www.charlesvos.nl

woensdag, 24 juni 2009 00:00

St Petrus (Berlicum)

Kerk:     St. Petrus

Adres:              Kerkwijk 44, 5258 KC Berlicum
Architect:       
Kunstenaars:   Vos, Charles

Mariakapel Berlicum
Bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor J. Ondersteijn (1887-1959) werd op 21 mei 1939 een veldkapel ingewijd ter ere van Maria. Namens de Berlicumse parochie en verschillende standsorganisaties werd er een feestcomité opgericht, dat aan de bekende architect Jos Cuijpers uit Roermond opdracht gaf om een devotiekapel te ontwerpen. Aannemer W. Weijts voerde de werkzaamheden uit in het processiepark achter het vroegere kostershuis en verenigingsgebouw en naast de pastorie. Het prachtige Mariabeeld, dat men in de kapel met glas-in-lood ramen plaatste, is vervaardigd door de kunstenaar Charles Vos uit Maastricht.
Na intensief gebruik, vooral in de oorlogsjaren, raakte de kapel in de zeventiger jaren steeds meer in verval. Het kostbare Mariabeeld werd in de parochiekerk geplaatst en vervangen door een lindehouten beeld (zie afb. f). In 1971 is de kapel door vrijwilligers opgeknapt, maar in 1977 verzocht het college van B. en W. om sloop. Protesten vanuit de bevolking verhinderden de sloop en daarop zijn zowel park als kapel opgeknapt. Nog steeds komen er mensen met bloemen voor Maria of om er een kaarsje op te steken of om zo maar even op het bankje te gaan zitten.[1]
Op 1 juli 2012 is de kerk aan de Eredienst onttrokken. In 2016 werd de kerk afgebroken. [2]

Werken van Charles Vos:

Maria met Kind
Houten beeld
Op een console is Maria staande ten voeten uit afgebeeld. Haar rechtervoet is vooruit geplaatst. Op haar hoofd draagt ze een kroon en ze heeft een lange kralenketting om. Maria heeft devoot haar blik (met gesloten ogen) naar beneden gericht. Aan haar linkerzijde houdt het zittende Kindje Jezus vast. Met haar rechterhand ondersteunt ze het Kind en met haar andere hand houdt ze haar zoon om zijn middel vast. Het Kind is eveneens gekroond en draagt een kralenketting. Op zijn borst draagt hij een kruisje. Het kind maakt met beide handen een zegenend gebaar. Zijn rechterarm is in een hoek van 90 graden omhoog gericht (twee vingers van de hand omhoog). Zijn linkerarm is zijwaarts gericht. Het kind buigt ietwat naar voren.

 

kr42a

foto parochie van St Petrus

  

kr42b kr42c

foto's parochie van St Petrus

 kr42e

kr42d kr42f

foto's parochie van St Petrus


[1] Albert Pennings (red.),'Sporen': Het religieus erfgoed in de gemeente Sint-Michielsgestel.
uitg. Sint-Michielsgestel, 2008.
Read 2620 times Last modified on vrijdag, 24 augustus 2018 10:02