www.charlesvos.nl

donderdag, 18 april 2019 08:17

Dorren Theodoor plaquette (kasteelruïne, Valkenburg)

DORREN THEODOOR PLAQUETTE (KASTEELRUÏNE, VALKENBURG)
(Bank met) plaquette Theodoor Dorren
Adres: Kasteel Ruïne Valkenburg, Grendelplein 13, 6301 BS Valkenburg aan de Geul
Reliëf in brons, afm. 50 X 50cm, gesigneerd voorzijde rechts Ch. Vos, 1935; vervaardigd door de NV Metaalgieterij Holland Amsterdam.
 
Theodoor Dorren werd op 30 augustus 1857 geboren te Valkenburg en stierf op 23 januari 1937 aldaar.
Vanaf zijn elfde jaar volgde hij een opleiding tot banketbakker, eerst in de praktijk en later op school. Na afronding van zijn studie vestigde hij een banketzaak in het ouderlijk huis en trouwde kort daarna met zijn buurmeisje Elise Quadvlieg.
Daarnaast was hij actief als schrijver en dichter. Naast artikelen in de Publications en de Maasgouw van het LGOG schreef hij o.a. "het Kasteel van Valkenburg" en  "Gedenkboek van de Vereeniging Het Geuldal 1885-1925". Ook heeft hij een omvangrijke woordenlijst uit "het Valkenbergsche plat met etymologische en andere aantekeningen" samengesteld. Hij schreef gedichten in het Nederlands en het dialect.
In de jaren 1904 tot 1908 is hij wethouder in Valkenburg geweest. Legendarisch is de strijd die Dorren uitvocht met burgemeester Erens over de benaming van zijn geboortestad: moest het ValkenbUrg of ValkenbErg zijn?
 
Vereeniging "Het Geuldal"
In 1884 werd door notaris Palmen uit Valkenburg een poging gedaan een vereniging op te richten met als doel "het vreemdelingenverkeer des zomers hier te bevorderen". De vereniging kwam vooralsnog niet van de grond.
In januari 1885 kwam in het Café du Pont gevestigde sociëteit 'de Eendracht' bij elkaar en werd besloten tot op de oprichting Vereeniging 'Het Geuldal'. "De constituerende vergadering vond plaats op Zondag 22 Feb. 1885 des avonds 8 uur in het locaal 'Walram' ".
Er werd een dagelijks bestuur gekozen. Het doel werd omschreven als "Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingen te Valkenburg". Theodoor Dorren was aanwezig tijdens deze vergadering.
Het bestuur zou 35 leden tellen. Th. Dorren was lid van de "Afdeeling Reclame".
In 1887 werd het bestuur teruggebracht tot 10 leden, waaronder Th. Dorren als gewoon lid.
Th. Dorren werd in 1896 benoemd tot secretaris van de vereniging en vanaf 1908 bekleedde hij de functie van President.
Deze Vereniging voor Vreemdelingenverkeer was de eerste organisatie in haar soort en leidde tot het huidige, breed vertakte Nederlandse VVV-netwerk.
In 1935, bij het vijftigjarige bestaan van de vereniging, heeft Hare Majesteit de Koningin Dorren onderscheiden met het ridderkruis der Oranje Nassau orde.
Valkenburg heeft toen als uiting van haar dankbaarheid een 'Theodoor Dorrenbank' geplaatst op de heuvel-ruïne. Vanaf die plaats heeft men een prachtig overzicht over het door Dorren zo geliefde Geulstadje.
Op de bank in het midden werd een plaquette in brons aangebracht die door Charles Vos was ontworpen en Amsterdam werd vervaardigd door Metaalgieterij Holland.
Theodoor Dorren met hoed is "en profile" naar rechts afgebeeld. Op de plaquette de tekst "TH. DORREN".
Tot zijn dood in 1937 zou hij President van deze organisatie blijven.
 
Kasteelruïne Valkenburg (locatie van de Dorrenbank)
Het kasteel kende meerdere bouwfasen
Gedurende de Middeleeuwen werd het kasteel enkele keren belegerd. In de Tachtigjarige Oorlog wisselde het kasteel enkele keren van eigenaar, maar de staatse troepen wisten de burcht in 1644 definitief in handen te krijgen. In december 1672 werd het kasteel kortstondig bezet door Franse troepen, maar zij werden al weer snel verdreven. Onmiddellijk daarna besloot stadhouder Willem III de burcht op te blazen omdat het hem waarschijnlijk niet zou lukken de burcht te behouden. Dit zou de burcht voor Fransen tot een belangrijk bruggenhoofd kunnen dienen. Hierna is de ruïne nooit meer opgebouwd. Slechts deze kasteelruïne, een ronde toren (gedeelte van het huidige kasteel Den Halder), twee van de zes stadspoorten, de Berkelpoort, de Grendelpoort en een deel van de stadswallen zijn nu nog over van de vesting Valkenburg. Na de brand van 1773 heeft men vele rotsblokken van de kasteelruïne gebruikt om Valkenburg weer op te bouwen.
De Stichting Kasteel van Valkenberg bestaat sinds 1924 en heeft als doel de Fluweelgrot en de Kasteelruïne, de enige hoogteburcht van Nederland, voor het nageslacht te behouden in de huidige staat en veilig en toegankelijk te houden.
Theodoor Dorren heeft zich altijd in woord en daad ingezet voor de kasteelruïne. Hij is bestuurslid van de Stichting geweest.
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 otpbm27a

Toelichting bij foto: bestuur van de Veerening "Het Geuldal" bij de Dorrenbank op de Kasteelruïne.
De foto is waarschijnlijk gemaakt bij onthulling van de Dorrenbank in 1935.
Tweede van links zittend: Theodoor Dorren met naast hem de plaquette, tweede van rechts staande Charles Vos

otpbm27b

 

otpbm27c


Ontwerp:
Een ontwerp van de plaquette bevindt zich in het Museum Land van Valkenburg (Grote Straat 31, 6300 AD Valkenburg)
 
 
4802otpmz02a

www.dbnl.org, augustus 2010
Notten, J Straatnamenboek Valkenburg aan de Geul, Landgraaf 2004, blz. 35
Dorren, Gedenkboek van de Vereeniging Het Geuldal te Valkenburg,Valkenburg 1925.
Notten, J Straatnamenboek Valkenburg aan de Geul, Landgraaf 2004, blz. 35
www.fluweelengrot.nl, augustus 2010 en wikipedia augustus 2010
Notten, J Straatnamenboek Valkenburg aan de Geul, Landgraaf 2004, blz. 35
Read 422 times Last modified on donderdag, 18 april 2019 11:51