www.charlesvos.nl

woensdag, 11 oktober 2017 08:28

Onbevlekt hart van Maria (Mariaberg Maastricht)

Kerk:     Onbevlekt Hart van Maria

Adres:             Fatimaplein 94X, 6214TX Maastricht (Mariaberg)
Architect:        A. Boosten
Kunstenaars:   Ch. Vos
 
In mei 1948 ontving kapelaan E. Tilmans van de O.L. Vrouweparochie te Maastricht zijn benoeming tot bouwpastoor van de wijk Mariaberg. De keuze voor een Mariapatrocium lag voor de hand aangezien Tilmans nauw betrokken was geweest bij het Mariacongres dat in 1937 in Maastricht gehouden was. Op 2 december van dat jaar berichtte Tilmans het bisdom, dat hij en zijn kerkbestuur diverse kerken bezichtigd hadden en dat men architect Boosten uitverkoren had om het ontwerp van de kerk te Mariaberg te maken.
Boosten ontwierp een grootse kruisbasiliek die gedomineerd werd door een zware koortoren en een westbouw met twee torentjes.
Financieel was het ontwerp moeilijk haalbaar. Daar stond tegenover, dat er een prachtige kerk zou verrijzen, die tevens een hommage was aan de pas overleden bouwmeester Boosten.
Ondanks inspanningen van pastoor Tilmans en zijn kerkbestuur werd de kerk niet voltooid. De reden school onder andere in het feit dat de omliggende woningen erg klein waren en jonge gezinnen snel verhuisden. Al in een vroeg stadium had de parochie te maken met vergrijzing. [1]
In 2011 werd de kerk definitief gesloten.

 

Eerste steenlegging te Maastricht
Het Limburgsch Dagblad [2] beschreef de eerste steenlegging van de kerk op 18 november 1951 als volgt: "Zondagmiddag werd plechtig de eerste steen gelegd van de nieuwe kerk op de Mariaberg, waarvan de plannen nog getekend zijn door architect Fons Boosten z.g. Voor de parochianen van deze kerk, welke toegewijd wordt aan Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, een heugelijke demonstreerde zich nog eens ongezocht gedurende het plechtige Lof, in de propvolle kapel van het Juvenaat der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, waar waarlijk geen mens meer bij kon. Dit plechtige Lof werd gecelebreerd door Mgr. J. Ingendael, deken van Maastricht, met assistentie van aalmoezenier Beel en kapelaan J. Joosten van de Basiliek. Pastoor Ed. Tilmans van het Trichterveld hield hier een korte feestpredicatie. Na net Lof trok men in processie naar het terrein waar de bouw van de nieuwe kerk al aardig vordert. De zinnebeeldige  eerste steen was een mooie Naamse blok, waarin Charles Vos een sierlijke Maria van het H. Hart had gekapt. De steen kreeg zijn plaats in het voorfront van de kerk. Tal van autoriteiten waren bij de plechtigheid aanwezig, o.a. het stadsbestuur bestaande uit burgemeester baron Michiels van Kessenich, de wethouders Godfroy, Bovy en Gybels en de gemeentesecretaris mr. P. Kallen. Bij de eerste steenlegging wijdde pastoor Tilmans sympathieke woorden aan de nagedachtenis, van architect Alphons Boosten, wiens vurige wens in vervulling ging, in Maastricht nog eens een kerk te mogen bouwen, en Michel Wevers, kerkmeester, die reeds zoveel voor de nieuwe parochie gedaan had. Het kerkkoor zong dan de litanie van Alle Heiligen, waarop Mgr. Ingendael de steen zegende en inmetselde. Deken Ingendael sprak daarna nog enkele woorden."

Werk van Charles Vos

Onbevlekt Hart van Maria
Plaquette van Naamse steen in bas-reliëf, niet gesigneerd, gedateerd 1951. De steen is in de voorgevel ingemetseld en is nogal verweerd.
Maria is en profile staande afgebeeld. Over haar kleed draagt zij een gedrapeerde openvallende mantel die ze over haar linkerarm vasthoudt. Haar linkerhand wist haar het Onbevlekt Hart. Haar hoofd (met nimbus) is naar links afgewend.
De tekst op de steun luidt:
D 18 NOV. 1951 (boven rondom hoofd Maria)
SUB TUTELA MATRIS (beneden)

kr56a

2256kr56b

inmetselen eerste steen op 18 november 1951 door deken Ingendael

2256r56c

 inzegening van de eerste steen door de deken


[1] Kerkgebouwen in Limburg, januari 2013
[2] Eerste steenlegging te Maastricht. Voor de nieuwe kerk op de Mariaberg, Limburgsch Dagblad 19 november 1951
Read 1310 times Last modified on maandag, 27 augustus 2018 13:49