www.charlesvos.nl

maandag, 28 maart 2011 12:10

Nolens plaquette ( Nieuwe Venlosche Courant, Venlo)

NOLENS PLAQUETTE  (NIEUWE VENLOSCHE COURANT, VENLO)
Adres: Grote Kerkstraat 18, 5911 CH Venlo
Bronzen plaquette, 1935
Een groep katholieke Venlose notabelen nam in 1907 het initiatief om een goede en in alle opzichten katholieke krant op te richten. Zij kochten het Venloosch Weekblad en de Venlosche Courant op. Onder de naam de Nieuwe Venlosche Courant, met een eigen kantoorgebouw in de binnenstad, zou het nieuwe dagblad op de markt worden gebracht.
Willem Hubert Nolens zou als politiek commentator optreden, iets wat hij ook al voor de Venlosche Courant had gedaan. Hij bleef deze functie uitoefenen tot 16 juni 1917.
De Venlosche Courant was een katholieke krant pur sang. In verkiezingstijd werd campagne gevoerd voor katholieke kandidaten. De stukken van Nolens versterkten nog eens het katholieke karakter.
Het aantal abonnees groeide gestaag, met een top in 1943. In november 1944 hield de krant op te bestaan als gevolg van de in hevigheid toenemende oorlog. Na de oorlog mocht de naam Nieuwe Venlosche Courant van overheidswege niet meer gebruikt worden vanwege de opstelling van de krant (vooral na mei 1942) ten opzichte van de Duitsers en de NSB.[1]
Wiel Nolens (Venlo 7 september 1860 - Den Haag 27 augustus 1931) was de zoon van leerlooier Martin Nolens en Hermina Hubertina Linskens. Hij studeerde filosofie aan het Bisschoppelijk College Rolduc (1874-1880), theologie aan het Seminarie Roermond (1884-1887), rechten en staatswetenschappen (1880-1884), rechtswetenschap (1887-1890) en staatswetenschap (1887-1890) aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij werd in 1887 tot priester gewijd, was van 1888 tot 1909 docent staatshuishoudkunde en zedelijke wijsbegeerte aan het Bisschoppelijk College en het seminarie van Rolduc en was lid van de Tweede Kamer van 1896 tot 1931.
In 1910 werd hij fractievoorzitter van de rooms-katholieke Staatspartij waarvan hij in 1904 medeoprichter was; hij bleef fractievoorzitter tot aan zijn dood in 1931. Hij was formateur van het eerste kabinet Ruys de Beerenbrouck. Zelf kon hij als priester geen premier worden.
Nolens had een grote invloed op de Nederlandse politiek van de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Hij was bijzonder geliefd onder de Limburgse mijnwerkers die veel van hun verbeterde leef- en arbeidsomstandigheden aan hem te danken hadden. [2]
In 1935 vond in de hal van de Nieuwe Venlosche Courant de onthulling plaats van een maquette van Mgr. Dr. W.H. Nolens als eerbetoon aan een grote Nederlandse staatsman die gedurende twintig jaar medewerker was geweest van de Nieuwe Venlosche Courant.
De imponerende bronzen plaquette was bedekt met de nationale driekleur, waarvan aan weerszijden wimpels hingen, een in de Pauselijke en de ander in de Venlose kleuren met de tekst Utrique fidelis, duidend op de trouw aan het Vaderland en de Kerk.
Mr. B. Berger, de burgemeester van Venlo, hield een lofrede waarin de mens Nolens en zijn betekenis, vooral voor Venlo, centraal stonden. Tot slot wees hij op diens liefde voor ons vorstenhuis, dat hij naast God trouw gediend heeft.
Daarna trok de burgemeester het doek voor de plaquette weg en konden de aanwezigen de uitstekend geslaagde krachtige hoofd aanschouwen. [3]

Een bronzen portretbuste waar Nolens 'en face' is afgebeeld. Hij draagt zijn priesterkledij. Zijn blik is gericht op de toeschouwers. Rechts beneden de tekst "Dr. NOLENS.".

otpbm41a 3227otpbm41b.JPG

 


[1] Wikipedia, februari 2011
[2] Wikipedia, februari 2011
[3] Onthulling van een plaquette. Een Mgr. Nolens-hulde. Door Mr. Berger, burgemeester van Venlo in de Nieuwe Koerier van 15 februari 1935.
Read 2183 times Last modified on woensdag, 17 april 2019 17:39