www.charlesvos.nl

donderdag, 30 juli 2009 00:00

Fontein (DSM-terrein, Heerlen)

FONTEIN (DSM-TERREIN, HEERLEN)
Adres: DSM hoofdkantoor (zijingang), Het Overloon, 6411 TE Heerlen (linkerzijde is het DSM-hoofdkantoor, direct achter de slagboom aan de rechterzijde)
Fontein.
Fontein gemaakt van Belgisch graniet en geplaatst in 1952. Tijdens een korte plechtigheid is op vrijdag 3 juli 1952 de fontein onthuld die in de gevel van het hoofdbureau te Heerlen is geplaatst tegenover de hoek Saroleastraat- Van der Maesenstraat. Deze fontein is een geschenk van de gezamenlijke Nederlandse Aannemers- en Patroonsbonden ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Staatsmijnen.
Bij deze plechtigheid waren tegenwoordig directeur-voorzitter Wemmers, de directeuren Jansen en Van Aken, hoofdingenieur Fontein van de Bouwafdeling C.B. en het voltallige comité van samenwerking uit de gezamenlijke bonden. Bij de aanbieding van het geschenk trad de heer W. Debets uit Spekholzerheide, de voorzitter van de Katholieke Aannemers- en Patroonsbond, als woordvoerder op.
De heer Debets herinnerde er aan dat de ontwerptekening van het geschenk reeds tijdens de jubileumfeesten was aangeboden. Dat de verwezenlijking van het ontwerp zo lang op zich heeft laten wachten, vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat men de opleveringstermijn van de opdracht aan een kunstenaar niet in handen heeft, zei spreker. Dit geschenk is te beschouwen als blijk van erkentelijkheid voor de uitstekende en aangename samenwerking, die het bouwbedrijf steeds van de zijde van de Staatsmijnen heeft ondervonden. "Het is een feit, dat de algemene economische welvaart in onze streek, en de bloei van het bouwbedrijf in het bijzonder, voor een zeer groot deel te danken zijn aan de Staatsmijnen". De heer Debets memoreerde in dit verband ook de prettige samenwerking, die de aannemers steeds hadden met wijlen hoofdingenieur Dinger. Daarna verzocht hij de heer Wemmers de fontein te onthullen.
Nadat de directeur-voorzitter van de Staatsmijnen aan dit verzoek had voldaan, vervolgde de heer Debets zijn toespraak. Hij verklaarde de symboliek van het reliëf waarop ter weerszijden van het schild met het mijnwerkersembleem, een bouwvakarbeider en een mijnwerker broederlijk naast elkaar zijn afgebeeld. Tenslotte sprak hij de hoop uit, dat dit werk nog vele jaren zou mogen getuigen van de dankbaarheid der aannemers ten opzichte van de Staatsmijnen.
In zijn antwoord verklaarde de heer Wemmers het als een grote eer te beschouwen, het geschenk namens de Staatsmijnen te mogen aanvaarden. Hij voelde zich getroffen door de symboliek der voorstelling en door het feit, dat dit beeldbouwwerk door een Limburgse kunstenaar was ontworpen. De naam van de heer Dinger mocht volgens hem hier met reden worden genoemd. Hij heeft immers een groot aandeel gehad in de voorbereiding van het gouden jubileum der Staatsmijnen voor welke gelegenheid de zo juist onthulde fontein een geschenk is. De directeur-voorzitter besloot zijn dankwoord met de toezegging dat de Staatsmijnen er voor zouden zorg dragen, dat de fontein haar mooie frisse kleuren, waarin zij deze morgen was aangeboden, zou blijven behouden.
Op de hoek voor het hoofdbureau hadden zich op het trottoirs talrijke toeschouwers van buiten het bedrijf opgesteld, om getuige te zijn van de plechtige onthulling van de jubileumfontein.
Het buitengewoon fraaie fonteinbeeld werd vervaardigd door de Maastrichtse beeldhouwer Charles Vos in de ateliers van de Steenhouwerij V. Laudy te Sittard. Het is gekapt uit Belgisch graniet en toont de figuren van een mijnwerker en een bouwvakarbeider, beiden steunend op een schild, waarop het mijnwerkersembleem prijkt. Tussen het betonnen water en het reliëf bevindt zich de fontein, uitgevoerd in brons. [1]

 

otpb15a1 

 onthulling in 1952

 

otpbm15c

 

otpbm15d otpbm15b

otpbm15e

 


[1] Lokale krant van 4 juli 1952, bron www.heerlen-in-beeld.nl, april 2008

Read 2661 times Last modified on donderdag, 18 april 2019 07:41