www.charlesvos.nl

woensdag, 27 oktober 2010 00:00

H. Antonius-Abt, Schaijk

H. Antonius Abt

Adres:             Pastoor van Winkelstraat 3, 5374 BG Schaijk
Architect:        Stornebeek, Tomas (later Van Aalst)
Kunstenaars:   Vos, Charles

De bouw van de kerk, naar ontwerp van Stornebeek, startte in 1894. Nadat het priesterkoor gereed was, lag de bouw door financiële problemen stil tot 1901, toen er weer geld was om met de bouw van het schip te beginnen onder leiding van architect Van Aalst. In 1902 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen en in 1907 ingezegend. In 1967 heeft het interieur een grote opknapbeurt gehad. In 1973-74 is de buitenkant aangepast. [1]

Werken van Charles Vos:
 
Maria met Kind
omstreeks 1941
Het beeld is geplaatst in een ingemetselde nis in de pastoriemuur. Bij de restauratie is een deel van de pastoriemuur verdwenen en het grootste deel van de pastorietuin is nu een parkeerterrein geworden. De muur met de nis aan de noordzijde is behouden gebleven.[2]
Maria is ten voeten uit staande afgebeeld. Over haar geplooide kleed draagt zij een openvallende mantel.Zij draagt een sluier. Aan haar rechterzijde draagt zij op haar rechterarm haar rechtopzittend Kind. Met haar andere hand ondersteunt zij haar Zoon.
De blik van Moeder en de vriendelijk kijkende Zoon is op de toeschouwer gericht. Het Kind houdt in zijn rechterhand een voorwerp vast.

In het Noord Brabants Dagblad het huisgezin van  3 juni 1941 verscheen onderstaand artikel.

SCHAYK H. MISSIE.

Op schitterende wijze is de H. Missie, gegeven door de Paters Redemptoristen W. Jonckbloedt en J. J. Vredeveldt, verloopen. Bij alle oefeningen was de kerk tot in de uiterste boeken gevuld. Indrukwekkend waren de uiterlijke plechtigheden. Het Missiekruis, dat dateert uit de vijftiende eeuw is van buitengewone schoonheid. Het is voor het eerst geplant door den bekenden predikant Pater Bernard tijdens de Missie van 1841. Sindsdien kwam het te hangen in het kerkportaal. Om het beter te doen uitkomen is nu. een mooie plaats gekozen, juist tegenover den ingang van de kerk, waar het met buitengewone plechtigheid gedurende deze H. Missie is geplant. Het Mariabeeld is geplaatst in een ingemetselde nis in de pastoriemuur, gelegen langs den provincialen weg. Het beeld is vervaardigd door den bekenden kunstenaar Charles Vos, uit Maastricht en stelt o.L. Vrouw voor als Koningin van den Vrede. Op buitengewone wijze is de kunstenaar geslaagd in zijn opdracht: een volksch beeld te vervaardigen. Als men hiernaast nog bedenkt, dat in de parochie een levendige devotie is ontstaan tot O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, mag zeker gezegd worden dat deze H. Missie schitterend is geslaagd.


kr54a kr54b

 

                                                                                                        oude foto                                                                             foto Van Iperen

kr54c kr54d

foto's Van Iperen


 [1] St. Antonius-Abtkerk Schaijk op de nieuwe monumentenkaart provincie, Arena lokaal.nl 18 oktober 2010; email Van Iperen 21 februari 2013 en 13 maart 2013
[2] email Van Iperen 13 maart 2013
Read 2815 times Last modified on dinsdag, 28 augustus 2018 06:30