www.charlesvos.nl

maandag, 25 januari 2010 00:00

Heilig Hart

HEILIG HART
Locatie: onbekend (inzending voor een tentoonstelling van het St. Bernulphusgilde in Nijmegen in mei 1922)
Heilig Hartbeeld, 1922
Het St. Bernulphusgilde werd door kapelaan G. van Heukelom in 1869 opgericht met als doel de bevordering van de kerkelijke kunst naar middeleeuws model. Naast priesters mochten ook kerkelijke kunstenaars lid van het gilde worden. In de aanvangsjaren waren de meeste leden afkomstig uit het Bisdom Utrecht.
In het begin van de twintigste eeuw kende het gilde een dieptepunt.
In 1911 vond een nieuwe start plaats en vanaf 1918 breidde het gilde zich ook uit over de andere bisdommen.[1]
Het St. Bernulphusgilde publiceerde periodiek "Het Gildeboek", een tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde.
Het St. Bernulphusgilde wilde ter gelegenheid van de Katholiekendag in mei 1922 in Nijmegen een tentoonstelling organiseren.
In Het Gildeboek stond "Ware de tijd ter voorbereiding ruimer toegemeten geweest, en hadde men over een flinke kas kunnen beschikken, dan zou alles ervoor hebben gepleit deze eerste expositie te maken tot eene van de .Nederlandsche kerkelijke kunst in haar vollen omvang".[2]
Men besloot zich te beperken tot één onderwerp nl. de voorstelling van Christus in de moderne kunst in Nederland. De tentoonstelling was van geringe omvang maar Het Gildeboek vermeldde dat het toch een goed beeld gaf van de visie, die de verschillende kunstenaarsrichtingen op de Christusfiguur hadden. [3]
Charles Vos was met één beeld vertegenwoordigd. Het was het eerste Heilig Hartbeeld in zijn eerste jaar als zelfstandig gevestigd beeldhouwer. Kenmerkend voor Vos' inzending is de jeugdige maar verder nog betrekkelijk traditionele gotische uitstraling. De nadien voor hem zo typische zwier en beweeglijkheid ontbreken hier nog.[4]
Het Gildeboek was niet enthousiast over het beeld: "Ch. Vos trachtte de Christus wat pittiger uit te beelden, in de originele houding van zelf de H. Hostie uitreikend. Geheel geslaagd komt het ons niet voor, de lijnen zijn te slap en de Christuskop weinig aristocratisch". [5]

ormlk16a

 


[1] Pouls, Ware schoonheid of louter praal; de bisschoppelijke bouwcommissie en de kerkelijke kunst van Limburg in de twintigste eeuw, Stichting Historische Reeks Maastricht deel 6, Maastricht 2001 blz 52-53
[2] Haslinghuis en Thunissen, de tentoonstelling te Nijmegen, in Het Gildeboek V, afl. 3 (november 1922) blz. 81
[3] Zie voetnoot 2
[4] Nissen P., Monumenten van vroomheid; kruizen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg, Zwolle 2004 (onderdeel: Pouls: De Heilig-Hartbeelden van Charles Vos, poging tot vernieuwing)
[5] Haslinghuis en Thunissen, de tentoonstelling te Nijmegen, in Het Gildeboek V, afl. 3 (november 1922) blz. 91
Read 1672 times Last modified on donderdag, 16 mei 2019 08:07