www.charlesvos.nl

woensdag, 29 juli 2009 00:00

Oorlogsramp 1941 (Gildenweg)

OORLOGSRAMP 1941 (Gildenweg)
Adres: Gildenweg 2, Maastricht
Zes Gedenktegels.
Zes tegelreliëfs gebakken klei en in verschillende kleu­ren geglazuurd; alle van dezelfde afmeting: 100 x 55 cm. *1
In de Tweede Wereldoorlog werd Maastricht op 27 november 1941 getroffen door Engelse bommen. Rond 20.00u werd er luchtalarm gegeven. De zoeklichten van de Duitsers speurden naar Engelse vliegtuigen, die Duitsland gingen bombarderen.
Delen van de wijk Blauwdorp werden zwaar getroffen. Na de oorlog startte het herstel van de schade.
De bouwvereniging Beter Wonen liet zes reliëftegels aanbrengen aan het pand op de Gildenweg nummer 2. Enerzijds ter herinnering aan het bombardement maar anderzijds ook om het herstel in 1946 voor het nageslacht vast te leggen. *1
De drie op beide hoekvlakken onder elkaar geplaatste reliëfs beelden het thema "Oorlog is de ramp, vrede is het heil der volkeren" uit. *1
De tegels bovenaan geven de verwoesting weer.*1
De tegels in het midden besteden aandacht aan rouw voor de slachtoffers. *1
De tegels onderaan beelden het herstel en daarbij behorende vreugde uit. *1

ospm15a

 

Links bovenaan:
Twee bommenwerpers, waarvan een de wolkenmassa in vliegt, hebben hun bommen op Blauwdorp laten vallen met verwoestende gevolgen. Alleen het huis aan de linkerzijde staat nog overeind, de rest is verwoest. *1
Rechts bovenaan:
In de lucht bevindt zich een gevleugelde, op wolken zwevende mannenfiguur. In zijn hand houdt hij als bliksemschichten uitziende vuurstralen die hij naar beneden werpt. De huizen op de grond zijn in rook opgegaan. Rechts boven de datum van de verwoesting: *1
17 NOV.
1941  

 ospm15c

Links in het midden:
Onderaan tegen puinhopen van een verwoest huis ligt een slachtoffer van het bombardement. Zijn houding komt overeen met pièta-voorstellingen die Vos vaker had vervaardigd.
In het middelste gedeelte zit een geknielde treurende vrouw die haar handen vertwijfeld voor haar hoofd houdt. Haar hoofd is gericht naar een deels verwoest huis boven haar. *1
Rechts in het midden:
Een vrouw zit op de grond. Op haar schoot ligt het lichaam van een overleden man. Zij houdt met haar rechterarm de overledene onder zijn oksel vast. Achter de vrouw staan twee wenende personen. De man (rechts) grijpt met een hand naar zijn hoofd, de ander richt hij tot vuist gebald omhoog. De vrouw (links) verheft haar handen ontdaan de lucht in en kijkt in de richting van de overleden man.
Rechts boven is een vernielde woning. Een vrouw met haar kind op de arm vlucht weg van het huis. *1

ospm15d ospm15e

 

Links onderaan:
De verwoeste huizen zijn hersteld door Beter Wonen (1946). Dit heugelijke feit wordt in deze tegel uitgebeeld. Bovenaan de tekst "BETER WONEN". Onder een stralende zon zijn twee nieuwgebouwde huizen te zien. Onderaan het jaartal "1946". *1
Rechts onderaan:
Onderaan zit een vrouw op een stoel met haar kind op zijn knieën voor haar. Moeder en kind kijken elkaar blij aan. Achter de vrouw staat een man en face afgebeeld, met zijn hoofd naar rechts afgewend en met zijn rechterhand in de zij. Samen vormen ze een gelukkig gezin dat de oorlog heeft overleefd en weer beschikt over een nieuwe woning.
Bovenaan zijn twee bouwvakkers aan het werk die een grote bijdrage geleverd hebben aan het herstel van de wijk. *1

 

ospm15f ospm15g

 

3111z1 3111z2

3111z3

onthullung van het monument (foto's RHCL)

 


*1 Graatsma, Paulussen, Charles Vos, straat-beelden, Maastricht 1988

Read 2529 times Last modified on woensdag, 17 april 2019 09:20