www.charlesvos.nl

zondag, 19 juli 2009 00:00

Heilig Hart (naast parochiekerk, Hapert)

Heilig Hart (naast parochiekerk, Hapert)
Adres: Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel (Hapert); naast de pastorie van de R.K. parochiekerk
Heilig Hartbeeld
In de jaren dertig van de vorige eeuw was in toenemende mate belangstelling voor de devotie van het Heilige Hart. Zo ook in de parochie van St. Petrus Banden te Bladel. Twee parochianen, mejuffrouw Loos Ceelen en de weduwe Dirks- De Beijer, deden ieder een schenking van fl. 1.000 ( € 450).
Het kerkbestuur besloot in 1936 om aan Charles Vos de opdracht te verstrekken het Heilig Hartbeeld te ontwerpen. Dit beeld zou een plaats krijgen de oostzijde van de pastorie, het zogenaamde "kippenweitje". Aannemer Van Gils  uit Bladel maakte de fundering voor een bedrag van fl. 300 (€ 135).
In oktober 1936 werd het monument plechtig geïntroniseerd door pastoor Simkens. Jaarlijks werd op de feestdag van het H. Hart door de schoolkinderen een bloemenhulde gebracht. Aan dit gebruik kwam in 1965 een einde. [1]
Het beeld is geplaatst in een open kapelletje. Het kapelletje is opgetrokken in bakstenen met een houten dakconstructie dat met rode dakpannen is bedekt. In de kapel is een bakstenen muur tussen de zijkanten opgetrokken, eindigend in een drietal treden. De twee buitenste treden zijn op gelijke hoogte en zijn bedekt met een betonnen plaat waarop een bloemenbak geplaatst is. De middelste tree ligt zeven stenen hoger en is eveneens afgedekt met een betonnen plaat. Op deze trede is het beeld van het Heilig Hart op een console geplaatst. In de achterwand van de kapel is door terugvallende stenen een nis (aan de bovenzijde een halve cirkel) gecreëerd voor de plaatsen van het beeld.
Christus, met baard en half lang haar, staat frontaal ten voeten uit afgebeeld. Zijn rechtervoet is over de rand van de console geplaatst. Hij draagt een lang kleed met daaroverheen een open vallende, plooiende mantel met een sluiting ter hoogte van de hals. Met zijn open rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Zijn linkerhand ligt op zijn Heilige Hart. Zijn hoofd is licht naar beneden gericht.

ormlk03a

foto: parochie

[1] www.hapert.biz,  april 2008 en Memoriale par. 1936

Read 2106 times Last modified on woensdag, 15 mei 2019 08:55