www.charlesvos.nl

woensdag, 24 juni 2009 00:00

St Theresiakerk (Maastricht)

Kerk:     Theresiakerk

Adres:             Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht
Architect:         Groenendael, Van
Kunstenaars:   Vos, Charles

Werken van Charles Vos:

Altaarstuk
In 1946 werd aan Charles Vos opdracht gegeven een nieuw altaar te ontwerpen en in 1949 vroeg men hem een plaquette met een kruisgroep te vervaardigen. Deze beide opdrachten kwamen in 1950 gereed. De firma Kersten voerde de expositietroon en de kandelaars uit.
De kruisgroep stelt voor: Christus aan het kruis. Onder het kruis staan moeder Maria en de apostel Johannes. Pas later zijn deze figuren van een bronslaag voorzien. De intronisatietroon wordt gedragen door twee engelen. Boven de troon staat de tekst: "Gelooft gij dit? Ja, ik geloof". [1]
Aan de linkerzijde (voor de toeschouwer) staat Maria, een kleed met daarover heen een openvallende mantel dragend, gedraaid staande afgebeeld. Zij houdt haar armen gekruist voor haar borst en kijkt schuin omhoog naar het corpus op het kruis. Aan de andere zijde staat Johannes, ten voeten uit, enigszins door de knieën buigend,  afgebeeld. Hij houdt zijn armen biddend voor zich. Haar hoofd is helemaal naar rechts beneden afgewend.
Op de tabernakeldeuren staan symbolen van de eucharistie. De deuren werden in 1936 in koper gedreven door edelsmid Knijff.
De opeline-versieringen rond het altaar werden vervaardigd door Max Weisz.
Links boven het altaar staat een paneel, voorstellende "Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder". [2]
Op de panelen naast het tabernakel is rechts de doop van Christus afgebeeld en links het dragen van het kruis door Jezus afgebeeld.

kr32a

kr32b kr32c

kr32e kr32d

Maria met Kind
Op een console (met de tekst AVE MARIA) staat Maria, met het kindje Jezus op haar armen, ten voeten uit afgebeeld met een even naar links genegen en gekroonde hoofd. Over haar kleed draagt ze een geplooide mantel die aan de voorzijde openvalt. Maria kijkt glimlachend naar haar zoon, die met zijn rechterhand de mantel van zijn moeder vasthoudt. In zijn naar bovengerichte hand houdt hij een wereldbol vast. Hij houdt zijn hoofd schuin links naar beneden en kijkt de toeschouwer liefdevol aan.

kr32f

Gerardus Majella
In 1934 werd dit beeld door de beeldhouwer als persoonlijk geschenk aan de Theresiakerk aangeboden.[3]
Gerardus Majella werd op 23 april 1726 in Muro bij Napels als zoon van een eenvoudige kleermaker geboren. Zijn vader stierf toen Gerardus 12 jaar oud was, waarna de jongen werd uitbesteed bij een gildebroeder om het vak van kleermaker te leren. Tenslotte vond hij zijn bestemming en trad op 23-jarige leeftijd in als lekenbroeder bij de redemptoristen. Hij leidde een leven van versterving en zelfgekozen pijniging. Vooral in de laatste drie jaar van zijn leven bleek Gerardus over mystieke gaven te beschikken: regelmatig verkeerde hij in extase, werd op twee plaatsen tegelijk gezien, kon gedachten lezen, deed voorspellingen en verrichtte wonderen. In 1755 overleed hij. Al snel verspreidde zich een devotie tot deze volksheilige over Europa, mede door de wonderen, die op zijn voorspraak gebeurden. In 1875 werden al 77 wonderen vermeld. Na in 1893 zalig te zijn verklaard, werd hij op 8 december 1904 door paus Pius X heilig verklaard. Na de heiligverklaring nam de devotie voor Gerardus Majella een hoge vlucht. Vooral door toedoen van de redemptoristen werden ook in Nederland en België veel kerken aan hem gewijd. [4]
 
Op een console met achterrug (met de tekst H.GERARDUS B.V.O.) is Gerardus Majella staande ten voeten uit afgebeeld in ambtgewaad met een rozenkrans om zijn middel. Hij heeft een jong uiterlijk. Hij kijkt schuin naar beneden. In zijn voor zijn borst gevouwen handen houdt hij een kruis met corpus tegen zijn lichaam aan. Aan zijn rechterzijde staat aan de zijkant van de achterrug een doodskop.

kr32g

kr32i kr32h

Jozef met kind
Dit beeld is een geschenk van de parochiane uit 1935.[5]
Op een console (met de tekst H. JOZEF B.V.O.) staat de bebaarde Jozef, met aan zijn rechterzijde zijn zoon, ten voeten uit afgebeeld. Jozef houdt zijn zoon op de rechterschouder vast. In zijn linkerhand houdt een bloem, ter borsthoogte, vast. Jezus heeft de stengel van de bloem onderaan vast met zijn linkerhand. Jozef kijkt in de richting van de toeschouwer. Zijn zoon maakt met zijn rechterhand een zegenend gebaar en zijn blik is omhoog gericht.

kr32j

Heilig Hart
1936 [6]
Op 14 juni 1936 werd het beeld onthuld. In de Limburger Koerier [7] werd het beeld omschreven als "een prachtig H. Hartbeeld, waarin hij [Charles Vos] vooral sterk de zachtmoedige Majesteit symboliseerde. Het werd een voornaam beeld, ondanks de monumentale, van nobele gratie, terwijl Vos de symbolische liefde, lijden en goddelijke Koningschap tot een als imposant ornament fungerend geheel componeerde rondom de Christus-figuur."
 
Tegen een achterwand staande is het H. Hart ten voeten uit afgebeeld. Twee engelen houden elk met een hand de nimbus op Christus hoofd vast en met de andere hand houden ze een kroon boven het hoofd van Jezus. Christus draagt een ruim vallende en plooiende mantel die ter hoogte  van het middel is vastgemaakt zodat op zijn borst het Heilige Hart (met stralen) zichtbaar is. Zijn linkerhand ligt op het Heilige Hart. Met de andere hand maakt hij een zegenend gebaar. Zijn blik is streng naar voren gericht.
 


[1] Minis, Sint Theresia-parochie 1934-1984, Maastricht 1984, blz 25
[2] Minis, Sint Theresia-parochie 1934-1984, Maastricht 1984, blz 25
[3] Minis, Sint Theresia-parochie 1934-1984, Maastricht 1984, gids bezienswaardigheden blz 4
[4] Wikipedia, juli 2008
[5] Minis, Sint Theresia-parochie 1934-1984, Maastricht 1984, gids bezienswaardigheden blz 9
[6] Minis, Sint Theresia-parochie 1934-1984, Maastricht 1984, gids bezienswaardigheden blz 9
[7] Limburger Koerier, 13 juni 1936, Limburgsch Dagblad 16 juni 1936

 

 

Read 5708 times Last modified on zondag, 01 januari 2023 08:13