1Paulussen  Charles Vos 1888-1954, tentoonstelling 13-11-1994 tot en met 29-01-1995, Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Weert 1994
* 2 Paulussen, Charles Vos, beeldhouwer te Maastricht, Maastricht 2002 (CD-rom)

 

 

 

Read 6108 times Last modified on donderdag, 25 februari 2021 12:05