www.charlesvos.nl

woensdag, 24 juni 2009 00:00

St Jansgeboortekerk (Hoogwoud)

Kerk:     St. Jansgeboortekerk

Adres:             Herenweg 7, 1718 AB Hoogwoud
Architect:       
Kunstenaars:   Vos, Charles

 

In 1817 werd het Bisschoppelijk kleinseminarie Hageveld in Velsen opgericht. Sinds 1923 is Hageveld verhuisd naar Heemstede (Hageveld 15, 2102 LM Heemstede), in een in 1919-1922 gebouwd complex dat werd ontworpen door architect Jan Stuyt. Beeldbepalend is de grote koepel van de kapel. De kapel vormde het hart van het gebouw. Deze werd bezocht voor de dagelijkse Heilige Mis en vele andere gebedsoefeningen.
Een seminarie is een opleiding voor aanstaande priesters. Een kleinseminarie is de voorbereiding op de studie aan het grootseminarie. Het is een middelbare school die te vergelijken is met een gymnasium. De belangrijkste vakken waren: Nederlands, Frans, Grieks, Latijn, wijsbegeerte, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis. De studie duurde zes jaar.
In 1965 werd het kleinseminarie gesloten. Tegenwoordig is in dit gebouw onder andere het College Hageveld, een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs gevestigd.
Na de verbouwing van de kapel tot aula (1985) werden de beelden overgedragen aan de St Jansgeboortekerk te Hoogwoud. De school is gevestigd in het "achterhuis" van het gebouw. Een gedeelte van het landgoed en het "voorhuis" zijn nu eigendom van de Hopman-Interheem Groep. Het voorhuis was vroeger het woongedeelte van de priesters in opleiding. Hier worden nu luxe appartementen gebouwd. [1]

 

2235T1
beelden op de originele plaats
 
2235kr
huidige lokatie (foto E. Ippel)
 
 
Maria met Kind [2]
Houten beeld, 1940
Op een maansikkel waar een slang omheen kronkelt en aan de onderzijde versierd is met een bloemmotief (een lelie) staat Maria ten voeten uit afgebeeld. Zij heeft haar rechterbeen gebogen naar voren. Over haar lang kleed draagt ze een driekwarts mantel. Haar blik is op haar zoon gericht die zij aan haar rechterzijde ter borsthoogte vasthoudt; haar rechterarm omvat het zittende Kind rond zijn middel, met haar linkerhand ondersteunt ze zijn beentjes. Het Kind omvat met beide handjes een lang kruis dat op de console steunt.
Bij het zilveren priesterjubileum in 1946 van directeur J.J.A. Starrenburg van de congregatie der "Arme Zusters van het Goddelijk Kind" werd een gedachtenisprentje uitgegeven waarop de voorkant het beeld van Maria met Kind prijkt.
De regent maakte van elk studiejaar een verslag.Over het beeld noteerde hij in het verslag 1941-1942: [2a]
"Op 7 september komt het Mariabeeld van Charles Vos, geschenk van de heren, een waardig pendant van het St. Jozefbeeld. Mgr. Zelf komt het inwijden bij de sluiting van de retraite, onder het Maria Lof op 13 september. Mgr belooft zelf na de oorlog een cadeau voor de kapel."

 

 

kr35a  2235 kr35c 

foto's parochie St Jansgeboortekerk 

2235t2 2235t3

 

Jozef
Houten beeld, 1941
Op een console is Jozef ten voete uit staande afgebeeld. Over zijn kleed draagt hij een openvallende mantel. In zijn linkerhand, die hij omhoog heeft geheven, houdt hij bovenaan zijn staf vast. Met zijn andere hand heeft hij zijn Zoon, die aan zijn rechterzijde voor hem staat, vast. Zijn blik is naar beneden op zijn Zoon gericht. Het Jezuskind kijkt met een vrolijke uitstraling in het gezicht naar de toeschouwer. Met zijn beide handen houdt hij een opengeslagen boek vast.
Op de console is het wapen van Hageveld aangebracht.
Het beeld is op 19 maart 1941, op de feestdag van de heilige Jozef, plechtig ingewijd door bisschop Huibers, uit dankbaarheid voor de ontruiming van Hageveld van de Duitse troepen. [3]

2235kr35c12235 kr35d 

foto E. Ippel                                                                                    foto parochie St Jansgeboortekerk

 
De regent maakte van elk studiejaar een verslag. Over het beeld noteerde hij in het verslag 1940-1941: [4]
"Door den regent is een nieuw beeld beloofd van Sint Jozef, als hij het seminarie in alle opzichten spaart. Om de verleende hulp wordt reeds opdracht gegeven aan Charles Vos te Maastricht. Na enige ontwerpen te hebben afgekeurd, wordt definitief besloten tot een voorstelling van Sint Jozef die de 12-jarige Jezus de tempel binnen leidt. Brons blijkt te duur
te zijn, in oud eikenhout zal het beeld nu worden uitgevoerd en wel tegen de eerste apostelzuil rechts, daar andere plaatsing onmogelijk lijkt.
Op 18 maart tegen de middag komt per expresdienst het grote St. Jozefbeeld van Charles Vos uit Maastricht. Takelkettingen lagen reeds gereed, zodat in een paar uur tijd het beeld op zijn plaats hangt. Het is een hele voldoening, dat ieder vol bewondering is naar het werk en voor de plaats waar het is aangebracht. het is meteen een oplossing voor de verdere ornamentering van de kapel. Op 19 maart komt Mgr. Pontificeren en wijdt na de H. mis het nieuwe beeld, waarna hij nog eens de belangen van de H. Kerk en in het bijzonder van het seminarie aan onze patronus aanbeveelt. Enige dagen later bieden de heren een Mariabeeld aan als pendant."

 

 

[1] Wikipedia, december 2008 en www.hageveld.nl december 2008
[2] G.Ooijevaar email 28 maart 2013; L. Groen email 16 juli 2015; Jong, Jac  P de, Bouwstenen uit het verleden. St. Jansgeboortekerk Hoogwoud 1865-1990. Uitgave ter gelegeneid van het 125-jarig bestaan van de St. Jansgeboortekerk Hoogwoud, Medemblik 1990, blz. 9,16 en 17
[2a] Drabbe, G.H. archief van het seminarie Hageveld. Handschrift, Voorhout. Herkomst NHA
[3] G. Ooijevaar email 28 maart 2013; L. Groen email 16 juli 2015; Jong, Jac  P de, Bouwstenen uit het verleden. St. Jansgeboortekerk Hoogwoud 1865-1990. Uitgave ter gelegeneid van het 125-jarig bestaan van de St. Jansgeboortekerk Hoogwoud, Medemblik 1990, blz. 9,16 en 17
[4] Drabbe, G.H. archief van het seminarie Hageveld. Handschrift, Voorhout. Herkomst NHA

 

Read 3049 times Last modified on vrijdag, 24 augustus 2018 09:37