www.charlesvos.nl

zondag, 21 juni 2009 00:00

Fransiscus van Assisi (Heerlen)

 
 
 
Kerk:     Franciscus van Assisi
Adres:             Landerstraat 33, 6411 VA Heerlen
Architect:        Buskens, P
Kunstenaars:   Eyck, Charles
                        Vos, Charles

In oktober 1920 aanvaardden de Minderbroeders de aanvraag van het Bisdom om een nieuwe kerk te bouwen in Heerlen. Pater Amantius werd voor dit werk naar Heerlen gezonden, waar hij voorlopig zijn intrek nam in het klooster aan de Sittardseweg.
De familie Wendel, eigenaresse van de O.N.-mijnen stelt in 1921 een stuk grond gratis ter beschikking voor de bouw van de kerk.
In het voorjaar van 1922 legt de vicaris van het Bisdom Roermond, Mgr. Mannens, de eerste steen voor de nieuwe kerk. De inzegening van de nieuwe kerk vindt plaats op 1 november 1923
De kerk is gebouwd naar een ontwerp van de Rotterdamse architect P. Buskens. Een grootzdeldak omringd door bijna zestig platte daken, de muren opgetrokken uit baksteen en midden op de kerk een spits torentje.
Binnen in de kerk geeft de architectuur een enorme ruimte, waardoor men aan alle kanten een ruim zicht heeft op het priesterkoor, de plaats waar de liturgische handelingen plaatsvinden. [1]

Werken van Charles Vos:

Fransiscusaltaar
Aan de rechterzijde vanuit de kerk ziet men op het priesterkoor het Fransiscusaltaar. Het is een marmeren altaar waarvoor verschillende kleuren gebruikt zijn. Dit altaar werd in 1933 geplaatst. [2]
Op het donkere tafelblad is aan beide zijden een verhoging waarop in totaal vier kandelaars staan. In het midden staat op verhoging, waarop aan de voorzijde twee kandelaars zijn bevestigd, een beeld van Franciscus. Hij is gekleed in een ordepij en is staande ten voeten uit afgebeeld. Zijn armen houdt gespreid naast zijn lichaam op borsthoogte. Met zijn beide handen houdt hij een kruis vast met daarop het levensloze lichaam van Jezus.
De achterzijde van het altaar bestaat uit een grijze marmeren plaat met horizontale nerven met links en rechts van Franciscus een uitsparing waar een kleurrijk mozaïek is aangebracht. Het mozaïek aan Franciscus rechterzijde geeft twee geknielde vrouwen weer, die hun blik op de heilige hebben gericht. De voorste vrouw met een rijkversierd blauw kleed staat haar handen smekend naar Franciscus op. De tweede vrouw heeft een rok met blouse aan en houdt haar handen gekruist voor haar borst. Het mozaïek aan de andere zijde geeft twee geknielde jongemannen weer. De voorste draagt een blauw kleed en slaat zijn handen op haar de heilige. De andere jongeman houdt zijn handen tegen zijn borst.

kr04a1 kr04a2

 

kr04a4 kr04a3

Maria-altaar
Aan de linkerzijde vanuit de kerk ziet men op het priesterkoor het Maria-altaar. Ook dit marmeren altaar is uitgevoerd in verschillende kleuren en dateert waarschijnlijk van hetzelfde jaar als het altaar van Fransiscus.[3]
De opbouw van het Maria-altaar is gelijk aan dat van het Franciscus altaar. Allen de kleuren van de marmeren stenen zijn verschillend.
Het beeld van Maria is ontworpen door Charles Vos en uitgevoerd door het atelier voor Kerkelijke Kunst J.W. Ramakers en Zonen te Geleen. [4]
Maria is staande ten voeten uit afgebeeld en draagt over haar kleed een mantel. Haar hoofd is ietwat schuin naar rechts gericht. Maria houdt met haar handen haar staande Zoon tegen zich aan vast. Het Kind is grotendeels, met uitzondering van het hoofdje en de horizontaal gespreide armen, door de mantel bedekt.
Rechts van Maria is een mozaïek van een geknield zittende heilige met nimbus, die met gebogen hoofd en met zijn handen voor zich gevouwen diep verzonken is in gebed. Aan Maria's andere zijde zit een heilige in dezelfde houding als zijn collega aan de overkant. Beiden zitten in de richting van Maria.

kr04b1 kr04b2

 

kr04b3 kr04b4


[1] Aernsbergen van T, Diamanten kerk, Gedenkboek ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de St. Fransiscus van Assisiëkerk aan de Laanderstraat te Heerlen, Heerlen 1983
[2] Aernsbergen van T, Diamanten kerk, Gedenkboek ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de St. Fransiscus van Assisiëkerk aan de Laanderstraat te Heerlen, Heerlen 1983 
[3] Aernsbergen van T, Diamanten kerk, Gedenkboek ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de St. Fransiscus van Assisiëkerk aan de Laanderstraat te Heerlen, Heerlen 1983
[4] Kerkverfraaiing, Limburgsch Dagblad van 14 juni 1930 (tip Joep Janssen rechtstreekse afstammeling van de familie Ramakers). Charles Vos is waarschijnlijk ook alleen de ontwerper van het beeld van  Fransiscus en bovengenoemd atelier eveneens de uitvoerder.

 

Read 2979 times Last modified on zaterdag, 25 augustus 2018 05:34