www.charlesvos.nl

zondag, 19 juli 2009 00:00

Maria, Troosteres der Zieken (Atriumzikenhuis, Heerlen)

Maria, troosteres der zieken  (Atriumziekenhuis, Heerlen)
Henri Dunantstraat 5 (zijtuinen Atriumziekenhuis, staand met het gezicht naar de hoofdingang, naar rechts en daarna de eerste weg rechts. Na ongeveer 150m staat het beeld aan de linkerkant), Heerlen
In de loop van 2009 is het beeld verplaatst. Komende van de parkeergarage (niveau 2) over de passarel richting ziekenhuis; na binnenkomst direct rechts achter de winkel. De plaat met tekst  is aan een zijmuur bevestigd.
Beeld: Maria, troosteres der zieken
Niet gesigneerd, niet gedateerd.
In 1904 werd op de plek waar eens de fruitbomen bloeiden van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph door mgr. Joseph Savelberg samen met de huisarts Frans de Wever de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuw ziekenhuis.
Het beeld, Maria troosters der zieken, is een geschenk van de Heerlense bevolking bij het 25-jarige bestaan van het ziekenhuis in 1929. Het beeld werd in 1930 geplaatst, maar is later verplaatst naar de huidige plek. [1]
Vrijdagmiddag 4 juli 1930 heeft de aanbieding van het beeld plaats gehad dat als huldeblijk door de Heerlense burgerij en de oud-patiënten van het ziekenhuis aan deze inrichting geschonken is ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, dat in september van het vorig jaar is herdacht. Aanwezig waren o.m. dr. Crobach, geneesheer-directeur van het ziekenhuis, Rector J. van Kessel, verscheidene doctoren, het college van regenten, de loco-burgemeester wethouder Schroeder en de Zusters van het ziekenhuis. Mr. J. D. Onland, voorzitter van het erecomité, droeg onder woorden van dank aan de Limburgse beeldhouder Charles Vos namens de burgerij het beeld over aan het college van regenten. De heer W. Schweitzer, voorzitter van het college van regenten, aanvaardde hierna het geschenk, dat allen die hier komen een „welkom" toeroept en dat een voorbeeld is voor hen, die hier de zieken verplegen en verzorgen. Tot de heer Vos zei hij, dat hij zuiver geestelijk is gebleven in zijn werk. Ook een woord van dank aan het bureau Cuypers voor de verleende medewerking bij de totstandkoming van dit geschenk. Hiermee was de in ontvangstneming geëindigd.[1a]
De krant beschreef het beeld als volgt: "Het bronzen beeld stelt voor de Christelijke Charitas, die hare hand over een zieke uitstrekt; het is geplaatst op een steenen kolom, welke door een lager muurtje in boogvorm is omgeven. In een klein hardsteenen bassin wordt 't water opgevangen, dat vanuit drie hardsteenen fonteintjes neerklatert. Roode en blauwe bloemen waren aan weerszijden van het beeld in de ingemetselde bloembakken geplaatst. Het beeld, dat op het voorplein van het ziekenhuis is geplaatst, staat met de rugzyde naar den weg en dus naar het ziekenhuis gekeerd. Hel geschenk zal tot in lengte van jaren den dank van Heerlen's burgerij verkondigen!" [1b]
Het betreft een bronzen Mariabeeld met een zieke man.
Maria (met sluier) is staande afgebeeld. Zij draagt over haar kleed een openvallende mantel. Voor Maria zit een zieke man, met zijn benen deels onder zich, op de grond. Hij kijkt vol hoop omhoog naar Maria. De man heeft zijn rechterhand in Maria's rechterhand gelegd, de andere houdt hij langs zijn lichaam. Maria kijkt naar beneden naar de zieke.
Op de sokkel is een bronzen plaat met de tekst:
FEESTRGAVE VAN 
HEERLEN'S
BURGERIJ EN
OUD-PATIENTEN
1904 4 SEPT. 1929

 

orml11a

 

orml11b

 

 

orml11c

nieuwe locatie sinds 2009

 


[1] www.heerlen-in-beeld.nl, april 2008
[1a] Limburgsch Dagblad 5 juli 1930
[1b] Limburgsch Dagblad 5 juli 1930
Read 1700 times Last modified on vrijdag, 26 april 2019 08:10