www.charlesvos.nl

dinsdag, 12 maart 2013 00:00

Eerste steen (voormalig) klooster van de Zusters Arme Dienstmaagden van Jezus Christus (Geleen)

Eerste steen (een tronende Christus)
(voormalig) klooster van de Zusters Arme Dienstmaagden van Jezus Christus
Adres: Geenstraat, Geleen 
Eerste steen van een tronende Christus
De Zusters Arme Dienstmaagden van Jezus Christus kwamen in 1875 vanuit Duitsland naar Geleen. Een tijd lang boden ze onderdak aan religieuzen en studenten die vanwege de Kulturkampf (anti-religieuze poliitiek) uit Duitsland waren gevlucht. Later legden de zusters zich in Geleen toe op de zorg voor de zieken en ouderen en op het onderwijs. Door de toename van het aantal religieuzen kon een groot klooster met pensionaat  St. Joseph worden gebouwd. [1]
In de nacht van 5 op  6 oktober 1942 brandde ten gevolge van een bombardement het volledige klooster uit. Na de oorlog werd door de Maastrichtse architect Murée een ontwerp voor een nieuw klooster gemaakt. Op 22 mei 1949 werd de eerste steen, ontworpen door Charles Vos en aangeboden door enkele weldoeners , voor het nieuwe klooster geplaatst. [2]
Bij de plaatsing van de eerste steen waren vele hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, zoals bisschop Lemmens, deken Tijssen, kapelaan Partouns en burgemeester Daemen. De eerste steen lag op een draagbaar met kleed  en omgeven door bloemen.
Er was al een bakstenen opgemetseld waar de steen op de hoek van het te bouwen klooster werd geplaatst zodat de letters aan de linkerzijde van de steen leesbaar bleven. [3] . Aan de zijkant staan de letters A D + M O M  IL. Zou men O als C lezen, zou de betekenis mogelijk zijn Arme Dienstmaagden + 1949. Op de voorzijde is een tronende Christus afgebeeld.
Het klooster is in 1983 afgebroken en de eerste steen is hierbij verloren gegaan .
Op de plaats waar het klooster heeft gestaan is in 2006 een monument geplaatst voor zuster Aloysia Löwenfels (1915-1942). Zij was van origine Joods maar ging over naar het katholieke geloof en trad in als zuster in het klooster. In de tweede wereldoorlog is zij in een concentratiekamp overleden.

orml31a

De steen ligt op de baar omringd door bloemen (foto: Congregatie Arme Dienstmaagden van Jezus Christus)

orml31b

De draagbaar bij de muur (foto: Congregatie Arme Dienstmaagden van Jezus Christus)

orml31c

De zegening van de steen (foto: Congregatie Arme Dienstmaagden van Jezus Christus)

orml31d

de plaatsing van de steen (foto: Congregatie Arme Dienstmaagden van Jezus Christus)

orml31e

de zegening (foto: Congregatie Arme Dienstmaagden van Jezus Christus)

orml31f

de letters op de zijkant van de steen (foto: Congregatie Arme Dienstmaagden van Jezus Christus)


orml31g

de steen (foto: Congregatie Arme Dienstmaagden van Jezus Christus)


[1] www.stichtingmeg.nl , maart 2013
[2] Limburgsch Dagblad 20 april 1949
[3] Gesprek met zuster Harmana Brand, 18 maart 2013
Read 3145 times Last modified on vrijdag, 26 april 2019 07:53