www.charlesvos.nl

maandag, 03 augustus 2009 05:25

Natuurhistorisch Museum Maastricht

NATUURHISTORISCH MUSEUM

De Bosquetplein 7, 6211 KJ Maastricht

Zwijnenjacht
Op 21 oktober 1946 werd Maastricht opgeschrikt door het bericht dat zes wilde zwijnen bij het Hertenkamp waren neergeschoten. Het stadsbestuur besloot in de vergadering van 31 oktober 1947 dat er een gedenksteen moest komen om deze jacht vast te leggen.
Bovenaan staat de tekst:
Th. Minis verzorgde de tekst voor de steen.
hostlbVs abreptls VICtores nVnC
Irriti aprl e grege sVb MVro
seX CeCIDere fVga.
Vertaald: 'Nadat door d'eeuwen heen Hier de vijand was verdreven, Lieten nu bij dees muur Zes evers saam het leven.' [1]
Onder de tekst een afbeelding van het jachttafereel. Op de achtergrond is de stadsmuur zichtbaar. Aan de zijkanten het silhouet van de stad Maastricht. Rechts de OLV-basiliek en links de Jans- en de Sint-Servaaskerk.
Centraal voor de stadsmuur staan twee jagers. De geknielde jager richt zijn wapen naar links op twee zwijnen die wegvluchten in het riet. De tweede jager  staat in de andere richting met zijn geweer in de aanslag, gericht op de wegvluchtende zwijnen.
Deze steen vertoont, in vergelijking met de steen Nieuwenhofstraat/Zwingelput, een andere weergave van hetzelfde gebeuren.

 

otpmn01a 

otpmn03b otpmn03c

 


[1] Graatsma, Paulussen, Charles Vos, straat-beelden, Maastricht 1988

Read 2163 times Last modified on donderdag, 02 augustus 2018 11:11