www.charlesvos.nl

maandag, 18 februari 2013 15:20

Werkman

WERKMAN
Locatie: onbekend
De toneelstudieclub van de Provinciale Vereeniging tot Bevordering der Dramatische Kunst organiseerde op 24 april 1930 in het Volkshuis een voorstelling van het stuk "Z.B.B.H.H." ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van toneelspeler Antoon Hulsman.
Gedurende de pauze is Antoon Hulsman gehuldigd. Voorzitter Mr. Onland sprak de jubilaris toe; hij haalde oude herinneringen op en legde nadruk op de verdiensten van Hulsman als toneelspeler en regisseur, bereikt door grote toewijding en noeste arbeid. Hij bood hem een fraai beeldhouwwerk van Charles Vos, voorstellende "de werkman", aan. Onland "ziet daarin een symbool van den arbeid, dien de jubilaris steeds op toneelgebied heeft verricht."
Hulsman nam diverse schriftelijke gelukwensen in ontvangst.
Hij hield vervolgens een korte rede, waarin hij zei, "dankbaar te zijn voor de eer, die hem bereid is. Ook hij waardeerde den steun dien het goed dilettantentooneel aan het beroepstooneel biedt. Hij verheugde zich over de liefde tot de tooneelkunst, die dezen avond tot uitdrukking is gekomen." [1]


[1] Limburgsch Dagblad 25 4 1930; Limburger Koerier 26 4 1930

Read 2270 times Last modified on vrijdag, 19 april 2019 14:58