www.charlesvos.nl

donderdag, 30 juli 2009 08:19

Pancratius (voormalig Raadhuis, Heerlen)

PANCRATIUS (VOORMALIG RAADHUIS, HEERLEN)
Adres: Geleenstraat (oude Raadhuis), Heerlen
Brons. Het is gemaakt 1945. [1]
Boven de ingang van het oude Raadhuis (hoog in de gevel) is een beeld van St. Pancratius met wapenschild als sokkel voor een vlaggenmast.
Pancratius (290-304) was een christelijke heilige. De legende wil dat Pancratius een jongen uit Phrygië was, die op 14-jarige leeftijd in Rome martelaar werd. In een uiterste poging om het christendom voorgoed te vernietigen eisten de keizers Diocletianus en Maximianus dat iedereen verplicht was om te offeren aan de Romeinse goden, bij weigering hiervan volgde de doodstraf. Pancratius weigerde.
Paus Symmachus bouwde een kerk over het graf van deze martelaar: de San Pancrazio. Een eed, afgelegd in deze kerk, gold als bijzonder heilig in de middeleeuwen.
Pancratius genoot in de middeleeuwen over heel Europa bijzondere verering. Hij is een van de vier ijsheiligen, samen met Sint-Mamertus, Sint-Servatius en Sint-Bonifatius.[2]
St. Pancatrius zit geknield met zijn voeten de console (met nisvormige achterzijde) omklemmend. In zijn handen houdt hij een wapenschild, met de afbeelding van een leeuw er op, vast.
Het geheel is met de onderzijde van de console aan de muur bevestigd zodat de blik van de heilige gericht is op de toeschouwer onder hem.

 

otpbm14a otpbm14b

 

otpbm14c otpbm14d

 

 

[1] www.heerlen-in-beeld.nl, april 2008
[2] Wikipedia, december 2008
Read 1704 times Last modified on vrijdag, 26 april 2019 08:06