www.charlesvos.nl

woensdag, 29 juli 2009 00:00

Ursulinen met kinderen (voormalige Ursulinenschool)

URSULINEN MET KINDEREN (voormalige Ursulinenschool)
Adres: School, Capucijnenstraat 118, Maastricht
Beeldengroepen van Ursulinen met kinderen [1]
Beide zijreliëfs; Franse kalksteen; beide reliëfs afm. 150 x130 cm.
Reliëf boven de ingang.

ospm10a

Architect A. Boosten maakte in 1934 het ontwerp voor de nieuw te bouwen kweekschool van de Ursulinen van de Romeinse Unie. In 1980 werd de Montessorischool in het gebouw gevestigd.
Beide zijreliëfs, die zich bevinden aan weerszijden van de hoofdingang, beelden het begeleiden van schoolkinde­ren door de Zusters Ursulinen uit.
LINKERRELIËF:
Links staat, en face, een Ursuline met voor haar beide dochters van Charles Vos, Jeanne en Fien. De tienjarige Jeanne staat links op een verhoging, gekleed in een blouse met stropdas en een overgooier. Zij heeft kort krullend haar. Haar blik is naar links gericht. In haar rechterhand (langs haar lichaam) heeft ze een boek dat zij aan de bovenkant vastpakt met haar andere hand. De non achter haar legt haar rechterhand op Jeanne's schouder.
Haar zus, Fien van twaalf jaar, staat rechts van haar. Zij draagt eveneens een blouse met stropdas en een overgooier. Fien heeft een pagekapsel. Haar hoofd is naar links gericht. Op borsthoogte houdt ze met haar linkerhand een boek tegen haar lichaam aan. Ook op haar schouder rust de hand van de non.
Aan de rechterzijde is een non en met een onbekend meisje, in dezelfde pose als Jeanne en Fien. Zij houdt een opengeslagen boek op haar opengevouwen handen vast. Zij kijkt naar de naast haar staande non, die met haar linkerhand naar het boek wijst, terwijl zij haar andere hand omhoog geheven houdt.
 
RECHTERRELIËF:
Nog een afbeelding van de dochters van Charles Vos. Rechts staat een non die naar de voor haar staande Fien (deels verscholen achter haar zus) kijkt. De blik van Fien is op de Ursuline gericht. Samen houden ze een opengeslagen boek vast. Jeanne, voor haar zus staande, kijkt de toeschouwer aan. Op haar open linkerhand ligt een boek. Aan de linkerzijde staat een non, die met beide handen een voor haar staande onbekende jonge vrouw begeleidt, en met haar rechterhand iets aanwijst in Jeanne's boek.

ospm10c ospm10d

  
Boven de ingangsdeur is nog een derde reliëf aangebracht.
Tegen de achterwand staat Sint Angela de Merici (de stichteres van de orde van de Ursulinen). Met haar rechterhand houdt ze zich aan de zijwand vast en in haar linkerhand houdt zij de openvallende mantel vast. Geknield voor haar zitten twee zusters in ordekledij met omlaag gerichte blik. De rechter non (voor de toeschouwer) heeft met haar linkerarm een schaap omklemd; bij de andere non staat een klein figuur dat zij bij de schouder vast heeft. 
Links naast de afbeelding: een tak bladeren met een pijl
Rechts naast de afbeelding: een kroon en een lelie

ospm10b

 

Ontwerp:
In het Van Hornemuseum te Weert is een ontwerp van Sint Angela de Merici aanwezig.
Het ontwerp is bovenaan voorzien van een onleesbare tekst (Angela de Merici?). Tussen ontwerp en definitieve versie zijn nogal wat verschillen o.a. de linkerarm van Angela de Merici, de gezichten van de twee geknielde zusters en de twee kinderen onderaan (geen schaap).

4201otpmj01a

 


[1] Dit artikel (met uitzondering van de tekst onder het kopje "ontwerp" is gebaseerd op:Graatsma, Paulussen, Charles Vos, straat-beelden, Maastricht 1988; de maten zijn overgenomen uit genoemde publicatie.

Read 1926 times Last modified on woensdag, 17 april 2019 08:35