www.charlesvos.nl

woensdag, 10 maart 2010 00:00

Maria met Kind (Mariakapel, Overen)

MARIA MET KIND (MARIAKAPEL OVEREN)
Adres: in het bosje achter Overen langs de Berkenallee. Dit is de weg via Overen naar Linne.
Mariabeeld, 1943 (80cm hoog) gestolen op 17 april 1978.
In 1848 trok door deze streek een bende al rovend en plunderend vanuit Duitsland naar het zuiden. Een jaar of zeven later gebeurde hetzelfde, maar nu in omgekeerde richting. De bevolking was nu echter gewaarschuwd voor de Kozakken, zoals de bende genoemd werd, en veel waardevolle dingen werden verborgen. De kerkschatten van St. Odiliënberg werden gered door ze te begraven in een bos bij Overen.
Enkele jaren later werd op deze plaats een Mariakapelletje gebouwd. Dit verhaal is van generatie op generatie doorgegeven bij een familie in Herkenbosch. Feit is in ieder geval dat het bewuste kapelletje in 1857 is gebouwd door de freule D'Alcantara. De familie D'Alcantara was destijds eigenaar van de hoeve Overen.
Het kapelletje is gemaakt van veldbrandstenen en is 2.70 m hoog en 1.40 m breed. Aan de voorkant was een steen aangebracht met het volgende opschrift:
Fernand
Isabel
Maria
Alexander
1857
D'Alcantara
In het begin van deze eeuw werd het landgoed eigendom van de fam. Berger uit Den Haag. Deze plaatsten in 1943 een nieuw Mariabeeld in het kapelletje. Dit beeld, dat 80 cm hoog was, werd gemaakt door de bekende kunstenaar Charles Vos. De plechtige inzegening werd verricht door Pater van Well van het retraitehuis Manresa te Venlo.
Na de oorlog werd het kapelletje gerestaureerd en de zwaar beschadigde steen vervangen door een andere steen met een nieuw opschrift nl.:
Louis M. Berger
x 26-11-1916
+8- 3- 1941
Bernard M. Berger
x 14-6-1919
+ 26-3-1944
Dit zijn twee zonen van de familie Berger die in de oorlog als marineofficier gesneuveld zijn. Daar het beeld op 17-4-1978 werd gestolen en nooit meer teruggevonden werd, staat er nu slechts een Maria-afbeelding op plaat in het kapelletje. [1]

orml26a orml26b

foto's: heemkundevereniging

orml26c

foto Heemkundevereniging


[1] Reumers, P, De wegkruisen en kapelletjes van St. Odiliënberg, in jaarboek 16 H.V.R Roerstreek '84, Heemkundevereniging "Roerstreek", Roermond 1984 blz. 58-59

Read 1856 times Last modified on dinsdag, 14 mei 2019 11:39