www.charlesvos.nl

zondag, 27 maart 2011 00:00

Venlona plaquette (Venlonazaal, Venlo)

VENLONA PLAQUETTE (VENLONAZAAL, VENLO)
Locatie: Venlonazaal, Hogeweg 10-16, 5911 EB Venlo
Bronzen plaquette, gedateerd 1925 [1]
Het mannenkoor Venlona werd opgericht op 20 augustus 1900 door Willy Geyr, die organist was van de St. Martinuskerk. Tijdens de oprichtingsvergadering meldden zich 47 heren spontaan als lid, maar bij het eerste concert dat op 13 februari 1901 onder leiding van Geyr werd gegeven, waren al 115 mensen toegetreden. [2]
Sinds de oprichting van de vereniging werd de bovenzaal van National (van de restaurateur de heer Pillen) gebruikt als repetitieruimte. Enerzijds was de zaal te klein, anderzijds moesten repetities worden afgelast wanneer de zaal om commerciële redenen verhuurd was.[3] Daarnaast waren vaak moeilijkheden met de leiding van het Concertgebouw bij de voorbereidingen van de concerten.[4]
De behoefte aan een eigen zaal nam toe. Onder leiding van P. Thywissen, de president en mede-oprichter, werd een commissie gevormd die zou uitzien naar een geschikt pand. Pas in september 1921 slaagde de opzet met de aankoop van de voormalige zaal Apollo aan de Hogeweg 10. Ir. Kayser kreeg de opdracht om een ontwerp te maken en in maart 1922 vond de aanbesteding plaats. Men richtte een rechtspersoonlijkheid op onder de naam "Vereeniging tot exploitatie van Venlona's zaal". Het lag eerst in de bedoeling om het gebouw alleen  als repetitiezaal te gaan inrichten. Maar door enige verbouwingen en verbeteringen zou het geschikt gemaakt kunnen worden als sociëteit. De opening vond plaats op 30 juli 1922 door burgemeester B. Berger.[5]
Om het zilveren jubileum te gedenken hadden de zangers in april 1925 een plaquette met de portretten van presidentoprichter Paul Thywissen en de directeuren Willy Geyr (1867-1954) en Kees de Rooy (1886-1939) aan het bestuur aangeboden.
Op 15 augustus 1925 begon het eigenlijke jubileumfeest met een uitgebreide aubade aan praeses Thywissen. Een dag later zong het kerkkoor St. Martinus de plechtige feestmis van
M. Flikke waarna Venlona een Te Deum voor koor, klein koor en orgel uitvoerde. Daarna volgde er een receptie en ter afsluiting was er een gezellige avond voor leden en donateurs. Eregast op de receptie was Willy Geyr, de eerste dirigent en medeoprichter. [6]
De vereniging bleef steeds gebruik maken van het gebouw aan de Hogeweg, soms verhuurd dan weer in eigen exploitatie. Ook diverse verbouwingen vonden in de loop van de tijd plaats. In 1992 is het gebouw verkocht maar wordt nog steeds door de vereniging gebruikt. [7]

De plaquette is van brons en rechthoekig. De onderzijde is licht golvend en de hoeken onderaan zijn afgesneden. Centraal in het bovenste deel  is de portretbuste (uitstekend aan de bovenzijde) van de heer Paul Thywissen (medeoprichter en president). Hij is frontaal afgebeeld met de tekst er onder "PAVL.THYWISSEN". Links van hem de portretbuste van Willy Geyr (medeoprichter en directeur). Hij is 'en face' naar rechts afgebeeld met onderaan de tekst "W.GEYR". Rechts van de heer Thywissen is de portretbuste van Cees de Rooy. Hij is 'en face' naar links afgebeeld. Onder zijn beeltenis de tekst "C. DE ROOY".

Linksonder is het wapen van Venlo afgebeeld. Het bestaat uit een schild met een gekroonde leeuw, getongd van keel met ter rechterzijde een afgebroken dubbele staart. Onder de leeuw is een anker met verkorte stang afgebeeld. Het schild wordt aan weerszijden vastgehouden door een geharnaste ridder met sjerp. In de buitenste hand houden zij een banier vast waarop het wapen wordt weergegeven. Onder het schild de tekst "VENLO". Het wapen is een combinatie van het wapen van Gelre, waaronder Venlo sinds 1300 ressorteerde, en het symbool van de scheepvaart. Venlo was lid van de Hanzen en een belangrijke overslagplaats. [11]

Rechtsonder is het insigne (logo) van de zangvereniging aangebracht. Centraal het wapen van de stad Venlo met aan de bovenzijde een kroon. Aan beide zijden van het schild is een vrije uitvoering van een sol-sleutel aangebracht.

Centraal beneden
                                                                                                                  1900                             1925
AANGEBODEN DOOR DE LEDEN VAN DER
ZANGVEREENING VENLONA

De perkamenten oorkonde die bij de plaquette aangeboden werd, bevatte de namen van de  ruim 250 leden. Een kopie van  deze oorkonde in klein formaat werd opgeborgen in een metalen kistje aan de rugzijde van de plaquette.[12]

Thywissen was een zakenman, die onmiddellijk na de oprichting een reusachtig enthousiasme voor de nieuwe vereniging aan de dag legde. Hij leidde de vereniging tot 1936, maar bleef na zijn aftreden nog wel als zanger aan de vereniging verbonden. Op 5 december 1946 kwam hij bij Kessel bij een verkeersongeval om het leven.[8]
Geyr bleef na de oprichting tien jaar directeur, waarna hij het koor verliet. Na de plotselinge dood van Cees de Rooy stak hij de helpende hand toe voor het herdenkingsconcert. Hij werd weer opnieuw directeur van het koor. In 1940 nam hij afscheid. Hij stierf in zijn woonplaats Mehlem op 6 september 1954.[9]
Cees de Rooy werd geboren op 19 juni 1886 te Bergen op Zoom. Op 24-jarige leeftijd werd hij tot eerste dirigent van de Koninklijke Zangvereniging Venlona te Venlo. Hij volgde Van Geyr op zowel als dirigent van het koor als organist van de Martinuskerk. Na zijn komst maakte Venlona een enorme bloeiperiode door. Op 4 juni 1939 zou het laatste seizoensconcert worden gegeven. Hij schreef in het Venlona Nieuws dat hij zich verheugde op het naderende concert. Het is er niet meer van gekomen. Op 1 juni 1939 stierf hij in het Venlose ziekenhuis.[10]
 
 
 otpbm40a
foto: Venlona
 
otpbm40c
 
foto J. Meijers
 
otpbm40b
 
foto: J. Meijers

[1] Thoben P., Charles Vos in pronkstukken Venlo 650 jaar stad, Venlo 1993 blz 298-300;
[2] www.venlona.nl, februari 2011
[3] Timmermans, 100 jaar Koninklijke Zangvereniging Venlona, een eeuw muziek, Venlo 2000 blz 39
[4] Timmermans, 100 jaar Koninklijke Zangvereniging Venlona, een eeuw muziek, Venlo 2000 blz 29
[5] Timmermans, 100 jaar Koninklijke Zangvereniging Venlona, een eeuw muziek, Venlo 2000 blz 39, 41
[6] Timmermans, 100 jaar Koninklijke Zangvereniging Venlona, een eeuw muziek, Venlo 2000 blz 37
[7] Timmermans, 100 jaar Koninklijke Zangvereniging Venlona, een eeuw muziek, Venlo 2000 blz 41
[8] Timmermans, 100 jaar Koninklijke Zangvereniging Venlona, een eeuw muziek, Venlo 2000 blz 48
[9] Timmermans, 100 jaar Koninklijke Zangvereniging Venlona, een eeuw muziek, Venlo 2000 blz 92-93
[10] Timmermans, 100 jaar Koninklijke Zangvereniging Venlona, een eeuw muziek, Venlo 2000 blz 63-65
[11] www.ngw.nl maart 2011
[12] Het Vaderland van 19 april 1926
Read 2138 times Last modified on vrijdag, 19 april 2019 14:56