www.charlesvos.nl

dinsdag, 02 augustus 2022 06:56

St. Petruskerk (Sint Pieter Beneden) (Maastricht)

St. Petrus (Sint Pieter Beneden)

Adres:             Sint Maternusstraat 15, 6212 BV Maastricht
Architect:        Sprenger, W. en Peutz, F
Kunstenaars:   Vos, Charles
De kerk van de H. Petrus, in vroeg-christelijke basilica-vorm, met uitgebouwde sacristie en pastorie, is 1938-1939 gebouwd in opdracht van pastoor J. Steegmans, naar ontwerp van de architecten W. Sprenger te Maastricht en F.P.J. Peutz te Heerlen. Toezichthoudend architect tijdens de bouw was H. Koene te St.Pieter-Maastricht. Links naast het voorportaal was een aanzienlijke campanile gepland, waarvan enkel de fundamenten zijn gerealiseerd.[1]
Charles Vos heeft in deze parochie gewoond. Waarschijnlijk heeft hij een drietal van zijn werken aan de kerk afgestaan. Het betreft een Maria met Kind (een voorstudie/model voor het houten beeld in Hageveld, Heemstede), een herder met staf en schaapje (voorstudie/model voor het houten beeld van de Kerstgroep in de St. Servaas, Maastricht) en een Heilig Hartbeeld.
 
Werken van Charles Vos:
 
Maria met Kind
Gips, bruin gepatineerd 
Niet gesigneerd, niet gedateerd [1940]
Afmetingen: hoogte 96cm, breedte 33cm en diepte 17cm
In 1817 werd het Bisschoppelijk kleinseminarie Hageveld in Velsen opgericht. In 1923 verhuisde het naar Heemstede. Charles Vos maakte voor het seminarie een tweetal beelden, een Maria met Kind (1940) en beeld van Jozef (1941)
In 1965 werd het kleinseminarie gesloten. Tegenwoordig is in dit gebouw onder andere het College Hageveld, een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs gevestigd.
Na de verbouwing van de kapel tot aula (1985) werden de beelden overgedragen aan de St. Jansgeboortekerk te Hoogwoud. De houten beelden bevinden zich nog steeds in deze kerk.
In de kerk van Petrus (Sint Pieter Beneden) bevindt zich de voorstudie/ model voor het houten beeld van Maria met Kind.
Maria met Kind
 
Op een maansikkel waar een slang omheen kronkelt en aan de onderzijde versierd is met een bloemmotief (een lelie) staat Maria ten voeten uit afgebeeld. Zij heeft haar rechterbeen gebogen naar voren. Over haar lang kleed draagt ze een driekwarts mantel. Haar blik is op haar zoon gericht die zij aan haar rechterzijde ter borsthoogte vasthoudt; haar rechterarm omvat het zittende Kind rond zijn middel, met haar linkerhand ondersteunt ze zijn beentjes. Het Kind omvat met beide handjes een lang kruis dat op de console steunt.
 
2265kr01.jpg
Herder met staf en schaapje
Gips, bruin gepatineerd
Niet gesigneerd, niet gedateerd [1943]
Afmetingen: hoogte 102cm, breedte 40cm en diepte 46cm
Een kerstgroep werd als geschenk van de parochianen van de St. Servaaskerk aan Pastoor-Deken J. Ingendael (1883 - 1954) gegeven, ter gelegenheid van zijn terugkeer na zijn gijzeling in het Groot-Seminarie te Haren (N.B.) van juli - december 1942.
Pastoor Ingendael schonk de Kerstgroep op zijn beurt aan zijn parochie, de St. Servaasbasiliek Maastricht. 
Uit het archief van de St. Servaasparochie: "Kerstmis 1943 is een nieuwe kribbe voor het eerst in de kerk opgesteld. De (eikenhouten) beelden van het Kindje, Maria en Jozef waren gereed, die van de herders, schaapjes enz. waren nog slechts in ontwerp (als gips­model) aanwezig". 
Het gipsen beeld van een van de herders bevindt zich nu in de kerk van St. Pieter Beneden.
 
De herder is staande afgebeeld, lichaam gedraaid. Zijn blik is naar beneden gericht naar de kribbe waar het kindje ligt. In zijn rechterhand houdt hij zijn staf vast; de andere hand rust op zijn hart.
Rechts naast hem staat het schaapje, de blik gericht op de herder.
 
2265kr03.jpg
 
Heilig Hart 
Gebakken klei
Niet gesigneerd, niet gedateerd
Afmetingen: hoogte 51cm, breedte 15cm en diepte 19cm
Op een console is het Heilig Hart staande uitgebeeld. Over zijn wit kleed draagt hij een openvallende bruine mantel. Zijn linkerhand wijst haar zijn heilig hart (met stralen). Zijn rechterarm met gesterkte wijsvinger is omhooggericht. De stigmata zijn duidelijk zichtbaar.
 

 

 2265kr04a.jpg

Opm.: de drie werken staan niet meer in de kerk zelf opgesteld.

[1] https://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/maastricht/petrus-stpieter-beneden (augustus 2022)

Read 593 times Last modified on zondag, 29 januari 2023 06:43