www.charlesvos.nl

zaterdag, 18 juli 2009 00:00

Heilig Hart (Doctor Poelsplein, Simpelveld)

Heilig Hart (Doctor Poelsplein, Simpelveld) 
H. Hartbeeld  
Vervaardigd in 1940, sinds 1949 op de huidige plaats [1]
Franse steen
Afmetingen: hoogte 2,25 (gewicht ca 1700kg)
Op een gemetselde zuil met plaatje "Christuskoning 30-10-1949", staat het beeld van het H. Hart.
Het beeld valt op door de vormgeving. Symbolen maken deel uit van het beeld zelf. Zo wordt benadrukt dat het bij de H. Hartverering gaat over Jezus van Nazareth, zoals wij hem kennen uit de schriftverhalen. Hier is hij afgebeeld als de Verrezene. De stigmata in handen en voeten verwijzen naar de kruisdood. De linkerhand ondersteunt zijn, van liefde brandend, hart. Er gaan stralen van uit.
Aan de achterzijde, in het midden, een kelk met hostie. Het symbool van de eucharistie, waarmee de H. Hartverering verbonden is sinds Marguerite Marie Alacoque. Bovenaan het kruis, beneden een lam, dat op een gesloten boek ligt met twee linten. In de Christelijke kunst gaat deze afbeelding terug op het Boek van de Openbaring, waarmee de schrift afsluit. Daarin beschrijft evangelist Johannes de eindtijd.
De Simpelveldenaren wilde dat het beeld op een plein centraal in het dorp geplaatst zou worden. De gemeentelijke vergunning liet echter op zich wachten en bovendien verschilden de initiatiefnemers maandenlang met de gemeente van mening over de locatie en de voorwaarden voor plaatsing. Pas op 16 juni 1940 verleende de gemeenteraad zijn goedkeuring tot plaatsing van dit beeld op het Stamperplein, waar voorheen de grote vijver gelegen had. In september 1940 werd het H.Hartbeeld met de vrachtwagen van de heer Peeters van de steenfabriek SIM in Maastricht opgehaald. De feestelijke plaatsing werd in verband met de Duitse bezetting uitgesteld. Het beeld werd in september 1940 achter in de kerk geplaatst in afwachting van rustiger tijden. Op 30 oktober 1949 werd het beeld geplaatst op zijn huidige plaats aan het Stamperplein, dat nadien in dr. Poelsplein herdoopt werd. Het H.Hartbeeld vormt een van de rustaltaren tijdens de processie naar Bosschenhuizen.
In 1999, vijftig jaar na de definitieve plaatsing, kreeg het beeld een opknapbuurt verzorgd door een comité van buurtgenoten. De mergelstenen muur, de sokkel en de beplanting werden verbeterd. [2]
 

orml05b 

 

orml05c  orml05d

 

Ontwerp Heilig Hart

Particulier bezit.

Voorstudie in gips voor het gelijknamige hardstenen beeld, 1947, te Simpelveld (Dr. Poelsplein). *2

 

23216orml05a

 

 Afbeelding Paulussen


[1] Monumenten in Nederland deel Limburg
[2] Wolters Luc, St. –Remigius te Simpelveld; kerk en parochie gedurende meer dan acht eeuwen, Simpelveld 2003 blz. 173-174
Egelie, Beeld van het Heilig Hart in Limburg, Zutphen 2004; Limburgsch Dagblad 2 oktober 1942

*2 Paulussen, Charles Vos, beeldhouwer te Maastricht, Maastricht 2002 (CD-rom)

 
Read 1956 times Last modified on vrijdag, 26 april 2019 07:48