www.charlesvos.nl

maandag, 20 september 2010 12:57

Borstbeeld P. Debije (voormalige Gemeentelijke HBS)

BORSTBEELD P. DEBIJE (voormalige Gemeentelijke HBS)
Gemeentelijke  H.B.S. Maastricht
Adres: Helmstraat 3, Maastricht; leter verhuisd naar Eenhoornsingel 100, 6216 CW Maastricht
Huidige locatie: onbekend
In 1939 werd het 75-jarig bestaan van de H.B.S. gevierd. Het officiële gedeelte bestond uit een feestelijke herdenkingsbijeenkomst in de Redoute, gevolgd door een receptie. Er verscheen een gedenkboek.
Het comité van oud-leerlingen bereikte het bericht dat prof. Debije in verband met de internationale toestand niet aanwezig kon zijn om de onthulling van zijn bronzen borstbeeld in de hal van de H.B.S. bij te wonen.
De onthulling werd uitgesteld tot november.[1]
Op 9 november 1939 werd in het stadhuis van Maastricht het bronzen beeld van Debije onthuld in aanwezigheid van Burgemeester en Wethouders van Maastricht, de voorzitter en de leden van het huldigingscomité en prof. Debije met zijn moeder.
Schaepkens van Riemst, als voorzitter van het huldigingscomité, sprak een feestrede uit. Hij ving aan met de zin "een volk, dat zijn grote mannen eert, eert zichzelf". Hij bedankte vervolgens allen die hun medewerking aan de tot stand komen van het beeld hadden verleend, met een speciaal woord van dank aan de maker Charles Vos. Daarna schetste hij de levensloop van Debije. Na de toespraak droeg hij het beeld over aan de burgemeester.
Nadat de burgemeester had gesproken en prof Debije dankwoorden tot allen had gericht, begaven allen zich naar de Gemeentelijke H.B.S., waar in aanwezigheid van alle leerlingen, een tweede borstbeeld, dat in de H.B.S. geplaatst zal worden, werd overgedragen.[2]
Bij deze gelegenheid sprak hij op de speelplaats de verzamelde leerlingen in onvervalst Maastrichts toe en hiels 's avonds voor genodigden een lezing in de Dominikanerkerk over het meten van afstanden in moleculen. [3]

Een tweede exemplaar is in de Stadhuis te Maastricht (apart artikel)


[1] Smeets, de Gem. H.B.S. gedurende de jaren 1939-1960 in Van Atheneum tot Lyceum, Maastricht 1964, blz. 153-155
[2] Prof Debije gehuldigd. Onthulling van borstbeeld voor de gemeente Maastricht, Het Vaderland, staats- en letterkundig nieuwsblad, 9 november 1939 (avondeditie)
[3] Smeets, de Gem. H.B.S. gedurende de jaren 1939-1960 in Van Atheneum tot Lyceum, Maastricht 1964, blz. 153-155
Read 1854 times Last modified on woensdag, 17 april 2019 11:12