www.charlesvos.nl

zondag, 19 juli 2009 05:42

Piëta (voormalig Gemmaklooster,Sittard)

Piëta (voormalig Gemmaklooster, Sittard)
Adres: (voormalig) Gemmaklooster, Leyenbroekerweg ter hoogte van nr. 52 naar boven richting Gemmahof (achteraan bij oorspronkelijk tuinmuur), Sittard
Pièta
Slotklooster met kloosterkapel en portierswoning door tuinmuur omringd werd in 1938 gebouwd in een traditionele bouwtrant door de Sittardse aannemer Tummers, in opdracht van de Eerw. Zusters Passionisten te Haastrecht, naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard. Aan het ontwerp heeft het concept van een 'gebedsburcht' ten grondslag gelegen, hetgeen door de architect werd vertaald in hoge gesloten gevels met zware gedrongen buitendeuren, kleine getraliede vensters en hoge ronde hoektorens.
De bouw van dit slotklooster met kapel is vooral gestimuleerd door de toenmalige provinciale overste van de paters Passionisten, Dominicus Bongers, en door de bisschop van Roermond, dr. G. Lemmens. Zij zetten 100 Nederlandse katholieke families er toe aan ieder duizend gulden te schenken voor de bouw van een klooster ter ere van de H. Gemma. De eerste bewoonsters waren elf uit het Belgische Tielt afkomstige Passionistinnen.
Tot 31 december 1997 is het klooster door de Passionistinnen bewoond geweest. Het onderhoud van klooster en kapel werd voor de vergrijsde communiteit te zwaar. Na het vertrek van de zusters zijn de kapel en een deel van het klooster in handen gekomen van de Stichting Gemmakapel.[1] Op de tuinmuur na is de rest afgebroken en zijn op het opengevallen terrein nieuwe appartementen gebouwd. Aan de achterzijde van het complex, vlak voor de oude tuinmuur, staat het beeld van een pièta.
Op een verhoging (een steen) is een muurtje van baksteen gemetseld, aan de bovenkant afgewerkt met een schuin dak van dwarsgemetselde baksteen. In het midden van de muur is een ovale nis van bakstenen gemaakt waarin de pièta is geplaatst.
Een zeer ontredderde Maria is gezeteld. Zij draagt over haar licht blauw kleed een blauwe sluier, die onder haar kin sluit en aan beide zijden van de zetel omlaag valt.
Tussen haar benen houdt zij met beide armen de gespreide armen van het ontzielde en uitgemergelde lichaam van Jezus vast. Het lichaam van Christus rust met de knieën op de grond, de benen deels onder hem naar rechts. Maria houdt met haar linkerhand haar Zoon vast. Zijn hoofd hangt naar beneden. Hij draagt slechts een lendendoek.

 

orml19a orml19b


[1] www.kerkgebouwen-in-limburg.nl, november 2008 en www.meertens.knaw.nl, november 2008

Read 1871 times Last modified on donderdag, 25 april 2019 14:20