www.charlesvos.nl

donderdag, 30 juli 2009 00:00

Mijnwerker-Kruismonument (Rumpenstraat, Brunssum)

MIJNWERKER-KRUISMONUMENT (RUMPENSTRAAT, BRUNSSUM) 
Adres: Plantsoen Rumpenerstraat (tegenover 94), Brunssum.
Mijnwerker-kruismonument.
Het beeld is niet gesigneerd en gedateerd (1947); breed 4,50, met fundament 3,60 hoog en weegt 8 ton. [1]
De plaatsing en afwerking geschiedde door de electrische marmerverwerking en steenhouwerij Peters uit Rumpen.
Het mijnwerker-kruismonument is uitgevoerd in roze tufsteen en werd door de Katholieke Actie aan de St. Vincentiusparochie (het rectoraat Rumpen) geschonken en in 1946 aan het Bodemplein geplaatst. Later is het verplaatst naar de huidige locatie. [2]
Op een basement staat zowel links als rechts aan de buitenkant een betonnen vierkanten blok. Naar binnen staat aan weerszijden een lagere en minder brede rechthoekige blok. Centraal staat op een blok een Christus aan het Kruis. Links van het kruis staat, op een blok,  een beeld van een mijnwerker, die met gebogen hoofd naar beneden, zeer bedroefd kijkt. Hij is uitgerust met een mijnhamer en mijnlamp. Aan de rechterzijde van het kruis staat op een blok, een moeder met twee kinderen. Een draagt zij op haar rechterarm. Voor de vrouw staat een meisje met haar gevouwen handen gericht naar Christus.
Op zondag 26 oktober 1947, de feestdag van Christus Koning, vond de plechtige onthulling plaats. Na het lof trok een stoet bestaande uit leraren en leerlingen van de Katholieke scholen, geestelijken en genodigden van de kerk naar het Bodemplein. Daar werd namens het comité het monument aan de parochie aangeboden, die dit geschenk aanvaardde. Het monument werd vervolgens gewijd. In de toespraak werd nadruk gelegd dat het monument een symbool is van het bloeiende katholieke leven en de openbare belijdenis van het credo.
De schoolkinderen brachten daarna een bloemenhulde. De burgemeester sloot de plechtigheid met een toespraak af. [3]

otpbm11a

 

otpbm11d  otpbm11b otpbm11c

otpbm11e

de oude situatie voor afbraak van de mijn

 

Voorstudies:
1. In een schetsblok van Vos staan tekeningen die hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op dit monument. Drie tekeningen hebben dan betrekking op de lokatie waar het monument oorspronkelijk geplaatst werd, in de nabijheid van de staatsmijn Hendrik. Door het ontbreken van oude foto's van die lokatie is het zeker of de ontwerpen op deze wijze zijn uitgevoerd. 

525229t 525229u

525229u 525229v

 

2. Particulier bezit
Soort onderzetter van dik papier met afgeronde hoeken.
Afbeelding op voor- en achterzijde
Afmetingen: breedte 18,5cm, hoogte 11,5cm. Niet gesigneerd, niet gedateerd [1947].
Deze tekening heeft betrekking op het mijnwerkers-kruismonument in Brunssum.
De tekening op de achterzijde is een schets van de plaats waar het monument zou komen.
525236 525236b
 

[1] Limburgsch Dagblad, 21 oktober 1947
[2] www.heemkundebrunssum.nl, april 2008
[3] Limburgsch Dagblad 22 oktober 1947

 

Read 2366 times Last modified on donderdag, 18 april 2019 07:38