www.charlesvos.nl

woensdag, 24 juni 2009 00:00

Johan Evangelist (Elsendorp)

Kerk:     Johan Evangelist

Adres:               Sint Christoffelplein 1, 5424 TH Elsendorp
Architect:       
Kunstenaars:    Vos, Charles

Omstreeks 1900 werden de gronden van het tegenwoordige Elsendorp ontgonnen en ingedeeld bij enkel zeer grote ontginningsbedrijven. Hierop werden een aantal arbeiderswoningen gebouwd en de katholieke bewoners hiervan gingen in Handel ter kerke.
Enkele van deze ontginningsbedrijven werden in de loop der jaren gedeeltelijk verkaveld en er werden gezinsbedrijven op gesticht, waarop zich over het algemeen kinderrijke gezinnen vestigden. Hierdoor werd de behoefte aan een meer in de nabijheid gelegen kerkgebouw groter en op 29 november 1926 werd besloten om in de Gemertse peel een nieuwe parochie te stichten, onder de hoede van Sint Jan Evangelist.
Pastoor Poell zag de bouw van het kerkje als een eerste aanzet tot de totstandkoming van een nieuw dorp in de Peel en omdat het postadres 'Gemert-de Peel' niet bruikbaar was voor een woonkern, stelde hij voor het nieuwe dorp 'van den Elsendorp' te noemen, naar de in 1925 overleden pater Gerlachus van den Elsen, die tijden zijn lange leven zoveel gedaan heeft voor het welzijn en de verheffing van de boerenstand, dat hem de bijnaam 'Boerenapostel' opleverde.
In de praktijk bleek 'Van den Elsendorp' toch te lang en het werd dan ook ingekort tot 'Elsendorp'.[1]


Werken van Charles Vos:

Gerardus Majella
Terracotta, op achterzijde gesigneerd Ch. Vos en gedateerd 1944.
Gerardus Majella werd op 23 april 1726 in Muro bij Napels als zoon van een eenvoudige kleermaker geboren. Zijn vader stierf toen Gerardus 12 jaar oud was, waarna de jongen werd uitbesteed bij een gildebroeder om het vak van kleermaker te leren. Tenslotte vond hij zijn bestemming en trad op 23-jarige leeftijd in als lekenbroeder bij de redemptoristen. Hij leidde een leven van versterving en zelfgekozen pijniging. Vooral in de laatste drie jaar van zijn leven bleek Gerardus over mystieke gaven te beschikken: regelmatig verkeerde hij in extase, werd op twee plaatsen tegelijk gezien, kon gedachten lezen, deed voorspellingen en verrichtte wonderen. In 1755 overleed hij. Al snel verspreidde zich een devotie tot deze volksheilige over Europa, mede door de wonderen, die op zijn voorspraak gebeurden. In 1875 werden al 77 wonderen vermeld. Na in 1893 zalig te zijn verklaard, werd hij op 8 december 1904 door paus Pius X heilig verklaard. Na de heiligverklaring nam de devotie voor Gerardus Majella een hoge vlucht. Vooral door toedoen van de redemptoristen werden ook in Nederland en België veel kerken aan hem gewijd. [2]
Op een console met achterzijde (versierd met bloemenmotief) is de heilige staande ten voeten uit afgebeeld, gekleed in ordepij met een rozenkrans om zijn middel. Hij houdt zijn beide handen zegenend omhoog, Aan zijn rechterzijde onder zijn arm staat een enigszins ineengedoken man die met zijn twee handen trompet speelt. Aan de andere zijde onder zijn arm staat eveneens een man die zich met zijn linkerhand de mantel van de heilige vastpakt. Zijn blik is smekend naar boven gericht. Onderaan de tekst H.GERARDUS B.V.O.

 

kr39a  kr39b

 

kr39c

foto's parochie Johan Evangelist

 


[1] www.elsendorp-online.nl
[2]  Wikipedia, juli 2008
Read 2378 times Last modified on vrijdag, 24 augustus 2018 10:41
More in this category: « Koenraad (Eindhoven) St. Stanislas »