www.charlesvos.nl

vrijdag, 31 juli 2009 00:00

Postkantoor Venlo

POSTKANTOOR VENLO
Adres: Keulsepoort 1, 5911 BX Venlo
Beschermd monument sinds 17 oktober 2002.

 

otpbm24a

Het is gebouwd in 1938 naar een ontwerp van Rijksbouwmeester Hoekstra. De oplevering vond plaats in 1941. De toegepaste bouwstijl is Traditionalisme met toepassing van historiserende elementen met name rond de hoofdingang.
Aan de zijde van de Deken van Oppensingel werd in 1969 een forse aanbouw gerealiseerd waardoor het oorspronkelijk L-vormige gebouw een carrévorm kreeg.

Gevel Keulse Poort
Dit volume telt drie bouwlagen met symmetrische indeling van de voorgevel; het middendeel vooruitspringend met hierin de hoofdingang. De hoofdentree is voorzien van een hellingbaan met leuning. Deze is uitgesloten van bescherming. De hoofdingang wordt geflankeerd door twee voorstellingen in witte natuursteen.

Aan de rechterzijde van de ingang een voorstelling van de Gelderse Poort, Venlona en een krijger. Aan de linkerzijde van de ingang een afbeelding van de Roermondse Poort, een mijnwerker en een Limburgs landschap. Aan de bovenzijde van de hoofdentree is het Nederlandse Wapen in witte natuursteen aangebracht. Hierboven de vlaggenstok. De entree wordt geaccentueerd door een overstek in beton dat zich uitstrekt over de gehele gevelbreedte.
De ingangspui is vernieuwd. Aan weerszijden van de entreepartij vier hoge vensters. De vensterdorpels zijn uitgevoerd in zwarte graniet. De vensters worden gedeeld door het beton overstek op de scheiding van de eerste en tweede bouwlaag. Aan de bovenzijde van het overstek in de tweede bouwlaag 20-ruits stalen vensters. Onder het overstek driedelige vensters met kunststof kozijnen. Het beton overstek wordt gedragen door kleine consoles in witte natuursteen met hierin het monogram van de PTT (het huidige POST.NL) of een afbeelding van een posthoorn.
In de derde bouwlaag rechthoekige vensters met kunststof kozijnen. Schilddak met overstek. In de kopgevel van de rechterzijgevel de voormalige entree voor de directeur. In de eerste bouwlaag aan de linkerzijde de voordeur met spionnetje en twee hardstenen treden. Rechts hiervan vier zesruits vensters met kunststof kozijnen. Deze vensters hebben geglazuurde dorpelstenen. Ook in deze gevel loopt het betonoverstek door. Doorlopend over de tweede en derde bouwlaag drie hoge smalle glas-in-lood vensters. Aan de benedenzijde van elk venster een gevelsteen in witte natuursteen met hierin afbeeldingen van Goltzius, Mercator en Puteanus. Het volume met de directie-ingang is iets smaller dan het postkantoorvolume. In de eerste bouwlaag aan de rechterzijgevel een uitbouw in een bouwlaag met plat dak met in de zijgevel twee ronde venstertjes. In de tweede bouwlaag vier kleine rechthoekige ventilatieopeningen en in de derde bouwlaag vier kleine venstertjes.
Rechts de aanbouw uit 1969. De linkerzijgevel van het postkantoorvolume is blind. Wel loopt het betonoverstek door naar het volume aan de Nassaustraat.
De gevel aan de Nassaustraat en de achtergevel volume Keulse Poort en het interieur worden niet besproken. Daar bevinden zich geen werken van Charles Vos. [1]

Werken van Charles Vos:

Boven de hoofdingang: het Nederlandse Wapen met twee leeuwen
Witte natuursteen
Op een plint staan twee rechtopstaande leeuwen die het Nederlandse wapen tussen hen in vasthouden. Onder het wapen staat de tekst:
JE MAINTIENDRAI

 

otpbm24b

Hoofdingang linkerzijde: Reliëf twee mannen met wapenschild.
Witte natuursteen
Twee mannen houden tussen hen het wapenschild van Limburg vast.
In het Limburgse provinciewapen zijn de wapens van de vier voornaamste vorstendommen opgenomen waarvan delen, tot de komst van de Fransen in 1794, behoorden tot de tegenwoordige provincie Limburg. Het wapen van Limburg is een afspiegeling van de staatkundige wordingsgeschiedenis van deze provincie
Linksboven in een veld staat een leeuw met dubbele staart. Het is ontleend aan het oude wapen van de landsheer van Valkenburg.
Rechtsboven staat in een veld een ongekroonde leeuw. De leeuw is ontleend aan het blazoen van het Huis Gulik.
Linksonder staan op een ondergrond drie horens. Dit gedeelte houdt verband met het wapen van Horn.
Rechtsonder staat in een veld een leeuw met dubbele staart. Dit is het oude wapen van het Hertogdom Gelre.
Over deze vier zogenaamde 'kwartieren' heen ligt een hartschild. Hierop staat in een zilveren veld een leeuw met een kroon en klauwen, afkomstig van het oude wapen van het hertogdom Limburg.
Vos heeft het wapen niet geheel volgens bovenstaande omschrijving gemaakt. Daarnaast ontbreken de kleuren.
Een van de twee mannen die het schild vasthoudt, is een landbouwer (links) die in zijn rechterhand een zeis heeft. De ander is een mijnwerker (rechts) met in zijn rechterhand een mijnlamp en in de andere hand een klophamer. Beiden zijn "en profil" ten voeten uit afgebeeld met hun gezicht "en face" resp. naar links en naar rechts.Onder hen is een banderole met de tekst: LIMBURG. Rechts in het midden komt een duif met een vredestak aangevlogen. Bovenaan een afbeelding van de Maaspoort met de daarachterliggende bewoning. Links bovenaan het eerste monogram van de PTT.

  

otpbm24c otpbm24d

Hoofdingang rechterzijde: Reliëf met twee geharnaste ridders
Witte natuursteen
Het ovale wapenschild van Venlo wordt door twee geharnaste ridders met sjerp van Oranje vastgehouden. Een arm van beide ridders rust uit op het wapen, in de hand houden ze een lans vast. Het wapen bestaat uit een deels staande afgebeelde leeuw met daaronder een anker. Naast de leeuw is een afgebroken dubbele staart. Onder hen is een banderole met de tekst Venlona. Links in het midden komt een duif met een vredestak aangevolgen. Bovenaan een afbeelding van de Keulsche poort met de daarachterliggende bewoning. Onderaan links De Geldersche poort. Rechts bovenaan de eerste afbeelding van een posthoorn.

  

otpbm24f otpbm24e

Monogrammen PTT
Witte natuursteen
Naast de hoofdingang zijn links en rechts in de voorgevel versierde stenen geplaatst,  afwisselend met op een schild het monogram van de PTT en een posthoorn.

 

otpbm24h

Afbeeldingen Posthoorn
Witte natuursteen
Naast de hoofdingang zijn links en rechts in de voorgevel versierde stenen geplaatst afwisselend met op een schild het monogram van de PTT en een posthoorn.

otpbm24g

Reliëfs van Goltzius, Mercator en Puteanus.
Witte natuursteen 
 
Reliëf van Puteanus (links)
Witte natuursteen
Erycius Puteanus (Venlo, 4 november 1574 - Leuven, 17 september 1646) was een humanist uit Venlo. Hij verlatijnste zijn naam, zijn oorspronkelijke naam was Henrick van den Putte.
Na een schooltijd in Dordrecht en het Driekoningencollege in Keulen ging hij studeren in Leuven. Hij werd daar een leerling van Justus Lipsius. Hij studeerde vervolgens af in de rechten in 1595 en ging daarna naar Milaan, waar hij als hoogleraar Latijn lesgaf van 1600 tot 1606. Daarna gaf hij als opvolger van de overleden Lipsius zelf als hoogleraar vanaf 1606 tot aan zijn dood in 1646 les aan de Universiteit van Leuven en schreef zowel in het Latijn als Nederlands.
Hij werd door aartshertog Albrecht tot ereraadsman aangesteld en ontving daar een pensioen voor. Hij hield contact met zijn geboortestad Venlo en vertegenwoordigde deze in diplomatieke missies. [3]
Een reliëfbuste van Puteanus. Zijn blik is naar rechts gericht. Hij draagt een breed uitwaaiende haardos,en heeft een snor en een sik.
Links: van boven naar beneden het jaartal 1574, rechts: het jaartal 1646. Onderaan de tekst: ERYCIVS PVTEANVS.

otpbm24i

 

Reliëf van Michael Mercator (midden)
Witte natuursteen
Michael Mercator, leefde van 1491 tot 1539, was afkomstig uit Venlo, kwam in 1527 in Engeland en werd aldaar muziekinstrumentmaker van koning Hendrik VIII, die hem tot 'knight' verhief. Naar het schijnt was hij in het bijzonder orgelmaker. In het Brits Museum te Londen berusten de portretmedailles van hem en zijn vrouw Elisabeth uit 1539. In 1539 kwam hij terug in Venlo waar hij later overleed.
Een reliëfbuste van Mercator. Zijn gezicht is enigszins naar links gericht, zijn blik op de toeschouwer. Onder zijn hoed komen zijn lange haren uit.
Links: van boven naar beneden het jaartal 1491, rechts: het jaartal 1539. Onderaan de tekst: MICHÆL MERCATOR.

 

otpbm24j

 

Reliëfbuste van  Hubertus Goltzius (rechts)
Hubertus behoorde tot de derde generatie van de schildersfamilie Goltzius in Venlo. In het verleden is Hubertus vaak verward met de beter bekende Hendrick Goltzius (1558-1617), vooral werkzaam in Haarlem, die een achterneef van hem was. Hubertus werd waarschijnlijk op 30 oktober 1526 geboren in Venlo of Würzburg. Hij groeide op in Venlo en vertrok in 1544 naar de academie van Luik. Twee jaar later vestigde hij zich als schilder en kunsthandelaar in Antwerpen.  Hij is ook bekend vanwege zijn boeken over Romeinse munten. In 1560 vertrok hij naar Brugge waar hij op 24 maart 1583 overleed.
Een reliëfbuste van Goltzius. Zijn gezicht is naar links gericht, zijn blik op de toeschouwer is. Hij draagt hoog sluitende kleding.
Links: van boven naar beneden het jaartal 1526, rechts: het jaartal 1583. Onderaan de tekst: HVBERTVS GOLTZIVS.

otpbm24k

 

3217l

Vos' assistent Jan Balendong aan het werk (foto Het Zuiden)
 
Madurodam:
In Madurodam bevindt zich een miniatuur van het postkantoor. [2]

otpbm24l

otpbm24n otpbm24m

 

 

 


[1] Monumenten.venlo.nl , maart 2009
[2] Dagblad de Limburger, 6 maart 2000 blz 18 edities Venray, Venlo, Roermond en Weert
[3] Wikipedia, juni 2008

 

 

Read 2502 times Last modified on donderdag, 18 april 2019 08:06