www.charlesvos.nl

maandag, 22 juni 2009 00:00

H Familiekerk (Brunssum)

Kerk:     H.Familiekerk

Adres:             Akerstraat 99b, 6445 CN Brunssum (Langeberg)
Architect:        Boosten, Alphons
Kunstenaars:   Nicolas, Joep
                        Vos, Charles

De H. Familiekerk werd op 16 juni 2013 aan de eredienst onttrokken. In een stoet werden de kunstschatten van de kerk overgebracht naar de kerk van Vincentius A Paolo (adres: Prins Hendriklaan 380, Brunssum).[1]

Werken van Charles Vos: [1a]

Heilige Familie
eikenhouten beeld, 1952
Afm.: hoogte 85cm, breedte 60cm en diepte 28cm (ongeveer), 100kg

Op 16 december 1948 werd pastoor Rouwet geïnstalleerd in Langeberg. Hij ontving van de parochianen een enveloppe met een geldbedrag. Hij wilde het besteden aan de aankoop van een eikenhouten beeld van de Heilige Familie. Enkele parochianen gaven nog een extra gift. Vos kreeg de opdracht het beeld maken. De pastoor wilde dat elk gezin een foto van het beeld zou ontvangen.[1b] Het beeld stond tot de inzegening van de nieuwe kerk in 1952 in de noodkerk [1c]

Maria zit op een zetel, met haar voeten op een verhoging. Tegen de buitenkant van de zetel onderaan staat een vaas met bloemen. Het kindje Jezus staat ten voeten uit, met gespreide armen, op de bovenbenen van Maria. Maria's linkerarm is om het kind geslagen ter hoogte van zijn middel. In haar rechterhand rust de rechterhand van het kind. Maria kijkt schuin links naar beneden naar haar kind.
Jozef is staande, naast de zetel, afgebeeld met zijn linkerbeen naar voren. In zijn linkerhand heeft hij de gekromde wandelstok, die naast hem op de grond rust, vast. In zijn rechterhand rust de linkerhand van zijn zoon.

kr16a

Barbara
Houten beeld, 1952
Afm.: hoogte 110cm, breedte 40cm en diepte 30cm (ongeveer)
Barbara († 206?) is een christelijke heilige. Zij zou gewoond hebben in Nicomedië in Klein-Azië. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in een toren om haar te vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand dongen. Ook liet hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken van de openbare baden. Dit badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara werden het er drie (zij had zich in het geheim tot het christendom bekeerd en wilde op deze manier de heilige Drievuldigheid eren). Toen haar vader haar bekering bemerkte, onthoofdde hij haar, maar werd daarop zelf door de bliksem dodelijk getroffen.
Op grond hiervan geldt de H. Barbara als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een plotselinge dood. Ook kan haar hulp ingeroepen worden als storm het land verwoest. De H. Barbara is ook de beschermheilige (ook wel: schutspatroon) van artilleristen, infanteristen, genisten, ingenieurs, mijnbouwers, brandweerlieden, architecten, boeren, dakdekkers, metselaars, bouwvakkers, klokkengieters, metaalgieters, smeden, steenhouwers, beiaardiers, koks, hoedenmakers, slagers, gevangenen, meisjes, stervenden, torens, en vestingen Op afbeeldingen zijn haar attributen onder andere een toren met drie ramen, een kanon en een martelaarspalm. [2]
De heilige Barbara is ten voeten uit afgebeeld. Over haar kleed draagt zij een mantel. Haar rechterarm houdt zij gebogen voor haar borst; in haar rechterhand houdt ze een toren vast. Haar andere arm houdt zij min of meer langs haar lichaam. Zij kijkt recht voor zich uit en heeft geen contact met de aan haar rechterzijde geknielde mijnwerker. De mijnwerker heeft gevouwen handen en is aan het bidden. Rechts draagt hij een mijnwerkerslamp. Zijn blik is recht vooruit gericht en kijkt langs de heilige Barbara heen.
Er is een beschadiging aan de rechterknie van de mijnwerker en er loopt een scheur door zijn hele lichaam.
De bestuurders van de Katholieke Mijnwerkersbond afdeling Langeberg en enkele mijnbeambten hebben het initiatief genomen om gelden in te zamelen onder de leden van beide afdelingen voor de aanschaffing van een fraai houten beeld van hun patrones de H. Barbara. Men wil het beeld op het feest van St. Barbara aan het kerkbestuur aanbieden voor de nieuwe parochiekerk. De Maastrichtse beeldhouwer Charles Vos is aangezocht om het beeld van St. Barbara te ontwerpen.  [2a]
Op donderdag 4 december 1952 vond de inzegening plaats van het prachtige St. Barbarabeeld door Charles Vos in blank eikenhout uitgevoerd. Deze inzegening werd verricht na de plechtige Hoogmis, door kapelaan Smeets opgedragen.
Na de kerkelijke plechtigheid volgde een feestelijke bijeenkomst met gezamenlijk ontbijt in het St. Barbarahuis. Aan de koffietafel zaten mede aan bedrijfsing. Dresen van de Staatsmijn Hendrik, de nieuwe pastoor der parochie de Z.E. heer M. Haesen. de voorzitter van de Vereniging van Katholieken Mijnbeambten, de heer Hennekens, de secretaris van de Katholieken Mijnwerkersbond de heer Palmen en het kerkbestuur. In deze bijeenkomst werd het beeld officieel aan de kerk aangeboden door de heer Bolk, voorzitter van de afdeling Katholieke Mijnwerkersbond, die deze aanbieding vergezeld deed gaan van een grote ingelijste foto van het beeld.
Kapelaan Smeets noemde het geschonken beeld een prachtig symbool van de eenheid en de samenwerking, waarop de jonge parochie is gebouwd. Verder spraken tijdens deze bijeenkomst nog pastor Haesen, dhr. Aggenbach, namens de katholieken mijnbeambten der parochie, dhr. Hennekens en bondssecretaris Palmen.  [2b]

kr16b

Heilig Hart
Houten beeld
Afm.: hoogte 115cm, breedte 40cm en diepte 35cm (ongeveer)
Christus is ten voeten uit afgebeeld. Hij staat op een console. Zijn rechtervoet is naar buiten gericht. Zijn rechterarm houdt hij, met open hand, gespreid. Zijn andere hand houdt hij aan zijn Heilig Hart. Zijn blik is naar de hemel gericht.

kr16c

Jozef met Kind
Houten beeld, 1954
Afm.: hoogte 105cm, breedte 40cm en diepte 30cm (ongeveer)
Op een console staat de Heilige Jozef, met baard,  ten voeten uit afgebeeld met zijn linkerbeen naar voren gericht. Zijn zoon staat aan zijn rechterzijde met eveneens zijn linkervoet vooruit; zijn rechtervoet is naar buiten gericht. Jozef legt zijn rechterhand op de rechterbovenarm van het kind (met nimbus). Met zijn linkerhand pakt hij de omhooggehouden linkerhand van zijn zoon vast. Het Jezuskind heeft in zijn rechterhand, die hij voor zijn middel houdt, een lelie vast.
In het midden van het beeld vanaf de console tot het middel van Jozef zit een scheur.

De week na de dood van Charles Vos werd het beeld van St. Jozef in de kerk geplaatst. [3]kr16d


[1] Limburgs Dagblad 16 juni 2013 (digitale versie); artikel opgenomen op www.demijnen.nl op 17 juni 2013
[1a] Gesprek met pastoor W. van Zandvoort, 10 juli 2008: De beelden zijn sinds de inzegening van de kerk in 1952 in de kerk aanwezig. Het beeld van H. Familie stond ook al in de noodkerk. De scheur in het beeld van de H.Jozef is van meet af aan geweest.
[1b] Limburgs Dagblad 4 maart, 1 april, 12 augustus 1952
[1c] Mededeling pastoor W. van Zandvoort 10 juli 2008
[2]  Wikipedia, juli 2008
[2a] Limburgs Dagblad 11 augustus 1952; Limburgs Dagblad 2 en 5 december 1952
[2b] Limburgs Dagblad 5 december 1952
[3] Limburgs Dagblad 23 februari 1954
 
Read 3105 times Last modified on zaterdag, 25 augustus 2018 11:38