www.charlesvos.nl

zondag, 13 december 2015 09:35

Heilige Catharinakerk (Leunen-Venray)

Heilige Catharinakerk
 
Adres:             Kapelweg 1, 5809 AJ, Leunen (Venray)
Architect:         Swinkels, Anton
Kunstenaars:   Eyck, Charles
                        Vos, Charles
                        Wilschut, Daan
De kerk kent een lange geschiedenis. Het eerste gebouw dateert uit de vijftiende eeuw. Recentere uitbreidingen vonden plaats voor en direct na de Tweede Wereldoorlog.
De moderne kerk (1966) is gebouwd tegen de zuidgevel van de aloude parochiekerk. De kerk ligt met de in de jaren dertig van de 20ste eeuw gebouwde pastorie op een eiland waar de Kapelweg omheen loopt. [1]

Werken van Charles Vos:
 
St. Jozef
Op een console met aan de voorkant afgeronde hoeken en de tekst “Gaat tot Joseph” en aan de achterzijde een bredere wand naar beide kanten, is Jozef, met nimbus, staande voor drie kwart weergegeven. Hij draagt een ruim zittend kleed met om zijn middel een touw. Hij is zegenend afgebeeld met beide armen, met open handen, naar beneden gericht. Achter zijn hoofd aan beide zijden klimmende lelies. De lelie is het symbool van reinheid, maagdelijkheid. Zowel mannelijke als vrouwelijke maagden worden in de Christelijke kunst afgebeeld met een lelie. Jozef wordt vaker afgebeeld met een lelie. Hij heeft Maria's maagdelijkheid gerespecteerd en behoed door zelf maagdelijk te blijven.
Aan zijn rechterzijde is het heilige Huisgezin uitgebeeld. De Moeder is frontaal staande met haar hoofd naar beneden gericht op de Jozef, afgebeeld. Op haar linkerarm draagt zij haar Kind (schuin zittend) dat zijn Moeder met zijn rechterhand op haar schouder vast pakt. Een kwart slag gedraaid staat de Vader schuin achter haar; zijn rechterarm ondersteunt het hoofdje van zijn Zoon, zijn andere arm rust op de linkerschouder van zijn vrouw. Zijn blik is gericht op zijn Kind. Onderaan over de arm van Jozef een banderole met de tekst “Beschermer van het huisgezin”.
Aan de andere zijde van Jozef is de St. Pieterskerk in Rome afgebeeld met op de top de Heilige Geest in de gedaante van een duif. De banderole aan deze zijde heeft de tekst “Patroon der H. Kerk”. Paul Pius IX heeft Jozef in 1870 in een decreet uitgeroepen tot beschermer van de kerk.
Vos heeft in dit beeld Jozef als beschermer van het huisgezin en de kerk uitgebeeld.

In het Weekblad voor Venray en omgeving verscheen onderstaand artikel:
“Door een milden gever werd onze kerk verrijkt met een reliëf beeld van den H. Jozef, uitgehouwen in eikenhout.
Dit kunstwerk werd vervaardigd door den bekenden Maastrichtschen beeldhouwer den heer heer Ch. Vos.
Da H. Jozef, welks gelaat spreekt van mede-zorgen en dat tevens ver­trouwen wekt In Zijn machtige voor­spraak, wordt voorgesteld als de beschermer van het huisgezin en als patroon der H. Kerk, naar het gebed: „Gelijk  Gij eertijds het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zoo verdedig ook Gij thans Gods H. Kerk."
Zeer schoon zijn ook de neven­figuren : het H. Huisgezin v. Nazareth vluchtend uit hun woning en aan den anderen kant het geestelijk ge­bouw der Kerk, voorgesteld door den koepel van St. Pieter, overscha­duwd door den H. Geest, in de gedaante eener duif.
Achter het geheel is uitgehouwen een gestileerde lelie, voorstelling van bet zuiver leven van den H. Jozef, om ons aan te sporen „naar Zijn voorbeeld, en door Zijne hulpe ge­steund heilig te leven."
Deze beeltenis zal niet nalaten bij den aandachtigen beschouwer een diepen indruk na te laten. [2]

 2262a

 

2262b   2262c

foto's pastoor van de kerk

 

[2] Weekblad voor Venray en omgeving 16 maart 1940, dit artikel verscheen later in: Limburger Koerier 11 april 1940

 

Read 2039 times Last modified on maandag, 27 augustus 2018 14:08