www.charlesvos.nl

donderdag, 28 oktober 2010 00:00

Grafmonument De Rooy (begraafplaats, Venlo)

GRAFMONUMENT C.A.M. DE ROOY (BEGRAAFPLAATS VENLO)
Adres: R.K. Begraafplaats, Tegelseweg, Venlo
Cees de Rooy werd geboren op 19 juni 1886 te Bergen op Zoom. Op 24-jarige leeftijd werd hij tot eerste dirigent van de Koninklijke Zangvereniging Venlona te Venlo. Hij volgde Van Geyr op zowel als dirigent van het koor als organist van de Martinuskerk. Hoewel afkomstig uit Brabant ontwikkelde hij zich in Limburg tot een muzikale duizendpoot.
Na zijn komst maakte Venlona een enorme bloeiperiode door. Hij was overigens niet allen actief voor Venlona. Zo richtte hij in 1918 het "Limburgsch Zangerstournooi"op, werd in 1921 dirigent van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en aanvaardde vervolgens ook nog eens de muzikale leiding over het mannenkoor Mijn Laura en vereniging.
In 1934 werd hij directeur van de gemeentelijke muziekschool in Eindhoven en werd dirigent van het Eindhovens Philharmonisch Orkest.
Hij was ook mede-oprichter en voorzitter van de Nederlandse RK Organisten en Directeurenvereniging.
Op 4 juni 1939 zou het laatste seizoensconcert worden gegeven. Hij schreef in het Venlona Nieuws dat hij zich verheugde op het naderende concert. Het is er niet meer van gekomen. Op 1 juni 1939 stierf hij in het Venlose ziekenhuis.
De begrafenis werd een grote gebeurtenis. Venlona begeleidde Cees de Rooy vanuit het ziekenhuis langs de Venlonazaal naar de Martinuskerk en vandaar naar de begraafplaats.
Bij zijn overlijden werd uit genoemde koren en muziekinstelling een comité,  onder voorzitterschap van burgemeester van Venlo Berger,  gevormd dat actie voerde onder de vrienden van De Rooy om te komen tot de oprichting van een grafmonument. [1] Vos maakte het ontwerp dat in de werkplaats van de firma Goossens te Venlo werd uitgevoerd. [1a]
Op 2 juni 1941 vond de plechtige onthulling plaats van het grafmonument van musicus en componist C.A.M de Rooy. Burgemeester, Mr. B .Berger, verrichtte de onthullingplechtigheid, gevolgd door een toespraak van de voorzitter van het werkcomité, de heer Receveur. Hij dankte Charles Vos die het ontwerp voor het monument maakte dat door de firma Goossens werd vervaardigd. Ook Ir. Jules Kaiser werd bedankt voor zijn waardevolle en deskundige adviezen aan het werkcomité. Tenslotte werd het monument overgedragen aan de familie van de overledene.
De plechtigheid werd vervolgd met enkele liederen gezongen door Venlona en een gebed onder leiding van Deken Van Oppen.
De heer L. de Rooy, de zoon, sprak een dankwoord namens de familie. [2] 
Het bovenste gedeelte van de zerk is gemaakt in de vorm van een muziekinstrument waarin een bronzen plaquette is verwerkt.
Op de plaquette in reliëf  het hoofd van De Rooy en profile naar links weergegeven.
In het midden van de zerk de tekst:
C.A.M. DE ROOIJ
* 19 juni 1886
† 1 juni 1939
Onderaan de zerk staat een bronzen kruis.
Op de plint van de steen de tekst:
VAN ZIJNE VRIENDEN
Het monument geeft de grote karaktereigenschappen van de overledene als Christen en musicus weer. [3]
 
 
onthulling van het monument
 
orml28c orml28d
                                                                    Burgemeester Berger onthult monument                        C. Receveur legt een bloemenkrans
foto: Venlona
 
 
 
orml28l
 
 
orml28m
 
[1] Het Vaderland, 2 mei 1940; Timmermans, Een eeuw muziek 1900-2000 Koninklijke Zangvereniging Venlona, Venlo 2000 blz 65 en 93/94; Limburger Koerier 6 mei 1941
[1a] Limburgsch Dagblad 7 mei 1941, De Tijd 6 mei 1941
[2] Het Limburgsch Dagblad, 7 mei 1941 en 3 juni 1941
[3] Het Vaderland, 2 mei 1940
Read 2145 times Last modified on woensdag, 15 mei 2019 08:34