www.charlesvos.nl

woensdag, 29 juli 2009 06:15

Twee duelerende voetballers (voetbalveld VV Heer)

TWEE DUELERENDE VOETBALLERS (voetbalveld VV Heer)
Adres: voetbalveld Heer (bij ingang), Laan in den Drink, Maastricht
Twee duellerende voetballers.
Witte chamoet (beeld) hoogte 94cm, breedte 72cm en diepte 42cm, baksteen (sokkel) hoogte 48cm, breedte 44,5cm en diepte 44cm.
Marmeren plaquette op de voorzijde van de sokkel met het opschrift:
HIER RUST DE AS VAN
BÉR AARTS
1915-2000
ERE-LID
R.K.S.V. HEER
De keeper vangt de bal van een koppende voetballer.
Sinds 1972 siert dit beeld de toegang tot het sportpark van voetbalclub Heer. De beeltenis stelt twee duellerende voetballers voor en is gemaakt door de beken­de Maastrichtse beeldhouder pro­fessor Charles Vos.
Dit beeld da­teert van 1943-1944 en werd ver­vaardigd uit chamoet en is gebakken in de ovens van de Sphinx. Na vol­tooiing schonk de beeldhouder het aan MVV.
Het verenigingsleven had een moeilijk bestaan in de oor­logsjaren 1940-1945. Het bestuur van MVV nam daarom het initia­tief om in 1945 een voetbaltoernooi te organiseren voor de voetbal­clubs van Maastricht. Zij stelde het door Charles Vos geschonken beeld als hoofdprijs ter beschikking. Het toernooi werd gewonnen door F.C.M. die het beeld zodoende in bezit kreeg.  De vereniging werd begin jaren '50 van de twintigste eeuw op­geheven en toen werd het beeld geschon­ken aan de scheidende voorzitter dhr. Bèr Loontjes. Tot 1972 sierde het zijn huistuin.
In de tussenliggende tijd wist de voetbalclub uit Heer uit een diep dal te klauteren en daarmee groeide haar aanhang en sympathie onder de supporters, waaron­der ook Bèr Loontjes behoorde. Hij vond dan ook dat dit mooie beeld beter tot zijn recht zou komen bij deze club en de schenking was een logisch gevolg. Jeu van Geleen (toen voorzitter) en Harrie Walraven (vice-voorzitter) bezorgden dit beeld een ereplaats bij de ingang van het sportpark.
Bij gemeente Maastricht werd ondertussen verslag [1]gemaakt over het zoekgeraakte beeld door de afdeling kunst, cultuur en onder­wijs in document. [2]

ospm21a ospm21b

 


[1] onder nummer 00.080494. JG april 1994
[2] Ons weekblad, 16 mei 2007
Read 1981 times Last modified on woensdag, 17 april 2019 09:27