www.charlesvos.nl

zaterdag, 17 september 2016 07:54

Oorlogsmonument (nabij de kleine St. Janskerk, Hoensbroek)

OORLOGSMONUMENT (NABIJ DE KLEINE ST. JANSKERK, HOENSBROEK)
Adres: nabij kleine St. Janskerk, Markt, 6431 LK Hoensbroek (Heerlen)
 
Oorlogsmonument
Zandsteen. Geplaatst op 3 mei 1953
Het oorlogsmonument in Hoensbroek (gemeente Heerlen) is een uit Franse peronsteen vervaardigd beeld van een biddende vrouwenfiguur met aan haar voeten een jongetje. Het beeld is geplaatst op een voetstuk van kolenzandsteen met een bakstenen kern. In het voetstuk is een plaquette van witte natuursteen ingemetseld. Het beeld is 220 cm hoog en 70 cm breed. Het voetstuk is 150 cm hoog en 70 cm breed. De tekst op de plaquette luidt:

'1940 - 1945
DANK AAN HEN
DIE VIELEN VOOR
HET VADERLAND'.

Het beeld symboliseert het onvolledige gezin. De weduwe van een gevallen strijder bidt met opgeheven hoofd en gevouwen handen tot God om haar kinderen bij te staan, opdat het zware offer niet tevergeefs gebracht zal zijn. Aan de voet van deze figuur strooit een geknield kind bloemen op een graf om de gedachtenis aan de dierbaren levend te houden.
Over deze voorstelling heeft beeldhouwer Charles Vos het volgende gezegd: 'Laat ons vooral hulde brengen aan de vrouwen, en aan de moeders in het bijzonder. Zij hebben zich het moedigst door de moeilijke jaren heen geslagen. Zij hebben het meest te lijden gehad, zowel materieel als geestelijk. Een lichamelijke wonde kan genezen... maar een gewond moederhart is ongeneeslijk. En vele moederharten zijn gewond! De vrouwen zijn het die de zwaarste slagen hebben opgevangen en de kaarsvlam van het in memoriam steeds brandende zullen houden.'
Het oorlogsmonument is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de strijd in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen zijn omgekomen. [1]
Een aantal oorlogsslachtoffers worden hieronder vermeld: [2]
Stephanus Stienstra, Mijnwerker, Lid verzet, overleden 23-01-1945 in Nijmegen, 24 jaar
Hendrikus Stienstra, Korp. Bew. Troepen Mijnstreek Gew. Limburg, overleden in Heerlen, 23-11-1944, 27 jaar
Hendricus J.M. Beijers, Student, overleden in Heerlen, 23-11-1944, 27 jaar
Heinrich Thomas Janssen, Soldaat 1-ll-13 R.I., overleden in München-Gladbach, 11-04-1945, 32 jaar
Wilhelmus J.T. Leblanc, Lid N.B.S., overleden in Sittard, 10-04-1945, 29 jaar
Servatius H. Toussaint, Afgestudeerd mijnscholier, Lid verzet, gefusilleerd in Maastricht, 02-05-1943, 28 jaar.
Het monument werd op 3 mei 1953 onthuld door twee dochtertjes van slachtoffers van de oorlog, in aanwezigheid van veel militaire, geestelijke en wereldlijke autoriteiten. Op 4 mei bij de jaarlijkse dodenherdenking trekt men in stille optocht naar het monument en
wordt er door de burgemeester een krans gelegd.[3]
De organisatie van Dodenherdenking Hoensbroek is in handen van de vier stichtingen Buurtgericht Werken in Hoensbroek (Nieuw Lotbroek, Centrum de Dem, Maria Gewanden en Mariarade). Scouting St. Christoffel, het Breuker Mannenkoor en Fanfare St. Hubertus verlenen hun medewerking aan de plechtigheid. De herdenking start met een stille tocht van het Gemeenschapshuis Mariarade naar het monument alwaar de plechtige herdenking plaats vindt.
Om 19.45 uur opent het Breuker Mannenkoor de plechtigheid met enkele korte bijdragen. Om 20.00 uur is er 2 minuten stilte terwijl de klokken van de Kleine Kerk van Sint Jan zullen luiden gevolgd door de Last Post. Vervolgens leggen de genodigden de kransen en bloemstukken neer. Daarna kunnen ook de burgers hun bloemstukken aan de voet van het standbeeld neerleggen. Na een overdenking door de Pastoor en een korte toespraak door het gemeentebestuur worden ter afsluiting het Wilhelmus en het Limburgs Volkslied gezongen onder leiding van de leden van het Breuker Mannenkoor.
Na afloop staat er voor alle bezoekers een kopje koffie klaar in Amicitia. Hier is iedereen van harte welkom. [4]

otpbm16aotpbm16b otpbm16c

[1]www.heerlen-in-beeld.nl, april 2008; www.4en5mei.nl, april 2008 en Grothues B., Openbaar kunstbezit in Hoensbroek (3) :Het oorlogsmonument van Charles Vos in Oos gebrook, heemkundevereniging Hoensbroek, jaargang 4 nummer 2 (juli 2011), blz. 22-24
[3] Krüll Jos, Oorlogsmonumenten in Heerlen en Hoensbroek, in het Land van Herle afl 03/04 1994 blz 117-118
[4] De tekst over de plechtigheid is ontleend aan: https://heerlen.nieuws.nl/nieuws/9980/dodenherdenking-in-hoensbroek/


Read 1289 times Last modified on donderdag, 18 april 2019 11:59