www.charlesvos.nl

maandag, 07 juni 2010 00:00

Heilige Familie ( voormalig Klooster Broeders van Maastricht, Schiedam)

Heilige Familie
(voormalig) klooster van de Broeders van Maastricht in Schiedam [1]
Adres: Warande 155, 3116 CE Schiedam (het klooster is inmiddels afgebroken)
De Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (Congregatio Fratum Immaculatae Conceptionius Beatae Mariae Virginis F.I.C.) is in 1840 door Mgr. Rutten te Maastricht opgericht; en zijn beter bekend onder de naam de Broeders van Maastricht. De congregatie legde zich voornamelijk toe op het geven van Lager Onderwijs in de nieuwe volkswijken in steden zoals Maastricht, Amsterdam, Den Haag, Schiedam en Nijmegen.
Architect Alphons Boosten (1893-1951) kreeg in 1931 de opdracht van de broeders om een ontwerp te maken voor een klooster en een kapel te Schiedam. Het klooster zou aan 38 broeders plaats moeten bieden. Van de Carmelitessen kochten de broeders de grond. De aanneemsom bedroeg fl. 39.200 (ca € 18.000). De burgemeester van Schiedam ( de heer Stulemeijer) vroeg expliciet om Schiedamse bedrijven en werknemers te werk te stellen, hetgeen zoveel mogelijk gedaan werd. De uitvoering was in handen van Heijnsbroek & Leenders uit Schiedam. In die tijd was het gebruikelijk dat de architect ook voor de aankleding van de gebouwen (mede)verantwoordelijk was. In Schiedam werd Maria Delago (acht beelden en een kruiswegstatie voor de kapel) en Charles Vos (stenen reliëf boven de ingang van het klooster) benaderd.
Het klooster betrof een langgerekt gebouw met afschuinende zadeldaken en een kapel met een slank cilindrisch torentje aan de achterzijde. Het lange front is symmetrisch met een ingang onder een rondboog. Het is vergelijkbaar met het kloostergebouw van de Franciscanessen in Wijck-Maastricht.
Het klooster werd in gebruik genomen in augustus/september 1933 en in 1934 plechtig ingewijd door deken Schraag. Het klooster was toegewijd aan de Heilige Jozef.
In 1985 verlieten de broeders Schiedam. Het klooster is in april/mei 1990 gesloopt.
 
Heilige Familie
Hardstenen reliëf
Niet gesigneerd, niet gedateerd [1932-1933]
Een rechthoekig gevelreliëf, met aan de onderzijde een verbreding met een versiering van bloemmotieven, van de Heilige Familie.
Jozef is staand aan de linkerzijde van de compositie afgebeeld. Hij draagt een lang kleed met een kap en maakt een zegenend gebaar met zijn rechterhand. In zijn omhooggeheven linkerhand heeft hij timmermansgereedschap vast.
Maria is zittende afgebeeld en draagt een kleed met daarover een openvallende mantel. Voor haar heeft ze haar staande Zoon vast met haar rechterhand. Met de andere hand maakt ze een zegenend gebaar.
Het Kind kijkt recht voor uit en maakt een zegenend gebaar.
Alle drie hebben ze een nimbus.
 
Tijdens de sloop van het klooster was het reliëf nog aanwezig. De kans is groot dat het onder de slopershamer is gevallen en niet meer bestaat.

 

ormlk18a ormlk18b

Foto A & H Groeneweg

23318z.jpg

foto beeldbank Schiedam 50045

 


[1] De gegevens zijn afkomstig uit:
Schiphorst, Lidwien; A.J.N. Boosten 1893-1951, expressief vernieuwer van het katholieke bouwen, Rotterdam 2006, blz 170-171
www.ad.nl , Het doek valt voor de broederkapel (20 juli 2001) en broederkapel na jaren leegstand gesloopt (10 mei 2002)
Meershoek, Willem; Maria Delago (1902-1979) Beeldende kunst uit Italië in Maastricht in VMA-bulletin juni 2008 (blz 4 t/m 15) en mei 2010 (blz. 18 t/m 23)
Email 31 mei 2010 van de heer R.W. Poels van de Historische Vereniging Schiedam
Read 3307 times Last modified on woensdag, 01 februari 2023 10:53