www.charlesvos.nl

maandag, 22 juni 2009 00:00

Antonius van Padua (Nazareth-Maastricht)

Kerk:     Antonius van Padua (afgebroken)

Adres:             Kasteel Monfortstraat, 6222 TM Maastricht
Architect:        Groenendaal, Van
Kunstenaars:   Goffin, Jerome
                         Rats, Reinald
                         Vosse, K van de
                         Vos, Charles

De kerk is in december 2007 gesloten en in 2010 afgebroken op de toren en doopkapel na.

Werken van Charles Vos:

Heilig Hart 
Dit beeld is oorspronkelijk afkomstig uit de gesloopte kerk van de "broun paoters" aan de Tongersestraat in Maastricht. [1]
Op een console staat een Heilig Hartbeeld. Het hoofd, met baard en lange haren, is iets naar rechts gedraaid. Christus draagt een kleed tot op de voeten. Met zijn handen trekt hij, ter hoogte van het hart, zijn kleed uiteen om zijn Heilig Hart te tonen. Over het kleed draagt hij een rode mantel die zijn bovenlichaam deels vrij laat om zijn Heilig Hart te tonen.
Na de sluiting van de Antonius van Paduakerk is het beeld in 2009 overgedragen aan het Museum Jacob van Horne te Weert.

kr20a

Antonius van Padua 
Dit beeld is oorspronkelijk afkomstig uit de gesloopte kerk van de "broun paoters"aan de Tongersestraat in Maastricht. [2]
Het beeld van de H.Antonius is levensgroot. Hij staat op een console en draagt een geplooide monikkenpij tot op de voeten. Zijn hoofd is naar links gedraaid en kijkt het kindje Jezus aan. In zijn gespreide rechterarm/hand heeft hij een lelie. Ter hoogte van zijn middel aan de linkerkant draagt hij een rozenkrans. Het kindje Jezus houdt hij geklemd in zijn linkerarm en ondersteunt het kind met zijn linkerhand. Het kind houdt zijn armpjes gespreid.
Na sluiting van de kerk is dit beeld naar OLV van Lourduskerk te Maastricht gegaan.

kr20b

Beeldengroep
In de  dagkapel stond een kunstwerk, bestaande uit enige heiligenbeelden. Dit was afkomstig uit de voormalige noodkerk van de parochie. [3]
 
 
Jozef met Kind
Reliëf, gips bruin gepatineerd, niet gesigneerd, niet gedateerd *1
Hoogte 83 cm.; breedte 35 cm.; diepte 15 cm. Het betreft een voorstudie. *1
St. Jozef, staande ten voeten uit afgebeeld, draagt in zijn linkerhand een winkelhaak, zijn attribuut als timmerman. Het Christuskind staat rechts naast hem, zijn rechterarm zegenend omhoog gehouden. Vergelijken we deze voorstudie met de ontwerptekening dan zien we dat de staf met bloembekroning in de tekening vervangen is door een winkelhaak en dat Jezus niet meer opkijkt naar zijn vader maar naar de beschouwer (die onder het hoog opgehangen beeld staat). Dit beeld is het ontwerp voor het reliëf in de St Martinuskerk te Maastricht-Wijck. *1
Na sluiting van de kerk is het beeld naar de kerk van St. Johannes de Doper in Limmel (Maastricht) overgebracht.

kr20c1 

Franciscus van Assisi
Gips, bruin gepatineerd; niet gesigneerd, niet gedateerd [circa 1930] *1
Hoogte 87 cm.; breedte 31 cm.; diepte 21 cm. *1
St. Franciscus is staande ten voeten uit met naar voren gebogen hoofd afgebeeld in ordenspij. In zijn linkerhand houdt hij een kruis, terwijl zijn rechterarm en -hand, met de twee omhoog geheven vingers, een zegenend gebaar uitdrukt. Evenals zijn beide handen tonen zijn voeten - ter weerszijden waarvan zich twee bloemen bevinden - de stigmata. Het beeld toont Franciscus als boetedoener, een thema dat in de 17de eeuw ingang vond en tot in deze eeuw de meest gangbare uitbeelding van de heilige vormt. *1
Na de sluiting van de Antonius van Paduakerk is het beeld in 2009 overgedragen aan het Museum Jacob van Horne te Weert.

 2220 kr20d1

foto: familie Peters Smeets

Maria "Onbevlekt Ontvangen"
Gips, bruin gepatineerd; niet gedateerd [circa 1930] *1
Hoogte 77 cm., breedte 34 cm., diepte 16 cm. *1
Maria, gehuld in een sierlijk om haar heen gedrapeerde mantel is staande ten voeten uit afgebeeld. Onder haar voeten bevinden zich een maansikkel en een slang met een appel in de bek, die door Maria wordt vertrapt, als symbool van de overwinning van het kwaad door het goede. Maria houdt haar linkerhand, waarin zij een rand van haar mantel vasthoudt op haar borst, terwijl zij haar rechterarm met de opengehouden hand naar beneden uitstrekt.
Het betreft hier het ontwerp voor het lindehouten beeld van het Bernardinuscollege te Heerlen. *1
Na de sluiting van de Antonius van Paduakerk is het beeld in 2009 overgedragen aan het Museum Jacob van Horne te Weert.
 
2220kr20e

Heilig Hart
Een gipsen model van het H. Hartbeeld dat oorspronkelijk in het Ignatiushuis te Amsterdam stond opgesteld, is in bezit van Antonius van Paduakerk te Nazareth Maastricht. Het is jaren in bruikleen gegeven aan de H. Monulphus en H. Gondulphuskerk te De Heeg Maastricht.
Na de sluiting van de Antonius van Paduakerk is het beeld in 2009 overgedragen aan het Museum Jacob van Horne te Weert.


[1] Nilsen Kan er uit Nazareth iets goeds komen ,Maastricht 1978.  Mevr Isabel Paulussen (gesprek 22 november 2008) geeft aan dat dit beeld geen werk van Charles Vos is.
[2] Nilsen Kan er uit Nazareth iets goeds komen ,Maastricht 1978;  beeld is het najaar van 2008 overgedragen aan de kerk van OLV van Lourdus Te Maastricht (mededeling van mevr Isabel Paulissen (gesprek 22 november 2008)
[3] Nilsen Kan er uit Nazareth iets goeds komen ,Maastricht 1978; volgens vervangend pastoor Backus (gesprek 22 juli 2008) is deze beeldengroep niet aanwezig in de kerk.
 
*1 Paulussen  Charles Vos 1888-1954, tentoonstelling 13-11-1994 tot en met 29-01-1995, Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Weert 1994
Read 3080 times Last modified on zondag, 19 augustus 2018 07:12