www.charlesvos.nl

woensdag, 10 maart 2010 11:36

Museum Land van Valkenberg

Museum Land van Valkenberg

Adres: Grote Straat 31, 6300 AD Valkenberg
De collecties hebben een relatie met de regio. Het zwaartepunt van de geologische en archeologische collectie is de Krijttijd en de Nieuwe Steentijd.
De kunstcollecties en -exposities hebben eveneens een relatie met de regio.
In 2012 was een grote tentoonstelling gewijd aan Charles Vos.

Werken van Charles Vos:

1. Kruisbeeld
Kruisbeeld
Afm. Hoogte 54 cm, breedte 49cm en diepte 13cm, gesigneerd CH. V (aan de onderzijde). Bevindt zich momenteel in depot.
Het Kruisbeeld is afkomstig uit een particuliere verzameling. [1] Waarschijnlijk betreft het een ontwerp voor een later uit te voeren werk. Nader onderzoek moet nog plaatsvinden.

 otpmz01a

2.  Dorren, Theodoor plaquette
Ontwerp van de plaquette van Theodoor Dorren
Reliëf, afm. 50 X 50cm, gesigneerd voorzijde rechts Ch. Vos, 1935.
Dit ontwerp is later in brons uitgevoerd door de metaalgieterij Holland te Amsterdam en deze plaquette maakt deel uit van de Dorrenbank boven op de Kasteelruïne te Valkenburg (adres: Grendelplein 13, 6301 BS Valkenburg aan de Geul).
 
Theodoor Dorren werd op 30 augustus 1857 geboren te Valkenburg en stierf op 23 januari 1937 aldaar.
Vanaf zijn elfde jaar volgde hij een opleiding tot banketbakker, eerst in de praktijk en later op school. Na afronding van zijn studie vestigde hij een banketzaak in het ouderlijk huis en trouwde kort daarna met zijn buurmeisje Elise Quadvlieg.
Daarnaast was hij actief als schrijver en dichter. Naast artikelen in de Publications en de Maasgouw van het LGOG schreef hij o.a. "het Kasteel van Valkenburg" en  "Gedenkboek van de Vereeniging Het Geuldal 1885-1925". Ook heeft hij een omvangrijke woordenlijst uit "het Valkenbergsche plat met etymologische en andere aantekeningen" samengesteld. Hij schreef gedichten in het Nederlands en het dialect. [2]
In de jaren 1904 tot 1908 is hij wethouder in Valkenburg geweest. Legendarisch is de strijd die Dorren uitvocht met burgemeester Erens over de benaming van zijn geboortestad: moest het ValkenbUrg of ValkenbErg zijn? [3]
 
Vereeniging "Het Geuldal"
In 1884 werd door notaris Palmen uit Valkenburg een poging gedaan een vereniging op te richten met als doel "het vreemdelingenverkeer des zomers hier te bevorderen". De vereniging kwam vooralsnog niet van de grond.
In januari 1885 kwam in het Café du Pont gevestigde sociëteit 'de Eendracht' bij elkaar en werd besloten tot op de oprichting Vereeniging 'Het Geuldal'. "De constituerende vergadering vond plaats op Zondag 22 Feb. 1885 des avonds 8 uur in het locaal 'Walram' ".
Er werd een dagelijks bestuur gekozen. Het doel werd omschreven als "Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingen te Valkenburg". Theodoor Dorren was aanwezig tijdens deze vergadering.
Het bestuur zou 35 leden tellen. Th. Dorren was lid van de "Afdeeling Reclame".
In 1887 werd het bestuur teruggebracht tot 10 leden, waaronder Th. Dorren als gewoon lid.
Th. Dorren werd in 1896 benoemd tot secretaris van de vereniging en vanaf 1908 bekleedde hij de functie van President.
Deze Vereniging voor Vreemdelingenverkeer was de eerste organisatie in haar soort en leidde tot het huidige, breed vertakte Nederlandse VVV-netwerk.
In 1935, bij het vijftigjarige bestaan van de vereniging, heeft Hare Majesteit de Koningin Dorren onderscheiden met het ridderkruis der Oranje Nassau orde.
Valkenburg heeft toen als uiting van haar dankbaarheid een 'Theodoor Dorrenbank' geplaatst op de heuvel-ruïne. Vanaf die plaats heeft men een prachtig overzicht over het door Dorren zo geliefde Geulstadje. [4]
Op de bank in het midden werd een plaquette in brons aangebracht die door Charles Vos was ontworpen en Amsterdam werd vervaardigd door Metaalgieterij Holland.
Theodoor Dorren met hoed is "en profile" naar rechts afgebeeld. Op de plaquette de tekst "TH. DORREN".
Tot zijn dood in 1937 zou hij President van deze organisatie blijven.[5]

otpmz02a


[1] Mededeling van heer Kooiman van het Museum Het Land van Valkenburg ( 26 augustus 2010)
[2] www.dbnl.org, augustus 2010
[3] Notten, J Straatnamenboek Valkenburg aan de Geul, Landgraaf 2004, blz. 35
[4] Dorren, Gedenkboek van de Vereeniging Het Geuldal te Valkenburg,Valkenburg 1925.
[5] Notten, J Straatnamenboek Valkenburg aan de Geul, Landgraaf 2004, blz. 35
Read 2254 times Last modified on vrijdag, 03 augustus 2018 09:17