www.charlesvos.nl

maandag, 03 augustus 2009 00:00

Limburgs Museum Venlo

LIMBURGS MUSEUM

Adres: Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo

1. Maria Koningin der Aarde (replica)
Een beeld van Maria Koningin der Aarde (depotnr L00063)
Groen gepatineerd gips
Afmetingen: hoogte 61cm, breedte 18,5cm en diepte 15cm
Niet gedateerd, niet gedateerd [1] circa 1938
Maria is staande op de wolken, met daaronder een wereldbol, ten voeten uit afgebeeld. Zij draagt een zespuntige kroon op haar hoofd. Haar lange haren vallen naar achteren. Over haar kleed draagt zij een openvallende mantel die aan de bovenzijde is vastgegespt. Met haar rechterhand maakt ze een zegenend gebaar. In haar linkerhand heeft zij een scepter die in de loop van de tijd verloren is gegaan.
Het beeld werd door de Limburgse Katholieken geschonken aan de KRO ter gelegenheid van de opening van de studio te Hilversum. Ter bekostiging van het beeld werden, door de religieuze boek- en kunsthandel Van Rossum te Utrecht, replica's in bronsgroene gipsuitvoering (op de achterzijde de vermelding 'Eigendom van Rossum - namaak verboden C37') gemaakt.
40701
 
 2. Wonderbare visvangst
Een wandplaquette in reliëf van de wonderbare visvangst (depotnr. L02509)
Okerkleurig aardewerk 
Niet gedateerd, niet gesigneerd.
Afmetingen: lengte 23cm, breedte 28cm [2]
Petrus, een ervaren visser, komt na een nacht vissen op de oever van het meer van Galia aan. Hij heeft vrijwel niets gevangen.
Jezus houdt, vanuit de boot van Petrus, een toespraak voor het volk op de kade. Na afloop zei hij tegen Petrus "vaar nu uit naar het diepe en gooi Uw netten uit voor Uw vangst". De visser, die wist dat overdag nauwelijks iets te vangen was, voldeed uit genegenheid en bewondering voor Jezus aan deze opdracht. Petrus stelde een geloofsdaad die - menselijk gezien - in tegenspraak was met zijn beroepsrvaring als visser.
Hij kwam terug met een boot volgeladen met vis.
Vos beeldde vier vissers, drie zittend en een staande, uit in hun vissersboot. Drie van hen zijn bezig om de volle visnetten aan boord te heisen. Rechtsboven is een duif (de Heilige Geest) afgebeeld.
40702
Limburgs Museum
 
3. C. Meuleman
Plaquette van C. Meuleman (depotnr. L08928a t/m d)
Okerkleurig gips
Afmetingen: hoogte 56cm, breedte 38,5cm en diepte 4cm (a en b)
Afmetingen: hoogte 56cm, breedte 38,5cm en diepte 4,1cm (c en d)
Gedateerd 1934, gesigneerd Ch. Vos (rechtsonder)
Tekst: Dr. Clemens Meuleman Geneesheer-Directeur 1911-1932
In houten lijst (achterzijde etiket van Kunsthandel - Encadrementen Jos Ras & Zoon Maastricht.
Afgebeeld: blik naar rechts gewend. [3]
De plaquette is later uitgevoerd in brons en geplaatst in de rug van een stenen bank in de tuin van de Vroedvrouwenschool te Heerlen. Na omzwervingen heeft de plaquette nu een plaats gekregen in het trapportaal van Parc Imstenraede te Heerlen (de voormalige Vroedvrouwenschool).
40703
 
4. Dr. A.F.H. Derckx
Een reliëf van A.F.H. Derckx (depotnr L08929)
Bronskleurig gips
Afmetingen: hoogte 50,5cm, breedte 37cm en diepte 65,5cm ; breedte 51,5cm
Gedateerd 1931 (rechtsonder), gesigneerd Ch. Vos (rechtsonder)
Tekst: A.F.H. Derckx
In houten lijst
Afgebeeld: buste "en profile" [4]
De plaquette is later uitgevoerd in brons.
Vos heeft een beeld gemaakt van de Heilige Familie dat geplaatst is op het Dr. Poelsplein in Venlo. In de sokkel zijn een tweetal reliëfs in brons aangebracht, een van Derckx en een van Poels.
40704
 
5. Dr. H.A. Poels
Een reliëf van Dr. H.A. Poels (depotnr L08930)
Bronskleurig gips
Afmetingen: hoogte 51cm, breedte 37cm en diepte 65,5cm ; breedte 51,5cm
Gedateerd 1931 (rechtsonder), gesigneerd Ch. Vos (rechtsonder)
Tekst: Dr. H.A. Poels
In houten lijst
Afgebeeld: buste "en profile" [5]
De plaquette is later uitgevoerd in brons.
Vos heeft een beeld gemaakt van de Heilige Familie dat geplaatst is op het Dr. Poelsplein in Venlo. In de sokkel zijn een tweetal reliëfs in brons aangebracht, een van Derckx en een van Poels.
40705
 
6.  H. Poels
Buste H. Poels (depotnr. L08934)
Bronzen buste op tweedelige rechthoekig gefineerde houten sokkel
Afmetingen: hoogte 58cm, breedte 41cm en diepte 65,5cm ; breedte 118cm
Gedateerd 1935, gesigneerd Ch. Vos (linksonder), merk keerzijde buste A.Rowaseck-Kunstgieterij Leiden. [6]
Mgr. Henricus Poels is frontaal, gekleed in priestertoog, afgebeeld. De buste staat op een houten sokkel. Aan de voorkant van het bovenste sokkel is een reliëf van hout bevestigd. Een stoet van mijnwerkers is uitgebeeld met in het midden een mijnwerkersvrouw met een kind, waaromheen een krans met lint. De tekst luidt: "Aan Dr. Poels uit dankbaarheid".
De tekst onder dit reliëf: "De Katholieke Mijnwerkersbond aan zijn adviseur 1930-1935". [7]
Het Bestuur van de RK Mijnwerkersbond benaderde in het najaar van 1935 Charles Vos om in brons een levensgrote buste te maken van Mgr. Poels. [8] Vos aanvaardde de opdracht en einde 1935 was de buste gereed. [9]
Op zondag 19 januari 1936 werd in de grote zaal van ons “Volkshuis” door de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond aan Dr. Poels, hun geestelijk adviseur, een van hem vervaardigd borstbeeld aangeboden. Het was een (verlaat) cadeau voor zijn zilveren jubileum als aalmoezenier.
De heer Jos. Pelzer sprak over de verdiensten van Poels voor de Bond. Poels werd geschetst als een voorstander van een krachtige arbeidsbeweging die het overleg met de werkgevers niet uit het oog verloor waardoor er weinig arbeidsconflicten zijn voor gekomen.
Daarna werd het doek van het beeld genomen en bood de voorzitter het beeld aan Poels aan. De schepping van Charles Vos “straalt in al haar luister en vanuit de zaal werd warme hulde gebracht”. Dr Poels sprak een woord van dank uit. Hij vond dat het beeld een plaats moest krijgen op het bureau van de Bond. (adres Stationsstraat 58a Heerlen) [10]
De plechtigheid werd afgesloten met het maken van gezamenlijke foto. [11]
Het borstbeeld werd gedurende een week tentoongesteld in de Limburgse Boek- en Kunstwinkel in Heerlen. [12]
 40706a
40706b
 
40706c
 
40706d  
  
40706e
   
  Limburgs Museum (alle drie de foto"s)
7. Dionysius
Beeld van de Heilige Dionysius (depotnr. L08962)
Gebakken klei en geglazuurd
Afmetingen: hoogte 108cm, breedte 70cm en diepte 29cm 
Niet gedateerd, niet gesigneerd [13]
De heilige Dionysius van Parijs was de eerste bisschop van die stad in de derde eeuw. Hij werd door de heilige paus Fabianus naar het toenmalige Lutetia gezonden. Hij bouwde de eerste (houten) kerk op het eiland waarop nu de Notre Dame ligt. Met zijn gezellen Eleutherius en Rusticus werd hij in het jaar 285 om het leven gebracht door de heidense bevolking. Eerst werden zij in een gloeiende oven geworpen, maar bleven ongedeerd. Vervolgens werden zij onthoofd.
Dionysius staat bekend als cefalofoor, dat is: hoofddrager. Hij was het oneens met de plaats van zijn martelaarschap (Montmartre oftewel "martelaarsberg"), pakte zijn afgehouwen hoofd op en liep ermee naar de plaats waar hij begraven wilde worden (Saint-Denis oftewel: Sint-Dionysius.) Hij wordt dan ook vaak afgebeeld met zijn hoofd in zijn handen. [14]
Op een console is Dionysius, gekleed in zijn bisschopsgewaad, “en face” staande afgebeeld. Onder zijn openvallende mantel draagt hij zijn hoofd (voorzien van een mijter) op zijn handen. Op zijn linkerschouder ligt een grote palmtak. Onderaan de console ligt een banderole met de tekst: H. DIONYSIUS B.V.O.
Het Bonnefantenmuseum bezit een tekening van dit werk.

 40707a 40707b

8. Heilig Hart
Heilig Hartbeeld (depotnr. L08964)
Kalksteen 
Afmetingen: hoogte 180cm, breedte 72cm en diepte 68cm 
Niet gedateerd, niet gesigneerd [15]
Op een vierkante basis staat Christus ten voeten uit. Met zijn rechterhand toont hij zijn brandend hart; de andere hand heeft hij gestrekt naast zijn lichaam met de handpalm naar voren gekeerd. [16]
9. Neptunus
Boekensteun Neptunus (depotnr. L17524A)
Gebakken klei geglazuurd, geliggroen van kleur 
Afmetingen: hoogte 21cm, breedte 12,5cm en diepte 14,5cm 
Gedateerd 1924, niet gesigneerd (van binnen ingekrast ASTRA) [17] 
Neptunus is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was de God van de zee. Vos beeldde hem zittende uit als een zeermeerman (half man, half vis) met een drietand in zijn linkerhand. Zijn rechterarm rust op de boekensteun. 
Bij zijn staart is een vis afgebeeld. [18]

  40709

Limburgs Museum

10. Zeemeermin
Boekensteun Zeemeermin (depotnr. L17524B)
Gebakken klei geglazuurd, geliggroen van kleur 
Afmetingen: hoogte 20cm, breedte 12,5cm en diepte 14,5cm
Gedateerd 1924, niet gesigneerd [19]
Een zittende zeemeermin. Zij heeft een vis in haar rechterhand. Haar hoofd steunt op haar linkerhand, [20] die weer steunt op boekensteun.
 40710
Limburgs Museum
11. Adam en Eva met appel bij de boom
Plaquette van Adem en Eva met appel bij de boom (depotnr. L18794)
Roodbakkende klei
Afmetingen: hoogte 39cm, breedte 28cm en diepte 9cm 
Niet gedateerd, niet gesigneerd [21]
Adam en Eva staat afgebeeld bij de boom des leven. [22] Aan de rechterzijde staat een naakte Eva "en profil" afgebeeld met haar armen vooruit gestoken met in haar handen de appel. Aan de andere zijde staat de naamte Adam. De rechterarm houdt hij vooruitgestoken richting boom, de handere arm houdt hij gebogen op borsthoogte voor zich.
40711
Limburgs Museum
 
12. Heilig Hart
Beeld van de Heilig Hart  (depotnr. L18795)
Terracotta
Afmetingen: hoogte 32cm 
Gedateerd 1926, gesigneerd Ch. Vos (achterzijde) [23]
Frontaal staande op een console een afbeelding van het Heilig Hart. Zijn rechterarm rust op zijn borst onder het Heilig Hart. Met de andere hand maakt hij een zegenend gebaar.
Aan zijn rechterzijde een persoon met die tegen zijn lichaam, en omklemd met linkerarm, een kelk met het Heilig Hart vasthoudt. Aan de andere zijde zit een knielend persoon die met beide armen een kruis vasthoudt.
40712
Limburgs Museum
 
13. Veldeke
Beeld van een zittende Veldeke (depotnr. L18796)
Gepatineerd gips
Afmetingen: hoogte 26cm 
Niet gedateerd, niet gesigneerd [24]
Dit is een voorstudie voor het beeld van Henric van Veldeke dat geplaatst werd op het Henic van Veldekeplein in Maastricht. De definitieve uitvoering van het beeld wijkt af van deze voorstudie.
40713
Limburgs  Museum
 
14. Afdraaier (pottemenneke)
Beeld van een afdraaier (pottemenneke) (depotnr. L24472)
Aardewerk, wit geglazuurd
Afmetingen: hoogte 22cm, breedte 22,5cm en diepte 11cm 
Niet gesigneerd, niet gedateerd (jaren 1920)
Een afdraaier komt voor in de keramische industrie.
De afdraaier is “en profil”zittend aan zijn draaibank afgebeeld.. Zijn bovenlichaam helt sterk naar achteren, waarbij hij zijn rechterbeen naar voren uitstrekt. Zijn pose geeft een indruk van een heftige actie. Zijn rechterhand drukt met de duim in een potvorm, terwijl zijn linkerhand tegen de wand van de pot drukt.
Komt uit de Sphinxcollectie.
 
15. De verzoeking
Beeld van de verzoeking (depotnr. L25411)
Gips
Afmetingen: hoogte 85,5cm, breedte 46cm en diepte 33cm 
Niet gedateerd, niet gesigneerd [25]
De verzoeking van Jezus is de beproeving die de duivel Jezus na zijn doop liet ondergaan.
Na de doop in de Jordaan door Johannes de Doper leidde de Heilige Geest Jezus naar de woestijn. Na veertig dagen zonder eten in de woestijn te hebben doorgebracht, vond een confrontatie met zijn vijand, de duivel. Jezus werd getest op zijn loyaliteit aan de Vader. De duivel daagde hem uit om brood te maken uit stenen, een koud kunstje voor de Zoon van God.
Op een vierkante console staat Jezus links (voor de toeschouwer). Met doorgezakte knieën staat hij enigszins gebogen met het hoofd links naar beneden gericht naast de duivel.
Jezus draagt een eenvoudig kleed, houdt zijn linkerhart op zijn hart, de andere arm hangt langs zijn lichaam. 
De woestuitziende duivel is voorzien van een mantel die hij over zijn hoofd draagt. Zijn blik is op Jezus gericht, alsof hij hem iets in het oor wil fluisteren. Zin linkerarm komt onder zijn mantel uit en wijst naar iets.
40715
Limburgs Museum
 
16. Edmond Bellefroid
Buste van Edmond Bellefroid (depotnr. L25645)
Gips
Afmetingen: hoogte 40,6cm, breedte 19,2cm en diepte 20,2cm 
Gedateerd 1929, gesigneerd Ch. Vos (hals achterzijde) [26]
Guillaume Marie Edmond (Edmond) Bellefroid (Maastricht, 3 juli 1893 - 7 januari 1971) was een Nederlands kunstschilder, keramist en industrieel ontwerper.In de periode 1929-1946 was hij ontwerper van aardewerk serviezen bij De Sphinx te Maastricht. Hier was hij de opvolger van W.J. Rozendaal. In 1938 ontwierp hij een kristalservies voor Kristalunie.
Tijdens zijn MULO-onderwijs volgde hij de avondcursus op het Stadsteekeninstituut te Maastricht en een zondagcursus bij Rob Graafland. Vanaf 1910 volgde hij onderwijs op de Ecole St. Luc in de Belgische stad Luik. Bellefroid sloot zich aan bij de groep jonge schilders rond Rob Graafland.
In de jaren '20 van de vorige eeuw was hij lid van de Bende van De Suisse, een groep cultuurliefhebbers die vele avonden doorbracht in het Hotel Suisse aan het Vrijthof te Maastricht.
Bellefroid woonde in Maastricht tot 1927 en verhuisde daarna naar Neerharen. In 1933 keerde hij terug in Maastricht en gaf er les aan de Stadsacademie. Volgens sommigen was hij een charismatische en autoritaire persoonlijkheid. Hij was ereburger van Maastricht en Ridder in de orde van Oranje Nassau. [27]
Bellefroid is frontaal afgebeeld en voorzien van zijn kenmerkende vlinderdas.
40716b 
 
40716d
de buste in de huiskamer bij Bellefroid
uit Zuid: Katholieke Weekblad voor Brabant en Limburg (4 maart 1950)

17. Ontwerpreliëf (voormalig) gouvernement in Maastricht (Bouillionstraat)
Ontwerpreliëf (voormalig) gouvernement (depotnr. L26869)
Gips
Afmetingen: hoogte 170,5cm, breedte 133,5cm en diepte 26cm
Gedateerd 1933, niet gesigneerd [28]
De op de pyloon boven de Griffie geplaatste groep bestaat uit voortschrijdende mannen en jongensfiguren, die de arbeidsymboliseren onder bescherming van de aan de voorkant afgebeelde Nederlandse Maagd, die het Staatsgezag vertegenwoordigend.
Het maakt deel uit van de beeldengroepen die betrekking hebben die het familieleven symboliseren.
 40717
Limburgs Museum
 
 

 
[1] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[2] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[3] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[4] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[5] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[6] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[7] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[8] Limburger Koerier 10 oktober 1935; Limburgsch Dagblad 10 oktober 1935
[9] Limburger Koerier 20 november 1935; Limburgsch Dagblad 21 december 1935
[10] De Nieuwe Koerier van 20 januari 1936; Nieuwe Tilburgsche Courant 20 januari 1936
[11] Huldiging Mgr. Dr. H. Poels, Het Vaderland, staats- en letterkundig nieuwsblad, 20 januari 1936 dageditie en Colsen J., Poels, Roermond 1955 blz.593
[12] Limburgsch Dagblad 20 januari 1936
[13] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015), komt in de lijst voor onder de benaming "Zittende schrijver"
[14] Wikipedia november 2012
[15] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[16] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[17] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[18] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[19] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[20] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[21] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[22] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[23] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015), komt in de lijst voor onder de benaming "Barmhartige Samaritaan"
[24] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[25] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[26] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
[27]Wikipedia juni 2009
[28] Inventarislijst Charles Vos in Limburgs Museum (oktober 2015)
 
Read 3146 times Last modified on zondag, 05 augustus 2018 12:15