www.charlesvos.nl

woensdag, 29 juli 2009 00:00

Burgemeester Van Oppen (Waldeckpark)

BURGEMEESTER VAN OPPEN (Waldeckpark)
Adres: Waldeckpark, Maastricht
Portretbuste Van Oppen
Plaquette brons; gemerkt CHV. Bronsgieter/ A.Prowaseek, Leiden; afm. 54 x 64 cm. *1
Onder de plaquette een rood stenen reliëf (44 X 90 cm). *1
Het Huldigingscomité Burgemeester Van Oppen wilde hulde brengen aan de burgervader bij zijn 25-jarig ambtjubileum. Zij liet door docenten (o.a. Charles Vos) en studenten van de Middelbare Kunstnijverheidsschool te Maastricht een herdenkingsbank ontwerpen, die op 15 september 1935 geplaatst werd. *1
De bank heeft een totale lengte van 12m en bestaat uit vier roodstenen zitbanken (met elk vier zitplaatsen) die gescheiden worden door een bakstenen muurtje. Aan de voorkant van het middelste muurtje bevindt zich een rechthoekige steen met tekst.
*1910- 1935*
de  BURGERS van
MAASTRICHT aan
BURGEMEESTER
VAN OPPEN
14 SEPT. 1935
Boven dit muurtje op de achterwand een verhoging een plaquette met de portretbuste van de burgemeester met daaronder een rood stenen reliëf. De burgemeester is "en profil" naar rechts gewend afgebeeld. Op het reliëf staat in het midden de Stadengel geflankeerd door een wapensteen met de vijfpuntige stadsster (links) en de wapensteen van de familie Van Oppen (rechts). *1
 

 

ospm12a

 

  ospm12c

 

ospm12d

 
De huldiging op zaterdag 14 september 1935 van mr. L. van Oppen, die zijn zilveren ambtsjubileum als burgemeester van Maastricht vierde, werd ingezet met een plechtige Hoogmis in de St. Servatiuskerk.
Om 11.00uur vond een plechtige openbare raadszitting plaats. Wethouder J. Schaepkens van Riempst sprak de huldigingsrede uit. Hij bood de burgemeester een van hem geschilderd portret aan. Daarna huldigde het jongste raadslid, mr. P. Janssen, de burgemeester nog eens met de overhandiging van boeket bloemen  in de stadskleuren. Hierna sprak de commissaris der Koningin In Limburg, baron mr. Van Hövell tot Westerflier de jubilaris nog toe, waarbij hij ook hulde bracht aan mevrouw Oppen. Een druk bezochte receptie sloot hierop aan.
's Middags trokken 5000 schoolkinderen in defilé langs het stadhuis waar de burgemeester, het huldigingscomité en de genodigden stonden opgesteld. Onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie trok de stoet naar het Waldeckplantsoen.
Dr. Jaspar, de voorzitter van het huldigingscomité, sprak de burgemeester toe. Baron Van Hövel tot Westerflier onthulde de monumentale bank met centraal de bronzen plaquette van de hand van Charles Vos. Tot slot sprak de heer Van Oppen een dankwoord uit. [1]

Op 10 februari 2011 werd door een oplettende fietser ontdekt dat de bronzen plaquette van burgemeester Van Oppen was verdwenen. Onderzoek door de Gemeente wees uit dat de plaquette was gestolen, waarna aangifte volgde. [2]

In het najaar van 2012 werd een replica geplaatst.

 ospm12e ospm12f

  replica

                                                                                                                  

3109z1

onthulling van het monument (foto RHCL)


[1] Limburger Koerier 10 juli 1935; De Tijd 16 september 1935, Algemeen Handelsblad 16 september 1935
[2] Dagblad De Limburger van 10 en 12 februari 2011
 
*1 Graatsma, Paulussen, Charles Vos, straat-beelden, Maastricht 1988

 

Read 2234 times Last modified on woensdag, 17 april 2019 08:39